Skillnaden mellan VOTEB och mirakler: ännu en respons till Vesa Annala

Den första ingående recensionen av Dokumenterade mirakler är publicerad, och den är mycket kritisk. Apologeten Vesa Annala som tidigare har argumenterat emot försök att etablera miraklers existens med hjälp av vetenskap har nu läst min bok, och han anser att den misslyckas.

Även om jag förstås inte delar hans slutsats är jag väldigt tacksam för att Annala har tagit sig tid att läsa hela materialet från pärm till pärm och att han är noga med att citera mig.

Jag välkomnar kritiska recensioner av mitt arbete. Jag är öppen för att jag kan ha fel på vissa punkter och ser gärna att boken bidrar till en konstruktiv debatt som hjälper oss komma närmare sanningen om vetenskap, hälsa och bön.

Annalas recension innehåller dock en rad missförstånd, och begrepp som jag uppfattar som distinkta klumpas samman på ett förvirrande sätt. Jag har i vissa fall svårt att avgöra om Annala menar att det är jag som står för ihopklumpningen, eller att begrepp i hans tankevärd är synonyma som inte är det i min.

Den främsta ihopklumpningen i hans text är av ”VOTEB” och ”mirakler”. VOTEB står för vetenskapligt oförklarliga tillfrisknanden efter bön och är ett begrepp jag lanserar i boken. Ett VOTEB är som det låter: ett tillfrisknanden som sker efter bön och som saknar vetenskaplig förklaring. Ett VOTEB kan vara ett mirakel, men det är inte nödvändigtvis samma sak som ett mirakel. Även en hårdkokt ateist kan medge att VOTEB existerar.

Det jag gör i del två av boken är att etablera att VOTEB existerar genom att ge många olika exempel, och i del tre argumenterar jag filosofiskt för miraklers existens med VOTEB som plattform. Avslutningsvis argumenterar jag utifrån mirakler för Guds existens. Bokens ”trestegsraket” är alltså VOTEB -> mirakler -> Gud.

I vissa delar av Annalas text tycks han medveten om att VOTEB och mirakler inte är samma sak. Han citerar mig när jag skriver ”Mitt projekt går dels ut på att etablera att VOTEB existerar, dels att utifrån VOTEB:s existens filosofiskt argumentera för miraklers existens.” Han skriver själv ”Det finns två led i argumentationen: 1. VOTEB existerar. 2. Mirakler existerar.”

Klart som korvspad, eller hur? Dock beskriver han VOTEB-argumentet för mirakler i kapitel 14, bokens klimax där det viktiga steget från VOTEB till mirakler tas, som ett ”argumentet för VOTEB”. Kanske är det en felskrivning? Nja, han skriver även: ”Mycket (alldeles för mycket) av bokens innehåll (ofta med polemisk underton) riktar sig mot dem som förnekar VOTEB. Folk som tillhör denna kategori beskrivs som sittande i den ‘naturalistiska karusellen’ (s. 211) dvs. folk som ‘utgår… från metodologisk naturalism i alla sina experiment’ (s. 216)”.

I själva verket skriver jag knappt alls om dem som förnekar VOTEBs existens, utan de som förnekar miraklers existens. De naturalister som använder cirkelresonemang – vilket är långt ifrån alla – beskriver jag som sittandes i en naturalistisk karusell. Sidorna 211 och 216 diskuterar naturalister, de som förnekar miraklers existens – inte de som förnekar VOTEB.

Ytterligare exempel på när Annala verkar använda begreppen VOTEB och mirakler synonymt är när han skriver ”Poängen är att VOTEB skulle falla om det skulle visa sig att alla VOTEB beror på [oförklarliga naturliga fenomen]” samt ”Att ett mirakel har ägt rum är någonting helt annat än att det är sannolikt att ett mirakel kan ha ägt rum. I den meningen är VOTEB inte ens vetenskap!”

