Hela Pingsten startar politiskt parti

1027px-christian_communism_logo-svg

Sedan snart ett år tillbaka har Hela Pingsten haft ett stort skribentteam på ca 15 personer som bidragit till diskussionen om hur vi främjar biblisk kristendom. Under en gemensam vision har vi från olika perspektiv velat visa att det inte bara är möjligt att förena karismatik och aktivism – utan nödvändigt. Dock har det funnits en känsla av att vi inte gått långt nog i vår strävan att förändra kyrkan och samhället. Blogginlägg, videoklipp och poddavsnitt tar en bara en del på vägen.

Därför har styrelsen för Hela Pingsten beslutat att starta ett politiskt parti inför riksdagsvalet 2018. Hela Partiet (HP) kommer vara Sveriges första kristna kommunistiska parti. Vi vill främja feminism, fri ut- och invandring, planekonomi, synkretism och demokratikritik. Därtill vill vi på daglig basis dela ut gratis pannkakor till alla Sveriges medborgare och ickemedborgare.

På sikt vill HP naturligtvis få internationellt inflytande genom att starta systerpartier i andra länder som med okonventionella metoder kan ta kontroll över regeringar och få inflytande över FN:s generalförsamling och säkerhetsråd. Där vill vi innan seklet är över installera en god, kristen ledare som kan motverka kapitalistisk girighet genom att installera chip i människors pannor och kontrollera all handel med en tresiffrig kod.

HP vill också bidra till en ökad generositet i samhället genom att driva frågan om att alla invånare ska ge hundrationde till staten. Detta system syftar till att utjämna klasskillnader samt till att stärka Partiets ekonomi, enligt Jesu befallning att ge kejsaren det som kejsaren tillhör. När HP nått världsherravälde kommer alla medborgare och icke-medborgare enligt lagen bekänna sig till en karismatisk kristen tro. Evangelisation och mission kommer således vara överflödigt och därför förbjudas.

Nuvarande regerings idéer om att förbjuda tiggeri ser HP som ett gott steg på vägen mot att helt enkelt förbjuda allt som går emot Guds vilja. Ytterligare förbud som kommer att säkerställas med HP vid makten är således förbud mot fattigdom, sjukdom, foppatofflor och dålig andedräkt.

Då namnet HP kan komma att förväxlas med datormärket kommer datorer av detta märke förbjudas, tillsammans med större delen av all elektronik, i linje med Jesu enkelhetsbefallning. Endast de av Gud påbjudna Acer-datorerna kommer tillåtas i HP:s utopia, då dessa härstammar från den israeliska stammen Asher. Nationalsången kommer att bytas ut till Ulf Lundells “Hon måste va en kristen kommunist” som ska läras ut i alla skolor.

Alla som någonsin skrivit negativa kommentarer om oss och vår vision på Hela Pingsten kommer registreras på en svart lista för koncentrationssyfte. Det gäller även alla eventuella negativa reaktioner på denna nyhet samt anklagelser om så kallade fake news eller aprilskämtande.

För mer information, kontakta vår eviga partiordförande Sarah “Tsaren” Stenmark, ordförandebetjänt Micael “Mighty” Grenholm, pressekreterare Jakob “Jo Vi ÄR Seriösa” Romeborn eller chefsideolog och -ecklesiolog Emma “Ärligheten Själv” Andersson.

28 kommentarer

  1. Hej Tobias! Ja, detta är ett aprilskämt. Vi som Hela Pingsten-skribenter blir ofta anklagade för att vara kommunister då vi lyfter frågor kring rättvisa och ekonomisk utjämning. Därför tog vi tillfället att skoja lite, både med andra och oss själva. Hälsningar Emma som har varit med och skrivit inlägget =)

