Vad porr och otrohet gör med oss och hur du tar dig ur ditt porrberoende

Tittar du på porr mer än du egentligen vill? Eller fast du inte vill överhuvudtaget? Eller har du hemliga kontakter med kvinnor/män över chattar och forum, vid sidan om din äkta hälft eller fasta partner? Går du tyngd av skam över det och undrar hur du ska sluta, men utan att veta vem du ska vända dig till? Du är inte ensam.

34% av svenska män i åldrarna 16-84 år och 3% av alla kvinnor i samma ålder i Sverige ser på porr minst en gång i veckan. För mer än hälften av männen sker det nästan dagligen. Vanligast är det bland unga män (alltså sådana som jag) mellan 16-29 år: 76% kollar varje månad och 65% varje vecka. 

Många upplever enligt undersökningen problem kring detta, antingen för att de känner skam eller för att det försämrar deras sexliv. Jag tror att många också störs av mer än ett försämrat sexliv.

(Källa: Folkhälsomyndighetens befolkningsundersökning SORH 2017)

Shame hopelessness worthlessness

Dessutom har ungefär 3 procent av alla svenskar haft en sexuell relation mot sin fasta partners vilja. En femtedel av alla svenskar har gjort något på internet de själva skulle klassa som otrohet, när de var i sin nuvarande relation. (Källa: RFSU:s Kådiskollen 2016). Jag kommer fokusera på porren här, men detta gäller även dig som vill sluta vara otrogen. 

Jag känner flera som jag vet kämpar eller har kämpat med porrsurfande, och garanterat många som jag inte vet. Och det gör du med. Jag är också en av dem. Jag vågade inte erkänna inför vänner eller familj vad jag gjorde. Tittandet utvecklades ur en blandning av spänning kring det förbjudna- det jag utåt sett förkastade- och tristess, men med tiden blev det en manisk sexfixering för att tillfredsställa det jag upplevde som starka behov av njutning. Jag var fast men försökte intala mig själv att allt var ok och harmlöst. Ingen kom ju till skada, tänkte jag. Ingen kunde se mig, tänkte jag. Så fel jag hade…

Organisationen Talita, som hjälper kvinnor ut ur prostitution, pornografi och människohandel, vittnar om “pornografins tydliga och obestridliga koppling till prostitution”: 

“Porrindustrin är i dagsläget en laglig hallick, som tragiskt nog fortsätter att utnyttja unga, utsatta kvinnor på det mest fruktansvärda sätt. Och precis som alla andra stora multinationella företag handlar allt om att tjäna så mycket pengar som möjligt.“

Ditt porrtittande påverkar dig och ditt sätt att se på kvinnor. När du som är man ser på porr ökar det risken att du begår sexuella övergrepp mot kvinnor. Dessutom kan det påverka din egen fysiska, psykiska och sexuella hälsa negativt. 

Screenshot 2019-11-02 17.05.00.png
Från Talitas hemsida

Läs den kristna kvinnorättsorganisationen Talitas rapport och hur de bemöter 10 myter om porr här: https://talita.se/pornografi

När det gäller otrohet får det naturligtvis också konsekvenser, både för din relation med din partner och framförallt för partnern själv den dag sanningen uppdagas. Du har kränkt en annan människas tillit och det kan sätta djupa spår. Och inget blir bättre av att du fortsätter vara otrogen. Du riskerar i längden att varken kunna ge eller ta emot äkta kärlek av den människa du bedrar. Kanske inte av andra heller så länge du håller på så. Du behöver sluta fly. Även här känner jag människor, men i det fallet främst sådana som drabbats av andras otrohet. Jag vet en del om hur ont det gör. Mer om ämnet på tidningen Dagens relationssajt här: https://fixakarleken.se/otrohet-ar-en-krankande-handling/

…Till slut hittade jag en väg ut. Det var med en insikt att jag var beroende, att det jag gjorde hade verkliga offer, en beslutsamhet att bli fri och framförallt var det helt av Guds nåd. Men det skedde efter flera års pendlande mellan skam och likgiltighet. Jag kan fortfarande drabbas av bilder ur minnet, men beroendet är över och nu kan jag stå emot. 

