Vad är det för fel med att bränna flaggan?

De Geers konstverk
De Geers konstverk

I Apostlagärningarna står det om hur evangeliet hade stor framgång när Paulus kom till Efesus. Många blev helade och befriade från onda andar bara genom att röra klädesplagg som hade kommit i kontakt med aposteln (Apg 19:12), och stora skaror vände om från kulten av gudinnan Artemis och allehanda ockultism till att tro på Jesus istället. Och detta demonstrerade det på ett, med våra ögon, ganska provokativt sätt: ”Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till femtiotusen silverdrakmer.” (19:19)

Idag förknippas bokbål med censur och auktoritärt styre, framför allt för att det har använts som medel för censur och auktoritärt styre. Att bränna saker som är heliga för människor kan också vara en stor provokation, som när pastorn Terry Jones brände ett hundratal exemplar av Koranen. Samtidigt bör man göra en skillnad på stater och individer, på människor som har personliga erfarenheter av en religion eller ideologi jämfört med de som från ett utifrånperspektiv vill markera sin kritik. De nykristna i Efesus hade själva bedrivit trolldom, och då de tyckte att det var skit jämfört med Jesus så valde de själva att bränna sina egna böcker. De utgjorde ingen förtryckande, censurerande regim utan privatpersoner som var trötta på ockultism.

Vidare tror jag att själva brännandet är betingat hos många att vara dåligt just på grund av att det är förknippat med nazister och islamofobiska pastorer. Om konvertiterna i Efesus hade slängt sina ockulta böcker i Medelhavet istället hade det med våra ögon nog inte vara lika kontroversiellt som bokbålet, trots att det i princip är exakt samma handling med olika tillvägagångssätt. Att bränna en flagga är egentligen samma sak som att kasta den i soptunnan, men något gör att vi ryggar tillbaka på just flaggbränning.

Dagen innan nationaldagen twittrade en flyktingaktivist ”Att skända flaggan imorgon är att säga att det får vara nog nu. Riv alla barriärer, krossa alla murar. Ner med nationalstaten! Länge leve vi” Det skapade en s.k. twitterstorm när främst Sverigedemokrater och borgerligt sinnade kritiserade aktivisten för att hon ville bränna flaggan och inte visade respekt för sitt land. Många anmärkte i rasistisk anda att hon bör ”åka hem” till det land hennes familj flytt ifrån, och hon fick ta emot flera hot- och hatmeddelanden. Även många som betraktar sig som antirasister tyckte att uttalandet gick över en gräns, man får inte förstöra något så heligt som en färgglad tygbit.

Aktivisten själv påpekade att hon inte hotat med någon faktisk flaggbränning, hon anspelade på Carl Johan de Geers konstverk Skända flaggan! och hon var kritisk till nationalstatens gränsdragningar och västvärldens förtryck av flyktingar och andra nationaliteter snarare än svenskar som folk. Men hade det verkligen varit så förfärligt om hon enligt antinationalistisk tradition bränt svenska flaggan? Nja, endast såtillvida att man tycker att just antinationalism är förfärligt, eller genom att man tolkar in något annat än vad aktivisten menade med symbolhandlingen.

Det senare bör dock uteslutas, en symbolhandling har sitt enda värde i symboliken och då kan man inte på måfå anta att aktören hade en annan intention än vad som var fallet – om jag gör peace-tecknet i en video är det inte hederligt om någon annan bestämmer sig för att det är ett illimunati-tecken och att jag vill ta över världen. Så, är då antinationalism hemskt? Nej, inte jämfört med nationalism. Antinationalismen drömmer om en värld där människor kan bosätta sig var de vill och där folk inte distanserar sig från det som är främmande och inte heller krigar och dödar varandra. Nationalismen däremot, uppstod i 1800-talets Europa med målet att införa apartheid mellan språk och kulturer, motivera krig och avskilja sig från det främmande. Vad låter mest sympatiskt, tycker ni?

34 kommentarer

 1. Hej,

  Hur tänker du kring vad Paulus säger?

  Acts 17:26
  Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo,

  Gilla

  1. Hej Aron!

   Bra fråga! Det bibelordet används ofta som argument mot invandring, och i Sydafrika och den amerikanska södern har det använts som argument för segregation mellan raser. De tolkningarna gör dock misstaget att de inte ser till kontexten och skillnader mellan antikens ”gränser” och dagens.

