Svenska tillväxtproblem och inbillad fattigdom

Global rättvisa, girighet och främlingskärlek har varit tema för flera inlägg på senaste tiden här på Hela Pingsten. Det blir det även här. För ett par månader sedan blev jag nämligen riktigt häpen. På kyrkfikat efter en adventsgudstjänst med en församling i Malmö-området kom jag i diskussion med ett par som på fullt allvar hävdade att Sverige hörde till ett av Europas (först hävdade de världens, men rättade sig själva) fattigaste länder. Belägget för detta var att Sverige skulle ha hamnat långt ner på “tillväxtligan”. Det här tog de som argument för att Sverige inte har kapacitet att ta emot särskilt många flyktingar.

Till saken hör att paret, och en tredje person som till viss del instämde med dem, utifrån min kvalificerade gissning hör till övre medelklass. Deras utbildningsnivå, yrkesstatus och inkomstnivå lär vara tydligt över den svenska medianen. Några av dessa uppgifter nämndes nämligen i diskussionen, till viss del för att förklara varför de saknade kapacitet och moralisk skyldighet att betala högre skatt.

Men hur är det egentligen med Sveriges kapacitet? Det stämde visserligen att Sveriges tillväxt väntades bli låg jämfört med övriga EU-länder just år 2019 . Den var beräknad till 1,3%. Den väntades bli fjärde lägst, kanske skulle den halka den ner till tredje lägst. De enda EU-länderna med lägre förväntad tillväxt var Storbritannien, Tyskland och Italien. Strax ovanför Sverige på listan låg Frankrike och Belgien. 

Men vad säger detta egentligen? Det enda det säger är att värdet på Sveriges samlade produktion av varor och tjänster (privata och offentliga), eller värdet på Sveriges samlade inkomster (privata och offentliga) steg långsammare än motsvarande värde för de flesta andra EU-länder förra året. Men är det bra eller dåligt? Tja, är det bra eller dåligt om en cancersvulst växer långsamt jämfört med andra cancersvulster? Är det bra eller dåligt om produktionen av vapen växer långsammare i Sverige än i andra EU-länder? Är det bra eller dåligt om en person som tjänar 53 000 dollar om året får en mindre löneökning än någon som tjänar 28 000 dollar om året? 

53 000 dollar råkar nämligen den genomsnittlige svensken ha tjänat år 2018, medan den genomsnittlige rumänen tjänade omkring 28 000. Summorna är köpkraftsjusterade, så de tar hänsyn till prisskillnader mellan länder. Det här är det mått som ekonomer vanligen använder när de mäter rikedom. Idén att jämföra tillväxtsiffror på det här sättet skulle min lärare i makroekonomi betrakta som fullständigt absurd. 

Ännu mer intressant är dock hur Sverige och övriga EU-länders ekonomier står sig mot resten av världen.

Jämfört med ett av världens fattigaste länder, DR Kongos, var 2019 Sveriges köpkraftsjusterade BNP/capita 60 (!) gånger så stor. 60. Gånger. Jämför vi istället med ett av de länder som tagit emot mycket fler flyktingar än Sverige, Libanon, var Sveriges BNP/capita 3,5 gånger så stor 2019. 

För en kristen borde det vara självklart att prioritera global jämlikhet framför att rika länder blir ännu rikare. Vi är kallade att dela med oss av det vi har till de fattiga (Luk 3:11), och se till allas bästa, inte vara partiska för människor som råkat födas in i samma privilegier som oss själva. Idag gör Sverige och svenskar i allmänhet tvärtom.

Vi behåller våra rikedomar och skyddar våra privilegier med polis- och militärmakt genom att deportera nödlidande människor på flykt som trots alla livsfarliga hinder lyckas ta sig till Sveriges territorium. Bara för att de gör anspråk på en liten del av den enorma kaka som är Sveriges BNP. Dessutom äter vi bokstavligen upp andras ekologiska livsutrymme genom att leva som om vi hade fyra jordklot istället för ett. Det borde därför vara något att fira när Sveriges BNP inte växer lika snabbt som fattigare länders. Att rika kristna bedrar sig själva genom att istället påstå att de därmed hör till de fattiga är tragiskt. 

