Björns svenska folk

Björn Söder (SD)
Björn Söder (SD)

De flesta har hört andre vice talman Björn Söders (SD) uttalanden om att samer, judar och kurder inte tillhör den svenska nationen. En jude behöver lämna ”sin judiska identitet” för att bli svensk nationsmässigt. Söder betonar dock att judar och samer fortfarande får vara medborgare (som om någon ifrågasatt det? Eller?) med hänvisning till de erkända nationella minoriteterna i Sverige. En ”nation” som han pekar ut som dock inte har denna status och som han framställer i negativa ordalag är den ”arabiska nationen”. När ickesvenska ”nationer” blir för många så blir det ett problem enligt Söder, och därför ska dessa begränsas.

Som många har påpekat så säger Söder bara vad som står i SD:s principprogram, partiets officiella syn på folk och nationer:

Sverigedemokraterna definierar den svenska nationen i termer av lojalitet, gemensam identitet, gemensamt språk och gemensam kultur. Medlem av den svenska nationen kan man enligt vår uppfattning bli genom att antingen födas in i den eller genom att senare i livet aktivt välja att uppgå i den.

Som infödd svensk räknar vi den som är född eller i tidig ålder adopterad till Sverige av svensktalande föräldrar med svensk eller nordisk identitet.

Som assimilerad till den svenska nationen räknar vi den med icke-svensk bakgrund som talar flytande svenska, uppfattar sig själv som svensk, lever i enlighet med den svenska kulturen, ser den svenska historien som sin egen och känner större lojalitet med den svenska nationen än med någon annan nation.

På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.

Ett intresseparti för svenskar

Med denna definition kan inte en same exempelvis vara svensk om han/hon inte gör avkall på sin samiska kultur, språk och identitiet och istället anpassar sig efter majoritetssamhället. Detta gör att den samiske folkrättsjuristen Mattias Åhrén paradoxalt nog menar att Söder har rätt – samer är inte svenskar nationsmässigt sett, men medborgarmässigt.

Skillnaden mellan de båda är att medan Åhrén därför förespråkar ett mångkulturellt samhälle där samisk kultur och identitet ska värnas, argumenterar Söder för att samer, judar och tornedalingar är undantag från regeln om att ickesvenska kulturer ska motarbetas och assimileras – ätas upp – av den svenska kulturen. Principprogrammet säger:

Sverigedemokraternas syn på kulturen och dess betydelse för samhällets och nationens fortlevnad medför naturligtvis att vi blir starka motståndare till mångkulturalismen som politisk idé och samhällssystem.

I vår tolkning är begreppet mångkulturalism synonymt med den politiska idén om att det är positivt för ett samhälle att inom sig rymma en mängd olika nationella kulturer, sakna en överordnad majoritetskultur och att aktivt arbeta för att invandrargrupper skall bevara sin ursprungliga kultur och identitet.

I partiets etiska riktlinjer står det att SD är ett ”intresseparti för svenskar”. Principprogrammet säger vidare att ”Målsättningen är att invandrare skall ta seden dit de kommer och på sikt överge sina ursprungliga identiteter för att istället bli en del av den svenska nationen.” Mattias Karlsson, SD:s tf partiledare som till stor del format ideologin bakom principprogrammet, försvarar Söders uttalanden med att säga om judar och samer att ”själva anledningen till att individer som har de här identiteterna och tillhör de här kulturerna har en särskild lagreglerad status är ju att de tillhör andra folk än det svenska folket.”

Kristna reaktioner

Kristna Sverigedemokrater är i regel Israelvänliga, vilket SD officiellt också är (däremot ryms mycket mer antisemitism i ungdomsförbundet och bland internetanhängarna) och hamnar nu i besvärlig sits. Måste de nu också argumentera för att sant svenska judar är de som lämnar sin judiska identitet? Att de som inte gör det får vara medborgare på något slags undantagstillstånd?

De flesta kristna SD:are jag sett undviker denna jobbiga fråga genom att hävda att Söder blivit missförstådd. Men principprogrammet är svårt att feltolka: den svenska nationen, som SD är ett intresseparti för, är ickesamisk, ickejudisk och ickearabisk. Sverige åt svenskarna, som SD sa förr.

Det finns en hel armada med invändningar mot SD:s skumma svenskhetsdefinieringsprojekt men som Jesusaktivist är det de bibliska som jag finner mest intressanta. En kristen Sverigedemokrat försökte övertyga mig häromdagen om att Paulus var patriot genom att peka på Rom 9:3: ”Jag skulle önska att jag själv var fördömd och skild från Kristus i stället för mina bröder, mina landsmän efter köttet.”

