Varför Sverige inte ska vara ett kristet land

”Sverige ska vara ett kristet land” säger en del. ”Vi måste värna om våra kristna värderingar” säger också samma personer, och menar då ofta en kombination av allmän moralkonservatism och misstänksamhet mot muslimer. Låt mig ge ett frikyrkligt perspektiv på varför den här typen av resonemang är helt åt skogen.

Sverige var en gång ett så kallat ”kristet land”. Mer specifikt, ett lutherskt präglat land. De som inte passade in i den lutherska fåran sågs på med i bästa fall misstänksamhet, i värsta fall hat. Sveriges första baptistpastor, F O Nilsson, blev till och med utslängd ur Sverige. Varför? Jo, för att han var just baptist. Han ville döpa vuxna, samtyckande, troende människor, och på grund av detta blev han förföljd. Länder kan inte vara kristna, men de kan hota och försöka tvinga människor att följa den religiösa huvudfåran, vilket var fallet med den lutherska statsreligionen i Sverige under 1800-talet.

Baptismen och frikyrkorörelsen var ett hot mot det religiöst enhetliga Sverige. Även katoliker mötte liknande förföljelse, och Anders Aborelius har skrivit om detta i en alldeles utmärkt artikel i Dagens Nyheter. Den misstänksamhet som baptister och katoliker möttes av i Sverige på 1800-talet, är ungefär samma sak som muslimer i Sverige möter idag.

Vissa politiska krafter vill begränsa muslimers rättigheter, exempelvis förbjuda böneutrop eller att förbjuda utländsk finansiering av moskéer. Jag blir ganska förvånad när dessa förslag kommer från de som menar sig stå för ”kristna värden”. Många av de frikyrkliga jag känner lägger en betydande del av sin inkomst på mission i andra länder. Här ingår församlingsgrundande och stöd till lokala kristna gemenskaper. Eftersom jag och min kyrka stöttar församlingsplantering i andra länder bör jag också försvara rätten för muslimer i Saudiarabien som vill stötta en moské i Sverige. Att själv vilja ha möjlighet att uttrycka sin tro offentligt, och samtidigt vilja begränsa den rätten för andra, är hyckleri. Att ha olika måttstockar för kristna och muslimer är hyckleri.

Religionsfrihet handlar inte om att ”stå upp för sin tro”. Religionsfrihet handlar om att kunna leva tillsammans med människor av annan tro, eller icke-tro, utan att förfölja eller förtrycka varandra, och utan att vilja begränsa varandras fri- och rättigheter. Måste det vara svårare än så?

Jag älskar mission. Jag vill att Guds rike ska växa och att människor ska få lära känna Jesus. För att det ska kunna hända måste människor vara fria att ta egna beslut. Historien visar oss att så kallade ”kristna länder” inte ger människor större frihet att följa Jesus. De binder snarare människor vid en maktfullkomlig religiositet som har mycket lite med Jesus befriande kärlek att göra. Religionsfriheten ger människor frihet att ta beslut om sin egen tro. Den friheten är värd att värna. I och med den friheten kan människor själva ta beslut om hur de vill förhålla sig till Jesus. Kärlek kan aldrig existera under tvång. Guds kärlek söker inte religiösa monopol genom totalitär politik. Hans kärlek bjuder in oss till ett frivilligt möte med Honom själv.

Kategorier: Etiketter: , , ,

21 kommentarer

 1. Du skall inga andra Gudar hava jämte mig (= JHWE).
  Detta första bud innebär att Islams mångud Allah inte har i Sverige att göra, i alla fall inte om vi värnar om vårt land Sverige genom att eftersträva vår Gud JHWEs välsignelse.
  Förbjud Islam, denna våldsamma religion, som bara vill slakta och förgöra, inte bara i Sverige utan i hela världen. Vår värld behöver enbart Jesus Kristus, som är vägen, sanningen och livet

  Gilla

  1. Hej Mikael!

   Skillnaden mellan dig och mig är att jag vill att andra människor ska följa Jesus pga ett fritt val, inte genom att andra religioner förbjuds. Det är en milsvid skillnad.

   En religion kan inte heller slakta någon. Människor kan, i religionens namn. Det är också skillnad.