Jag tror det här är följden av att vi stirrar oss blinda på tillväxt. Jag har skrivit om hur  dåligt tillväxt funkar med hållbarhet i rika länder som Sverige här, och Micael och jag har pratat om tillväxtheresi i Jesusfolket. Och jag kommer fortsätta tjata så länge det behövs. Vi har gjort ekonomisk tillväxt till ett självändamål. Det behöver vi ändra på, och vi behöver kräva av våra politiker att de prioriterar klimatkrisen, flyktingmottagande och global rättvisa framför att göra rika ännu rikare. Men för att kunna göra det behöver vi först förnya vårt sinne till en rimligare självbild (Rom 12:2). Hör man till svensk medelklass är man inte fattig. 

781px-Le_Malade_imaginaire
Moliéres den inbillade sjuke. Idag har vi inbillade fattiga. 

Eftersom rika människor som tror att de inte har råd med självuppoffring verkar vara ett utbrett fenomen, tyvärr även bland kristna, tycker jag vi behöver ett ord för det. Så vad ska vi kalla detta? Jag föreslår inbillad fattigdom. Vad har du för erfarenhet av att möta inbillad fattigdom? Har du själv inbillat dig vara fattig när du inte var det? Och hur kan vi hjälpa människor ur denna tragiska villfarelse? 

 

 

Photo of man in shirt by Tarun Anand Giri on Unsplash

22 kommentarer

 1. Jacob!

  Enligt dig är sverige ett rikt land, enligt alla de kommuner som har saftiga underskott är sverige ett fattigt land. Om nu sverige är så rikt, varför ser sjukvården ut som den gör, eller äldrevården, eller skolan, ja t o m polisväsendet. Så varför ser det ut som det gör? om nu sverige har så mycket pengar, varför öppnar inte regeringen plånboken och täcker kostnaderna som finns?

  Att många svenskar har mer pengar än de behöver är väl en annan sak, eller menar du att staten skall tvångsbesla invånarnas pengar?

  Att ge till de fattiga är frivilligt, att hjälpa en broder i tron är också friviligt och så tror jag Gud vill ha det.

  Regering och riksdad säger ofta att sverige skall ligga i framkant, var först, störst och bäst i den globala världen. Låter faktiskt lite så om hela pingsten också, ni vill ju att vi i sverige skall var de som löser fattigdomen och klimatet. Jag är dock ledsen att behöva säga detta, det kommer inte att lyckas!
  Klimatkrisen är en uppdiktad klimatkris, fattigdom finns men är avsevärt minder idag än för 50 år sedan och den kommer att minska än mer.

  Det är alltid bra att kolla fakta innan man ropar för högt!

  Jacob, du skriver: För en kristen borde det vara självklart att prioritera global jämlikhet framför att rika länder blir ännu rikare. Vi är kallade att dela med oss av det vi har till de fattiga (Luk 3:11), och se till allas bästa, inte vara partiska för människor som råkat födas in i samma privilegier som oss själva. Idag gör Sverige och svenskar i allmänhet tvärtom.

  Problemet är att du talar om vad andra borde göra, du använder t o m bibelord för att styrka dina ord. Detta är en form av härskarteknik och en form av manipullation.
  Tror du inte att Gud kan leda de sina utan att ge dåligt samvete och skuldkänslor?

  I Rom 12 står det så här: skicka er inte efter denna tidsålders väsen, men det är just det ni gör, följer värdens ande och som ni också för in bland de kristna. Klimatet, fattigdom är inget problem för Gud, sök först Guds rike, så skall allt du behöver tillfalla dig.

  Vad vill Gud med ditt liv?

  Bb

  Gilla

  1. Björn

   ”varför ser sjukvården ut som den gör, ”

   Om du verkligen vill veta kan jag dela med mej av några perspektiv.

   Stafettläkarsystemet har kostat omåttligt mycket. Jag vet att en stafettläkare kan kamma hem både 50 000-60 000 kr i månaden (före skatt) och få fri bostad på den ort den kommer till. Då talar jag inte om avancerad specialistsjukvård utan om att säkerställa halsfluss eller inte (och trots sin kompetens och lön ändå inte pricka in sådana allmänna diagnoser alla gånger.)

