Den sekulära skolan ljuger för barnen

calculator-scientific

God jul! Många av er har säkert läst historien om en kyrka i Åmål som på sitt Luciafirande i Kungsbergskyrkan instruerade barnen att inte sjunga de verser i ”Nu tändas tusen juleljus” som handlar om Jesus, samt ändra ”du stjärna över Betlehem” till ”du stjärna över alla oss”. Jag personligen är inte jätteförvånad över detta – de sommar- och julpsalmer som är populärast i ickekristna sammanhang tenderar att vara de som talar minst om Gud och Jesus. Det som slog mig som riktigt sjukt dock var att Lucia under föreställningen framställdes som ”en prinsessa som bodde i ett slott inne i skogen som en gång om året kom fram och visar sig med ljus i håret”.

Nu är det förstås inte meningen att denna mytologiska Luciabeskrivning ska uppfattas som historisk, men likväl är det absurt att en skola förordar att en historisk person ska framställas som ett sagoväsen fullständigt frikopplad från sin egen religiösa tradition. Det blir som att porträttera Martin Luther King som ett samiskt bergstroll eller Muhammed som en kinesisk drake. Och som min vän Peter Berndtsson påpekade: ”Om en rektor tror att det är en bra idé att ljuga för barnen om hur seder och traditioner uppstått, har någon verkligen misstolkat skolans bildningsuppdrag…”

That got me thinking. När jag ser tillbaka på min egen skolgång inser jag att skolan febrilt ljugit för mig i en strävan efter att upprätthålla sitt sekulära och religionsneutrala mandat. Lögnerna har i grund och botten berott på två saker: att en agnostisk utgångspunkt förväxlats med en ateistisk, samt att konsekvenserna av en ateistisk världsbild förnekats eller förvrängts. Låt mig förklara vad jag menar.

Ateismen och naturalismen är både obevisade och obevisbara men porträtterades ofta som sanningar i undervisningen. Jag fick aldrig höra något om Gudsbevis, medicinskt verifierade helanden eller att nästan alla som lade grunden för modern vetenskap var kristna. Däremot fick jag höra saker som att vår uppkomst är en slump, att det ”alltid” finns en naturlig förklaring till synbart övernaturliga fenomen samt att big bang skulle förklara universums uppkomst. Det sistnämnda är lika dumt som att svara ”pistolen!” på frågan ”Vem sköt Olof Palme?” När jag frågar folk drillade i den sekulära skolan vad som orsakade big bang vet de oftast inte vad de ska säga, för enligt vad de lärt sig ska den stora smällen vara en ersättning för en Skapare och inte ett bevis för en (vilket det i själva verket är).

Den stora kullerbyttan har dock varit att propagera för värden som mänskliga rättigheter, demokrati och varje människas okränkbara värde som objektiva sanningar utan att hänvisa till den enda rimliga grunden för existensen av sådana objektiva värden: supernaturalism och teism. När socialdarwinism beskrevs på historielektionerna var man ivrig att påpeka att det inte alls är en rimlig tolkning av darwinismen – men i själva verket är det verkligen det, i synnerhet eftersom ateismen saknar moralisk kompass. Man porträtterar varje liv som värdefullt och betonade att vi duger som vi är utan att presentera den enda rimliga anledningen till att det är så: Gud finns och han älskar oss.

Den sekulära skolan spelar teater: den låtsas om att det inte spelar någon roll om huruvida Gud finns samtidigt som dess värdegrund endast kan motiveras utifrån Guds existens. Vidare för den barnen bakom ljuset vad gäller ateismens och naturalismens vansinniga logiska följder och den fruktansvärda meningslöshet och moraliska anarki som de världsbilderna ofrånkomligen står för. Förhoppningsvis kan religiösa skolor vara mer konsekventa och verklighetsförankrade.

21 kommentarer

 1. Det mesta vi får lära oss i skolan är ju fel! Det gäller att blunda med sina mänskliga ögon och öppna sina andliga. God Jul

  Gilla

  1. Haha Axel, vad är det för påhitt? Patriotism är ingen dygd i Bibeln och de enda traditioner Bibeln förespråkar är de som ges av Jesus, hedniska traditioner som de som gäller i Sverige är befängda och fullständigt onödiga. Om du definierar gott och ont utifrån patriotism är jag rädd att du tjänar en avgud, min vän.