   Gilla

   1. Det stämmer att Gud gett oss en fri vilja Emma, och med denna fria vilja kan vi välja att följa och tacka ja till Jesus Kristus och därmed underordna oss Guds vilja.

    Jesus lärde oss med bönen ”Fader vår” att det är Hans vilja som en Kristen bör efterfölja (”…ske Din vilja såsom i himmelen så ock på jorden…”. Detta innebär bl. a att vi inte kan acceptera några andra gudar d.v.s avgudar som t.ex månguden Allah, utan enbart hålla oss till den sanne Guden JHWE. Detta i enlighet med 1:a budet (”Du skall inga andra gudar hava jämte mig”), vilket implicit även innebär att det inte spelar någon större roll vilka fiffiga lösningar en regering hittar på (som religionsfrihet, asylinvandring) eller vad du och jag egentligen tycker och hur stor skillnaden är mellan våra åsikter.

    Sanningen finner vi inte i ett politiskt program eller i våra egna finurliga tankegångar. Sanningen finner vi i bibeln, där vi kan utläsa och förstå Guds vilja. Judarna gav sig också på att acceptera avgudar i sitt land, och som teologistudent så känner du ju till de förödande konsekvenserna.

    Gilla

    1. Vi ska inte tillåta några avgudar i församlingen, men landet Sverige är ingen församling. Var i NT hittar du stöd för att ett lands befolkning ska tvångsanslutas till församlingen. Och om de inte t ångsansluts, så i enbär det ju att man accepterar att det finns ickekristna i landet, och därigenom avgudar. Israel på GTs tid var en nation som var en församling, och därigenom så kan det inte jämföras.

     Gilla

   2. ”En religion kan inte heller slakta någon. Människor kan, i religionens namn. ”

    Överhörde ett samtal mellan en äldre man och en ung kvinna igår. Av samtalet i övrigt framgick att mannen är en erfaren och äldre människa som vet mycket om konflikter. Han är från ett afrikanskt land och arbetar i Sverige. Kvinnan visade stort intresse för mannens erfarenheter och jag hörde henne fråga mannen ungefär så här:

    ”Är konflikterna mellan olika religiösa grupper?”

    och mannen svarade ungefär:

    ”Nej, det är små extrema grupper som rekryterar och skapar konflikter mellan människor.”

    Gilla

 2. Grundläggande tänker jag att du upprepar Micaels tidigare argument. Jag förstår att viljan är god, att utifrån kärleksbudet ge andra samma frihet och möjligheter som en själv. Men termen religion uppstod på 1800-talet och islam som den sett ut under hela historien har även varit en politisk ideologi. Man kan inte skilja islam från det politiska, på samma sätt som du kan skilja kristendom från politiken. Jesus sa att hans rike inte var av en här världen, medan Muhammeds rike var av den här världen. Båda religionerna har tagit sig politiska uttryck i historien, men islams mål är att med makt kuva hela världen för Allah. Jesu mål är att erbjuda varje människa frälsning.

  Så länge islam är i underläge i ett land eller samhälle så visar man en mjuk attityd. Men när islam får ett procentuellt större inflytande så hårdnar attityderna och intoleransen, för att mer och mer sträva efter total dominans. Muslimska brödraskapet, som har ett mycket större inflytande över västvärlden än vi förstår, har själva haft ett mål att upprätta ett kalifat. Denna organisation har sina företrädare även i Sverige.

  Jag kan förstå att man lätt gärna vill se islam som den snälle muslimske mannen som bor granne. Självklart finns det många liberala muslimer som bara vill leva sitt liv i stillhet och lugn, men de muslimer som driver moskéer och skolor finansierade av Saudi-Arabien, med dess wahabism och sharia, har den totala dominansen över samhället som mål. Dessa muslimer är inte intresserade av religionsfrihet i det långa loppet.

  På flera sätt så är den ursprungliga versionen av islam mer lik en religiös version av nazism. Låt oss leka med tanken att NMR skulle lägga sig till med religiösa attribut, skaffa sig en ”kyrka” och hävda att de även vill få basunera ut sitt budskap överallt i Sverige 5 ggr om dagen. När det kommer till islam är sanningen inte så långt ifrån den jämförelsen. Islam som den såg ut för Muhammed är inte långt från dagens ISIS, medan den medeltida kyrka som lierade sig med staten är långt ifrån Kristi kyrka i Bibeln. Det finns ett DNA hos islam som inte går att jämföra med den kristna tron. Att säga att man vill ge islam samma frihet i Sverige som den kristna tron med argument från den gyllene regeln är som att tycka att människor ska få vara fria att etablera och utbreda nazismen lika mycket som centerpartiet.

