Pingstpacifisten som hade koll på kyrkofäderna

Ursprungligen publicerat på PCPJ. Översatt av Karin Ranieli.

Arthur Sydney Clibborn-Booth var svärson till William Booth. Arthur och hustrun Kate gick med i pingstväckelsen och spred evangeliet i den Helige Andes kraft så länge de levde. Precis som de flesta pingstvänner på den tiden var de hängivna pacifister, och Arthur skrev en bok, Blood against Blood,  om varför kristna inte skulle döda.

En världslig människa vet bara om ett slags broderskap, nämligen Adams. För den kristne finns både Adams broderskap och det vi har i Kristus. I krigstider förnekar den världslige den ena sortens broderskap medan den kristne förnekar båda sorternas broderskap – han dödar sin medmänniska och sin broder i Kristus. Dessutom har den kristne alltid ett ”stridsfält” för handen, som den världslige inte har: Han kan offra sitt liv på missionsfältet, och om det behövs, bli martyr och ”så sig själv” som ett rätffärdighetens sädeskorn som frambringar liv i stället för synd och död, vilket är vad allt dödande på det köttsliga slagfältet oundvikligen innebär! (citat ur Blood Against Blood)

Arthur uppvisar i sin bok stor kunskap om pacifismen i den tidiga kyrkan och citerar inte bara Skriften utan också tidiga kyrkofäder för att visa att kristna ursprungligen vägrade delta i krig:

Justinus Martyren, som levde under första århundradet, säger att djävulen är alla krigs upphov. Tatianus, som var lärjunge till Justinus, säger samma sak.

Clemens av Alexandria uttryckte med kraft samma åsikt.

Tertullianus skrev: När Jesus Kristus avväpnade Petrus, avväpnade han alla framtida soldater, för en sedvänja kan aldrig sanktionera en olaglig handling. Han skrev också: Kan någon som förkunnar fredens evangelium vara en soldat, när en troende inte ens ska dra någon inför domstol?  Dessutom skriver han: Vår tro lär oss att det är bättre att dödas än att döda.

Cyprianus (kyrkofader på 200-talet) säger att krig, liksom andra hedniska bruk, är en styggelse för evangeliets bokstav och ande. Han är troligen den förste som ställde en fråga, ännu obesvarad, till hela mänskligheten: Hur kommer det sig att när ett enskilt mord begås, betraktas det som ett brott, men när mängder av människor dödas, anses det vara moraliskt riktigt?

Lactianus (200-talet) är nästa framstående skribent efter Cyprianus, och han säger: Det kan aldrig vara lagligt för en rättfärdig man att dra ut i krig. Dessutom: Det kan aldrig vara rätt att döda en människa, som Skaparen avsåg att vara helig.

Origenes, Ambrosius, (Irenaeus), Chrysostomos, Hieronymus och Cyrillus gav också starka uttryckför att det inte var rätt för kristna att delta i krig. (citat Blood Against Blood)

Arhur hade rötter både i Frälsningsarmén och kväkarrörelsen och tjänade i flera olika samfund. Han och Kate anslöt sig till Apostolic Faith Mission när de flyttade till Sydafrika. Apostolic Faith Mission leddes av John G. Lake, och Arthur och Kate såg till att rörelsen fortsatte vara en pacifistisk rörelse. Arthur skrev ofta om detta i pingsttidningen The Weekly Evangel:

”General Sherman sa: ‘Krig är helvetiskt’….När George Fox erbjöds att bli kapten, svarade han: Jag kan inte strida, för stridens ande är död i mig. Sydney Smith sade: I krig glöms Gud bort, alla kristna principer trampas under fötterna. Tertullianus sade: Vår tro lär oss att det är bättre att dödas än att döda. John Wesley: Ska kristna verkligen vara helvetets furste behjälplig, han som var en mördare från begynnelsen? Ska kristna verkligen tala om fördelarna med eller behovet av krig? (Ur Arthurs artikel What is War i The Weekly Evangel, 21 april 1917.

”Visa mig ett ställe i Nya Testamentet, som berättar att Kristus skickade sina lärjungar på ett krigsuppdrag. I själva verket sände han ut dem att rädda människor – inte slakta dem som boskap….Nej! Vad gäller den kristne, har ”öga för öga”-regeln gett vika för ”Vänd den andra kinden till” som det står i Matt.5:39-44.” ur artikel av Samuel H. Booth-Clibborn, ”The Christian and War. Is it too Late?” i The Weekly Evangel, 28 april 1917.

Arthur Booth-Clibborn gick hem till Herren år 1939, några månader innan det tragiska andra världskriget bröt ut. Låt oss inte glömma bort hans viktiga budskap om fred och icke-våld!

En kommentar

  1. God morgon och tack för att du lyfter upp Arthur som jag aldrig hört om tidigare!

    Tänkte lite krasst på vad pacifism egentligen är och hur man ska förhålla sig till det. Vi som kristna uppmanas att lägga ner våra svärd och vända kinden till, men vi har en stat som har rätt att använda dödligt våld genom militär och polis. Är den rätten de har fel? Polisens huvudsakliga uppgift är att förhindra och förebygga brottshandlingar. Det innebär att skydda människors liv, egendom och hälsa och den yttersta konsekvensen av det innebär att de kan behöva använda dödligt våld.

    Borde vi tänka att det är fel av staten att ha rätten att använda dödligt våld, eller hur tänker du?

    Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s