   Gilla

 2. ”Älska din nästa såsom dig själv” – såvida hen inte är din landsman, då är hen helt likgiltig. Är det så jag skall förstå dig? – Patriotismens dygd definierar jag utifrån denna hållning till sina landsmän: ”Jag skulle önska att jag själv fördömdes och skildes från Kristus om det kunde hjälpa mina bröder och stamfränder. De är ju israeliterna. . .” ( Rom. 9:3) Paulus återspeglar här Jesus, han som under jordelivet inte var kallad till andra än sina landsmän. Efter uppståndelsen framträdde han som Frälsare och en förebild i patriotism för alla folk. –

  Gilla

 3. Om Jesus och det han förkunnar står för kärlek till alla folk och sund patriotism, står då inte anitikrist för motsatsen, antipatriotism och falska relationer mellan folken? I Bibeln framträder den antikristna makten som internationell, den bedrar hela världen och förmår människor överallt att tillbedja sig. Det mamonistiska och materialistiska Babyloniska Imperiet (Upp. 13) blir en symbol för det globala vilddjuret som låter Guds folk hamna i babylonisk fångenskap. Eller? Rätta mig gärna om jag tänker fel, välsignade broder.

  Gilla

 4. Du verkar inte vara ödmjukheten personifierad Micael när du påstår
  att den sekulära skolan ljuger för
  barnen. Är det någon som ljuger här
  så är det väl ni troende som definitivt
  saknar bevis för er Gud. En sagobok som
  Bibeln samt era personliga upplevelser
  och tolkningar är ett skämt till bevis.
  Men du påminner om ID-anhängarna
  (förklädda kreationister), som vill att
  evolutionsforskarna ska lägga fram
  alla bevis för sin forskning (som ID sedan
  förnekar), medan de själva bara hänvisar
  till en intelligent designer.

  Gilla

  1. Hej Stig!

   Jag vidhåller att det är en lögn, eller åtminstone desinformation, att Lucia var ett sagoväsen i en skog eller att mänskliga rättigheter är objektivt goda värden även om Gud inte finns. Om du inte håller med får du gärna komma med motargument. Det finns många bevis för Guds existens: de kosmologiska utifrån universums uppkomst och existens, de teleologiska utifrån universums finjustering och de irreducibla komplexiteten i levande organismer, det moraliska utifrån nyss nämnda objektiva moraliska värden och skyldigheter samt det mirakulösa utifrån existensen av vetenskapligt oförklarliga fenomen som sker efter bön. Jag beskriver flera av dessa i detalj i denna video (på engelska):

   Guds välsignelse!

   Gilla

   1. Hej Marcus, vad skulle dessa två
    länkar bevisa? Givetvis är inte alla
    historiska källor felaktiga i Bibeln,
    vem skulle ha påstått detta!
    Men om jag påstår att min bil gör
    300km/tim bara för att den har en
    motor och 4 hjul – fast det är en
    gammal volvo från 70-talet, så
    innebär detta inte att det är en sanning trots att motorjournalister
    skrivit om bilmodellen i 40 år.

    Gilla

     1. Folk upplever all möjligt
      vid nedsatt psykisk
      motståndskraft. Bra
      när det blir positiva
      resultat men knappast
      övertygande bevis för
      Guds existens.

      Gilla

      1. Vår egna psykiska motståndskraft kan inte utplåna vår synd.

       Rom7:21
       Så finner jag nu hos mig, som har viljan att göra det goda, den lagen, att det onda fastmer är tillstädes hos mig. 22Ty efter min invärtes människa har jag min lust i Guds lag; 23men i mina lemmar ser jag en annan lag, en som ligger i strid med den lag som är i min håg, en som gör mig till fånge under syndens lag, som är i mina lemmar. 24Jag arma människa! Vem skall frälsa mig från denna dödens kropp?

       Gilla

 5. Hej Axel. Vi ska älska vår nästa som oss själva och det inkluderar men begränsas inte till landsmän. Rom 9:3 är det enda bibelstället vad jag vet som används som stöd för en patriotisk/nationalistisk tanke (möjligtvis med undantag från Apg 17:26 men det handlar ju inte om patriotism och inte ens om landsgränser som Lars Gunther grundligt visat). Men Paulus passion för judarna kan lika gärna tolkas som en missionsiver likt den som Helen Rosevaere har för kongoleserna eller Hudson Taylor för kineserna. Förvisso var Paulus själv jude, men utan övrigt bibelstöd för patriotism kan det inte uteslutas att han lika gärna kunde ha en liknande känsla för andra folkslag än sitt eget.