Varför spelar då detta någon roll? Jo, Annala själv tycks förneka att VOTEB finns, han menar att boken inte lyckas etablera detta. Det är en betydligt mer radikal hållning än att mirakler inte finns. Jag nämner i kapitel 5 en studie som visar att ungefär 500 000 läkare i USA har sett oförklarliga tillfrisknanden. Om vi ska förneka VOTEBs existens måste vi hävda att inte ett enda av dem har skett efter bön, vilket känns osannolikt i ett såpass religiöst land. Alternativt måste vi hävda att alla dessa tusentals läkare har fel.

Det finns också en rad mindre felaktigheter i Annalas text (kursiverat nedan) som kan vara värt att påpeka:

  • ”Grenhom är pastor i församlingen Mosaik i Uppsala (en del av pingströrelsen).” Mosaik är (än så länge) inte samfundsanslutet.
  • Jag saknar tre rubriker i Grenholms bok, ”Vad är vetenskap?” och en diskussion kring vetenskap som metod, men nej, en sådan rubrik och en sådan diskussion finns inte! Hela kapitel 3 handlar om det.
  • Läkarnas utlåtanden säger ingenting om existensen av det övernaturliga/en Gud. De säger bara att de inte har kunnat ge en förklaring till det som påstås ha hänt, nämligen ett mirakel. Som jag försökt förklara ovan: med hjälp av läkarnas expertkunskap kan vi identifiera VOTEB, som vi sedan kan använda i ett filosofiskt argument för mirakler.
  • Samtidigt tycks han göra en skillnad mellan ”mirakel” och ”genuint mirakel”. Jag lägger bara till ordet ”genuint” för att särskilja det från skenbara mirakler – begreppen syftar på samma sak.
  • Och vad är skillnaden mellan ”mirakel” och ”tämligen dramatiska tillfrisknanden”? Mirakler är övernaturliga händelser, ett dramatiskt tillfrisknande behöver inte vara mirakulöst men kan vara det om det är ett VOTEB.
  • Han likställer vetenskap som metod med en filosofisk hållning (”metodologisk naturalism”). Nej, jag påpekar problemet med att vetenskap ofta bedrivs med metodologisk naturalism och således utesluts miraklers existens på förhand även om de sker. Jag tror inte att vetenskap måste bedrivas på det sättet.
  • Han skriver: ”Jag tror att vetenskapen har större chans att studera den faktiska verkligheten om den lämnar metodologisk naturalism bakom sig” (s. 62). Vad denna ”faktiska verklighet ” är får man inte veta. Den riktiga, verkliga verkligheten, som jag menar innehåller Gud och mirakler.
  • Alltså finns det dokumenterade VOTUB. Fallet Kim har också starkare vetenskapligt bevisvärde än Genholms dokumenterade VOTEB. Kims fall som Annala skriver om är inget VOTUB (vetenskapligt oförklarligt tillfrisknande utan bön) utan ett vetenskapligt förklarligt tillfrisknande, ett VFT om man så vill. Jag ser inte hur de fall av VOTEB jag har med i boken skulle vara sämre dokumenterade.
  • Detta sakernas tillstånd gör att premiss 2 inte alls leder logiskt till premiss 3. De premisserna (i VOTEB-argumentet för mirakler) är oberoende av varandra.
  • Grenholm säger dock inte i vilken mening han talar om sannolikhet, men jag antar att han menar dess vardagliga betydelse: ”icke upprepningsbara företeelser” (Nationalencyklopedin). Det låter som en väldigt konstig definition av sannolikhet som jag betvivlar att NE använder. Med sannolikhet menar jag hur troligt det är att en viss händelse inträffar eller har inträffat.

Pastorn Lars Gunther har påpekat ännu fler problem med Annalas text i ännu skarpare ordalag än mig. Som sagt är jag väldigt glad och tacksam att Annala uppmärksammar boken och tar sig tid att noggrant gå igenom den. Jag tror att det hade kunnat göras än mer noggrant, Annala tar tydligt med sig en förförståelse av olika begrepp som jag använder på ett annorlunda sätt, och det skapar en del förvirring. Jag hoppas att denna artiklar tydliggör vad jag menar.

Här kan du läsa mer om boken och beställa den!

En kommentar

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s