Är SD:s värderingar kristna värderingar?

Jesus som patriot för ett ickesvenskt land
Jesus som patriot för ett ickesvenskt land

I lördags var jag med i Aftonbladet halleluja! De uppmärksammade debatten om huruvida kristna kan/ska/bör stödja Sverigedemokraterna, och jag argumenterade givetvis mot detta då SD:s ideologi strider mot biblisk helgelse som innefattar altruism, gästfrihet, främlingskärlek och ekonomisk utjämning mellan rika och fattiga. Aftonbladet intevjuade mig i ca 20 minuter och av det kom bara några meningar med – formatet i en sådan artikel är ju inte designat för välutvecklade argument utan mer för att markera sin åsikt.

Jag har dock skrivit en längre text som argumenterar mot Martin Kroon, kristen kristdemokrat som har full förståelse för att kristna stödjer SD och som i mångt och mycket skriver under på SD:s världsbild (i Aftonbladet säger han att Jesus nog skulle tyckt att islam var det största hotet mot demokratin sedan nazismen och han säger att det är ett problem att folk har större lojalitet till sin religion än till staten).

Kristna värderingar

I sin debattartikel i Dagen menar Kroon att ”kristna värderingar” går bra ihop med ”att förespråka nationalstaten som en lämplig politisk enhet eller anse att flyktingar och invandrare i stor utsträckning bör anpassa sig till… västerländska värderingar”

Men är kristna värderingar och västerländska värderingar verkligen så lika, och är nationalstaten något kristna kan eller bör propagera för? För en månad sedan skrev representanter för många olika kristna ungdomsförbund en debattartikel i Expressen (26/12 2014) där de kritiserade hur begreppet ”kristna värderingar” ofta används för att saluföra åsikter som de inte alls håller med om. De skrev:

”Kristna värderingar är inte detsamma som att bevara gamla fina traditioner, att hålla på invanda hierarkier för sakens skull och att bara hjälpa dem som befinner sig ”innanför” vår grupp. För oss är Jesus Kristus den som personifierar kristna värderingar: en Gud som valde att bli människa för att visa sin kärlek till ALLA människor och den värld Gud skapat.”

När vi definierar kristna värderingar bör vi titta hos Kristus själv, Han som sa att vi ska sälja allt vi äger och ge pengarna åt de fattiga, älska våra fiender, behandla andra som vi vill bli behandlade och hjälpa människor oavsett vilken folkgrupp de tillhör. Vad vi inte finner hos Kristus är någon form av nationalism. Medan många hoppades att Messias skulle befria Israel från romarna så förkunnade Jesus Guds Rike, som alla folkgrupper var välkomna till. Och medan den tidiga kyrkan strävade efter att vara teologiskt homogen var den tidigt kulturellt heterogen utan problem – greker, judar och andra tillbad Gud på sitt sätt i den tidiga kyrkan.

Den tidiga kyrkan hade heller inga planer alls på att ta kontroll över en stat, än mindre några tankar på att driva att denna stat skulle ha en enda kultur. Istället gjorde den fornkyrkliga pacifismen att de kristna avhöll sig från att försöka skaffa sig politisk makt. Det hela förändrades med kejsarna Konstantin och Theodosius som ville impregnera det romerska imperiet med kristna värderingar “uppifrån” – den senare genom att helt enkelt förbjuda ickekristen religion. Genom århundradena har statskyrkosystem varit norm i Europa med väldigt blodiga resultat som följd.

Nationalism

Nationalismen uppstod som ideologi i dessa odemokratiska enhetssamhällen utan religionsfrihet eller åsiktsfrihet. Historien har visat oss att nationalismen varit långt ifrån oproblematisk – längtan efter ett språkligt och kulturellt enhetssamhälle har tyvärr lett till främlingsfientlighet och konflikter alltför många gånger. Nationalister argumenterar ofta för att mångkultur i sig leder till konflikter, men det är ju bara när människor har inställningen att vissa kulturer ska bort som sådant uppstår.

Kroon talar om ”den liberala nationalismen”, ett mycket ovanligt begrepp, som han definierar som ”tanken att mänskligheten kan delas in i nationer, som består av människor med gemensamma värderingar och traditioner, och som bör ges självstyre inom ramen för en så kallad nationalstat”. Detta är helt främmande för liberalismen. Det är en etno-nationell tanke. Den amerikanska nationalismen, som i detta avseende är mer hälsosam än europeisk etno-nationell, bygger inte på varifrån man kommer, alltså tradition, utan på principerna för det samhälle man vill bygga i framtiden.