   Gillad av 1 person

 1. Detta måste väl vara ett aprilskämt. Om det inte är det är det fruktansvärt. Vad är det vi vill ha en kommunistisk diktatur där måhända ekonomisk utjämning råder men friheten inte är värd något och hon lever i slaveri eller ett kapitalistisk samhälle där det må förekomma ekonomiska skillnader men hon är fri att bestämma själv över sina pengar och egendom. Jag tror på Jesus men är fullständigt emot ekonomisk utjämning, egendomsgemenskap och kommunism delvis på grund av allt ont som följt i kommunismens fotspår (om det sen är kommunisternas fel som försöker tvinga sina medmänniskor att leva som dem eller om det är de fria människorna som kämpar emot vill jag lämna öppet. Men jag stöder de fria människorna då ingen har rätt att tvinga någon att leva på ett visst sätt med våld eller hot även om det skulle vara ett gott eller rättvist levnadssätt. Om de själva vill leva så i egendomsgemenskap och ekonomisk likställhet är det upp till dem, men ingen har rätt att tvinga sina övertygelser på andra.) dels på grund av att den som arbetar hårt har rätt till mer tillgångar än den som inte gör det. Ekonomisk jämlikhet är inte möjlig eller ens önskvärt då det skulle innebära orättvisor men på ett annat sätt än du nuvarande orättvisorna. Om de rådande orättvisorna är orättvisor mot de fattiga så skulle ekonomiskt utjämnade vara orättvisor mot de som skaffat sig rikedom genom hårt arbete. Kommunistiska Tvångsåtgärder är både emot all form av frihet och innebär även kärlekens död. Dessutom har alla gånger man försökt tvinga människor att göra något, ovasett om det är gott, med våldsmedel slutat på samma sätt med långt mer fattigdom, våld och förtryck. Ett egendomsdelande samhälle kan bara funka på två sätt i en liten grupp som är överens om att dela allt eller som stort i en diktatur där man förtrycker de som har avikande åsikter. Ty så länge jorden existerar kommer det alltid finnas dem som inte tycka lika i allt. Vad är bäst ett samhälle där man tvingar de rika att dela med sig – ett sådant samhälle är diktatoriskt. Eller en demokrati där det är upp till var och en men det där inns risk att de vägrar och därmed låter de fattiga svälta ihjäl. Frihet eller rättvisa vilket står högst.

  Jag är lika mycket emot att man förtrycker de fattiga genom att plundra dem på det lilla de väl äger som att tvinga de rika att ge bort sin egendom till människor som inte gjort något för att förtjäna den. Egentligen skulle jag önska att kommunismen utrotades helt (även om de som vill leva så har rätt att göra det) och att privat egendom och kapitalism förklaras som det enda rätta ekonomiska systemet.

  Bamhärtighet kan eller får inte krävas med våld eller hot för då är det inte bamhärtighet utan slaveri. Om någon av kärlek uppoffrar sig får någon den älskar är det gott, men om någon kräver hjälp med en pistol (symboliskt sett) tryckt mot huvudet om man inte gör det är det inget annat än slaveri. Och detta att vara varandras slavar är vederstyggligt. Du är inte min slav, och jag är inte din slav. Detta är något jag står för och kommer stå för inför Herren själv. För jag kan inte annat – Jag skulle kunna ljuga och säga mig själv och Gud att jag ger upp denna syn, men jag kan inte lura honom då han ser mitt hjärtas inersta motiv så jag är öppen med det inför honom. För detta är min inersta övertygelse och har blivet ett med min varelse.

  Jag har också undrat över om vi inte hjälper mer om vi köper vår medmänniskas tjänster och varor. Jag har ofta undrat hur de människor tänker som säger att vi bör ge bort det vi inte behöver för vårt uppehälle. hur ska det då gå för dem som låt oss säga får sin inkomst från överflödsjobb, sådana som säljer varor och tjänster som inte behövs. De kanske inte säger det rent ut, men i praktiken säger de ju att dessa jobb inte borde finnas. Och hur ska vi handskas med vår inkomst. Ska vi sitta och vara rädda för att använda våra pengar om inte Gud ger ett klart besked om vad vi ska göra, eller ska vi spendera dem tills Gud visar oss någonting.

  Jag kan förmodligen aldrig få er att avsvära er egendomsgemenskapen och den annorlunda orättvisa som skulle följa i den ekonomiska utjämningens spår. Ni kan heller aldrig få mig att ta avstånd från privat egendom och människans rätt att bestämma över sina tillgångar. Men det betyder inte att jag är emot er eller tycker illa om er. Det är er livstil och åsikt jag tycker illa om.

