Jesus – namnet över alla namn 

jesus.jpeg

I Mosaik, den församling jag tillhör, har vi planerat att ägna hösten åt en alldeles lysande ämne, nämligen ”Jesus – vem är Han? Bibelns undervisning om Jesus”.

Bakgrunden till valet av detta ämne är förstås vår längtan att allt djupare som gemenskap och som individer lära känna Honom. Vi vill förstå Bibelns undervisning, men också än viktigare lära känna Honom sådan Han är.

John Wimber sa en gång att vi som pastorer aldrig ska försöka motivera människor. Hans poäng var brutalt tydlig. Vi kan aldrig motivera människor – församlingen – att älska och följa Jesus, på Hans vandring idag bland människor för att frälsa dem, genom att t.ex. hänvisa till deras dåliga samvete eller viljebeslut. Nej, som John ungefär sa, ”om inte Jesus själv motiverar människor, vem är jag att göra det?”

Risken är stor att vi försöker göra just det: ställa oss mellan individen eller gemenskapen och Gud. Vi blir ett sorts filter som söker få dem att röra sig framåt. Vårt enda bidrag ska vara att peka på Jesus, vittna om Honom och be Anden göra Ordet om Gud levande.
Nej, vi behöver flytta på oss och låta Guds Ande röra sig i människors hjärtan. Anden vittnar om Sonen och om Fadern och föder viljan att följa Jesus. Det är så rörelsen föds. Anden griper människor och de omvänder sig och följer. I mötet med Jesus föds insikten om synd och behovet av kraft, gudomlig kraft i Andedopet och Andeuppfyllelsen sker svaret. Vi förändras och blir efterföljare.

Ingen lärare kan undervisa fram detta. Ingen evangelist kan få människor att vilja detta.

Ingen apostolisk persons vision kan motivera detta. Ingen profetisk person kan trots kunskap föda detta. Ingen herde kan i omsorg heller få människor att uppge allt för att gå med Jesus, vilket ju är målet.

Nej, vi behöver få möta Jesus själv. Det är bara i mötet med Gud själv som hjärtan omskapas. Det är ju inte tankens analys det handlar om, det är förändrade hjärtan som motiverar människor till ett nytt Gudsinriktat liv.

I en tid då människor väljer att gå sin egen väg, kommer apostlarnas ord som svar: ”Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss”. Apg 4:12

Notera det finns i n g e t a n n a t Namn än JESUS namn som kan frälsa, hela, upprätta och skapa en hel vilja. Allt församlingen gör är att leva i tro på denna sanning och proklamera den överallt, alltid.

I Johannesevangeliet möter oss några ord av Jesus om vem Han är. Lägg märke till hur djupt dessa beskrivningar av vem och hur Gud är går. För när Jesus talar om sig själv vet vi att Han talar om Fadern – och Anden också. Han sa ju att Han och Fadern är ett, Joh 10:30. Vidare sa Han att den som har sett Sonen har också sett Fadern, Joh 14:8-9.

Så vi lyssnar till några av Jesus egna ord om sin självuppenbarelse när Han talar. De understryker att det Han erbjuder är livsförvandlande på alla sätt, läs noga.

JESUS SA: 

”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta”, (Joh 6:35)
”Jag är brödet som har kommit ned från himlen”, (Joh 6:41)
”Är någon törstig, så kom till mig drick. Den som tror på mig ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger”, (Joh 7:37-38)
”Jag vet varifrån jag kommer och vart jag går”, (Joh 8:14)
”Jag är ovanifrån…Jag tillhör inte denna världen….Om ni inte tror att jag är den jag är skall ni dö i era synder”, (Joh 8:23-49
”Om Sonen befriar er blir ni verkligen fria”, (Joh 8:36)
”Jag förkunnar för er vad jag själv sett hos Fadern”, (Joh 8:38)
”Jag har utgått från Gud och kommer från Honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan Han har sänt mig”, (Joh 8: 47)
”Jag talar sanning och därför tror ni mig inte”, (Joh 8:45)
”Sannerligen, jag säger er: den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden”,(Joh 8:51)
”Jag är grinden.Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete….Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd”, (Joh 10:9-10)
”Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren”, (Joh 10:11)
”Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren”, (Joh 10:14-15)
”om jag gör de gärningarna (Faderns gärningar), så tro åtminstone på dem, om ni nu inte kan tro på mig. Då ska ni fatta och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern”(Joh 10:38)
”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?” (Joh 11:25-26)

 

JESUS är verkligen sann Gud och sann Människa.