Kristet=västerländskt?

Kroon sammanblandar också kristna värderingar och västerländska värderingar på ett närmast orientalistiskt sätt, utan någon reflektion om att mycket i den västerländska kulturen går emot kristna värden som enkelhet, gästfrihet och gemenskap. Och hans skönmålning av SD är väldigt häpnadsväckande – det är inte ett parti som alla andra, och rasismen är inte något som enbart tillhör partiets histora. När partisekreterare Björn Söder säger att den arabiska nationens närvaro i Sverige är ett problem, talespersonen i migrationsfrågor Markus Wiechel kallar afrikaner för ”s*tans j*vla aph*lveten” och Jimmie Åkesson säger att etniskt pluralistiska länder är sämre än etniskt homogena, handlar det inte om ”religionskritik” eller ”ansvarig migrationspolitik”. Då handlar det om rasism.

Sammanfattningsvis måste man mixtra rejält med både “kristna värderingar” och nationalistisk ideologi för att få dem någotsånär kompatibla, för de bibliska kristna värdeirngar som Jesus och apostlarna förkunnade är milsvida ifrån vad de senaste seklens europeiska nationalister har propagerat för. När Sverige dessutom är ett av världens absolut rikaste länder så blir det väldigt tragiskt om vi stänger gränser för människor som flyr hit enbart för att vi vill ha ett nationalistiskt enhetssamhälle. Så skulle inte Jesus gjort.

19 kommentarer

 1. Mycket bra! tack för att du tar kulor för oss som inte har samma möjligheter att nå ut i media. Nationlismen är verkligen motsagd rakt igenom Bibeln och rasismen ännu mer. SDs männsikosyn är i grunden så skev och rutten att den aldrig kan kristnas hur man än vrider Bibelordet.

  Gilla

  1. Det som står bakom uttrycket ”nationalism” är nödvändigt för den samhälleliga harmonin i ett land. Att några spottar okänsligt på begreppet är inte bra.

   Gilla

   1. Jag gillar tanken på medborgarskap, att vi gemensamt tar ansvar för vår närmiljö på olika plan, men det är en annan sak än nationalism och det vet du säkert, du är ju en bildad människa, men du gillar att provocera det har jag märkt. Det kan vara bra, då måste en annan precisera sig.

    Herders nationaltanke är ungefär så långt det går att komma från tanken på ett universellt Gudsrike och därifrån kommer nationalismen med allt ont den åstadkommit med första världskriget och tredje riket som fasansfullt krön.

    Medborgaranda är något helt annat. Vi som bor i det som råkade bli Sverige 1905 ska naturligtvis söka den stads bästa där vi bor men inse att vi inte har vår starkaste lojalitet mot gränser på en karta utan mot Guds rike om någon som inte haft tur i livets lotteri och råkat födas här har lika stor möjlighet att delta med sitt medborgarskap för att bygga upp ett gott samhälle. Ursprung eller etnicitet spelar därvidlag ingen roll.

    En människa med medborgaranda har flera medborgarskap: jag är exempelvis medborgare i Jukkasjärvi, inom Laevas samebys betesmarker i Kiruna kommun, i Lapplands landskap, i Norrbottens län, i Sverige, medborgare i Norden och EU. Dessutom är medborgarskapet att ta ansvar för hela världen, världsmedborgarskapet ligger nära Gudsrikestanken. Jag är alltså även världsmedborgare.

    Nationalismen ligger så långt från medborgarskapstanken som jag antar att du talar om och som jag snabbt skisserat här som Jorden ligger från Uranus. Nationalismen innebär att livets lotteri bestämmer vem jag är för alltid samtidigt som den säger åt mig att skita i allt utanför ett streck på en karta och inte släppa någon annan över strecket. Innanför kartlinjen finns dessutom andra nationer (samer, kväner, skåningar) som helst inte ska bry sig om helheten utan satsa på sig själva och inte ströva omkring alltför vidlyftigt utanför sina streck på kartan.

    Nationalismen med sin tanke på en ”folksjäl” säger att den holländske hemlöse har mer gemensamt med sin kung än med en tysk hemlös pga av en gemensam ”folksjäl”. Dessutom krymper världen för en sann nationalist ner från nationalstaten, till den lilla byn och till slut är det bara den nära släkten som räknas som människor. Alla utanför denna snäva gemenskap ser nationalisten som någon att inte hjälpa eller ta ge,snamt ansvar för helheten med. En konsekvent Herdersk nationalist ska helst aldrig korsa kartlinjerna utan förbli där hen föddes. En sann nationalist i Herders anda är pluralist men kulturerna och ”folken” ska leva separata (apartheid-tanken kommer härifrån) och exempelvis kristen mission är av ondo eftersom den sprider en kultur till människor som har en annan kultur. ”Lapp ska vara lapp” som Vitalis Karnell uttryckte saken, är nationalismens grundidé när det gäller alla nationaliteter.