Du som kämpar med porr eller otrohet kanske inte gör exakt samma resa som jag, men du kan bli fri du också. Det är jag övertygad om! Om vi känner varandra och du har förtroende för mig kan du höra av dig till mig och dela det du går igenom, exempelvis på Facebook-chatten, så stöttar jag så gott jag kan. Annars finns folk som är mer erfarna än jag i att hjälpa. Några förslag:

Screenshot 2019-11-02 17.07.07.png

 • Frälsningsarméns ypperliga plattform Starta Om där man kan få information om porrens konsekvenser för dig såväl som för andra och dessutom hjälp och stöd att bli fri. Bland annat i samtalsforum där det går att vara anonym (och du måste inte vara kristen): startaom.se
 • Hos Helhet genom Kristus kan du få gratis förbönsamtal. Det är en form av djupbearbetande själavård i syfte att sätta dig fri från synd, sår, negativa bindningar och andlig kamp. Men om det här: http://www.helhetgenomkristus.nu/om-oss/forbonssamtal
 • Det finns även flera grupper som arbetar utifrån Tolvstegsmodellen. Där möts man regelbundet fysiskt i grupper med människor som brottas med sår, ovanor och beroenden:
 1. Celebrate Recovery, en fantastisk kombination av 12-stegsprogrammet och Bibeln (särskilt saligprisningarna). Dem hittar du här: http://www.celebraterecovery.se 
 2. SLAA (anonyma sex- och kärleksmissbrukare) finns för dig som INTE vill söka dig till ett kristet sammanhang och dem hittar du här https://www.slaa.se.

Och för er som vill ta ert ansvar som vuxna och föräldrar för att barn och ungdomar inte ska fastna i – eller drabbas av andra barns – porrmissbruk, eller kunna komma ur det om de redan fastnat, finns bra material hos barnrättsorganisationen #Porrfri Barndom här: https://porrfribarndom.se

Det är dags att vi #brytertystnaden kring porren. Och otroheten. Särskilt vi män. 

15 kommentarer

 1. Jag tror en del kristna sammanhang kan få problem med hur de skall undervisa om porr. Vi ser ju ur den klassiskt kristna sexualmoralen håller på att luckras upp i många sammanhang. De liberala kyrkorna har mer eller mindre helt accepterat det omgivande samhällets sexualmoral med homosex och allt, och även många traditionella frikyrkor accepterar (kanske inte ”officiellt”, men åtminstone de facto) sådant som skilsmässa och omgifte och samboförhållanden. Då kan det bli svårt att förklara för folk varför den ”gammaldags” sexualmoralen skall gälla just när det gäller porr. Jag har svårt att se att de bibelverser som används som skriftbevis mot porr (framför allt Matt 5:28) skulle vara mer centrala än de bibelställen som talar emot homosexualitet eller skilsmässa eller annan form av otukt, så att kyrkan skulle vara väldigt strikt i fråga om det ena, men i praktiken tillåtande fråga om det andra.

  En del liberala kyrkor har accepterat en (vänster)feministisk världsbild, och bygger sitt porrmotstånd på detta. Jag tror det finns problem med den feministiska synen, och jag tror det blir problematiskt om kyrkor bygger sin syn på pornografi på en sådana ideologi, istället för på skriftbevis.

  Stora delar av Sveriges befolkning torde vara sådana som inte omfattar den klassiska ”puritanska” sexualmoralen, men inte heller delar det (vänster)feministiska synsättet, att porr mer eller mindre per definition skulle innebära ett ”utnyttjande” av kvinnor, etc. Följaktligen har många en tillåtande syn på porr, även om det har ett visst stigma i offentliga sammanhang. Jag misstänker att även många i våra kyrkbänkar tillhör dessa, se t.ex.denna tråd från ett svenskt debattforum: https://www.familjeliv.se/forum/thread/53679709-ni-som-ar-kristna-hur-ser-ni-pa-porr/1/nick/53680988

  Tyvärr är det sällsynt med kyrkor som konsekvent håller fast vid Bibeln i dagens Sverige. Vi måste återvända till Bibeln och predika mot all form av omoral.