   Migration var inte särskilt kontroversiellt i antiken, utan tvärtom rådde i princip fri in- och utvandring överallt, eftersom det inte fanns några deportationssystem som dagens stater använder sig av. Kriminella och slavar kunde tvångsförflyttas, men om fria familjer flyttade till ett annat land var det inte många som höjde på ögonbrynen. Detta illustreras ju tydligt av att den som yttrar orden i Apg 17:26, Paulus, är invandrare till Grekland. Han åkte som bekant vitt och brett till mängder av olika platser för att predika evangeliet, trots att han ursprungligen kom från Troas.

   Även det gammaltestamentliga Israel var positivt till invandring (3 Mos 19:34) och välkomnade andra nationaliteter att ansluta sig till gemenskapen, till exempel Rut.
   Problemet är att vi ser på ordet ”gränser”, horothesias, med moderna glasögon, där vi tänker oss att de kan pekas ut på en karta och där myndigheter och polis har mandat att utvisa människor. Men varken bra kartor eller deportationer existerade i antiken. Vidare tänker vi oss ofta ”folk” som människor av en viss etnicitet – och på grekiska är ordet faktiskt ethnos, men de hade inte samma biologiska innebörd vi tänker oss. Kristna kallas för Guds ethnos i 1 Petr 2:9.

   Vad är då Paulus poäng? Att alla människor och folk härstammar från Adam, att vi egentligen är ett! Hans ord om gränser och tider utgör inte en idealbeskrivning av hur etniciteter håller sig för sig själva, eftersom det skulle motsäga hans egen missionsgärning i främmande land. Snarare är det en realbeskrivning, Gud har förutsett och förutbestämt hur alla folk rör sig i både tid och rum. Dvs. om en miljon svenskar lämnar Sverige för att åka till USA, har Gud förutsett det med. Och Hans mål är att samla alla människor till ett folk i Kristus som tillber Honom i himmelriket för all evighet.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Hej igen!

    Tack för ditt svar.
    Gränser idag involverar en rad mer negativa saker än vad det gjorde då. Men om vi däremot tittar på vad gränser betydde på Paulus tid, så kan vi inte säga att gränserna i sig är negativa därför att det är Gud själv om har utstakat dem.

    Så alla former av gränser är inte bara dåligt. Det är dåliga om poängen med gränser är de negativa saker du tar upp. Men en viss form utav gräns finns där för ett syfte, och det är Gud som vet det syftet. Själva grejen om att vi kristna är ”Guds folk” implicerar att vi är ett folk bland andra, ett heligt folk, separerade – men om detta endast är en dålig nationalistisk idé så är blir ju kontentan att det är Gud som är nationalist?.

    Givetvis så kan vi tänka oss bort alla gränser, om alla hade en och samma ”kultur” (Om alla var kristna?), för då hade ju alla varit ett folk. Och vi kristna ÄR ju ett folk, och i ”Gudssamhället” så behövs inga gränser eftersom vi alla är ett .

    Men nu finns det flera kulturer, alla är inte frälsta och att det finns motsättningar däremellan beror helt och hållet på att vi människor inte kan hålla sams, eftersom vi först och främst inte har hållit sams med Gud. Därför behövs gränser, och det var därför Gud utstakade dem och placerade ut vart vi skulle bo.

    Så endast de goda nyheterna om Jesus Kristus för oss samman, Han är lösningen på krig – inte politik. I hans rike så finns det inga gränser, men nu behövs de (tillsvidare).

    Min uppfattning från början var att du var emot alla former utav gränser och att nationer inte skall finnas, och att ett avvecklande av detta på något övernaturligt sätt få människor att vända om eftersom att det skulle spegla Guds rike mer. Så kan man naturligtvis inte tänka eftersom själva grunden för problemet utelämnas – Jesus Kristus själv. Annars hade alla extrem-vänster-sympatisörer varit de mest Kristuslika människorna på jorden som tydligen vill skapa en värld som är identisk till Guds rike.