  Antikrist står för mammonism och materialism, men att han skulle stå för antipatriotism hittar du själv på. När patriotism ingen annanstans beskrivs som något som hör Guds Rike till blir det extremt påklistrat. Att antikrist får internationellt inflytande innebär inte att det vore ont om Jesus på samma sätt får internationellt inflytande, och det säger ingenting om att det vore ont att ta emot flyktingar eller skapa en rättvis värld globalt.

  Gud välsigne dig!

  Gilla

 6. Hej själv Micael!

  Nä du, det duger inte med att komma med följande: ”Det finns många bevis för Guds existens: de kosmologiska utifrån universums uppkomst och existens, de teleologiska utifrån universums finjustering och de irreducibla komplexiteten i levande organismer, det moraliska utifrån nyss nämnda objektiva moraliska värden och skyldigheter samt det mirakulösa utifrån existensen av vetenskapligt oförklarliga fenomen som sker efter bön”.

  Detta är fortfarande era tolkningar och personliga upplevelser. Om du är intresserad
  så kan du givetvis följa forskningen inom evolutionen, istället för att plocka fram några
  usla ID-argument som irreducibel komplexitet och universums finjustering som Micael
  Behe propagerar för i sin pseudovetenskap. Detta finns det tydliga svar på om du t ex
  följer debatterna med Behe och Lawrence Krauss eller Keith Fox. Varken Kreationism
  eller ID klarar av någon som helst falsifierbarhet som vetenskapen använder som ett
  metodologiskt krav.

  Jag kan gå in på enskilda frågeställningar, men frågan är om du verkligen är intresserad
  av detta med tanke på att inget kan ifrågasättas i era vattentunna bevis, det är skillnaden
  mellan Bibeltroende och evolutionsforskningen som hela tiden utvecklas och ifrågasätts
  både av egna och motståndare.

  Gilla

  1. Hej igen Stig!

   Att kalla bevisen för ”era tolkningar och personliga upplevelser” är en märklig debatteknik – detsamma kan ju sägas om din position i så fall! Vetenskapen visar tydligt att universum hade en början 13,7 miljarder år sedan, och det är metafysiskt omöjligt att något börjar existera utan orsak, alltså måste universum ha en orsak utanför tid och rum som ansvarar för att universum började existera. Att universum är kontingent innebär vidare att det måste ha en förklaring utanför sig själv som grundas i något icke-kontingent, nödvändigt existerande vars förklaring finns i sitt eget väsen. Detta är också metafysiskt nödvändigt.

   Universums finjustering innebär att om den kosmologiska konstanten, gravitationskonstanten eller någon annan av de fysiska konstanterna som avgör våra beräkningar av naturlagarna ändrades extremt minimalt så kunde liv inte existera någonstans i hela universum. Du kan läsa om några av dem här: https://en.wikipedia.org/wiki/Fine-tuned_Universe#Examples Det är inget ”vattentunt” bevis, det är ett vetenskapligt faktum. Detta måste förklaras, och att hänvisa till slumpen här är absurt: vi pratar om en chans på tio upphöjt till 120, vilket är ett större tal än alla atomer i det observerbara universum. Eftersom Guds existens inte är omöjlig kan den inte uteslutas, och då är det en mycket bättre förklaring. Och detta är inte i konflikt med evolutionsteorin – evolutionen kan mycket väl ha skett men förklarar inte universums finjustering.

   Irreducibel komplexitet är något Behe mycket riktigt är känd för men jag har inte läst eller hört särskilt mycket av honom eller andra ID-förespråkare. Den jag har lyssnat med på är Alvin Plantinga som erkänner evolutionsteorin men likt andra teister förnekar att den styrs ”blint” av slumpartade processer utan menar att den styrts av Gud. Teorin i sig uttalar sig inte om huruvida processen är styrd eller inte, utan det är det ateister som Dawkins och Krauss som proklamerar utifrån sin egna tro, men teorin är likt andra vetenskapliga teorier agnostisk vad gäller det övernaturliga. Plantinga påpekar att evolutionen bättre förklaras med en teistisk styrning just eftersom det finns så många komponenter i olika levande organismer som behöver utvecklas i princip exakt samtidigt för att organismen ska ha en överlevnadsfördel, och därtill menar han att en naturalist som erkänner evolutionsteorin måste erkänna att han eller hon inte kan lite på sin egen hjärna, vars funktion är överlevnad men inte nödvändigtvis sanning. Inga övertygelser som produceras av denna hjärna går då att lita på, inklusive övertygelsen om att naturalismen är sann.