Just Paulus var dock en extremt apolitisk och inaktiv patriot om han nu var patriot, då han aktivt argumenterade mot att hedningar som trodde på den judiske Messias (Jesus) skulle ägna sig åt omskärelse, kosher, och så vidare. Liksom Jesus deltog Paulus inte alls i den selotiska kampen för Israels självständighet från Rom, istället uppmanade han Messiastroende judar att underordna sig kejsaren och betala skatt (Rom 13:1-7).

Jesus hade ju uppmanat judarna att älska sina fiender och Han fokuserade på Guds Rike istället för på Israels självständighet. Den tidiga kristna rörelsen samlade mängder med språk, kulturer och nationaliteter, och medan man betonade en gemensam moral och tro så var de kulturella uttrycken helt fria:

5 Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla dagar lika högt. Var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne. 6 Den som firar en viss dag gör det för Herren, och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud. […]
10 Varför dömer då du din broder? Eller varför föraktar då du din broder? (Rom 14:5-6, 10)

”Värre än nazismen”

Det är detta många SD:are inte förstår – vi behöver göra en skillnad på oskyldiga kulturella och språkmässiga skillnader och lag och moral. Det är redan olagligt att vara terrorist i Sverige. Det är olagligt överhuvudtaget att bryta mot lagen, per definition. SD sammankopplar dock kriminalitet till ickevita kulturer och religioner på väldigt generaliserande och fördomsfulla sätt, så att Jimmie Åkesson i sin berömda debattartikel från 2009 attackerar harmlösa kulturella uttryck som:

”…att svenska badhus skulle införa separata badtider för män och kvinnor, att svenska kommuner skulle överväga införandet av könssegregerad simundervisning i skolorna, att frysdiskarna i våra livsmedelsbutiker skulle erbjuda ritualslaktat kött samtidigt som svenska förskolor slutar att servera fläskkött…”

Som jag påpekade i mitt svar på debattartikeln så blir detta korståg mot harmlösa kulturella variationer inte bara intemuslimistiskt, även om det är Åkessons främsta syfte, utan halvt antisemitiskt eftersom judar inte heller äter fläskkött. Men varför skulle antimuslimism överhuvudtaget vara bättre än antisemitism? Varför blir det skandalrubriker när Björn Söder förespråkar att judar avsäger sig sin judiska identitet medan det blir en notis att hans kollega Richard Jomshof anser att islam är värre än nazismen? Varför har vi så otroligt svårt att stå upp mot all diskriminering och hatisk generalisering?

2 kommentarer

 1. En svensk same eller jude är inte ”medborgare på undantagstillstånd”. Det är du som väljer att göra den tolkningen. De fem nationella minoriteterna räknas som egna folkgrupper enligt svensk och internationell rätt, hur man sedan definierar sig på individnivå varierar förstås från person till person. Martin Kinnunen gjorde rätt klart efteråt att det inte finns någon målsättning mellan att vara svensk och jude, vilket du vill få det till: http://www.dagensopinion.se/sd-om-bj%C3%B6rn-s%C3%B6ders-dn-intervju-mogna-filosofiska-resonemang

  Du glömmer f. ö. att citera hela stycket ur de etiska riktlinjerna: ”Sverigedemokraterna bildades den 6 februari 1988, i första hand som ett intresseparti för
  svenskar.” Vilket ger det du skriver en lite annan framtoning. Vad jag vet är det där en fras som sällan, om ens någonsin, används i officiella sammanhang idag.

  Gilla

 2. Jag tänker på den härliga Psaltarpsalmen 87:
  ”Han har lagt dess grund
  på de heliga bergen.
  Herren älskar Sions portar
  mer än andra boningar i Jakob.
  Han säger härliga ting om dig,
  du Guds stad:
  ”Till mina bekännare räknar jag
  Rahav och Babylonien,
  Filisteen, Tyros och Kush.
  Alla är de födda här.”
  Ja, om Sion skall det heta:
  ”Här är alla födda.”
  Det är den stad som den Högste har grundat.
  Herren skriver i listan över folken:
  ”Alla är de födda här.”
  Överallt sång och dans,
  alla besjunger dig.”

  Så ser Gud på nationalismen och nationalstaten!

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s