  Gilla

  1. Jag håller med om att vi behöver utgå från Bibeln i all vår undervisning. Mitt förslag är att inte framställa biblisk sexualmoral som ”gammaldags” eller ”puritansk” eller något annat, utan helt enkelt så gott som möjligt anknyta till vad människor redan tror och tänker och visa på hur det inte går ihop och sedan komma med evangelium: ”du har syndat, Jesus har dött för dig och dessutom har Han visat oss en mycket bättre väg än den du gått”. Här tror jag porr utgör en väldigt bra utgångspunkt: många människor i Sverige skriver under på tanken att ”gör vad du vill, bara det inte skadar andra” och där ingår definitivt att andra inte ska utnyttjas. Påståendet att porr i allmänhet inte innebär utnyttjande är inte särskilt svårt att vederlägga utifrån forskning såsom den Talita hänvisar till. Liberaler kan visserligen påstå att det finns fria individer som väljer att sälja sex och/eller låta sig spelas in på porrfilm och därför inte blir utnyttjade, men det håller inte.

   I Talitas ”10 myter om porr” står:
   ”Människor skiljer ofta pornografi från prostitution eftersom det ena sker på film och det
   andra i det som vi kallar verkliga livet. Men faktum är att många porrsidor tjänar sina
   pengar genom att erbjuda så kallade ”live video-chatter” och på annonser för eskortsidor
   där kvinnor köps och säljs.27 De flesta kvinnor och tjejer som erbjuder live video-chatter kommer från fattiga länder såsom Rumänien, Bulgarien och Ukraina. Pornografi
   och prostitution är inte två skilda världar, utan i själva verket två sidor av samma mynt.
   Dessutom är pornografi per definition en form av prostitution: någon eller några utför
   sexuella handlingar mot ersättning, men det hela sker inför en filmkamera.28 Mainstreampornografin är alltså ingenting annat än “dokumenterad prostitution” som dessutom lever vidare på nätet i evighet.
   Forskning visar att precis som när det gäller prostitution så lider kvinnor som medverkar
   i produktionen av pornografi av både hög psykisk ohälsa och sämre sociala förhållanden. Det handlar bland annat om svår fattigdom, sexuella övergrepp under barndomen,
   erfarenheter från fosterhem, och hemlöshet.29 Inte sällan medverkar kvinnor i både prostitution och pornografi. En studie av 854 personer som utnyttjats i prostitution i nio
   länder visade att många av dem – 49 % – också hade utnyttjats i pornografi.30 Just
   dessa personer hade till och med svårare symtom av posttraumatiskt stressyndrom än
   de andra. ”

   Mer info här: https://talita.se/pornografi

   Gilla

   1. Jag betvivlar inte att det ofta förekommer olika former av utnyttjande i samband med pornografi. Men jag tror det är svårt att hävda att pornografi per definition skulle innebär ett utnyttjande eller tvång av olika slag, eller att ingen frivilligt skulle kunna ägna sig att vika ut sig eller spelar in porr. Den som vill försvara pornografin kan ju lika gärna hävda att det som behövs är bättre reglering och kontroll av branschen och dess produktionsförhållanden.

    Se t.ex. detta program från Sveriges Radio med den svenska porrskådisen ”Puma Swede”: https://sverigesradio.se/sida/avsnitt/927324 Det intryck jag får är att hon verkar vara rätt väl införståd med vad hon givit sig in på. Jag anser förstås att det hon gör är omoraliskt – dels för att det är en synd att ha sex med någon man inte är gift med, dels för att hon förleder andra till synd i form (lusta). Det är rimligtvis där det kristna motståndet till pornofrafi (Sedan är givetvis många andra inblandade i denna synd, alla som är med och producerar pornografin och stödjer den genom att köpa eller konsumera den.)

    Tesen att pornografi per definition innebär utnyttjande är dessutom svår att tillämpa på litterär eller tecknad pornografi.

    Gilla

    1. Jag håller med dig om att det är svårt eller omöjligt att påvisa att pornografi per definition inbegriper tvångsmässigt utnyttjande av kvinnor, men det behöver vi inte för att få människor att omvärdera sin syn på porren redan innan de omvärderar sin syn på det goda. Poängen var att pornografi som du skriver väldigt OFTA gör det, och att en ”reglerad porr- och prostitutionsindustri” oundvikligen eller väldigt troligt leder till MER tvångsmässigt utnyttjande än en förbjuden sådan skulle göra. Dessutom menar jag att det finns ett epistemologiskt problem: om risken är stor att en specifik porr”producent” blir utnyttjad, hur ska porrkonsumenten få tillräckligt med kunskap om henne för att kunna ”veta” att hon inte blir det? De som utnyttjar kvinnorna har givetvis intresse av att framställa det som frivilligt inför de människor som ser porr som ok bara det är frivilligt.

