Gud eller Mammon: En uppmaning till enkel livsstil

emma
Emma Andersson

Emma Andersson har skrivit ett fantastiskt bra fördjupningsarbete på Bibelskola Livskraft som jag har fått tillåtelse att publicera här som PDF: Gud eller Mammon.

Arbetet handlar om pengar, enkelhet, rättvisa och miljö och går igenom Jesu ekonomiska undervisning i Lukasevangeliet, hur den applicerades av den apostoliska Jerusalemförsamlingen och av Franciskus och Klara av Assisi, samt resonemang till hur det kan appliceras idag i vår ojämlika och miljöförstörande värld.

Emma har gjort en väldigt bra research och arbetet är en utmärkt introduktion kring de här frågorna, utan att vara tråk-akademiskt (det inleds med Tekla Knös och bön och inkluderar ”pris och ära till Gud den högste” i en bisats). Jag är 100% enig med henne om att Bibeln uppmanar till enkelhet och ekonomisk rättvisa, och att rika svenskar behöver ställa om till en mer avskalad och hållbar livsstil. Och Gud hjälper till i det! Följande stycke är briljant:

När Jesus utmanar oss att ge upp vår rikedom, att inte ha vår trygghet i det materiella, så har han inte lämnat oss ensamma i det. Fadern har beslutat att ge oss riket och vi är adopterade in i en familj där vi får sörja för varandra, där vi liksom Nya Testamentets församlingar behöver utmanas att dela med oss till varandra. Vi är inbjudna till att få följa Jesu ord om befrielse från oro, girighet och materiella bekymmer, och i stället söka Guds rike.

De enda ställena i arbetet där jag har lite frågetecken är när påståenden förmedlas från Pulpit Commentary, Sondra Wheeler och Zara Watanen om att Jerusalemförsamlingen blev fattig på grund av att egendomsgemenskapen orsakade fattigdom – en seglivad myt som det inte finns några belägg för – och att det finns någon slags motsättning mellan buden om att sälja allt och förvalta pengar.

Båda dessa missuppfattningar tror jag grundar sig i att väldigt många exegeter utgår från att ”sälj allt du äger” är en uppmaning till att leva i egendomslöshet och att sluta jobba, trots att det inte finns något i NT som tyder på det. Att Emma Andersson vidareför dessa tolkningar är inte konstigt för de är väldigt vanliga, men jag tycker det kan påpekas att de inte är självklara.

I övrigt är det en fantastisk artikel som jag varmt rekommenderar!

17 kommentarer

 1. En enkel livsstil, gemensamt ägande av dyra saker som bara används ibland och minskade klyftor/rättvisa tror jag också på. Motsatserna till detta verkar inte hållbara förutom den etiska dimensionen.

  Ett tillägg bara: Jesus ord till den rike unge mannen att sälja allt och ge till de fattiga behöver inte primärt handla om de fattigas behov utan en hel del om att pengarna var kära för den unge mannen och han skulle pga rädsla för att förlora det allra viktigaste, sitt allra viktigaste – rikedomarna, inte klarat att följa Jesus. Förr eller senare skulle en stor inre konflikt ha drabbat den unge mannen. Vilket Jesus också förutsåg tror jag.
  Därför tror jag inte att detta bibelställe handlar om ett allmänt påbud om egendomslöshet.

  Gilla

  1. Hej Klaus!

   Ja som sagt har budet om att sälja allt aldrig handlat om egendomslöshet, Jesus själv och apostlarna applicerade ju det genom egendomsgemenskap. De enda som tror att det handlar om egendomslöshet verkar vara de som ändå inte vill följa det. Jag har skrivit om varför ”sälj allt du äger” är ett kall till egendomsgemenskap här: https://helapingsten.wordpress.com/2015/06/23/allt-saljande-och-egendomsgemenskap-hanger-ihop/

   Sen är ju motiveringen Jesus ger att mannen ska ge pengarna till de fattiga, och samma sak gäller egendomsgemenskapen i Apg där motiveringen är att ingen skulle lida någon nöd, så jag skulle definitivt säga att det är det primära även om bättre fokus på Gud är en välkommen bieffekt. En vanlig missuppfattning är dock att det går att vara rik och ändå ha fokus på Gud, men vi kan inte ha skatter på jorden och samtidigt ha hjärtat i himlen – med andra ord går det inte omkring rika män därute som har rikedomar och Gud i centrum. För att ha en bra Gudsrelation behöver vi leva enkelt.

   Guds välsignelse!

   Gilla

   1. Tack för svar. Ja, att lindra lidande är nog det viktigaste, jag ändrar min tanke.
    Det finns f.ö en studie som visar att altruismen minskar när pengahögen blir större. Det blir lite tvångsneuros av för mycket pengar.