    Så definierar jag nationalism utifrån Herders idéer som styr SDs politik, läs deras kulturprincipprogram så får du en tillämpning av Herder i Sverige.

    Gilla

    1. Om det inte var för att det anses egoistiskt, skulle jag insistera på att själv få forma hur jag definierar nationalism och medborgaranda för min personliga del.

     Kurderna som mot alla rimliga odds försvarade sitt Kobane med framgång har min stora respekt och beundran. Utan en infernaliskt stark anda av gemenskap inför det fasansfulla angreppet, hade de flytt hals över huvud, om uttrycket tillåts. Men, visst. Vad sa att de skulle slå vakt om ett Kurdistan som inte finns och som inte ens blivit erkänt av radarparet Kaplan-Wallström? Och på vilket sätt är Kobane och Kurdistan mera försvarbart än de områden som IS behärskade?

     Vi går mot ”stabsläge” i Sverige. Inte bara inom sjukvården.

     Ur led är tiden!

     Gilla

     1. Förlåt att jag är så fånigt inkluderande mot dig Hans G. Jag borde för länge sedan fattat att du vill ha konfrontation. Hädanefter ska jag alltid bara bråka med dig och vara på tvären mot allt du skriver-Okej?

      Kurdernas medborgaranda är stark och de försvarar alltså inte bara sin släkt utan deras mer demokratiska syn på samhället har jag fått rapporterat av två mysiga kurdiska elevr jag har. Just av dessa två mysiga kurdiska elever har jag fått ännu mer tankar om ansvar och medborgarskap.

      Gilla

      1. Det gläder mig det du säger om de kurdiska eleverna! Det överväger mer än väl det som jag kunde uppfatta som negativt mot mig om jag hade lust och intresse.

       Själv har jag trevliga erfarenheter av kurder. Det kan vara individbetingat, vad vet jag. Men ”kurdernas sak” berör. Någonting säger mig att de förtjänar ett bättre omvärldsstöd. I självstyrande provinser har de, vad jag förstår, kommit relativt långt i demokrati och jämställdhet. Med jämställdhet menar jag då parlamentet där minst 40 procent ska vara kvinnor. Mycket intressant och alldeles för lite uppmärksammat.

       Kobane ser jag som symbolen för ett enhetssträvande folk med stora uppoffringar för att rädda sin symbolstad undan det Kalifat som vi i stor utsträckning saknar krismedvetenhet inför.

       Gilla

 2. Micael!

  När bombdåden och terroristangreppen kommer in på den svenska husknuten, kommer du nog förstå SD bättre.

  Bb

  Gilla

  1. Hej Björn!

   Bomber faller och terrordåd sker framför allt i Mellanöstern – de allra flesta offer för IS vansinniga härjningar är muslimer. Varför skulle det vara mer ett problem om det drabbar svenskar? Och vad är det för skäl till att stöjda ett parti som vill minska den ickevästliga invandringen med 90 %, vilket oundvikligen leder till att utvisa fler människor till de områden som drabbas av terrorism idag (Jimmie Åkesson har ju vid flera tillfällen argumenterat för att utvisa människor till Syrien)?

   Med en nationalistisk världsbild är problem bara problem så länge de drabbar det egna Folket. Jag menar dock att alla människor är lika värda och att vi ALDRIG ska tvångsutvisa människor till krig, förföljelse och fattigdom, när vi bor i ett av världens 20 rikaste och mest glesbefolkade länder.

   Gilla

   1. Där faller många etablerade sanningar som förr i tiden sågs som sunt förnuft.

    Varför ska vi låsa banken?. Då skjuter vi över problemet på branscher som inte har de effektiva låsen.

    Varför ska vi ha grannsamverkan?

    Varför skulle svenskar uppleva vidrigheter i Sverige som ett större bekymmer för svenskar än avrättningar mellan personer i deras respektive hemländer?

    Varför skulle jag skydda mig mot åskan? Den slår ju ner ännu mer på vissa andra platser.

    Uppmaning till försäkringsbolagen: Teckna ingen försäkring med kunder som saknar riskaversion för egen del.