     Allt detta är för att få en anknytningspunkt till människor som ännu inte delar vår bibliska syn på det högsta goda, och mana dem att börja omvärdera sin syn på rätt och fel kring sexualitet. Det är förstås inte uttömmande om Bibelns undervisning om sexualitet, men jag tror att människor med radikalt annorlunda syn på synd och sexualitet ofta behöver flera steg innan de fullt ut accepterar vad Gud undervisar genom Bibeln. Dessutom ser jag porrindustrin som ett av de värsta och mest utbredda exemplen på sexuell synd i Sverige och många andra länder idag, och något som empiriskt visat sig ha starka kopplingar till bland annat mäns våld mot kvinnor, sexuella trakasserier och prostitution i allmänhet.

     Gilla

     1. Jag tror man måste skilja mellan teologi och apologetik. Om man kan påvisa att pornografi har negativa effekter på samhället har det ett apologetiskt värde. Men om man vill fastslå vad som är det bibliska trosläran kring pornografi – då duger inget annat än skriftbevis, eftersom empiriska studier alltid innehåller ett element av osäkerhet.

      Det som gör mig tveksam kring många kyrkors engagemang mot pornografi, är att många av dessa kyrkor har övergivit den bibliska sexualmoralen i många andra frågor – det är kyrkor som accepterar homosexualitet, otukt, skilsmässa och omgifte på lösa eller obibliska grunder, mm. Det väcker frågor vilka motiv eller vilken underliggande världsbild eller teologi som ligger bakom motståndet.

      Flera artiklar i bl.a. Dagen – senast denna i dag: https://www.dagen.se/livsstil/2020/10/05/de-vill-fa-fler-kyrkor-att-prata-porr/ – nämner inte ett enda skriftbevis som stöd för engagemanget mot porr. Det är lite som när nazister är emot aborter för att de vill att det skall födas många ”ariska” barn, typ. I och för sig är det bra att de kommit fram till en riktigt uppfattning i åtminstone en sakfråga, men den världsbild som ligger bakom gör att det skulle vara svårt att kroka arm med dem.

      Sedan kan man ju alltid diskutera hur den världsliga överheten bör förhålla sig till porr. Det är ungefär samma diskussion som ofta förs gällande t.ex. aborter eller droger etc. Borde sådant förbjudas, eller vore det ett mindre ont om det var lagligt men reglerat (givet att det skulle vara svårt att få bort det helt?). Det är mer en fråga för politikerna än för kyrkan.

      Gilla

      1. Hej igen Mikael!

       Jag håller med om att det inte är lämpligt att kroka arm med nazister i arbetet mot aborter. Och absolut är det värt att fråga sig vilken bakomliggande teologi och världsbild som leder till vissa ställningstaganden. Men att jämföra kristna syskon med en annan uppfattning i vissa sexualmoraliska frågor med nazister finner jag rätt hårresande. Jag tycker också att det finns utmaningar med ekumeniska samarbeten, men jag tycker inte att skillnaderna här är för stora för att alls kunna samarbeta i arbetet mot porrindustrin. De enda som förlorar på det är de som utnyttjas av industrin framför kameran och framför skärmarna.

       Sen har jag svårt att se varför inte kyrkan skulle engagera sig i frågor om lagstiftning kring porr, precis som i många andra frågor. Vårt bidrag till samhällsdebatten behövs!

       Gillad av 1 person

 2. Tack så mycket för det här. Jag har kämpat med lusta och porr hela mitt liv. Redan innan porr fanns på internet var jag helt besatt av sånt här. 5 år sedan gick jag andligt in i väggen, det kändes så i alla fall. Då gick mitt porrtittande över styr. Jag kämpar fortfarande men det är en daglig kamp. Det svåraste är att få höra hur normalt det är. Jag håller helt med om att porr är kopplat till human trafficking samtidigt så möter man porr på instagram av så kallade ”instagram-modeller”. Det finns en massa porr som görs av personer som inte är tvingade till det. Har diskuterat och sett flera diskussioner med kvinnor som är stolta över de gör och blir uppmuntrade i det. Det är ”empowering” att göra såna här grejer. Jag kämpar fortfarande och hoppas att fler kristna skulle börja prata om det här. Jag har försökt nå celebrate recovery innan men jag bor på landsbygden och chansen att hitta en sådan grupp är svår.