   Senast i somras erbjöds sjuksköterskor samma höga lönenivåer i glesbygdsområden. Vi (sic) har byggt upp ett sjukvårdssystem som kostar mer än det smakar. Jag hävdar att det inte var (nu har det dock hunnit bliva) inte var tillgången till pengarna som var problemet utan vad man gjorde och gör med dem.

   En av gamlingarna i min släkt låg 5 veckor på ett universitetssjukshus. Trots tillgång till en professor, en överläkare, två underläkare, fyra sjuksköterskor och ännu fler undersköterskor lyckades de inte med en förhållandevis enkel vårdplan. Varför? De ville inte!

   Beviset för det kom när gamlingen efter sjukhusvistelsen kom till en annan vårdenhet med betydligt färre personal och med ”lägre” kompetenser som visade sej vilja någonting och skapade mer vård för henne under en vecka än vad ”elitklubben” på sjukhuset gjort under flera veckor.

   Tala mindre om pengar och mer om vilja, empati, integritet och nytta. Egga igång de konstruktiva fantasierna i stället för detta klagande. Du ställer ofta frågor till andra men när kommer förslag på lösningarna från dej Björn?

   Att ”min” kommun går på knäna beror på att en (infödd svensk är väl bästa att tillägga) brände en stor del av skattekistan på en felsatsning inom kommunens industrin. Ingen dömer denne drivande kommunalordförande för hennes klavertramp men så snart någon glömmer varför skolbarnen ibland får byta ut mjölken mot (det tacksamt rena och goda) kranvattnet kommer jag påminna dem om den verkliga orsaken till det.

   Gilla

   1. Ulrika!

    Vanliga läkare på vårdcentraler har en lön mellan 65 – 85000, staffettläkare har ännu mer.

    Du skriver: Du ställer ofta frågor till andra men när kommer förslag på lösningarna från dej Björn?
    Lösningen är väl att regeringen öppnar börsen och fyller på där det behövs, dvs om nu vårt land är så rikt.
    Annars är det väl rätt så uppenbart varför kommunerna fått skenande kostnader, men det får man inte tala om. Här i Malmö är det uppenbart varför det är som det är, många arbetslösa som får bidrag, kriminalitet är en stor kostnad och som inte tycks minska.

    När vi får ordning på vårt land kan vi hjälpa andra länder, om inte kommer vårt land att bli utarmat, vi kan alltså inte fortsätta på den inslagna vägen och inbilla oss att det inte blir konsekvenser, fler konsekvenser än de som redan syns.

    Bb

    Gilla

    1. Björn,

     ”Lösningen är väl att regeringen öppnar börsen och fyller på där det behövs, dvs om nu vårt land är så rikt.”

     Ulla Andersson, Vänsterpartiets ekonomiskpolitiska talesperson och Elisabeth Svantesson, Moderaternas ekonomiskpolitiska talesperson har ingått ett samarbete för att få regeringen att öppna börsen.

     Uppenbarligen sätter de partitillhörighet lägre än ändamålets höga syfte.

     Intressant att stafettläkarna har än mer i lön än jag påstod. Kan vara regionala skillnader. Och olika mellan kön. Det anställningskontrakt jag såg var för en kvinnlig läkare i fjol. Hur mycket får en diagnostisering på en vanlig hälsocentral kosta? Om man inte vet sjukdomen skickas ju patienten vidare utan någon större egen insats? Remissen skriver administratören.

     På statistiska centralbyrån finns en hel del intressanta fakta. I en undersökning till ungdomarna åldern 14 år utgick man ifrån som en självklarhet att denne har ett eget rum. Min öppna fråga till läsarna här som levt i en tid som håller på att glömmas bort är: Hade du eget rum som barn?

     Gilla

    2. Hej Björn!

     Eftersom du tydligen har en annan uppfattning om hur rikt Sverige är undrar jag: vilket annat mått än köpkraftsjusterad BNP/capita ska vi använda för att mäta ett lands ekonomiska välstånd? Har du ett bättre förslag?