    Gilla

    1. Hej Hans!

     Det som snarare strider mot förnuftet, eller i alla fall idén om alla människors lika värde, är den korporativa egoism som nationalismen i mångt och mycket är. Jag tycker terrorism är något avskyvärt som absolut ska bekämpas. Men det är ju ett minst lika stort problem när det sker i Syrien eller Nigeria som när det sker här. Nå, att då som SD säger ”lösa” problemet med terrorism genom att deportera både terrorister och civila till krigets Syrien – DET är irrationellt och egoistiskt. Man framställer det som att problemet är löst när det inte finns inom Sveriges gränser. Samma resonemang finns bakom idén om att förbjuda tiggeri, vilket vi vet inte hjälper dem som tigger överhuvudtaget, men de lämnar troligtvis landet. En sådan begränsad syn som inte förmår blicka internationellt och se att Sverige är ett stormrikt land med massa resurser, det är verklighetsfrämmande och egoistiskt.

     Gilla

     1. Om någon ber mig att följa mitt barnbarn till förskolan på grund av orogligheter i området, så kan jag självfallet följa vilket barn som helst utifrån talet om ”allas lika värde”. När min son tycker sig sakna ett barn, så svarar jag: ”vaddå DITT barn: Ingen kan väl äga ett barn och jag tog ett av de andra. Skulle våra familjer stå över andra familjer? Har du blivit familjeegoist.

      Din ansats är god i teorin. Smart att ha med när man predikar och proklamerar, men fullständigt bort i tok i verkligheten.

      Gilla

 3. ”Din ansats är god i teorin. Smart att ha med när man predikar och proklamerar, men fullständigt bort i tok i verkligheten.”
  Kunde inte sägas bättre.

  Micael har inte svarat på den första frågan: Vilka partiers värderingar är kristna?

  Att alla människor har samma värde, har inget med om de har rätt att bo i Sverige. Annie Lööf tycker att 30 miljoner utlänningar kan komma till Sverige. Omvärlden skrattar åt Sveriges regering.

  Gilla

 4. Martin Kroons dåliga inlägg i Dagen saknade helt och hållet bibelreferenser, och var bara en kavalkad av tyckande utan sakskäl för ett endaste ställningstagande. Enligt min mening redovisar Kroon inte en enda kristen åsikt, utan bara ett ofärdigt tyckande.

  Kristendom är inte förenlig med nationalism av följande skäl (några tog Micael upp ovan):
  — redan i Bibeln beskrivs en multikulturell kristenhet, ”tungomålstal på alla folks språk”, ”varken jude eller grek”, o.s.v., det enda som förenar kristna är alltså religionen, dess värderingar och dess moral,
  — nationalism förutsätter slutenhet inför omvärlden uppvärderandet av den egna gruppen tvärtemot Bibeln som förespråkar ödmjukt älskande av sin fiende,
  — att tolka kristendomen som en kultur, i vanlig mening, strider dels mot Jesu uppläxande av fariséerna och de skriftlärda, dels mot kravet att inte beblanda sig med kejsaren/de kosmiska makterna, och så vidare: att frälsas är att dö ifrån associerandet av sitt ego med materialism, Mammon och världslig fåfänglighet, de som kallar sig kristna och ännu inte har frikopplat sig från sin kulturella identitet sitter fast i denna världens fångenskap och är inte frälsta.

  Argument av arten att ”mångkulturen skapar kaos” är en helt annan debatt. Min multikulturalism är av arten att:
  — man skall ansluta sig till ”svenska värden”, d.v.s. allas lika värde oavsett kön, härkomst, sexuell läggning, religion, ålder, etc., etc.;
  — man skall lära sig svenska språket;
  — man skall behålla sin kultur och sitt modersmål även om detta inte är svenska, och man skall vara öppen med sin kultur så att etniska svenskar också kan lära sig, på så sätt blir alla en resurs för varandra;
  — genom multikulturalismen får vi lättare att handla med andra länder, och utföra utbyte av kultur och vetenskap.

  Jag har inte ett enda bibelcitat för någonting av dessa helt och hållet politiska åsikter, men en multikulturellt sant kristen lära underlättar för denna min alldeles privata vision.

  Gilla

 5. Man ska nog se upp med SD.. tänk på att SD är ett skott från nynazismen. Grundarna till SD var alltså riktiga nynazister..

  Som kristen kan jag inte föreställa mig att en sådan rot, kan bära något gott över huvudtaget? SD är inte räddningen för Sverige, utan Jesus är..det är en gudlös ledning i SD kom ihåg det.

  Denna mall bör för övrigt användas på varje parti och rörelse, vilken är roten.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s