    Gilla

   2. Micael!

    Problemet är ju att Jesus inte uppmanar till att leva i egendomsgemenskap och en ytterligare fråga kommer upp. Om gemenskapen skall försörja individen, var blir Gud som vår försörjare av? Tryggheten förflyttas från Gud till egendomsgemenskapen och man behöver faktiskt inte heller leva och vandra i tro, Egemenskapen bistår ju med det man behöver.

    Jag tror inte på detta och jag skulle hamna i konflikt med både Gud och mig själv, varför? Jo därför att detta inte finns i mig och att Gud aldrig pekat på detta, han kommer kanske att göra det och då blir det en annan sak.

    Bless!

    Bb

    Gilla

    1. Hej Björn!

     Som jag har påpekat många gånger om så är uppmaningen att sälja allt man äger en uppmaning till egendomsgemenskap, eftersom handlingen att börja leva i egendomsgemenskap beskrivs i Apg 2 och 4. Och Jesus uppmanar ju alla sina lärjungar att sälja allt i Luk 12:33. Vi har haft många diskussioner om detta 🙂

     Gud försörjer oss, bland annat genom sin kyrka. Tänk efter lite: om egendomsgemenskap vore motsatt till att ha Gud som försörjare, varför levde då Jesus och apostlarna i egendomsgemenskap? Svaret är att de inte står i motsattsförhållande. Gud försörjer oss på många olika sätt, och att upprätta jämlika gemenskaper där man tar hand om varandra är något av det mest primära sätten han gör det på. Det är därför egendomsgemenskap beskrivs i så positiva ordalag i den Heliga Skrift.

     Guds välsignelse!

     Gilla

     1. Micael!

      Naturligtvis hävdar du din tes, men jag tror inte att det fungerar och jag tror att beroendet till Gud själv flyttas till gemenskapens gemensamma tillgångar.
      Man behöver ju varken be, eller fråga gud hur jag skall få ihop det med mat, kläder å dyl, bara att gå till förrådet i gemenskapen.

      Vi vet alla vad som står i bibeln, men problemet är som jag påpekat tidigare, att du åsidosätter det som bibeln kallar tro och även Andens ledning och gör olika bibeltexter till Gud över dem som inte har din/er tro på området .

      Summan av ditt ord är sanning och summan talar om tro och det som inte sker av tro är synd.
      Om Gud idag säger något, så är det bra, men om han redan sagt det i skriften så har du det styrkt att det faktiskt är något Gud vill. Men att bara ta en bibeltext och göra den till norm för alla, anser jag som felaktigt.

      Bb

      Gilla

 2. Man kan ha exotiska och käcka idéer om hur saker ska fungera, så läge det finns folk som tar ansvar för det komplicerade välfärdsbygget. Men det finns ett lättsinne som är förödande om idéerna tillåts slå rot.

  Anta att det rådde vänstertrafik på Jesu tid. Innebär det att den Grenholmska bibeltolkningen förespråkar vänstertrafik också på svenska vägar efter omläggningen? Och, varför inte, åsnedominerad logistik?

  Ett minimikrav borde vara att även det ämne som är aktuellt här behandlas med respekt för de nationalekonomiska nödvändigheterna i ett modernt samhälle. För det samhälle som förespråkas finns inte och kommer inte att finnas. Därför är de modeller som förespråkas skäligen ointressanta som allvarligt menad modell.

  Gilla

  1. Är människors incitament så gjutna i betong och för evinnerlig tid?
   Bertrand Russel funderade över det där, och han såg hur institutionerna och spelreglerna formade människor och hur människorna formade institutionerna. Hans åsikt var att både människor och institutioner behöver förändras ungefär samtidigt, i takt på något sätt.
   Att ge nationalekonomi samma tyngd som fysik avseende stenhårda begränsningar tror jag inte på, men å den andra sidan så tror jag inte på motsatsen heller, att det skulle vara lätt och enkelt. Dock har vi det lilla problemet att vi inte kan fortsätta som vi gör, det gäller både ekonomi som ekologi som psykologi och religion.

   Gilla

  2. Hej Hans!

   Jag har skrivit min text utifrån en personlig tro på och respekt för Jesu undervisning. Jag tror på församlingen som gemenskap, en annorlunda gemenskap som lever ut, ber och arbetar för Guds rikes tillväxt på jorden. ”[D]e modeller som förespråkas” är således inte en nationalekonomisk modell, utan en längtan efter det jag tror församlingen är tänkt att vara: en gemenskap som lever enkelt, som delar med sig till varandra och andra, som ger som gåva det vi fått som gåva, som älskar Gud och människor. Sedan är det absolut upp till läsaren att bejaka eller förkasta som ”skäligen ointressant”. Min tro och längtan är efter Guds rike, och där tror jag givande, delande, enkelhet och tacksamhet är nödvändigt.