  Obs När jag talar om kommunism menar jag först och främst tanken att allt ska delas lika och ingen ha mer än någon annan och jag använder begreppet i brist på bättre term.

  Gilla

  1. Naturligtvis är det inget aprilskämt, Tobias. Som vi skriver ovan kommer alla som anklagar oss för aprilskämt att skrivas upp på en svart lista. Vid Maktövertagandet kommer sedan vår specialstyrka NSH (Nationens Snygga Hottentottar) fånga in alla svartlistade och doppa dem i kall hallonsaft.

   Om vi lägger humorn åt sidan dock, hur tänker du när du skriver ”Jag tror på Jesus men är fullständigt emot ekonomisk utjämning, egendomsgemenskap och kommunism delvis på grund av allt ont som följt i kommunismens fotspår”? Att du är emot kommunism förstår jag, men ekonomisk utjämning och egendomsgemenskap? Det är ju inte samma sak som kommunism, kloster har ju praktiserat det tusentals år innan Marx skrev sitt kommunistiska manifest. Jesus själv levde i egendomsgemenskap med sina lärjungar (Joh 13:29) och apostlarna levde så också (Apg 2:44-45). Så hur kan man vara emot det som kristen? Det blir ju som att säga ”Jag tror på Jesus men är fullständigt emot bön”, eller ”Jag tror på Jesus men är fullständigt emot evangelisation”.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Förlåt mig. Jag svarade utan att ha läst hela inlägget. Jag är inte emot frivillig egendomsgemenskap eller dylikt. Om någon vill leva så är det upp till dem. Det jag avskyr är när man försöker tvinga människor eller övertala dem med hot eller våld.till egendomsgemenskap – det är kommunism. Egendomsgemenskap fungerar i en grupp som kommit överens och frivilligt valt att leva så, men inte i stor skala där hela samhället måste leva så då det kräver likhetstänkande (att alla tycker att det är rätt levnadssätt) och ännu har ingen förmått människor att tycka och tänka likadant utan att tvinga dem till det – och då är det enbart yttre lydnad av gärningar och ord på grund av fruktan. Det är sant att kommunismen (jag använder ordet i brist på bättre term) som livsstil och ekonomisk ideologi om egendomsgemenskap och ekonomisk utjämning fanns tidigt i historien, långt före den politiska kommunismen som grundades av Marx på 1800-talet och sedan flippade ut under Lenin, Stalin, Mao, Castro etc men dess grundsatser att staten/gruppen ska samla in det mesta av landets/gruppens produktion och sedan fördela detta rättvist. Därmed är det tänkt att alla medborgare ska få det ungefär lika bra är detsamma.

    Att samla ihop alla resurser och sedan fördela dem fungerar inom familjer och väl sammanhållna släkter där alla trivs med att arbeta för alla. Det problem som uppstår när kommunismen bedrivs i större skala, till exempel i en kommun eller i ett land, är att många inte arbetar särskilt hårt, eller inte arbetar alls. Och ändå får de tack vare den kommunistiska fördelningspolitiken det lika bra ekonomiskt som den som efter en lång utbildning arbetar arslet av sig. Detta upplever många som orättvist och ungefär lika många arbetar därför mindre än de annars skulle. För vem vill slita och slava när man vet att man inte får något för det? När man vet att det finns tusentals latmaskar som åker snålskjuts och via staten blir försörjd av en? Att försörja sin livskamrat och sina barn ställer alla upp på, men att via skatter försörja främlingar i till exempel en annan del av landet ställer få upp på. Ju mindre arbete desto mindre skatteintäkter till staten, vilket ger sämre välfärd. Det är enkel grundlag. I det kommunistiska Sovjetunionen tilläts arbetarna på kolchoserna behålla allt från en tiondel av marken. Däremot fick jordbrukarna inte behålla något grödorna från resterande 90 procenten. Får man själv och ens familj något för arbetet man lägger ner så anstränger man sig mera. Det är därför inte särskilt förvånande att de 10 privata procenten producerade mer än de 90 statliga. Inte så konstigt att alla länder som haft kommunism blivit fattiga. Dessutom gör kommunisternas förkärlek för statligt ägande av bolag att konkurrensen blir obefintlig på så gott som alla marknader. Det leder till högre priser och sämre utbud, vilket drabbar fattiga värst. Inga privata bolag leder också till färre nya jobb, färre innovationer och andra samhällsförbättrande uppfinningar. Hittills har alla länder som infört och behållit kommunism blivit fattigare än länder som haft marknadsekonomi, frihet och demokrati.