    Nåd och frid!
    Aron

    Gilla

    1. Hej igen broder!

     Ja, Guds Rike är gränslöst och rymmer alla möjliga kulturer, färger och språk, något som pingstdagen är ett bra uttryck för. Och som du säger finns det olika sorters gränser i politiken, där vissa är mer skadliga än andra.

     Kommun- och länsgränser till exempel har jag inga särskilda problem med. De har framför allt ett administrativt syfte, men används inte alls för att hindra migration. Så var det dock inte förr, som Pär påpekar nedan kunde fattiga inte resa utanför sina länsgränser förr utan vidare. Idag har dock Sverige liksom de allra flesta andra stater fri invandring inom landet, och det funkar finfint. Fri invandring är en bra och logisk idé.

     Elof påpekar i sin essä som jag länkade till idag att det är bara mytologi, eller civilreligion om du vill, som skiljer ens nationalitet från ens telefonbolag eller vilka man hejar på i fotboll. Väldigt få bryr sig om in- och utvandring till ens län, men när det gäller landet blir det en het fråga plötsligt. Ingen säger att man älskar eller vill dö för sitt telefonbolag, men när det gäller landet är sådan religiös terminiologi plötsligt aktuell.

     Jag skulle önska att kristna inser att vi framför allt är medborgare i Guds Rike som genomsyrar alla kulturer och nationer, och att vi betraktar nationsgränser som kommungränser. Vi måste protestera när människor tvångsförflyttas och när vita välkomnas medan mörkhyade drunknat när de försöker ta sig in i Fort Europa.

     Gud välsigne dig!

     Gilla

     1. Micael, du utropar anarki och kaos över landet med Guds Rike som förebild och förevändning.

      Med din modell skapas inte en välfärdsnation. Om dina tankar konkretiseras sker med automatik en plundring av sådant som skapats före lex Grenholm. Du bjuder till knytkalas där ”gästerna” sitter lika tomhänta som de kom.

      Gilla

 2. Ja nations tänket har ju varit ett gissel för kyrkan , tack och lov verkar allt fler brödrar och systrar inse att guds rike inte kan begränsas av nations tillhörighet och det blir ju faktiskt omöjligt att kalla varandra brödrar och systrar ifall man ska ställa upp på länders krig mot varandra. Makthavare idag har nog också svårare att demonisera andra grupper nu när internet finns och motivera till krig.

  Gilla

 3. Att skända flaggan är en allvarlig synd mot Gud. Att visa förakta mot överheten, samhället och nationen strider mot den kristna tron.
  Rom 13, 1-7
  Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom. 2 Den som sätter sig emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt, och de som gör så drar domen över sig själva. 3 Ty de styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa att leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda, så kommer du att få beröm av den. 4 Överheten är en Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda skall du frukta, ty överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare som straffar den som gör det onda. 5 Därför måste man underordna sig den inte bara för straffets skull utan också för samvetets skull. 6 Det är också därför ni betalar skatt. Ty de styrande är Guds tjänare, ständigt verksamma för just denna uppgift. 7 Fullgör era skyldigheter mot alla: skatt åt den ni är skyldiga skatt, tull åt den ni är skyldiga tull, vördnad åt den som bör få vördnad och heder åt den som bör få heder.
  Ordsp 8, 15 Genom mig regerar kungar
  och stiftar furstar rätta lagar.
  1 Tim 2, 1-2 Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, 2 för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt.
  Tit 3, 1 Påminn dem om att de skall underordna sig och lyda myndigheter och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott,
  1 Pet 2, 13-14 Underordna er varje myndighet för Herrens skull, det må gälla kejsaren som högste härskare 14 eller landshövdingarna, som är utsända av honom för att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda.
  Apg 17, 26 Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo,
  5 Mos 32, 8 När den Högste gav arvslotter åt folken,
  när han spred ut människors barn,
  då utstakade han gränserna för folken
  efter antalet av Israels barn.

  Gilla

  1. Det finns ingen överhet som inte är av Gud?

   What about Stalin, Hitler, Pol Pot?
   Gud stod på deras sida? OCH på Churchills och Roosevelts sida samtidigt då eftersom de också var överhet? Vad var det Jesus sa om att ett rike inte kan stå söndrat?