     Precis som Ulrika så väl har argumenterat för finns det en massa andra skäl till att vissa kommuner har svårt att få ihop sin budget än att det är invandrarnas fel. Dels kan vi, som Ulrika, peka på okloka politiska prioriteringar och dåliga system inom välfärdsinstitutionerna. Vi kan också peka på orättvisa ekonomiska system (som också är en följd av politiska beslut) såsom brister i det kommunala utjämningssystemet, där rika storstadskommuner med låg arbetslöshet lätt vältrar över kostnader för bostäder, bidrag och integration på mindre rika landsbygdskommuner med hög arbetslöshet. Vi kan dessutom peka på hur skattesystemet idag är otroligt gynnsamt för rika och superrika. Varför blir du upprörd över flyktingmottagande när de kostnaderna lätt kunde betalas av Sveriges 206 miljardärer? Har de större behov av pengarna? Har de större moralisk rätt till pengarna? https://www.va.se/nyheter/2019/12/12/alla-sveriges-206-miljardarer/

     Du insinuerar att jag skulle argumentera för tvång och våld. När har jag gjort det? Jag har argumenterat för att rika individer och länder har moraliska skyldigheter gentemot fattiga, för att Johannes döparen sagt att den som har två skjortor ska ge till den som ingen har. Men! Om du argumenterar mot att staten ska få ta pengarna från rika med tvång, borde du väl också argumentera mot all skatt baserad på tvång? Och inte bara det, du borde även argumentera mot all form av statligt tvång, om det är tvång och våld du har problem med. Varför är det ett problem när staten tvingar rika att betala skatt men inte när staten använder våld för att deportera invandrare, ofta till döden?

     Vidare påstår du att jag sysslar med härskartekniker och manipulation genom att argumentera för biblisk moral utifrån bibelord. Menar du att även Jesus manipulerade när Han tillrättavisade fariséerna och de skriftlärda utifrån skrifterna, eller när Han undervisade folket utifrån skrifterna i bergspredikan? Eftersom inte Han hade problem med att människor fick dåligt samvete när de hörde Hans undervisning så har inte jag heller det. Dåligt samvete orsakas ju inte bara av manipulation, utan minst lika ofta av att människor konfronteras med obekväma sanningar om sig själva.

     Vi på Hela Pingsten vill att alla människor, i synnerhet kristna, som kan dela med sig till fattiga och bidra till att hantera klimatkrisen ska göra det. Att vi specifikt skriver mycket om Sverige och svenskars ansvar har väldigt naturliga skäl: vi bor i Sverige och har mycket lättare att påverka människor här än någon annanstans.

     Och när det gäller klimatkrisen så jo, det är en enorm kris. Och det hjälper inte att förneka den.

     Vad innebär det för dig att ”få ordning på vårt land”? Exakt vilken nivå av brottslighet, bidragsberoende, arbetslöshet och annat behöver Sverige komma ner till för att det ska gå att ta emot invandrare enligt dig? Och måste de nivåerna gälla i alla kommuner eller räcker det med ett lågt rikssnitt?

     När du skriver om att vi ”för in världens ande” bland kristna känns det mest tragiskt. Vad har du för syn på våra motiv egentligen Björn? Du har träffat mig, tror du inte jag älskar Jesus och hatar synd?

     Allt gott,
     Jacob

     Gilla

     1. ”Och när det gäller klimatkrisen så jo, det är en enorm kris. Och det hjälper inte att förneka den”. Detta påstående kan anses kvala in som härskarteknik då man försöker tysta de som kanske har en annan uppfattning av läget. Vetenskapen sysslar inte med konsensus. När den börjar göra det, ska man dra öronen åt sig.

      Gilla

 2. Jacob,

  När jag var liten var lördagarna speciella. Då fick jag en (1) kr av mamma för att gå till kiosken och köpa mej en påse lördagsgodis. De flesta av bitarna kostade 5 öre styck vilket medförde att man kunde välja 20 bitar om man ville förbruka hela kronan.