    Från Kommunismen – Vad det är och vad det leder till

    Har du tänkt på att om vi gåvo allt till de fattiga och inte köpte något förutom mat och kläder skulle alla som jobbar med att framställa ska vi säga sånt som inte är nödvändigt att till sist bytta jobb eller bli tiggare själva.

    Det man praktiskt tagit säger när man vill att folk ska nöja sig med det nödvändigaste är att de som arbetar med alla andra varor och tjänster ert jobb är värdelöst. Byt Jobb! eller bli tiggare.

    Gilla

    1. Hej Tobias! Kommunismen misslyckades just för att Guds, Guds Ande var utesluten och vi människor klarar inte i egen kraft och förstånd att skapa en paradis på jorden. Tvinga och tvinga, vi är inte fria från skatt, moms och hela krångliga systemet som har skapats med en massa byråkrati och pappersvändare. Man kunde banta lagen och regelsystem, göra det enkel och rak. Till sist kommer man alltid till vad driver oss, Guds Andens kärlek och allvetande eller egoismen och egna föreställningar. Gud vill att vi ska leva enkelt och lugnt. Inte att man ska arbeta ihjäl oss. Man kan driva tiden med studier eller annat, vi är alla olika. Men det står skrivet att vi skulle leva av alla fröbärande träd och växter. Med dagens kunskap och teknik skulle vi kunna producera vegetarisk och ekologisk mat för alla på jorden utan problem. Problemet är människans girighet och egoism. Skulle vi inte kunna ge plats till flyktingar i våra hem? De flesta av oss är varken trångbodda eller fatiga, men hur mycket egentligen bryr vi oss om krigoffrets öde? Väldigt lite skulle jag vilja säga. Annars skulle vi åka iväg och försöka hämta/rädda folk. Vi skulle invadera Stockholm och protestera tills politikerna som styr tar förnuftet till fånga. Så som andra politiker, pastorer och kunniga säger att många länder i Europa behöver mer folk för det föds för få barn. Vad skulle hända tror du om vi öppnade våra hjärtan på vidgavel för dessa Mellanösterns människor som är till stor del lurade angående vårt sätt att leva, våra samhällen? Viss måste vi skärpa oss för vi tillåter och låter ske massa eländiga saker i samhället med olika ursäkter som tryckfrihetslagen och annat felanvända lagar. Med Guds hjälp kunde vi förändra världen. Mot äkta nådig rättvisa och äkta kärlek finns ingen som kan i längden göra motstånd, man smälter. Men vad gör vi kristna som verkligen möt Gud och bär Honom inom oss? Väldig lite skulle jag vilja säga.

     Gilla

     1. Ovanligt tramsigt inlägg Manuel. Kommunismen misslyckades för att kapitalismen var starkare, men även kapitalismen har tvingat folk i massomfattning.
      Marx skrev att kommunismen endast var möjlig i dom mest avancerade kapitalistiska länderna och bolsjevikerna fattade att Ryssland var raka motsatsen och ville först ha en borgerlig demokrati. Historien tvingade dom att iallafall försöka införa kommunismen i det efterblivna Ryssland, med katastrofala följder.
      Detta hade inget med fantasifigurer att göra, det var en rent materiell process av maktkamp mellan olika intressen.

      Intressant i sammanhanget är att gamla testamentets gud beskrivs som en figur som är lika bedrövlig eller t.om. överträffar både Hitler och Stalin i brutalitet, så ditt påstående hur Gud vill att vi skall leva motsägs av den ”heliga” skriften själv.

