Förlåtelse

Har du någon gång blivit orättvist behandlad? Såvida du inte bott på en öde ö utan andra människor, kan du med säkerhet svara ja på den frågan.

Världen är full av bitterhet och oförlåtelse. Många andliga och politiska strukturer är grundade och byggda på bitterhet.

Jag har träffat många människor som jag förstår kämpar med att kunna förlåta människor som gjort dem illa. Jag har själv haft svårt att förlåta. Innan jag mötte Jesus och förstod genom den Helige Andes milda förmaning, bar jag på oförlåtelse i mitt liv. Oförlåtelse som ledde till bitterhet i mitt hjärta.

Jag tror mig veta, genom min egna förvandling, att det bara är genom en relation med Jesus som man kan vandra i den fullständiga frihet som kommer ur ett liv i förlåtelse.

Av egen erfarenhet kan jag säga att oförlåtelse snart blir bitterhet och den sätter sig som en djup rot i ditt hjärta och växer sig så stark att människans hela personlighet förvrängs och vanställs.

Denna bitterhet är en giftig rot som växer sig stark i hjärtat om den lämnas kvar där. Ofta ser vi inte roten, bara problemen på ytan. Många människor lägger dessutom ned mycket tid på att försöka försköna fasaden av sina liv. De drar upp ogräset på ytan är de egentligen skulle gräva genom ytan och gräva upp roten.

Bitterhet är det som drabbar dig om du inte vill förlåta. Bitterhet är att hålla fast vid en orättvisa som begåtts mot dig.
Bibeln visar på att när en kristen är nedbruten av bitterhet skadas inte bara den personen utan det drabbar också andra människor.

”Vaka över att ingen kommer bort från Guds nåd och att inte någon bitter rot skjuter skott och blir ett fördärv som angriper många” (Heb. 12:15)

En bitter person sprider ofta ut giftet i sitt hjärta till sin omgivning. Vänskap slås sönder genom bitterhet och sedan tvingas vänner välja sida, vilket leder till ännu mera sorg och smärta.

I min bok ”Flickan som slutande ljuga”(kan köpas på http://sjobergsforlag.se) kan ni läsa om mitt liv hur jag under många år blev utsatt för psykiska och fysiska övergrepp och inte kunde förlåta dem som gjort mig illa. Inte förrän jag mötte Jesus och kraften i Hans kärlek till mig. Först då blev jag fri. Innan dess sökte jag efter min inre frid inom yoga, meditation och new age, utan att hitta den.
När Helig Ande fick tag i mitt hjärta hände en förvandling med mig inifrån och ut. Jag blev verkligen pånyttfödd. Om den resan kan ni läsa i boken. Jag kan lova att den är spännande!

Under en tid var jag så bitter på dem som gjort mig illa. Men Jesus lärde mig att det inte finns någon mening med att hålla tillbaka förlåtelsen mot någon, oavsett vad de gjort. Det skulle bara innebära tre saker:

Mitt hjärta skulle bli förhärdat
Min relation till Jesus skulle skadas
Egenrättfärdigheten skulle ta över mitt liv.

Det finns bara ett sätt att gräva upp bitterhetens envisa rot ur hjärtat och det är att förlåta, annars kommer vi att leva i andlig fångenskap i resten av vårt liv. Då kan vi inte höra Guds röst och våra liv kommer att sakna inriktning och glädje.

Hur ska vi förlåta andra?
”Var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus”(Ef.4:32)

Förlåtelse innebär inte att du ska invänta att den andra parten ska komma och säga förlåt till dig först. Går du och väntar på det kan du kanske få vänta förgäves. Nej, förlåtelse kräver bara en. Vi förlåter inte för att sätta den andre personen fri, utan för att vi själva ska bli fria.

Förlåtelse innebär inte att människor som begått hemska brott ska slippa undan. Verkligen inte. Men förlåtelsen är den handling som befriar oss från vår önskan på hämnd och lämnar allt i Guds händer.

” Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer, mina kära, utan låt Guds vrede ha sin gång, ty det står skrivet:’Min är hämnden, jag skall utkräva den,’ säger Herren. ’Men är din fiende hungrig, ge honom att äta; är han törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud!’ (Rom. 12:18-20)

Det är viktigt att som kristna försöka att leva som vi lär. Vittnesbördet om evangelium blir ju kraftlöst om vi inte visar på det med våra egna liv. I själva verket talar då våra munnar om att Gud kan förlåta våra synder, men våra handlingar skulle då visa att vi är ovilliga att ge den förlåtelsen till andra.