Han uppenbarar vem och hur Gud är. Ovanstående Jesusord visar vilka anspråk Han hade. Sanningen är att Han inte bara sa detta, och förstås oerhört mycket mer som Du finner i Nya Testamentet, Han gav också nytt liv, evigt liv, till dem som tog emot Honom. De blev Guds barn, Jesu lärjungar och utrustade med kraft från höjden.

Kyrkan i Sverige behöver högt bekänna denne Jesus och vittna om vad Han gjort för oss, och fortsätter att göra genom sin Ande närvarande i våra liv.

15 kommentarer

 1. Några ord som sällan citeras är dessa – kanske kan er studiecirkel bringa lite klarhet i vad Jesus egentligen menar:

  När han blev ensam med de tolv och de andra som var med honom frågade de honom om liknelserna. Han sade: ”Ni har fått veta Guds rikes hemlighet, men för dessa som står utanför är allt bara liknelser, för att de skall se med sina ögon utan att uppfatta och höra med sina öron utan att förstå, så att de inte omvänder sig och får förlåtelse.” (Mark 4:10-12)

  Gilla

  1. Det enkla svaret på den korta frågan torde vara att de tolv hade levt med Jesus, en stark och nära relation över lång tid. Om man inte har den relationen, eller en liknande, är det svårt att förstå det språk som används i liknelserna. Det är nämligen Guds språkbruk, och människor som vänder sig bort från Gud vänder sig också bort ifrån möjligheterna att förstå hans språk.
   Mothugget blir då om inte Gud vill att alla ska höra och förstå, så att de vänder sig till honom. Jovisst, men Gud har lagt in en fri vilja i människan, som människor använder till att vända honom ryggen. Därför åligger det människorna att först vända sig till Gud, sedan förstå hans språk.
   Samtidigt gör Jesus inga uppehåll i sina appeller till varje människa, på många språk inklusive individens eget, för att hjälpa personen att vända om till honom och få den relation med honom som leder till förståelse.

   Den långa frågan bakom denna korta kräver dock ett mer omfattande svar, som inte kan ges annat än IRL.

   Gilla

 2. I den aktuella passagen i Markus framgår att Jesus använder olika språk beroende på vilken publik han har. Inför folket utanför den egna gruppen använder han liknelser (Mark 4:1-9). Inför den egna gruppen, dvs lärjungarna plus andra följeslagare, använder han ibland liknelser (ex 4:30-32) och ibland talar han klarspråk genom att förklara sina liknelser (4:13-20). Vi har alltså två nivåer: liknelser och klarspråk. Längre ner får vi veta att lärjungarna alltid får liknelserna förklarade för sig: ”Han talade bara i liknelser till dem, men när han hade blivit ensam med lärjungarna förklarade han allt.” (4:34).

  Du skriver att liknelserna är ”Guds språkbruk” och verkar mena att Jesus använde liknelser i umgänget med lärjungarna. Jag menar att så inte verkar vara fallet. Liknelserna är till för den större publiken. För den innersta cirkeln är det klarspråk som gäller.

  Problemet med Mark 4:10-12 är att Jesus här ger en mycket besynnerlig förklaring till varför han väljer att tala i liknelser inför den större publiken. Liknelserna ska se till att de inte förstår. På så vis kan de heller inte omvända sig och få förlåtelse.

  Gilla

  1. Johan, Det är en korrekt iakttagelse. Jesus citerar Jesaja:
   ”And he said, Go, and tell this people, Hear ye indeed, but understand not; and see ye indeed, but perceive not. Make the heart of this people fat, and make their ears heavy, and shut their eyes; lest they see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their heart, and convert, and be healed.” (KJV Jes. 6:9-10).
   Jag har valt KJV därför att de svenska moderna översättningarna är så svaga.

   All märkliga liknelser förklaras alltså med att det råder en förbannelse, som förmedlades redan till Moses och vidare till profeterna, över folket att de inte kan bli räddade pga deras otro. Samma sak gäller än idag, så det är något att ta med i beräkningarna, Johan. Det är också anledningen att ofrälsta har så svårt att förstå Bibeln, vilket jag personligen kan intyga, men efter sin pånyttfödelse helt plötsligt börjar verkligen förstå vad som skrivs. Paulus berättar om fenomenet, att det är Guds Ande som samverkar med vår nyuppväckta ande.

   Det positiva är dock att alla förbannelser kan hävas med vår vädjan till Gud för våra medmänniskor. Vi ska älska (agapao) alla människor, även om de inte faller oss i smaken. Det är dock inte samma sak som att de måste sitta på våra knän och bli matade. Nej, vi ber för deras själar, att de ska bliva frälsta och helade.