  Självklart kan ett land vara kristet, även om Sverige tyvärr haft korrupta kristna uttryck. Om ledningen över ett land vill att det ska byggas med principer från antingen Bibeln, Koranen eller Maos lilla röda, så får du antingen ett kristet, islamistiskt eller kommunistiskt land. Den lära som präglar ledarskapet över ett land präglar landet. Utifrån den principen har vi haft ett kristet land i 1000 år.

  Att säga att man utifrån den gyllene regeln menar att alla ska få utöva vilken religion, hur den än ser ut, är att missbruka den gyllene regeln. Exempelvis kommer vissas frihet att begränsa andras frihet, som när böneutrop institutionaliseras och basunerar islam rakt in i bostadskvarteren. Religionsfrihet innebär inte bara friheten till religion, men även frihet från religion. De intoleranta inslagen i ex. islam är inkompatibla med det fria samhället. Islam har inte samma spelregler och den kristna tron. Så länge vi har en viss frihet i det här landet bör vi därför sträva efter att lyfta kristna värderingar och begränsa islams utbredande. Sverige ska vara ett kristet land.

  Gillad av 2 personer

  1. Sverige är de facto inte ett kristet land, om man med kristet menar ett land där majoriteten av medborgarna tror på Jesus som sin frälsare. Undersökningar kring tro i Sverige visar att det är en minoritet av befolkningen som tror på Gud, i någon form. I denna färska undersökning från Pew svarar 14 % av svenskarna att de tror på den Gud som finns beskriven i Bibeln.

   http://www.pewforum.org/2018/05/29/beliefs-about-god/

   Därför menar jag att kristna de facto är en minoritetsgrupp. Även ateister är en minoritetsgrupp (enligt Win Gallup är antalet svenskar som beskriver sig själva som ateister 18 %, vilket är färre än de svenskar som i samma undersökning beskriver sig själva som religiösa). Majoriteten av svenskar verkar befinna sig någonstans i mitten, å ena sidan inte särskilt religiösa i traditionell mening men samtidigt inte så övertygade åt andra hållet att de kallar sig själva ateister. Kanske lite av new age och lite ”tror på nått” och lite ”bryr mig inte”.

   Mot denna bakgrund undrar jag vad du egentligen menar när du skriver att Sverige ska vara ett kristet land. Vi har inte en övervägande kristen befolkning. Vilken är din plan för att ändra på detta?

   Gilla

   1. Jag resonerar som jag skrev, dvs så som det varit genom historien, att ett lands ledning har präglat landet. Strategin har varit att ledningen för ett land ska anta en viss ideologi eller religion. Detta sipprar sedan ner till befolkningen på olika sätt. Jag ser hellre att vi får partier som främjar vad jag personligen ser som en kristen politik. Här finns det många åsikter om vad som är kristet. Men man kan inte förneka att Sveriges folk har präglats av den kristna tron och Bibeln under 1000 år. Däremot har det senaste århundradet av medveten anti-kristlig socialistisk nedmontering av den kristna tron i landet förändrat hur folket tänker. Socialdemokratin har tagit sig in överallt. Så du har absolut rätt att den kristna tron är marginaliserad, sett till aktiva troende. Jag hoppas vi får fler aktivt troende människor i framför allt riksdag och regering, men även media (den tredje statsmakten) och att detta får påverka vad som är det normala tankegodset för svensken.

    Gilla

  2. Hej Jonatan!

   För det första vill jag bli bemött utifrån min egen text. Den är värd att bemötas utifrån sig själv, inte utifrån att jag skulle ”upprepa” hans argument. Mina argument är mina.