      Gilla

  2. Hej Tobias! Ja, detta är ett aprilskämt. Vi som Hela Pingsten-skribenter blir ofta anklagade för att vara kommunister då vi lyfter frågor kring rättvisa och ekonomisk utjämning. Vi lyfter dock de här frågorna utifrån ett kristet perspektiv och Jesu undervisning och inte utifrån marxistisk teori. Vi tog i alla fall tillfället att skoja lite, både med andra och oss själva. Hälsningar Emma som har varit med och skrivit inlägget =)

   Gilla

 2. Hördududu! Men allvarligt, Jesus var och förblev jude. Han var ingen flykting. De anklagelser du drivit mot hans folk är riktiga aprilskämt. Du tar ju FNs ensidiga och lögnaktiga anklagelser allvarligt.

  Gilla

 3. Jag dör hellre, till och med plågas i helvetet hellre än lever i kommunistiskt slaveri. Jag kommer aldrig gå med i att leva i en värld där egendomsgemenskap råder. Hellre dör jag. Om detta med ert parti är sant kanske jag blir tvungen att ge mig in i politiken själv och bilda antikommunistiska partiet med mål att förinta kommunism, kommuniter och kollektiv.

  Inget illa ment – jag hatar inte dig (en kristen ska inte hata) men jag hatar er ideologi som jag betraktar vara ond. Frivillig egendomsgemenskap – visst okej. Men att försöka tvinga människor att leva så har alltid lett till slaveri, mord, tortyr och de värsta diktaturstaterna i historien vilket jag betraktar som ren ondska. Ändamålet helgar inte medeln. Om man försöker skapa ett rättvist samhälle via onda metoder korumperar det det ädla ändamålet.

  Sen ser jag att du är vän med Christer Åberg som också är facebookvän till mig och en förkunnare jag respekterar mycket. Skulle vara mycket intressant att se vad du anser om hans artiklar om givandets frivillighet.

  Ananias och Safiras synd

  Bibeln berättar om att de sålde vad de ägde och gav betalningen till apostlarna och så delade man ut åt var och en efter vad han behövde. Ananias sålde också tillsammans med sin hustru Safira en egendom, och med sin hustrus vetskap tog han undan en del av betalningen och gav bara en del av pengarna till apostlarna. Petrus avslöjar vad Ananias har gjort som då faller död ner. Tre timmar senare avslöjas också Ananias fru Safira av Petrus som även hon faller död ner.

  Detta kan tyckas vara en märklig berättelse och svår att förstå. Jag tror att den också har blivit missförstådd och att man ibland har dragit felaktiga slutsatser i predikningarna. Texten handlar inte om att man inte får kritisera. Om du kritiserar församlingsledningen så faller du inte död ner. Det är många som har kritiserat som inte har fallit döda ner.
  Inte heller handlar texten om att du måste sälja allt du äger och ge bort pengarna, annars dör du.

  Vi ser tydligt i texten att Petrus säger att jorden var Ananias så länge han ägde den. Han behövde alltså inte sälja den. Om han hade velat så hade han kunnat behålla den. Det är ingen synd att behålla sina ägodelar. Och på samma sätt hade han kunnat behålla sina pengar som han fick för jorden. Han var inte tvungen att ge dem till apostlarna. Ananias hade kunnat använda sina pengar till sig själv. Pengarna var hans och han kunde göra vad han ville med dem. Det är alltså ingen synd att ha pengar.

  Men vad var Ananias och Safiras synd? Synden var den att Ananias hade kommit överens tillsammans med sin fru att ljuga och fresta Herrens Ande.

  Döms du till helvetet om du inte ger tionde?

  Enligt Aletheia har Kong Hee, som har fått åtta års fängelse för förskingring, och hans församling praktiserat obligatoriskt tiondegivade av sina medlemmar. Om tiondet inte betalades varnades medlemmen, och betalade inte medlemmen då riskerade denne att bli utesluten ur församlingen.

