Hur du följer Jesu missionsbefallning

Vad handlar missionsbefallningen om – egentligen? Jag hade förmånen att lyssna på en spännande predikan om detta för några veckor sen av min vän Jonatan. Den var så bra så jag vill dela den här (med några egna tillägg i parentes).

Han delade först sin ursprungliga syn på mission: att det är att gå ut och berätta för människor om Jesus, så att de tar emot Honom i sitt hjärta. Sedan läste vi Matt 28:16-20:

”De elva lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

För det första: vem gäller dessa bud? Ingen som lever idag var ju där! Kanske gav Jesus bara sina apostlar uppdraget att åka runt och göra lärjungar av alla folk? Det är visserligen ett stort jobb för så få, men de kanske fick ett erbjudande om superkrafter så de kunde flyga runt hela världen under sin livstid? Eller också gäller de fler. I slutet av stycket får vi en ledtråd: apostlarna skulle lära sina lärjungar att hålla alla Jesu befallningar. Och vad hade Han precis befallt dem? Att göra lärjungar! Så det måste gälla ALLA som kommit till tro genom apostlarnas vittnesbörd: alla kristna i alla tider.

Men VAD står det att ska vi göra? Det enda verbet i imperativ-form i den grekiska grundtexten hittas i ”gör alla folk till lärjungar”. Detta att bli en lärjunge står inte konflikt med att ta emot Jesus, men det är mer omfattande. Det omfattar alla de andra sakerna som Jesus säger åt oss att göra, och som i grundtexten har en annan verbform (se under HUR? nedan). Men om detta är mission, vad återstår då för församlingsarbetet?

Varför missionerar vi så lite, och varför har vi separerat missionsverksamhet och församlingsverksamhet? Tre förslag:

  1. Det har uppstått skevhet bland tjänstegåvorna (Ef 4:11-13). Jonatan berättade om en Bootcamp han varit på under somrarna, där man betonar behovet av alla tjänstegåvorna. Som det är idag i kyrkor i Sverige har tyvärr ofta herden och läraren – som definitivt är viktiga – fått stort utrymme på bekostnad av aposteln, profeten och evangelisten. Dessa behövs för att rikta församlingens fokus utåt.
  2. Mycket fokus i församlingsverksamhet ligger på sånt som inte hör till missionsverksamhet. Neil Cole, en ledare i organic church-rörelsen i USA, har identifierat tre ”Roadblocks to reproduction” för församlingar: buildings, budgets and big shots. Byggnader är inte levande, så de kan inte föröka sig. Budgetar syftar på mycket pengar, vilket gör det svårt att starta nya församlingar. Big shots syftar på ledarskapet: om det krävs en lång utbildning för att kunna leda en kyrka kommer få att tro sig kunna göra det. Jonatan liknade detta med att ha en “för stor kostym”. Har man det blir det krångligt att röra sig. Och om det blir för krångligt att starta kyrka så blir det få som gör det.
  3. Ibland har vi “verksamhet utan vision”. Vi går i gamla hjulspår och gör som vi alltid gjort för att det är enklast så, och glömmer kanske varför vi gör som vi gör.

HUR ska vi göra lärjungar?
De övriga verben i missionsbefallningen står i formen gående, döpande, lärande. Det är på det sättet vi ska göra det.

->Gående, inte sittande. Att vara kyrka och göra lärjungar är inte främst att sitta på gudstjänst, utan at gå ut till människor och göra dem till lärjungar. Så hur kan vi göra det?
Till hjälp kan man fråga sig hur vi spenderar vår tid? Med andra kristna, eller med icke-kristna? Hur mycket tid spenderar vi med kristna vs icke-kristna? En gående kyrka är en kyrka som spenderar tid med människor som inte känner Jesus.

->Döpande? Det största problemet är att så få kommer till tro, därför blir också få döpta.

->Lärande? Idag lär vi oss mycket teoretisk kunskap, men vi lär oss sällan rent praktiskt hur vi ska hålla Jesu bud. (För att lära sig det behöver man bli VISAD, och göra det tillsammans!) Det är viktigt att vi utvecklar en kultur där vi lär oss hålla Jesu bud. Vi behöver bli snara att lyda, inte bara lära oss teoretisk kunskap. En sådan kultur är dessutom attraktiv.

Vi har dessutom fått ett LÖFTESRIKT UPPDRAG. När vi går ut och gör alla folk till lärjungar så ska vi få SE att Han är med oss. Vill du se Jesus? Gå och gör lärjungar! Vill du lära känna Gud? Gå och gör lärjungar!

Så hur kan du och din församling börja göra detta?
1. Samtala med varandra (vad är vårt uppdrag som församling? Gör vi lärjungar? Hur ska vi göra det?)
2. Rensa saker i almanackan, i församlingen och där hemma, för att få plats för det viktiga.
3. Be! (Be att skördens Herre sänder ut arbetare (Luk 10), och att församlingens fokus skiftar mot lärjungaträning).

Kategorier:

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s