   Jag tror att frågan om böneutrop är en ordningsfråga, inte en åsiktsfråga. Jag tror inte att polisen skulle ha problem med böneutrop en gång varje fredag. Det skulle inte störa nämnvärt. Beslutet måste tas på grund av hur mycket ett utrop stör, inte vad det innehåller, så länge det inte är hets mot folkgrupp eller liknande. Jag tycker inte att NMR ska förbjudas att dela ut flygblad om att Sverige är världens bästa land (även om jag inte håller med) men jag tycker att de ska förbjudas att hetsa eller hata mot andra folkgrupper (t.ex. judar eller muslimer). Likaså tycker jag att det ska vara tillåtet för muslimer att ropa ut att Gud är stor, men jag tycker inte att det ska vara tillåtet för någon att säga att andra religiösa grupper är otrogna hundar.

   Islam kan inte i sig vara inkompatibelt med liberala värderingar och det fria samhället. Vissa tolkningar av islam eller kristendom kan vara det, men vare sig kristendom eller islam är det i sig självt. Det finns inte en inneboende essens i islam som är våldsam/totalitär/intolerant. Det är en fråga om tolkning, på samma sätt som att den kristendomen har använts och tolkats på detta sätt. Du säger själv att det finns liberala muslimer. Drar du inte alla över en kam om du vill inskränka deras fri- och rättigheter?

   Guds fred,
   Emma

   Gilla

   1. Hej Emma,

    Självklart ska dina argument bemötas som dina, inte Micaels eller någon annans. Det var enbart att jag hört samma argument från honom och att ni argumenterar på samma plattform. Det är lätt att tänka att ni delar samma tankegods.

    Frågan om böneutrop är både en ordningsfråga och åsiktsfråga, om man utgår från att Sverige är en demokrati. Vi kan välja bort böneutrop om en majoritet delar den åsikten. Att tillåta böneutrop är ovist, eftersom det leder till ökad segregering genom att icke-muslimer kommer flytta bort från dessa kvarter. Det öppnar även för att, enligt den kokta grodans princip, fler tillfällen för böneutrop tillåts. Till slut når böneutropens förespråkare sitt mål, nämligen fem ggr dagligen, med början kl 4 el 5 på morgonen. Andligt sett så förändrar böneutrop den andliga geografin över ett område. Man tillåter ytterligare att islams ande etablerar sig på orten, eftersom islam ytterst sett är en andemakt. Allah och Gud är inte samma. Det är också inte ok att basunera ut islams budskap ända in i folks sängkammare. Standard är att man basunerar ut sitt budskap på torgen.

    Du skriver ”Islam kan inte i sig vara inkompatibelt med liberala värderingar och det fria samhället. Vissa tolkningar av islam eller kristendom kan vara det, men vare sig kristendom eller islam är det i sig självt. Det finns inte en inneboende essens i islam som är våldsam/totalitär/intolerant.” Självklart är islam inkompatibelt med västerländska värderingar. Islam är inte enbart den troendes privata övertygelse, men även en politisk/religiös ideologi med slutmålet att hela världen ska underskasta sig Allah genom jihad (jihad har en bred tolkning). Du kan inte heller utifrån nutida liberala tolkningar av islam skilja Koranens vittnesbörd och Muhammeds liv från varandra. Muhammeds liv definierar islam. Han är urtypen. Självklart finns det märkliga tolkningar om att Muhammed på något vis var fredlig och att islam spreds genom vittnande, men det är ju väldigt långt ifrån sanningen och jag tror ingen seriös historiker skulle köpa det. Muhammed var en våldsam krigsherre med hög sexuell aptit och tvivelaktig moral. Det är alltså den historiska personen som basuneras ut i bostadskvarteren som islams högsta och främsta förebild för muslimskt leverne. Om nu islam inte har en inneboende intolerant essens, hur kommer det sig att varje land som är muslimskt har en väldigt intolerant hållning? Ofta är det inte de liberala muslimerna som kämpar för böneutrop, men de mer fundamentalistiska. Jag drar inte alla muslimer över en kam, men säger bara att det finns en gräns där det övriga samhällets fri och rättigheter överstiger muslimers rätt att utöva sin tro. Där min privata sfär har sin gräns där slutar muslimernas rätt att utöva sin tro. Precis lika mycket som jag har rätt att inte tillåta muslimer att be hemma hos mig, lika mycket har jag rätt att tacka nej till ett bönetorn utanför min balkong.