   Det går ju att göra en hur lång lista som helst. Apartheidregimen, regeringar som förföljer kristna. Och då håller vi oss bara till det senaste århundradet, det finns nitton århundraden till att studera.

   Och hur ser ni på dagens sekulariserade materialistiska värderingar som verkligen representeras av vår överhet?

   Kära nå’n.

   Gilla

 4. Var har du din bibel pojk! 🙂

  När du säger:

  ”..endast såtillvida att man tycker att just antinationalism är förfärligt, eller genom att man tolkar in något annat än vad aktivisten menade med symbolhandlingen.”

  :så är det en humanist som talar, som menar att vi kan tolka vad som är rätt och fel. Hur du än gör så kränker du många som tycker flaggan står för något som är ljust och bra.

  Gilla

 5. ”HERREN har ställt sin tron i himlen, hans konungavälde omfattar allt.” (Psalm 103:19)

  ”Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo” (Apg 17:26)

  ”Varje människa skall underordna sig den överhet hon har över sig. Ty det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är insatt av honom.” (Rom13:1)

  Gilla

  1. Nja, Heinrich Heine skrev ”där man bränner böcker bränner man till slut även människor”. Han sa inget om flaggor. Och återigen är det en ganska stor skillnad på förtryckande, auktoritära regimer, som Heine syftade på, och privatpersoner som gör en politisk handling. Det är liksom det jag skriver om ovan.

   Guds välsignelse!

   Gilla

 6. Nationalismen är inget 1800 tals fenomen utan något vi har gemensamt med många djurarter. Att kollektivt äga ett revir som går i arv till nästa generation är något vi alltid gjort. Passhandlingar är uråldriga, vi kan läsa om vad utspelade sig nästan 500 år före Kristi fördelse i Nehemja 2:7 : ”Och jag sade vidare till kungen: ”Om kungen finner för gott, så må man ge mig brev till ståthållarna på andra sidan Floden, så att de låter mig passera tills jag kommer fram till Juda,”

  Att nationalismen definierades mer tydligt under 1800 talet berodde på att den för första gången blev ifrågasatt. Tidigare var den så självklar att något behov av att förklara saken inte fanns. Att Paulus och andra kunde resa fritt är inget märkligt, de bodde i Romerska Imperiet och Paulus var romare. Det var inrikestrafik. Naturligtvis har invandring funnits i alla tider, men det har då varit naturlig sådan. Studier, giftermål, handel, arbetskraft och annat låg ofta bakom. Invandring beslutad uppifrån som idag är något unikt och ett uttryck för tidsandan, för den nya världsordning som håller på att etablera sig. Den enda korta tid vi inte har haft passkontroller i Europa var några få årtionden efter att järnvägen slog igenom, passystemet brakade samman av den stora trafikökning som då skedde.

  Fram till 1860 var vi tvungna att ha pass för att färdas utanför de egna länet. Ett pass finns kvar för Olof Olsson Hägglund, född 1832, och bosatt i byn Önskar i Ångermanland. I passet som utfärdades av prästen står bland annat vem Olofs föräldrar var, att han ägde någorlunda försvarlig kristendomskunskap, var ärlig, välfrejdad och att han var mantalskriven och hade betalat skatt.

  Den starka politiska processen i världen nu mot öppna gränser och fri migration är på alla sätt en del av världsordningen och som kristna vet vi vem som står bakom. Det som sker är en enkel biljett till kaos och anarki. I 1 Kor 14:33 kan vi läsa ”Gud är ju inte oordningens Gud, utan fridens.” Det är dom grekiska orden akatastasias och eirēnēs som används. Det första betyder just kaos och det andra är grekiskans motsvarighet till hebreiska ”Shalom” som i sin uträckta betydelse syftar på frid och harmoni med hela universum. Den röra vi ser växa fram idag har inget att göra med den frid Gud vill skall råda.

  Aposteln Johannes skrev: ”Vi vet att vi härstammar från Gud, men hela världen befinner sig i den ondes våld.” Att Gud skulle ha ändrat sig och numera ger sitt stöd till olika former av marxism, varifrån massinvandringen och mångkulturen härstammar förefaller för mig helt otänkbart.