   Jag svarar inte på det mellersta stycket, utifrån att du verkar vända dig mer till Micael än att behandla det texten handlar om.

   Guds fred och frid,

   Emma

   Gilla

   1. Hej Emma,

    jag har naturligtvis respekt för din tro. Jag uppskattar när människor verkligen vill satsa på sin övertygelse. Micael Grenholm är för övrigt ett bra exempel.

    Däremot är jag negativt inställd till om en annorlunda livsstil leder till ett paradigmskifte utan realistiska konsekvensanalyser.

    Vänliga hälsningar
    Hans G

    Gilla

 3. Jo det är ju bra, men det ska ske av kristna och kristna församlingar, inte genom staten och skatter och stöld. Du skall icke stjäla, och du ska icke ha begärelse till din grannes hus, hans ägodelar, hans oxe osv.

  Finns absolut inget stöd för någon form av socialism i bibeln, bibeln säger hur och vad du ska göra och vountärt dela med dig till de som behöver, inte hur du med statens våld och hot ska omfördela resurser.

  Inte heller finns det något stöd i bibeln för att man ska ha som mål att leva en asketisk livsstil. Att du delar med dig är för att andra ska få det bättre, inte för att du ska få det sämre. Det finns massor av bibelverser om hur man ska njuta av livet, när det är tid för det.

  Gilla

  1. Hej Göran!

   Den här texten är inte skriven utifrån socialistisk teori, utan utifrån Lukasevangeliet. Däremot, vilket jag skriver i min inledning, avfärdas dessa frågor ofta som socialism, vilket för mig är en sorg och jag har i inledningen beskrivit varför de är viktiga att ta på allvar för den som vill älska Gud och människor, oavsett politisk hållning. Jag har inte förespråkat statligt våld eller hot någonstans, och kommer aldrig göra det.

   Asketism innebär att avstå. Tror att Jesus är den store förebilden i att avstå, eller med andra ord, i asketism. Varje kristen är kallad att ”ta sitt kors” och följa honom. Jag tror att vi har mycket att hämta i det som kallas asketism, av att följa i Jesu fotspår och öva i att avstå, fasta, leva enklare. Jag tror också att det finns förebilder i detta i kyrkotraditionen, vilket är en anledning till att jag skrivit om Franciskus och Klara av Assisi.

   Jag citerar dessutom Paulus som i 1 Kor skriver:
   ”Me­ning­en är ju in­te att and­ra skall få det bätt­re och ni få det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt; nu skall ert över­flöd av­hjälpa de­ras brist, för att en an­nan gång de­ras över­flöd skall av­hjälpa er brist. Så blir det jämvikt, som det står skri­vet: Han med myc­ket fick in­te för myc­ket, han med li­tet fick in­te för litet.”

   Jag tror att evangeliet är ett glädjebud och inte att ”du ska få det sämre.” Däremot ser jag bibliska exempel på hur rika slutar vara materiellt rika när de nås av evangeliet (exempelvis Sackaios) och hur både han och fattiga får ett glädjebud. Jag tror absolut på att njuta av livet. Det jag tror att Bibeln vänder sig mot är rikedom på andras bekostnad, vilket är tydligt i den här världens skeva fördelning av ekonomiska resurser.

   Guds fred och frid,
   Emma

   Gilla

 4. Kul att bli publicerad här, Micael! Vill bara betona att jag absolut inte uppmanar till att sluta arbeta. För mig är en sådan tolkning så långt borta att jag missar att vissa saker skulle kunna tolkas så, och därav inte explicit vänder mig emot det. Joel Halldorf skrev en bra text om arbetets värde och syfte i DN i somras, som jag säger ja och amen till.

  http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/arbete-en-chans-att-gora-nagot-for-din-nasta/

  ”Gemenskapen med Gud är målet för munken, och därför ska allt i klostret medverka till detta. Det är genom denna hierarki, där guds­gemenskapen står överst, som arbetet slutligen får sin rätta plats. Arbetet blir viktigt genom att det riktas mot högre mål: kärleken till nästan och sökandet efter Gud.”

  Gilla

  1. Håller helt med! Som Paulus säger, vi ska arbeta och göra nytta med våra händer, så att vi har något att dela med sig åt den som behöver (Ef 4:28). Att leva enkelt och generöst handlar inte om att leva i strejk hela livet. 🙂

   Gilla

   1. Precis. Sen tror jag att det finns en skev betoning i det samhälle vi lever, att det som räknas är lönearbete och att människor bedöms utifrån lönsamhet och yrkestitlar, och att vi ska ”skapa jobb”, som om att det inte redan fanns uppgifter som behöver utföras. Tänker att bibliskt arbete handlar ganska lite om det där, snarare om att tjäna Gud och varandra med det vi är, har och kan =)

    Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s