  Kioskägaren hade sina godissorter i en stor sorteringsbox med lock som stod på butiksdisken och så fick man peka på vilken sort han skulle ta upp med sin godistång och lägga i påsen. Det var fest! När kioskägaren någon gång lade i en extra bit i påsen trodde man knappt sina ögon. Det var små tunna påsar och man sög länge på varje godisbit. Min man berättar att han brukade gömma någon av sina lördagsgodisbitar i sitt rum för att kunna få sej en överraskning ibland någon tråkig vardag.

  Jag funderar på vid vilken tidpunkt som denna glädje och happening förlorades och jag tror att det inträffade någon gång i slutet av 80-talet. Plötsligt skulle man köpa godis med hjälp av skopor. ”En sådan bit och en sådan bit” omvandlades till att handla godis efter vikt och idag är lågt kilopris på lösviktsgodis en av livsmedelsbutikernas stora lockvaror, i synnerhet kring våra ”högtider.” Ja, jag hörde att någon firma till och med har börjat sälja efter volym där man ska fylla en megaburk med godis och få ett bra pris.

  Micael Grenholm påminner i en av sina bloggposter om hur Paulus predikar en kristerlig förnöjsamhet som stannar vid att få ha mat och kläder. Godis är ingen mänsklig rättighet men i sitt rätta bruk en glädje att dela med sej av.

  Jag drar till med en slutsats om att har man råd med godis är man inte fattig. I vart fall inte tillräckligt för att inte kunna ge ett mål med riktig mat till den som varken har råd med det en a eller det andra.

  https://viktklubb.aftonbladet.se/kampanj/artikel/23846599

  Gilla

  1. Tack Ulrika för att du delar dina erfarenheter och kunskaper här i kommentarsfältet, det är värdefullt! Ja, vi behöver verkligen människor som du som minns hur det varit enklare förhållanden för de flesta även här i Sverige, så vi förstår vilket överflöd vi lever i idag. Och ja, har vi råd med godis, särskilt så mycket som vi vi svenskar konsumerar idag (vi lägger enligt nån undersökning mer pengar på godis än på välgörenhet) så har vi verkligen råd att dela med oss av riktig mat till behövande.

   Gilla

   1. Finns förstås många fakta att ta till sej och reflektera över. Kikade in på Folkhälsomyndighetens hemsida där man kan läsa ”Ohälsan kostar individer och samhället mycket pengar. Enbart den årliga kostnaden för fetma har skattats till 70 miljarder kr.”

    Ser man en ökad kostnad för samhället här eller är det så att vissa saker får kosta medan andra inte får det? Fetma är en okej kostnad i svensken ögon medan den undernärde ses som ett problem?

    Som jag ser det får människor gärna fortsätta med godis o tårtor o champagne om de vill men kom inte och säg att vi inte har råd att bjussa in fler nödställda än 65 människor per kommun och år. Det antalet är ingenting! Vi säger: Jesus förlåt oss för Sveriges låga vilja att hjälpa.

    Gillad av 1 person

 3. Finns ingen anledning att avhjälpa fattigdom i andra länder genom att ta in 1 miljon fattiga varje årtionde i Sverige och sedan försörja dem med bidrag och pensioner utan krav på motprestationer……..riktigt riktigt galen politik

  Gilla

  1. Så därför ska Sverige deportera fattiga och förföljda människor till lidande och död?

   Gilla

   1. Nej importerar vi inte migranterna in i Sverige så behöver vi självfallet inte låta dem få återvända
    för att kämpa för sina egna länder…….

    Gilla

    1. Hej Roland! Vad menar du för det första med att ”importera”? Tror du att den svenska staten aktivt går ut och letar efter människor utomlands och betalar för deras resa hit? Sanningen är en helt annan. Hundratusentals människor riskerar livet för att ta sig in i EU, på grund av EU:s redan extremt hårda kontroller. Trots detta lyckas en hel del människor komma hit. Hade du velat göra det ännu svårare att ens ta sig hit för att söka asyl, och vilka åtgärder skulle du vilja se i så fall? Det är exempelvis redan i princip omöjligt att flyga till Sverige från ett land utanför EU om du inte har visa, och det är i princip omöjligt att få visa från ett land som människor flyr ifrån, om de inte redan har ett erbjudande om arbete här.