  Gilla

 7. Pär Törnell, Pierre och Stefan Sjökvist ger här ovan mycket kloka reflektioner på Micaels i mina ögon mycket verklighetsfrämmande bloggartikel. Jag kompletterar gärna med följande tankegångar som en vän delade med sig till mig tidigare i dag:

  ”Gud uppmanar oss att be för både land och överhet. Gud kommer att straffa oss för att vi inte är tacksamma över att få leva i ett välsignat och beskyddat land.

  Vi har sänt ut missionärer och evangelister för att predika Guds Ord.
  Sådana som han drar en förbannelse och straffdom över oss.

  Micael har politiska glasögon på sej när han läser Guds Ord i stället för den Helige Andes ljus – vilket är dömt att misslyckas. Den som vill hitta enstaka bibelord för att stödja sin politiska övertygelse kan hitta dessa oavsett vilket partiprogram man än står för.

  Han borde böja sina knän och fråga Herren vad Han anser om att bränna upp symbolen för att vi är ett kristet land (numera var – men symbolen finns kvar).

  När sharialagar gäller så blir han väl nöjd – om han hinner känna det före han halshuggs…”

  Gilla

 8. Du borde skämmas att överhuvudtaget kalla dig för en kristen och mena dig ha rätten att argumentera för att skada själen till en nation som i alla tider försvarat sin kristna identitet. Din attityd får mig att tänka på Helge Fossmo och somliga andra sjuka personer inom kristenheten!
  Du ska vara tacksam till att du inte är min granne alltså…!

  Gilla

 9. Micael, du visar dina anarkistiska influenser. Inte bra för din trovärdighet att vara så okunnig när det gäller bibelns syn på överhet och länder och folk. Var glad över att du är så ung så att du kan ursäktas. 😦

  Gilla

 10. Hej allihopa! Jag ska försöka ge ett svar till några av era kommentarer 🙂

  ”Anklagelserna” om politiska glasögon känns ganska meningslösa utan faktiska exempel och argument, och slår ju ganska lätt tillbaka på exempelvis er som talar om sharialagar, marxism, massinvandring och andra obibliska, politiska begrepp. Jag tycker de politiska ideologierna är trubbiga och otillräckliga och jag är skeptisk till politikens maktmedel överhuvudtaget. Men i blogginlägget använder jag ju inte direkt några politiska argument eller teorier, däremot pekar jag på hur efesierna brände ockulta böcker när de blev kristna i Apg 19.

  Det jag gör är att resonera över brännandet som laddad symbolhandling. I vår kultur ses allt brännande som förkastligt och hemskt, som en försmak till att ”bränna människor”, oavsett syfte, upphovsman och kontext. Det är ganska irrationellt. Efesierna brände sina böcker av fri vilja utan att det ledde till förtryck eller förföljelse av andra, det var inte mer laddat än att kasta dem i sjön.

  Att bränna en flagga är alltså i sig samma sak som att slänga den i papperskorgen, men på grund av betingningen till förtryckande regimer så blir handlingen väldigt magstark. Dock är det inte relevant att blanda in förtryckande regimer när det handlar om privatpersoner. Inte heller är det relevant att anta och anklaga den som vill ”skända flaggan” för att vilja och mena saker som han eller hon inte alls ville uttrycka.

  Era hänvisningar till Rom 13 och liknande ställen nämner ju för det första inte flaggor (som inte existerade under antiken), för det andra kan det som Klaus påpekar inte tolkas som ohämmad lydnad under den stat vars territorium man befinner sig i utan att man måste stödja förtryckande fascistiska, kommunistiska och diktatoriska regimer om man råkar befinna sig där. En vanlig tolkningen av Rom 13 är inte att Paulus efterfrågar blind lydnad utan att han argumenterar för att kristna inte ska göra revolution eller strunta i att betala skatt, men vi vet att de tidiga kristna använde civil olydnad när staten krävde att de skulle tillbe avgudar eller döda människor.

  Sen poängterar Pär en viktig sak: Sverige har inte alltid haft fri invandring mellan länen. Idag är det närmast en universell självklarhet att ett lands medborgare kan röra sig fritt inom det egna landet, men så har det inte alltid varit. Länsgränserna finns kvar men de har inte längre någon migrationspolitisk konsekvens, annat än att man hamnar under ett annat landstings omvårdnad när man hamnar på sjukhus. Den fria in- och utvandringen mellan länsgränserna är idag en självklarhet som aldrig kritiseras, eftersom alla gynnas av fri migration.