    Muslimerna får göra som resten av oss. De får stå på torget, gå och prata med människor och knacka dörr. Men bara för att en viss praxis är inskriven i ett religiöst dokument så är det inte per automatik en rättighet att utöva just det. Polisen i Växjö har i det här fallet gjort en olämplig och kortsiktig bedömning, pga kommunens ovilja att själva ta i beslutet. Hoppas trenden vänder.

    Gilla

 3. Hur kan Hela Pingsten stå för Emma Anderssons åsikter att Sverige inte kan vara ett kristet land? Vi som är kristna borde alla åberopa den kristna historien i Sverige och ära våra föregångare som har offrat sina liv för vår frihet i frikyrkan. Jag tycker att med vår svenska kyrkohistoria, är det en självklarhet att vår kristna tro ska ha ett FÖRETRÄDE i vårt land.
  Den har ju påverkat samhällsutvecklingen och är en grund för vår välfärd. Denna artikel är full av villfarelse med blandningar av sanningar och lögner.

  Gilla

  1. Hej Siv!

   Jag är en del av det nätverk som är Hela Pingsten. Jag skriver utifrån min frikyrkliga tolkning av kristen tro. Den tolkningen har ”den kristna historien i Sverige” inte varit nådig emot utan snarare förföljt och trakasserat. Därför förespråkar jag en liberal stat där minoritetsgrupper kan leva tillsammans i fred, utan rädsla för den Andre.

   Guds fred,
   Emma

   Gilla

   1. Sätt dej in vad Islam är..Islam tolererar inga andra religioner..se på mellanöstern där fördrivs kristna..I vissa muslimska länder är det döds straff på att bli kristen..islam är en demonisk religion..den som förnekar att Jesus är Gud är antikrist..Islam bygger på underkastelse..den är totalitär..ska styra hela samhället..förstår inte hur man som kristen kan välkomna denna våldsreligion..Det är naivt att tro att det ska bli fred mellan muslimer och kristna..likaså att det ska bli fred mellan judar och muslimer..kommer aldrig att ske..judarna ska slängas ut i havet vare sig dom lämnar Palestina eller inte…Hela pingsten är naiv..tror på fred på jorden kommer aldrig att ske.
    denna värld är fallen..styrs av onda människor.

    Gilla

    1. Så din ”lösning” är att bemöta islam med en intolerant och totalitär kristendomstolkning? Hur är det rimligt att agera på samma sätt som det en vill bekämpa? Den som tror på ett frihetligt samhälle måste ju kämpa för det med frihetliga medel?

     Islam kan inte i sig självt vara intolerant. Vissa tolkningar av islam eller kristendom kan vara det, men vare sig kristendom eller islam är det i sig självt. Det finns inte en inneboende essens i islam som är våldsam/totalitär/intolerant. Det är en fråga om tolkning, på samma sätt som att den kristendomen har använts och tolkats på detta sätt. Jag har levt nära muslimer i Sverige som på intet sätt har agerat våldsamt eller icke-fredligt emot mig. Fred är vägen till fred, det finns ett sätt att leva tillsammans. Det är min övertygelse.

     När jag läste om religionsdialog några år sen stötte jag på ett citat som jag tycker är bra. ”Jämför inte ditt bästa med den andres sämsta, ditt ideal med din andres verklighet.” Det tycker jag ofta är passande i den här typen av diskussioner. Vi jämför lätt vår allra bästa tolkning av Bibeln och evangeliet med den värsta islamtolkningen vi kan hitta. Det är inte en rättvis jämförelse.

     I övrigt längtar jag efter att alla människor ska få möta Jesus, vilket framgår av min text. Jag vill dock att de ska få lära känna honom utifrån ett fritt val, inte genom tvång eller marginaliserande lagar gentemot andra religioner.

     Guds fred,
     Emma

     Gilla

 4. Emma!

  Sverige blir aldrig ett kristet land i den bemärkelse att merparten av folket är pånyttfödda.
  Däremot bör landet vara kristet i den bemärkelsen att grunden är byggd på Guds bud och att kristendomen har en särställning gentemot andra religioner.

  Om vi inte har desa två grunder i vårt land är risken stor att kristendom förbjuds att utövas och pga rädsla accepteras islams utövning istället.