  Gillad av 2 personer

  1. Hej Sökerfrihet,

   Har du någon/några som ber för dej om dina problem?

   Om inte behöver du uppsöka förebedjare. Åk in till närmaste stad och besök församlingarna. Ibland kan det vara lättare att be om förbön i en annan församling än den egna där inte alla känner en. Att uppsöka en ”neutral” förebedjare. Kan du göra detta för din och Herrens skull? Han älskar dej och vill, som du redan förstått, att du ska få leva annorlunda.

   Självklart är vi som läser här med dej men du behöver förmodligen handpåläggning och dit får du ta första steget själv.

   All välsignelse på din nya väg.

   Bästa hälsningar
   Ulrika

   Gillad av 2 personer

  2. Hej Sökerfrihet! Jag instämmer i Ulrikas kommentar här nedan, sök förebedjare, men sök också människor som du kan anförtro dig REGELBUNDET i samtal åt, och som vill ditt bästa!

   Jag förstår att det är svårt, dels för att vår populärkultur, med reklam och tv-underhållning och musik och annat anspelar så otroligt mycket på sex och porr, men också på grund av kanaler som Instagram och Facebook som du skriver om. Jag får själv vänförfrågningar varje vecka från spamkonton som marknadsför sig med porr eller kanske till och med sexköpserbjudanden. Eftersom jag inte känner mig lockad av det längre så är det inget större problem än ett irritationsproblem för mig, men om jag fortfarande vore lockad så som du skulle jag behöva kapa sådana kanaler på obestämd tid. Kom ihåg Jesu ord: ”Det är bättre för er att bli av med handen eller ögat än att hela kroppen kastas i Gehenna”. Identifiera källorna till dina frestelser och FLY från dem! Hitta människor du kan prata med om det och som kan hjälp dig reda ut vad det innebär i praktiken för dig att fly från frestelserna och hur du samtidigt ska få din vardag att gå ihop praktiskt. Om Celebrate recovery inte finns i din närhet så vänd dig till Startaom.se och börja där! De kan säkert hjälpa dig vidare i hur du kan öppna dig för människor i en församling i din närhet så att du kan få regelbundet stöd av människor du inte bara har kontakt med över nätet, utan också kan träffa IRL. Men ge INTE upp! För: ”Herrens nåd tar inte slut, Hans trofasthet är var morgon ny”, Klag 3:21-26.

   Allt gott och Guds välsignelse,
   Jacob

   Gilla

  3. En sak till Sökerfrihet, angående att det finns människor som mår bra av att göra porr: det finns säkert många som påstår sig göra det, och en del som faktiskt tror att de mår bra av det, men den stora majoriteten kvinnliga porrproducenter gör det knappast. Tänker vi dessutom på människors relation till Gud tror jag inte någon mår bra av att ha sex framför en kamera och att filmen sedan delas till andra. Men även om det funnes en liten minoritet kvinnor som mådde bra av att spela in porrfilmer kan du som konsument omöjligen urskilja dessa från den stora majoritet som inte gör det. Så använd inte detta som en ursäkt för att fortsätta se på porr! Det riskerar bara bli en bedövning av samvetet som kan få dig att skjuta upp ditt ansvar att söka kontinuerlig hjälp.

   Angående den stora majoriteten jag nämner så skriver Talita såhär i sin rapport 10 myter om porr:
   ”Människor skiljer ofta pornografi från prostitution eftersom det ena sker på film och det
   andra i det som vi kallar verkliga livet. Men faktum är att många porrsidor tjänar sina
   pengar genom att erbjuda så kallade ”live video-chatter” och på annonser för eskortsidor
   där kvinnor köps och säljs.27 De flesta kvinnor och tjejer som erbjuder live video-chatter kommer från fattiga länder såsom Rumänien, Bulgarien och Ukraina. Pornografi
   och prostitution är inte två skilda världar, utan i själva verket två sidor av samma mynt.
   Dessutom är pornografi per definition en form av prostitution: någon eller några utför
   sexuella handlingar mot ersättning, men det hela sker inför en filmkamera.28 Mainstreampornografin är alltså ingenting annat än “dokumenterad prostitution” som dessutom lever vidare på nätet i evighet.
   Forskning visar att precis som när det gäller prostitution så lider kvinnor som medverkar
   i produktionen av pornografi av både hög psykisk ohälsa och sämre sociala förhållanden. Det handlar bland annat om svår fattigdom, sexuella övergrepp under barndomen,
   erfarenheter från fosterhem, och hemlöshet.29 Inte sällan medverkar kvinnor i både prostitution och pornografi. En studie av 854 personer som utnyttjats i prostitution i nio
   länder visade att många av dem – 49 % – också hade utnyttjats i pornografi.30 Just
   dessa personer hade till och med svårare symtom av posttraumatiskt stressyndrom än
   de andra. ”