     För det andra, vad menar du med ”migranterna”? Menar du alla amerikaner, britter, tyskar och återvändande svenskar? Menar du polacker, fransmän, finländare? Menar du människor som redan är ungefär lika priviligierade som du och jag, eller människor som flyr från att sprängas i bitar och få sina Hema förstörda?

     Gilla

 4. I länken längre ned från SCB finns det ett stapeldiagram med rubriken: ”Årlig ökning av den ekonomiska standarden.”

  Diagrammet visar att standarden i Sverige har ökat stadigt sedan 2000.

  Jag tänker att även om det finns fattiga i Sverige borde man ändå som land betraktat tala om standarder och inte om fattigdom. Standarden i Sverige har inte minskat utan det är ökade skillnader mellan människor som gör att de med lägst standard menar sej vara fattiga fastän det egentligen handlar om lägre standarder i jämförelser med de rika. Ingen svälter. De flesta frossar.

  https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/fler-eller-farre-fattiga/

  Gillad av 1 person

  1. Tack för denna graf Ulrika! Intressant att se att ökningen av standarden även gäller pensionärer.

   Gilla

 5. Jacob!

  Om du har fru och fyra barn, en viss inkomst och vissa utgifter där summan blir ett överskott på ca 5000. Dessa 5000 skall räcka till mat och kläder och när månaden är slut så blir överskottet mellan 0 och tre hundra.

  Nu är ju du kristen och vill hjälpa människor, så frågan blir vad du kan göra för att klara av att försörja ytterigare tre vuxna män? Du kan skippa bredbands abonemang, du kan skippa telefonabonemang vilket tillsammans ger ca 1000 kr. Men räcker dessa pengar till att försörja 5 vuxna och 4 barn? Nej det gör de inte och samma sak är det för komunerna, visst de kan försörja ett antal personer extra för en tid, men någon gång tar det stopp och det tycks inte ni fatta.

  Jacob, Jo jag menar att ni för in världens ande genom ert förmedlande om den sk klimatkrisen förespråkande för veganism och att vi inte får äga något, dvs ge bort allt du äger, detta är inte bibliskt.

  När det gäller härskarteknik och manipulation så borde det vara rätt så tydligt, eller så kanske du inte vet hur dessa sakr fungerar.

  Jacob, jag har inga problem med dig som person, jag vet att du vill följa Jesus, problemet är din och hela pingstens teologi som jag menar, för människor som annamar den in i fångenskap.
  Vi ses säker snart och kan gå på djupet i dessa frågor och ni är välkomna till oss om ni vill och kan!

  Bb

  Gilla

  1. Hej Björn!

   Jag har aldrig hävdat att Sveriges har oändligt med pengar och resurser. Det jag har hävdat är att Sveriges totala BNP/capita är enorm, och att vi fortfarande har bättre förmåga än de allra flesta andra länder att ta emot många flyktingar och höja deras levnadsstandard rejält utan att snittsvensken hamnar i närheten av samma utsatthet och behov som flyktingar i flyktingläger lever i. Därför förstår jag inte riktigt poängen med ditt hypotetiska exempel. Som individer och framförallt som hushåll och församlingar (eftersom det är mycket lättare om man gör det tillsammans) behöver vi lära oss att leva enkelt – att varken vara fattiga eller rika (Ords 30:8) utan förnöjsamma med mat för dagen och kläder på kroppen, det vill säga sånt vi behöver för att må bra, utan att för den sakens skull leva i överflöd. Alltså, vi säger inte att vi inte får äga något, utan att vi ska äga saker gemensamt och leva enkelt.
   Och ju fler vi bli som gör det, och ju fler rika som ger upp sitt överflöd, desto fler fattigas behov kan vi möta. Det blir ju dessutom bra mycket lättare att hjälpa många om man är många som koordinerar sina insatser, och om ett samhälle som Sverige gemensamt bestämmer sig för att leva enkelt och självuppoffrande.

   Björn, om du vill övertyga en meningsmotståndare om något är det smart att undvika onödiga anklagelser. Du kan visserligen säga till din familj eller andra vad du vill om mig, men i en öppen diskussion såhär försvårar det bara för din sak om du – helt utan argument för det – påstår att jag ”för in världens ande”. Du behöver visserligen inte hålla med mig om klimatkrisens allvar eller det positiva med veganism, men att påstå att jag därmed för in världens ande gör ingen som helst nytta för diskussionen.