   Gilla

   1. Om ofrälsta inte kan förstå Bibeln, hur kommer det sig då att det är jag som gör den riktiga iakttagelsen, som du skriver. Borde inte Aquilaxryaetos per automatik vara den som läser Bibeln korrekt?

    Gilla

    1. Johan,
     Ja, kanske söker Gud just dig 🙂
     Däremot så hade du ju, av egen utsaga, inte förstått den enkla passagen i Markus 4.

     För övrigt får Aquil. svara för sig.

     Gilla

  2. Vad retar dig mest? Eller ”triggar” dig, i postmodernt språkbruk?
   Det du förstår eller det du vill förstå men inte fattar?

   Om du inte förstår, så söker du gärna förståelse, eller hur? Eller så försöker du argumentera bort liknelsen. Iaf gör de flesta som jag mött precis på det sättet. Lärjungarna gjorde det. De fatta’ noll, så de frågade Jesus senare vad alla liknelserna betyder.
   Språkbruk är inte bara vilka ord man använder och hur man sätter ihop dem, utan mer hur man använder sig av uttryck för att nå kommunikation. Jesus använde oförståeliga liknelser (även för de nära) för att dra dem (ännu) närmare sig. Funkade på de tolv och skarorna som sökte sig till honom ökade hela tiden tills de blev ett politiskt hot. Efter uppståndelsen också.

   Bibeln är full av detta språkbruk, liksom senare profetior, etc. Det går dåligt att förstå vad orden betyder, ännu värre sammanhangen, men ju närmare Jesus man söker sig, desto mer förklaring erhålls. Det är ju ändå Han som ÄR Ordet, som Johannes påpekar. Således är Jesus en bra person att söka förklaringen ifrån.
   Avsevärt bättre än jag eller annan som vågar sig på att skriva här.

   Gilla

 3. Matteus 11:25Svenska 1917 (SV1917)

  25 Vid den tiden talade Jesus och sade: »Jag prisar dig, Fader, du himmelens och jordens Herre, för att du väl har dolt detta för de visa och kloka, men uppenbarat det för de enfaldiga.

  Gilla

 4. 1I samma stund trädde lärjungarna fram till Jesus och frågade: ”Vilken är den störste i himmelriket?” 2Då kallade han fram ett barn och ställde det mitt ibland dem 3och sade: ”Sannerligen säger jag eder: Om I icke omvänden eder och bliven såsom barn, skolen I icke komma in i himmelriket. 4Den som nu så ödmjukar sig, att han bliver såsom detta barn, han är den störste i himmelriket. 5Och den som tager emot ett sådant barn I mitt namn, han tager emot mig. 6Men den som förför en av dessa små som tro på mig, för honom vore det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals och han sänktes ned i havets djup. 7Ve världen för förförelsers skull! Förförelser måste ju komma; men ve den människa genom vilken förförelsen kommer!

  Gilla

  1. Tack Marcus för det fina videoklippet.
   Barnaskapet är nyckeln till Guds rike. Tyvärr, är det mycket svårt för oss vuxna att släppa inlärda och invanda tankemönster. Därför är uppfostran och utbildning helt avgörande var vi hamnar i livet. Ett barn som växer upp utan att fått närma sig Jesus Kristus har små chanser att någonsin få nå Honom.

   ”Dessa ord som jag i dag befaller dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du går på vägen, när du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken på din hand, och de ska vara som en påminnelse på din panna. Och du ska skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar.” (5 Mos 6:6-9).

   Gilla

 5. Hej!

  Jag tycker att texten Jesus -namnet över alla namn är intressant av flera anledningar.

  Det jag vill börja med att kommentera är följande passage, som handlar om mötet med Jesus som enda väg till Gud och frälsning:

  ”Ingen lärare kan undervisa fram detta. Ingen evangelist kan få människor att vilja detta.
  Ingen apostolisk persons vision kan motivera detta. Ingen profetisk person kan trots kunskap föda detta. Ingen herde kan i omsorg heller få människor att uppge allt för att gå med Jesus, vilket ju är målet.”

  Som jag tolkar dig här, är alltså den verksamheten som bedrivs av Svenska apologetiksällskapet i din mening helt meningslös. Eller för den delen rent av skadlig. Du skriver vidare så här:

  ”Risken är stor att vi försöker göra just det: ställa oss mellan individen eller gemenskapen och Gud. Vi blir ett sorts filter som söker få dem att röra sig framåt.”