   Allt gott!

   Gilla

 7. Hej, vet att vi hamnat vid sidan om det
  egentliga trådämnet men ser att du
  Micael trots allt är väldigt påverkad
  av ID-rappakaljan i dina argument. Får
  väl också påpekas att din mentor Alvin
  Plantinga är en sann propagandist för
  ID genom att ha tillhört sällskapet Ad
  Hoc Origins. Det är lite märkligt att ni
  kristna som är gammeljord förespråkare
  tycker det är helt ok att köra på gängse
  vetenskap när det gäller ålder, tydligen
  är ni då helt i konflikt med ungjords
  fanatikerna som hävdar att jorden bara
  är 6-10 000 år, (man tar sig för pannan).
  Slumpen är INTE en konstant i forskningen
  om livets uppkomst, sluta hävda sådant
  trams Micael när du vet att det handlar
  om det naturliga urvalet. Jag kan bemöta
  dig punkt för punkt men då blir det långa
  utläggningar i denna tråd som handlar om
  den sekulära skolan. (Mitt fel förstås).

  Lev väl/Stig

  Gilla

 8. Hej Stig! Det går alldeles utmärkt att konversera om detta kan jag intyga dig som trådskapare 🙂

  Plantinga har skrivit i http://www.chronicle.com/article/Evolution-Shibboleths-and/64990/

  Like any Christian (and indeed any theist), I believe that the world has been created by God, and hence ”intelligently designed”. The hallmark of intelligent design, however, is the claim that this can be shown scientifically; I’m dubious about that…

  As far as I can see, God certainly could have used Darwinian processes to create the living world and direct it as he wanted to go; hence evolution as such does not imply that there is no direction in the history of life. What does have that implication is not evolutionary theory itself, but unguided evolution, the idea that neither God nor any other person has taken a hand in guiding, directing or orchestrating the course of evolution. But the scientific theory of evolution, sensibly enough, says nothing one way or the other about divine guidance. It doesn’t say that evolution is divinely guided; it also doesn’t say that it isn’t. Like almost any theist, I reject unguided evolution; but the contemporary scientific theory of evolution just as such—apart from philosophical or theological add-ons—doesn’t say that evolution is unguided. Like science in general, it makes no pronouncements on the existence or activity of God.

  Så som sagt, Plantinga förnekar inte evolutionen men han anser likt alla andra teister att universum är designat av en intelligent Gud. Att kalla ID i denna breda bemärkelse för ”rappakalja” är att beskriva all teism som rappakalja, och då måste du först bevisa ateismen hörredu. Vilket jag misstänker att du likt alla andra ateister inte kan.

  Kristna som menar att jorden är gammal är förstås i konflikt med dem som menar att jorden är ung vad gäller jordens ålder (duh), men det innebär inte nödvändigtvis någon konflikt när det gäller något annat så vad du vill säga med den anmärkningen förstår jag inte.

  Avslutningvis förklarar naturligt urval vare sig livets uppkomst eller universums finjustering, det naturaliga urvalet förklarar ju endast evolutionen av levande organismer! Det är som att säga att blodomloppet förklarar varför människan föds eller varför stjärnor existerar.

  Guds välsignelse!

  Gilla

 9. Hej igen, kommer att återkomma med ett
  längre svar sen. Vill bara kort kommentera
  delar av ditt svar här.
  Du slingrar dig Micael när det gäller ung
  resp gammeljords förespråkare. Du säger
  att de inte är i konflikt mer än åldern på
  jorden…..Ursäkta Micael men det är rent
  struntprat. Hur förklarar ungjords troende
  åldern på bergarter och dinosaurier som
  levde under trias, jura och krita där den
  äldsta perioden är närmare 250 miljoner
  år sedan. Gammeljord sätter in detta
  på samma sätt som övriga vetenskap.
  Detta skulle bli kort (ursäkta), men måste
  också nämna att du inte bemött ert största
  dilemma, ni lyckas inte överhuvudtaget
  få någon falsifierbarhet i era skaparteorier.

  Väl mött/Stig

  Gilla

 10. JA visst är det hemskt att sådan tolerans visas mot djävulen bland de små barnen som vi har ansvar för att leda på rätt väg. På 1920 talet så ingick kristendom i skolans utbildning. Nu har de lite religionskunskap men jag tror inte ens de läser bibeln där.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s