   Nej, ärligt talat är det inte så tydligt för mig på vilket sätt jag gjort mig skyldig till manipulation och härskartekniker. Enligt svenska wikipedia syftarhärskarteknik på ”olika sociala manipulationer varmed en grupp eller en person förstärker sin position i en hierarki genom att på olika sätt underminera andra grupper eller enskilda individer” (https://sv.wikipedia.org/wiki/Härskarteknik ). Jag kan förstå att det vore en härskarteknik om jag exempelvis påstod att du inte hade läst bibeln och att du borde gå och göra det först innan du säger något. Men jag har inte sagt något sådant, jag har bara refererat till Bibeln för att styrka mina argument. Eftersom vi är överens om Bibeln som ett moraliskt rättesnöre vore det väl märkligt om vi inte prövade våra egna och andras argument mot bibeln? Och på vilket sätt skiljer sig min typ av bibelreferenser mot Jesus och apostlarnas?

   Ok, gott! Jag vill också hjälpa människor – rika och fattiga – in i frihet i Kristus. Tack för inbjudan! Åtminstone jag kommer gärna och pratar hos er nån gång, men jag vågar inte lova något nu under våren. Händer mycket nu. Men jag blir ju kvar i trakten ett par år nu 😉

   Allt gott!

   Gilla

   1. Jacob!

    Jag tror inte att du vill härska eller manipulera, men det kan ändå bli så utifrån hur man skriver. Jag ser utifrån hur jag själv skriver, ibland uttrycker jag mig i skrift på ett sätt som blir fel.
    Jag har därför börjat skriva en text om just detta utifrån min erfarenhet som troligen kommer att ha rubriken, kontrollens olika yttringar, eller någon annan rubrik.

    Detta är ett viktigt ämne för det har med hur vi anväder ord och hur kontrollens anden använder våra ord till att binda människor och om du vill kan jag skicka den till dig, dvs om den blir klar.

    Bb

    Gilla

    1. Hej igen Björn!

     Jag tror också att man kan använda härskartekniker utan att vara medveten om det. Men för att du ska övertyga mig om att jag har använt härskartekniker och/eller att det jag gjort är något annat än det Jesus och apostlarna gjorde när de argumenterade utifrån skriften så får du förklara mer ingående exakt vad i mitt sätt att tolka och argumentera utifrån skriften som är härskande eller ickebibliskt. Hittills har jag inte sett några konkreta hänvisningar. Du får gärna skriva en text om det och har jag tid så läser jag den och reagerar.

     Allt gott,
     Jacob

     Gilla

 6. Jacob när det gäller givandet så är det väl ändå upp till varje enskild människa att efter sin egen förmåga, samvete och förstånd, att själv förvalta och fördela sina egna tillgångar? Gud älskar en glad givare, det innebär Gud knappast tvingar någon.

  De flesta i vårt land kan säkert ge mer än vad vi gör idag. Hur mycket är dock upp till den enskilde att själv bestämma, inte pastorn, staten eller någon annan, konsekvensen av ett ogenomtänkt givandet blir att andras arbete och resurser utkrävs för att försörja alla givmilda ”nyttiga idioter” framöver?

  Frågan är om vi Svenskar verkligen är så rika som vi tror? Statsskulden gör att varje Svensk är skyldig ca 124 000kr plus övriga skulder till banker och låneinstitut som de flesta svenskar har.

  Jacob jag ser att du nu dragit rasistkortet i din senaste bloggpost? Vissa pastorer och andra menar tydligen att om de rika i landet, stat eller kommunen inte frivilligt försörjer alla de som kommer hit från andra länder så är de rasister? Man menar att de rika borde tvingas att försörja även de som inte vill eller kan föda sig själva genom vanligt hederligt arbete. Jag finner dock inget stöd för att Gud skulle tvinga de rika att dela sin rikedom mot deras vilja? Håller med om att miljardärernas överflöd sticker ut men det är en helt annan fråga och enligt Bibeln kan änkans skärva vara mer värd än miljardärens miljoner.