  Jag vill också rekommendera min kompis Elofs väl argumenterade text om varför Guds Rike är ett gränslöst rike: http://tidskriftenevangelium.se/essa/granslost-rike/

  Gud välsigne er!

  Gilla

  1. Det är hursomhelst bättre för klimatet att lämna in böcker och flaggor till återvinningcentralen än att bränna dem under bar himmel 🙂

   Gilla

  1. Rasmus, om det vore 1 april i dag hade jag kunnat skratta åt dina absurda och verklighetsfrämmande inlägg. Men tyvärr misstänker jag att du menar allvar med dina anarkistiska visioner som även är förhärskande inom Revolutionära Fronten, Afa och den övriga antidemokratiska extremvänstern. De här extrema uttrycken är bara ännu ett obehagligt symptom på att Sverige inte har befunnit sig i krig på 200 år.

   Gilla

   1. Fattar inte riktigt vad du menar med ditt svar, mer än att du inte håller med mig. Förstår inte vad RF, AFA och att Sverige inte har varit i krig har att göra med att jag önskar se Gudsrike spridas på jorden?

    Gilla

  2. Alla är inte alls del av himmelriket, här är ett (av flera) exempel:

   ”Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.” (Galaterbrevet 5:19-21).

   Gilla

   1. Nämn en enda person som avhållit sig från alla dessa grejer!
    Grejen med att Jesus kom till jorden var att han när han dog tog han våra synder på sig så att vi ska kunna ha gemenskap med Gud. Däremot så blir våra liv bättre, trevligare och mindre syndfulla om vi kan avhålla oss från ”köttets natur”. Men hittills så är jag rätt säker på att den ända människa sms faktiskt klarat det var Jesus. Fast å andra sidan så hade även han vredesutbrott..
    Frid!

    Gilla

    1. Det finns många som avhållit sig från t.ex. fylleri, otukt och svartkonst. Men att många inte kunnat avstå från allt det där gör inte versen mindre sann för det. Det är ju inte alla som omvänder sig när de begått sådana synder heller, utan lever kvar i dem kanske.

     Ja, Jesus dog för att vi skall ha gemenskap med Gud. Men synden skiljer oss från gemenskapen från Gud, och Jesus dog även för att sätta oss fria ifrån syndens makt.

     Jesus hade inte sådant vredesutbrott som beskrivs i bibelstället ovan. Jesus vrede var helig, inte vrede utifrån hat, utifrån köttet. Eller menar du att Jesus syndade?

     ”Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd.” (Hebreerbrevet 4:15)

     Jesus var helt utan synd.

     Gilla

 11. När fotbollsspelare förstärker sin avsky för en motspelare händer det att det blir i form av en spottloska mellan läpparna på antagonisten. Det är illa nog, men när det kommer ett försvarstal med anspråk på logisk förklaring blir det riktigt pinsamt. En fördel är att spottstollen inte lägger ansvaret i ett bibelcitat i stället för att stå upp för sitt nesliga övergrepp.

  Att bränna en fana, som ju är ett uttryck för mångas djupa känslor är så mycket värre än att avleverera en snabbt torkande loska. Personligen fylls jag av helig vrede här jag hör något så nesligt som flaggbränning och brist på känsla för integritet. Det är inte det brinnande tyget som är problemet utan något som är mycket djupare liggande. Vissa klarar inte av att ta till sig den sanningen och de saknar uppenbarligen den goda smaken att göra ett försök att förstå.

  Fanbränning är ett bestialiskt vapen i krig liksom fysisk våldtäkt. Låt oss åtminstone slippa de krigiska inslagen i de ännu fredliga delarna av världen.

  Gilla

   1. Samuel, jag tror nog att Hans G Eriksson syftade på riktiga fanor, alltså de som symboliserar en existerande nation. ”Palestina” är ju bara en fantasiprodukt och således ingen nation.

    Gilla

    1. Jo jag håller med dig Bengt. Tänkte om man är så anti nationell, som Micael.. varför står man för en den påhittade statens palestinas existensberättigande..

     Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s