  Det finns de som har besökt helvetet och som berättar att de har sett församlingsmedlemmar som har hamnat där eftersom de inte har betalat tiondet…
  Det finns en undervisning i våra kristna församlingar som säger att det är lag på att ge tionde. De hänvisar till bibeln att man rövar – stjäler från Gud om man inte ger tionde.
  Sedan finns det också en undervisning i våra församlingar som säger att om du ger pengar och tionde så kommer du få jättemycket pengar tillbaka från Gud. Detta är också en laggärning som säger: ”Gör du detta – så får du detta”.
  Att alla dessa exempel som jag har gett här ovan är obibliskt och villoläror kan vem som helst förstå. Jag ska strax förklara det, men först måste jag berätta en liten händelse.

  Det ringde en psykisk sjuk kvinna vid ett tillfälle. Hon undrade om hon var tvungen att betala tionde. Hon tyckte det var jobbigt när hon blev uppmanad till att ge tionde och pengar och klarade inte av att motstå detta. Eftersom hon var fattig undrade hon om hon var tvungen att betala tionde. Jag sa att det behövde hon inte göra eftersom det var frivilligt. Hon blev förvånad över mitt svar eftersom ingen hade sagt någonting sådant tidigare till henne. Men det är sanningen. Du behöver inte alls ge tionde om du inte vill!

  Läran om att man måste ge tionde är laglära och stämmer inte alls med Bibeln eftersom Jesus har köpt oss fria från Lagen. Men för att kringgå detta brukar tionde-ivrarna säga att tionde fanns visst innan Lagen. Förvisso, men deras undervisning är ändå en laglära eftersom de säger att du måste, du skall ge tionde, för annars själ du från Gud.
  Fungerar inte detta så säger de att du får massa välsignelse och pengar tillbaka om du ger tionde. På det viset är det en fortsatt laglära eftersom lagen säger: ”Gör du detta så får du detta”. De har glömt bort det faktum att allting är nåd i Nya testamentet. Du får av Jesus på grund av nåd och inte på grund av vad du gör!
  Nej, du hamnar inte i helvetet om du inte ger tionde. Skulle det vara så, då skulle tiondet vara frälsande. Det är endast Jesus som frälser – ingenting annat!

  Fråga Christer
  bör en kristen ge allmosor till VARJE tiggare han ser

  Svar:

  Du är fri att ge till vem som helst om du vill, men det är inget som du måste!

  Föresten Micael. Jag försökte kontakta dig på den epostadress som finns under rubriken kontakt men den fungerade inte. Hur tar jag kontakt. Adda mig på Facebook. Intresserad av dialog med dig även om ditt synsätt för mig att se rött och mitt blod att koka av vrede.

  Gilla

 4. ”Se, detta var din syster Sodoms synd: Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne och hennes döttrar. Och hon hjälpte inte den nödställde och fattige. 50 De blev högfärdiga och gjorde sådant som var vidrigt för mig. Därför försköt jag dem, när jag såg detta.” (Hes 16:49-50)

  De som endast fäster sig vid vers 49 räknar jag som vänster kristna och de som endast fäster sig vid vers 50 räknar jag som höger kristna. Michael jag hoppas att du hör till dem som tag båda verserna på allvar.

  Ha en trevlig April.

  Gilla

   1. Visst! Men inte alldeles långsökt. Ann Heberlein i Ledarsidorna.se 26 mars:

    ”Idéhistorikern Johan Sundeens märkligt förbigångna bok om 68-rörelsens inflytande på Svenska kyrkan är obligatorisk läsning för alla som förundras över Svenska kyrkans transformering från lutherskt-evangeliskt samfund till ett verktyg för vänsterpolitisk aktivism.”

    Gilla

      1. Du skrev att aprilskämtet inte var långsökt, jag tyckte att det var ganska långsökt att dra kopplingar till Svenska Kyrkan och exemplifierade med politiska ”visioner” från blogginlägget. Det är långt emellan teologi som får politiska konsekvenser och att vilja ha ett kommunistiskt världsherravälde 😉

       Gilla

       1. ”… inte alldeles långsökt” var vad jag skrev och exemplifierade inställningen med ett citat ur en artikel. Det står jag för fortfarande.

        Gilla

         1. Det jag skriver är egentligen självklarheter. Det är inte ovanligt att någon läser in mer än det jag faktiskt säger, t ex den del av Ann Heberleins inlägg som jag inte citerar.

          Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s