Bloggarkiv

Intervju med Eleonore Gustafsson

20180224_115337

En kall februaridag får jag chansen att intervjua Eleonore Gustafsson, pastor i Evangeliska Frikyrkan och medförfattare till antologin ”Aldrig mer tillbaka gå” som handlar om anabaptisterna. Anabaptismen var en rörelse på 1500-talet som praktiserade troendedop, icke-våld och har kallats ”reformationens tredje gren” vid sidan av de lutherska och reformerta. Eleonores kapitel handlar om anabaptisternas andliga liv och deras martyrskap. Read the rest of this entry

Den svenska skolan förstår sig inte på religion

Nytt avsnitt av Jesusfolket! Det svenska skolsystemet utger sig för att eftersträva objektivitet och neutralitet, men predikar ofta ateism för eleverna. Vi ger exempel på hur förvirrade många skolor är vad gäller religion och föreslår hur en sekulär skola kan bli bättre på att ta hänsyn till alla som tror på Gud.

Podcasten Jesusfolket hittar du här eller varhelst podcastar finns. Gilla gärna Jesusfolket på Facebook!

Dålig metodik av Bo Rothstein om religion

När statsvetarprofessor Bo Rothstein inte vill förbjuda gåvor till de fattiga anklagar han religiositet för korruption & spädbarnsdödlighet. I en artikel på DN debatt igår attackerar Rothstein idén om att religiositet leder till ett mer moraliskt samhälle genom att hänvisa till statistik från World Value Survey.

Jag har inget behov av att försvara all form av religion – jag är helt övertygad om att efterföljelse av Jesus och Hans etiska undervisning som uttrycks i Bergspredikan definitivt leder till en hög moralisk standard, men i och med statskyrkosystemen och dess konsekvenser så finns det mängder med människor som kallar sig kristna utan att vara särskilt bra på att följa Jesus. Och när det gäller andra religioner så finns det förstås både moraliskt och omoraliskt beteende även där.

Rothstein argumenterar inte explicit för att religion ökar omoral, men däremot verkar han mena att sekularisering ökar moral. Grundproblemet är dock att han sammanblandar mängder med faktorer, han börjar med korruption och tillit men drar sen in rasism, kriminalitet och spädbarnsdödlighet och pekar på att detta förekommer mer i religiösa samhällen (dvs utvecklingsländer) än sekulära.

Spädbarnsdödlighet?

Read the rest of this entry

Matte, engelska och andlig krigföring

image

Apostel Richard

Under de senaste två veckorna har jag fått predika för mer än tvåtusen barn på olika skolor här i Block B. Orsaken är att jag fått privilegiet att möta apostel Richard Khoza. Han är en enkel man med en skruttig bil som leder tre församlingar, predikar på väckelsemöten och som har grundat organisationen African Project som hjälper föräldralösa och änkor. Och varje morgon åker han till en skola för att predika på morgonbönerna där.

Jag bad honom få följa med, vilket underförstått är en fråga om jag kan predika, och det ville han gärna. Första skolan vi var på talade jag inför 600 ungdomar om hur den Helige Ande är starkare än alla andra andar. Varför talade jag om just det? Tja, för det första därför att traditionell religion är väldigt utbrett i Sydafrika och mixas en hel del med kristendom. För det andra fick jag möjlighet att dela ett coolt vittnesbörd om hur en f.d. new-agare mina vänner i Pannkakskyrkan stötte på blev kristen efter att han sett biblar öppna sig av sig själva till ställen där Jesus driver ut onda andar. För det tredje är jag inte säker på om andlig krigföring finns inskriven i Sydafrikas läroplan.

image

Skolförsamlingen

Read the rest of this entry

Det svenska hörnet

Min käre vän och pastor Joel Gabrielsson skrev följande krönika till det senaste numret av det kristna ungdomsmagasinet Ikon 1931:

Joels text i Ikon1931

Krönikan i tryckt form

Det svenska hörnet. Så hette det i en studie som gjordes för inte så länge sedan om rådande värderingar i världens länder. Svensken utmärkte sig som en av de i särklass mest sekulariserade av hela världens befolkning. Sant? Ja. Hopplöst? Nej.