  Paulus är tydlig när han fördömer alla de som inte vill arbeta för sitt uppehälle, han uppmanar oss alla att inte vara någon till last, 1Tes 4:11-12. och 2Tes 3:10-11

  Vi kan idag se att tiggeriet har blivit ett permanent inslag i Sveriges stadsbild, vissa anser att landet klarar att försörja en ständig ström av hitresande människor, det utan att vi ställer några direkta motkrav. Jag tror dock att en allt för välvillig invandring på sikt kan få allvarliga konsekvenser för landet, vi kan tvingas till ökad skuldsättning med nedskärningar i offentlig sektor som följd.
  Det är alltid de svaga och de mest utsatta som drabbas först när ett land och människor tvingas att spara, i slutändan drabbas då även alla de invandrare som hamnat i ett permanent bidragsberoende som de själva troligen inte kan ta sig ur.
  Visst är det en fin tanke du har att alla världens folk skall ha samma möjligheter och standard, men tyvärr är det en utopi som aldrig kommer att inträffa på denna jord. Varken demokrati, anarki eller diktatur kan skapa en helt jämställd värld.

  Gilla

  1. Bibeln lär att allt vi har, har vi fått till låns av Gud. Det är Han som äger den (Ps. 24), inte vi, för vi är främlingar på denna jord (Heb 11:13). Följaktligen är det inte sant att vi kan göra vad vi känner för med ”våra” pengar, eftersom de inte är våra utan Hans. Han begär att vi ger upp ALLT för himmelrikets skull (Luk 14:33, 12:33-34) och ger våra kroppar som ett levande offer till Honom.

   Med det sagt har jag aldrig hävdat att någon ska tvingas ge av staten eller pastorn, jag har argumenterat för att vi bör lyssna till Jesus som manar oss att ge av hela vårt överflöd, och varken vara rika eller fattiga (Ords 30:8-9).

   Även andra länder har statsskulder, ofta större än våra. Även med statsskuld inräknat lär svensken vara rik i en internationell jämförelse. Men visst, skulder är också problematiska. De är dock ett symptom på att vi lägger för mycket pengar på onödigheter, både privat och offentligt, inte att vi skulle vara för generösa med gåvor. Exempelvis kunde vi lägga pengar på att betala av skulder istället för på militären.

   Vad menar du med rasistkortet? I den bloggposten gick jag knappt in på invandringskritik, finns tillräckligt med andra tecken på rasism i Sverige.

   Finner du större stöd för att Gud vill att vi med våld kastar ut fattiga och nödlidande ut ur Sveriges territorium än att vi med våld tvingar rika att betala högre skatt för att täcka också deras behov? Varför är det ”en helt annan fråga” att diskutera miljardärers rikedom när vi diskuterar invandring, kostnader och behov? Det faktum att Jesus lyfter änkan som ett föredöme kan knappast användas som argument för att hennes pengar skulle vara mer värda i samhället än miljardärers miljoner. Hennes uppoffring är större än Bill Gates uppoffring, eftersom han fortfarande behåller mycket mer för sig själv, men med de pengar han trots allt skänker kan man likväl – med undantag för när Gud gör under med änkors skärvar – ha råd att täcka betydligt fler behov.

   Du skriver om människor som inte ”vill” arbeta. För mig är detta väldigt märkligt om du använder det som argument mot att ta emot invandrare. Varför ska invandrare kastas ut från Sverige för att de inte arbetar, trots att ingen svenskfödd skulle kastas ut på samma grunder? Är inte detta att behandla invandraren annorlunda än den infödda, något GT tydligt fördömer?

   Ja du, de 5000 tiggarna som lever på frivilliga gåvor tär verkligen på statskassan…

   Du uttrycker en tydlig uppgivenhet inför ojämlikhet. Varför? Vad spelar det för roll hur svårt det är att skapa global jämlikhet, ska inte vi som kristna göra vad vi kan, vara trogna med det vi fått alldeles oavsett hur stora eller små resultaten blir?

   Allt gott,
   Jacob

   Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s