  Det är redan ett skifte och det kommer inte arr dröja länge förren islam intar ännu större område. Islam är troligen sveriges största religion och det behövs bara en fördubbling av utövarna för att regering och riksdag måste godkänna och acceptera deras krav. Böneutrop är en del av detta och när de börjar använda den lagstadgade religionsfriheten för att få igenom sina krav, så har mängden muslimer betydelse.

  Tyvärr ser inte många detta utan pratar i nattmössan om det mesta, men om man tänker lite längre i en sk konsekvensanalys borde det bli rätt så uppenbart.

  Bb

  Gillad av 1 person

  1. ”Det är redan ett skifte …..”

   Det skifte som opinionssiffrorna visar ökar risken för att 22 000 människor tvångsutvisas till ett land som håller på att tas över av IS.

   Ingen av dem man mött, trots att de identifierats som muslimer, är intresserade av varken politik eller att införa Islam. Några har konverterat till Kristus. Några samtalar om tron och är på väg. Någon tillber sin gud utan att kräva att man själv gör det. Ungefär som när en katolik tillber Maria utan att tvinga mig till det.

   Kan man se ett land som vill tvinga människor till IS-länder som kristet? Jag svarar direkt: Nej.

   Den kristendom man finner i Sverige är till huvuddelen utanför den politiska rymden. Migrationsverket är skräckexemplet på landets utarmning på kristendom. Mitt tips är att man söker kontakt med invandrare och hör hur de behandlas fasligt illa/ont av detta verk.

   Gillad av 1 person

  2. Hej Björn!

   Jag tror att det finns en annan väg än att behöva välja mellan en totalitär kristen stat och en totalitär muslimsk stat. Jag tror på en liberal stat där olika minoritetsgrupper kan leva tillsammans i fred. Jag tror att vi som samhälle kan ge varandra friheter i stället för att förbjuda det vi inte gillar.

   Guds fred,
   Emma

   Gilla

 5. Min fråga till Emma blir, om du som kristen inte vill att Sverige ska vara kristet vad vill du att Sverige ska vara? Jag tror vi missar vad vi definierar som kristet. Att ha ett land där man får predika evangelium på gator och i kyrkor så väl som i skolor. Att ha ett land där man ser bibeln som ett rättesnöre. När Ordspråksboken säger Guds fruktan är begynnelse till vishet, då vill jag hävda att det finns ingen sann vishet utan Guds fruktan bland landets ledare. Vad har du för allternativ, det finns ju inget mellanting heller, ateistisk, muslimsk stat?
  De exempel du tar från 1800-talet var från en tid som vi inte identifierar oss med idag. Men allt som kallar sig kristet är per definition inte nödvändigtvis särskilt kristet. Om det är det du vill lyfta fram så har du en poäng. Men om man ska jämföra dagens Sverige med just 1800-talets förföljelse av vissa kristna grupper, nog finns det de som fängslas och blir ’utvisade’ om inte fysiskt men väl socialt. Man kan ta exempel Åke Green, Ulf Ekman, eller Lars Enarson, där är acceptansen inte så hög mot oliktänkande. Andra lämnar likväl nu som då, landet frivilligt för att till exempel få ha hemskolning.

  Gilla

  1. Hej Mirjam!

   Jag tror på en liberal (i social bemärkelse, inte i ekonomisk) stat som har respekt för sina minoritetsgrupper, oavsett om de grupperna är shiamuslimer eller sjundedagsadventister. Jag tror att det finns en medelväg där olika religiösa och icke-religiösa grupper kan leva tillsammans.

   Vare sig Åke Green, Ulf Ekman eller Lars Enarsson är förföljda, trots att de tillhör minoritetsgrupper. Green blev anmäld för hets mot folkgrupp men blev friad om jag minns rätt. Yttrandefrihet innebär inte att folk kommer låta vad som helst stå oemotsagt. Jag tänker på Evelyn Beatrice Halls berömda citat att: ”Jag håller inte med om vad du säger, men jag är beredd att gå i döden för din rätt att säga det.” Jag tycker inte att Enarsson eller Green ska förbjudas att uttrycka sina åsikter, men jag håller inte med dem och jag kommer att säga emot. På samma sätt håller jag kanske inte med om det som ropas ut i böneutrop men jag vill inte förbjuda det.

   Vad gäller hemskolning så är det jättesvårt och en komplicerad fråga. Skolplikten är inte religiös förföljelse.

   Guds fred,
   Emma

   Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s