Svensken går sällan i kyrkan. Det har vi hört förut, gammal skåpmat.

Visst besöker man någon högmässa ett par gånger per år, systersonens dop, farfars begravning. Tradition.

Men mer än så brukar det inte bli.

Det finns tyvärr gott om landsortspräster som sett hur det med åren blivit allt färre besökare till gudstjänsterna. Äldre kyrkor görs om till konstmuseum. Och bönekapell, som tidigare varit ett uttryck för hängiven gudstro, står idag tomma och förfaller.

Vart tog de fromma bönegubbarna och gummorna vägen?

Sverige känns långt bort från det “kristnade land” det en gång verkar varit. Men det kanske är bra.

Read the rest of this entry

Afrikanerna missionerar Sverige

Från Davd Åhléns blogg Anteckningar från övre salen:

Det har varit en välsignelse att få lära känna pastor Israel Ssekamatte från Uganda och ta del av hans berättelser från kyrkan i Afrika. Det är så inspirerande att höra om vad Gud gör där! Visste ni att det finns kyrkor i Afrika som drar igång första söndagsmötet vid midnatt för att hinna med alla gudstjänster under dagen. Det är inte ovanligt att de kristna ber dygnet runt – i Israels församling gör man det varje fredag. I samma församling hinner man inte betjäna alla dem som söker förbön under gudstjänsterna – två kvällar i veckan är avsatta för bön för sjuka. En vanlig förbönskväll dyker det upp ca 4-500 personer med olika behov. Israel vittnade om hur han har sett blinda, döva och förlamade bli botade. Människor blir befriade från onda andar. Många människor kommer till tro. Guds rike bryter fram med kraft!

När man hör berättelser om den väckelse som rasar i andra delar av världen så förstår man också vilket sjukdomstillstånd den svenska kristenheten befinner sig i. Pastor Israel har fått ett uppdrag från Gud att påminna oss svenskar om vårt andliga arv. Han är här för att berätta om hur våra förfäder en gång lärde afrikanerna att tillbe bibelns Gud. Det är tid för oss kristna i Sverige att omvända oss från vår synd – att plocka upp manteln från våra fäder och mödrar som var bärare av väckelse och återerövra det som gått förlorat. Vi måste be och ropa till Gud om förbarmande och om en ny tid av Andens utgjutelse över kyrkan. Det här är ett allvarligt budskap till vår generation. Om vi hör vad Anden säger till församlingen i vår tid och handlar efter det så kommer vi få se väckelse och våra barn kommer att få ärva landet!

Läs även Vi behöver missionärer från Afrika på Barnabasbloggen.

Uppdatering: Det verkar tyvärr bli en splittring mellan Svenska kyrkan och Mekane Yesus i Etiopien. Den senare är en församlingsplantering av EFS som upplever många mirakler och stor församlingstillväxt, en levande och Biblisk kyrka. Vi har allt att lära av dem.

Bön för Europa

David Åhlén bloggar på Ikon1931:s hemsida och har skrivit en del om 24/7-rörelsen, en rörelse som främst handlar om bön (24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan) men också om mission och rättvisa. Rörelsen har byggt upp flera kommuniteter. Nu tipsar David om att rörelsen uppmanar till sex månaders bön för Europa, världens mest sekulariserade världsdel. Pete Greig, ledare för 24-7 internationellt skriver; ”Stand with us wherever you are in the world and lets pray together. Let’s pray for revival, let’s pray for God to move in Europe, let’s pray for God to get hold of hearts, let’s pray for new leaders to be raised up in every field of society. We have an opportunity, let’s gather together and seize it!” Läs mer här.

Henrik Steen: Vilka är längst ned i ligan?

Från Henrik Steens blogg Lärjungabloggen:

Spännande artikel i Dagen idag! Människor i mängder kommer till tro på Jesus över världen! Närmare 100000 människor tar ett personligt beslut att bli kristna varje dag, och 3000 församlingar grundas varje vecka! Fantastiskt!

Samtidigt undrar jag lite över en sak som skrivs i artikeln. Sverige ligger längst ner i undersökningar när man mäter tro och kyrkligt engagemang, står det.

Det är som att ligga sist i division VI i fotboll – och det finns ingen division under.

Read the rest of this entry