   Allt gott,
   Jacob

   Gilla

 3. jag brukar titta på porr, och har egentligen inget emot det, men det känns meningslöst ofta, man stillar ett begär, men gör ingenting mot grundproblemet som är ensamheten.

  jag önskar att det fanns någon att dela livet med som kunde hjälpa en med dessa grejjer.

  jag finns på Badoo, men är öppen med min kristenhet vilket inte är populärt bland tjejerna tyvärr. intresset är svinlågt.

  Jesus är svaret på alla frågorna. det vet jag om ♥️💞♥️.

  jag kallar mig Jesus därför att jag älskar honom och följer honom. Jesus är allt ❤️.
  en kort bön;

  Herre, sänd mig en kvinna jag kan älska med all min kärlek, all min ömhet och att Äkta såsmåningom, när Du Herre gjutit oss samman. Herre ske din vilja.
  Amen. 💞

  🙏🦁🙏

  Gilla

  1. Hej Jesusmagnus,

   Tack för din ärlighet kring porrtittandet! Vad bra att du har insett att ditt grundproblem är ensamheten. Jag tyckte också det kändes meningslöst att titta, och det är det också. Samma känsla tror jag den har som försöker döva sin ensamhet eller smärta med alkohol, datorspel eller något annat. Är bara sann gemenskap med Jesus och med andra människor som kan ge oss verklig mening och mättnad, Han är svaret på alla frågor precis som du säger ❤

   Oavsett om du hittar en kvinna att gifta dig med eller inte så behöver du söka en kristen gemenskap som träffas regelbundet, där du kan vara ärlig, dela din kamp och få kontinuerligt stöd av människor du litar på, om du inte redan är del av en sådan. Men jag skulle rekommendera dig att börja hos någon av resurserna jag tipsar om ovan, exempelvis http://www.startaom.se

   När det sedan gäller att söka en livskamrat att äkta så är det nog smart att leta på kanaler och forum där kristna rör sig, och undvika sådana som Badoo. Sjunde Himlen har det åtminstone funnits en kristen dejtingsajt som hetat, där jag vet att folk har träffat sin framtida livskamrat via…

   Allt gott!
   Jacob

   Gilla

 4. Som enda kvinna här måste jag få säga att porr bygger på patriarkala normer så även om någon, som Puma Swede, är frivilligt medverkande förstärker porren patriarkala normer och dagens porr är dessutom väldigt våldsam. I en intervju (Söndagsintervjun i P1) pratade Puma Swede om detta och menar att det hon gör bara är fantasier och inte ska testas IRL men unga män tror ju att det är normalt och de får störda tändningsmönster där de får för sig att våld måste till för att det ska vara bra sex.

  Fler unga kvinnor söker gynekologisk vård numera pga ”hårt sex” inspirerat av porren. Puma Swede och de andra mer välbetalda stjärnorna i branschen har ett stort ansvar för att det blir så. Hon kan ju välja medan de prostituerade barnen från Rumänien inte har den möjligheten.

  Porren är bara destruktiv eftersom den aldrig visar jämställd och ömsint sex utan enbart mycket våld med lite sex och hundra procent gamla stereotypa könsroller. Porr skadar alltså inte bara de som medverkar utan hela ungdomsgenerationer: pojkar som blir mentalt störda och flickor som blir våldtagna och misshandlade och samhället skadas eftersom porren förstärker patriarkala normer.

  Gilla

 5. Testa Kristendate.se, har själv kommit i kontakt med kristna kvinnor på det viset. Bara 50kr per månad.
  Har själv befriats från porr, alltså helt befriats där jag inte går och saknar det, och tror att en grundförutsättning är att man verkligen VILL bli fri och leva utan. Då kan hjälpen komma från Jesus.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s