  Här kommer ytterligare ett citat från din text, som understryker det meningslösa att med argument övertyga icke-troende:

  ”Nej, vi behöver få möta Jesus själv. Det är bara i mötet med Gud själv som hjärtan omskapas. Det är ju inte tankens analys det handlar om, det är förändrade hjärtan som motiverar människor till ett nytt Gudsinriktat liv.”

  Det är alltså inte analys det handlar om. De intellektuella argumenten slängs i papperskorgen.

  Men vad handlar det då om?

  Hot.

  Hotelser verkar vara ett sätt att övertyga. Och här är det Jesus som talar:

  ”Jag är ovanifrån…Jag tillhör inte denna världen….Om ni inte tror att jag är den jag är skall ni dö i era synder”, (Joh 8:23-49)

  Om detta uttalande tillskrevs någon annan skulle det kallas gangsterfasoner.

  Indoktrinering av barn.

  Detta verkar vara en annan framkommlig väg, enligt Thomas som deltar i diskussionen. Och även detta talar för att Svenska apologetiksällskapet lika gärna kan stänga ner sin verksamhet.

  Han skriver i sin kommentar här ovan att:

  ”Tyvärr, är det mycket svårt för oss vuxna att släppa inlärda och invanda tankemönster. Därför är uppfostran och utbildning helt avgörande var vi hamnar i livet. Ett barn som växer upp utan att fått närma sig Jesus Kristus har små chanser att någonsin få nå Honom.”

  Sammanfattat: Ingen idé att diskutera med icke-troende. Bättre att inrikta sig på hjärntvätt av barn.

  Elitism.

  Och eftersom denna artikel handlar om Jesus röst, är det väl passande att hans egna ord får tjäna som exempel på det meningslösa i att förklara eller diskutera med icke-troende. Citatet finns i en av Johan Franzons kommentarer ovan. Jesus vill inte att människor i allmänhet ska förstå – vilket leder till att de inte kan bli varken omvända eller få förlåtelse:

  ”Ni har fått veta Guds rikes hemlighet, men för dessa som står utanför är allt bara liknelser, för att de skall se med sina ögon utan att uppfatta och höra med sina öron utan att förstå, så att de inte omvänder sig och får förlåtelse.” (Mark 4:10-12)

  I mina öron låter detta som utstuderad elitism. Som dessutom leder till (se punkt ett om hot) att de som inte tillhör den utvalda skaran ska dö i sina synder.

  Jag tycker inte att Jesus låter varken god eller snäll. Och han verkar absolut inte vara intresserad av mig.

  Vänligen,
  Annie Svensson

  Gilla

  1. Annie,
   Skillnaden ligger i att det är inte ”dina öron” som avgör vad som är sant och riktigt, eftersom med ett sådant tankesätt upphöjer vi oss själva till gudar, vilket var just den första lockelsen:
   Då sade ormen till kvinnan:”Ni skall visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den skall era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont. (1 Mos 3:5-6)

   Och Annie, varför skulle Jesus Kristus inte älska dig? Han har ju skapat dig! Med ledsna ögon ser han hur du håller Honom på avstånd… Du behöver lägga ner din stolthet och närma Honom med ödmjukhet. Böj dina knän och knäpp dina händer vid sängkanten och överlämna dig, så kommer kärleken att flöda genom din själ och värma din kropp.

   En kommentar till mitt inlägg som du refererar till:
   Antingen så blir barnen indoktrinerade till att göra det onda, vilket leder till döden, eller också blir de indoktrinerade att göra det goda, vilket leder till evigt liv. Antingen eller, svart eller vitt, det finns alltså ingen gråzon, ingen ”lagom” väg. Liv eller död, det är vad det hela handlar om. Så vad vill du ge dina barn?!

   Gilla

   1. Övning i kritiskt tänkande, empati och träning i förmågan att med hjälp av sina egna ögon och öron avgära vad som är gott och rätt. Det vill jag ge mina barn.

    Vänligen,
    Annie Svensson

    Gilla

    1. Det är precis det jag menar, dvs att vi tror i vår enfald att vi själva kan skapa vår egen rättfärdighet. Det var just det som blev de rättrognas fall när de förnekade Jesus och istället skrek: ”Korsfäst! Korsfäst!”

     Annie, alltså vi kan aldrig av egen kraft nå rättfärdighet och då står domen kvar. Men, om vi istället erkänner vår svaghet och ber om Guds gåva genom Jesus Kristus, det är då vi får evigt liv.

     Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s