Några kanske nu kommer att hävda att det inte går att förlåta på grund av att handlingarna är så fruktansvärda. Det är sant. Du kan inte göra det på egen hand. Bara Gud och Hans nåd kan hjälpa dig. Jag är ett levande bevis på detta.
Om du läser min bok ”Flickan som slutade ljuga” kan du läsa om hemska saker som jag blev utsatt för och hur svårt jag hade att förlåta. Hur bitterheten satt som en tvångströja på mig. Det var inte förrän jag fick hjälp av Herren som jag kunde förlåta och bli fri.
Förlåtelsen är ingen börda. Det är ett erbjudande. Ett erbjudande från Jesus att få ett liv i fullständig frihet.

Vilka hemska och smärtsamma upplevelser du än haft i ditt liv, uppmuntrar jag dig till att förlåta, just för att Jesus har förlåtit dig alla dina synder och förseelser.
Förlåtelsen är en gåva från Gud just för att vi ska kunna överleva i en ond värld, där människor sårar oss, förråder oss och gör fruktansvärda saker mot oss. När vi lärt oss att förlåta kommer vi att leva i frihet.

Ett hjärta med bitterhet och oförlåtelse är som ett fängelse. Det binder andra och det skadar dig. Jesus kan dra upp den djupaste roten av bitterhet i ditt hjärta.

Be att Jesus ska lära dig att leva ditt liv i förlåtelse, så att du kan lägga eventuella kränkningar i framtiden åt sidan snabbt och i stället överlämna dem till Gud.

Först då kommer du att bli fullkomligt fri.

All välsignelse!

Désirée Kjellin

Kategorier: Etiketter: , , , , , ,

5 kommentarer

 1. Amen.

  Tänker också mer o mer på hur viktig förlåtelsen är för Gud. Han kunde ha lärt oss att be för så många specifika saker men ändå lärde han oss i sin egen bön endast ett par få, om än då obegränsat djupa och breda sådana, att be om. Försoningen är uppenbarligen en av Herrens prioriteter.

  Fader Vår, som är i himmelen
  Helgat varde ditt namn.
  Tillkomme ditt rike.
  Ske din vilja, såsom i himmelen så ock på jorden.
  Vårt dagliga bröd giv oss idag,
  och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
  och inled oss icke i frestelse
  utan fräls oss ifrån ondo.
  Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet.
  Amen.”

  Sedan har vi bibelstället om när troende syndar:

  ”Om din broder har syndat, så gå och ställ honom till svars enskilt, er emellan. Lyssnar han på dig så har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak ska avgöras efter två eller tre vittnens ord . Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Och lyssnar han inte heller till församlingen, då ska han vara för dig som en hedning och tullindrivare. 

  Jag säger er sanningen: Allt som ni binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som ni löser på jorden ska vara löst i himlen. Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min Far i himlen. För där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.”


  Att ställa någon till svars idag anses nog inte så fint men hur fint är det att inte ge sitt syskon chansen till förlåtelse och upprättelse så att synden inte blir bunden (?)

  När en som inte känner Gud syndar har vi ”Förlåt dem Herre för de vet inte vad de gör.”

  Gilla

 2. Désirée,

  Tack för dina fina och uppmuntrande ord, så låter en sann kristen.

  Om vi betänker hur mycket Gud förlåter oss för var dag och att allt är skapat av honom, även de som gjort oss illa, så blir det enklare för oss att förlåta de oförätter som begås mot oss.
  Och med oförlåtsamhet i våra hjärtan blir inga böner hörda.

  Det betyder inte att vi ska sitta stilla när vi blir angripna från olika håll. Mha Den Heliga Anden så får vi insikt hur vi ska agera i varje situation. Och precis som du citerar så ska vi försöka hålla fred så långt det är möjligt utan att kompromissa vår och våra närmastes säkerhet och välbefinnande. Därför är det också klokt att undvika alltför ingående relationer med icke troende och de bud vi fått från Herren är de vi ska följa.

  Gilla

 3. Tack Désirée, för en intressant text. Det här med hur förlåtelse och inre helande förhåller sig till varandra är väldigt intressant. Jag har skrivit en text om förlåtelse som definierar förlåtelse på ett annat sätt än du gör, även om jag tror att vi är överens i grundsynen. Det skulle vara intressant att höra vad du tycker om mitt sätt att förklara vad förlåtelse är och hur det förhåller sig till inre helande och att ha blivit illa behandlad av andra. Min text finns här: http://barnabasbloggen.blogspot.se/2009/04/ett-annat-satt-att-se-pa-forlatelse.html

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s