En stram migration som tar emot alla flyktingar? Mitt samtal med Hans Eklind (KD)

hans eklindHans Eklind, Kristdemokraternas migrationspolitiske talesperson, är en person jag har stor respekt för. När jag deltog i en panel i Almedalen med bland annat migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer om utvisningar av konvertiter var Eklind med och argumenterade för att dessa utvisningar måste upphöra.

Parallellt med att Eklind verkar för att utvisningar till förföljelse ska upphöra argumenterar han också, likt KD:s partiledare Ebba Busch, för en stram migrationspolitik. Senast igår publicerades en debattartikel i Dagen där Eklind menar att det inte är svårt att med Bibeln som utgångspunkt landa i något annat än en generös flyktingpolitik. Detta för att Jesus säger att vi ska ge kejsaren det som är kejsarens, så även om församlingar är kallade att ta emot flyktingar är inte stater det.

Med andra ord tycker Eklind det är det tydligt att Bibelns hundratals verser om invandrare kommunicerar att vi bör ta emot dem, men stater behöver inte göra det för stater behöver inte följa Bibeln. Denna tvåregementslära har jag både ett och annat att säga om, men det gör jag inte här då jag redan invände mot ”staten har egna spelregler”-teologin för några veckor sedan.

Här vill jag istället dela med mig av en konversation jag hade med Hans på hans facebookvägg som jag tycker belyser skillnaderna mellan oss (jag utelämnar en ganska teknisk diskussion om siffror från UNHCR som Hans använde i sin debattartikel):


Micael: Återigen, hur garanterar du att ingen utvisas till förföljelse om migrationspolitiken ska bestämmas vara ”stram”? Jag trodde ni ville stoppa utvisningar av exempelvis kristna till Afghanistan?

Hans: Vad har stram migrationspolitik med ställningstagandet att människor som konverterat inte ska utvisas om risk för ex förföljelse, i värsta fall, död föreligger?? Har jag vid ett enda tillfälle sagt eller ens antytt att jag eller kd inte står upp för att den som har asylskäl ska få skydd?

Om du, vilket jag utgår ifrån, läser med öppet sinnelag så har du lagt märke till att jag vid ett flertal tillfällen markerat att rättssäkerheten är en prioriterad fråga för mig och kd. Vi drev ett antal sådana krav (inspektion för migrationsfrågor, säkrare åldersbedömningar, konvertiters process, mm) i kommittén.

Micael: En ”stram” migrationspolitik innebär enligt din partiledare att Sverige ska ta emot färre flyktingar. Jag ser därför inte hur ni både kan garantera att ingen utvisas till förföljelse, samtidigt som ni går till val på att få flyktingar ska tas emot. Vad gör ni om 50 000 som har genuina asylskäl söker asyl i Sverige nästa år? Står ni upp för en ”stram” migrationspolitik eller rätten till asyl i en sådan situation?

Hans: Ursäkta, men det känns lite knepigt att du utifrån dina påståenden länkar en debattartikel (tack, den är bra och jag är medförfattare dessutom) som ju svarar på din fråga! Fakta: två tredjedelar av alla asylansökningar i Norden görs i Sverige som utgör en tredjedel. Den skillnaden är inte lagbunden utan produceras av en rad olika faktorer. Detta vill vi ändra på och har i migrationskommittén lagt en rad förslag för att minska det sk söktrycket.

Under de sista fem åren har Sverige ensamt tagit emot mer än dubbelt så många asylsökande som de övriga nordiska länderna gjort tillsammans. Detta kan inte fortgå utan en ny migrationspolitik måste utformas som gör att Sverige hamnar på en nordisk nivå. Detta då vi kristdemokrater ser att det byggts upp en integrationsskuld (parallellsamhällen, utanförskap, arbetslöshet, mm) som måste lösas.

Min utmaning till dig Micael (vi har ju haft den här frågan uppe tidigare): kan du inte besvara hur vi löser de utmaningar som jag anger i artikeln och som ligger till grund för att jag menar att en stram migrationspolitik är kristet samhällsansvar?

I min värld har en stram migrationspolitik inget egenvärde utan står i relation till hur vi klarar ex integrationen. Kan vi öka vår integrationsförmåga kan vi bedriva en mindre stram migrationspolitik. Jag tror det är möjligt, men det kräver att vi ex har fortsatt ett civilsamhälle, vilket jag påpekar i artikeln, som levererar mötesplatser mm.

Micael: Så om jag förstår dig rätt: ni vill garantera att ingen utvisas till förföljelse och underlätta för familjeåterförening samtidigt som ni har en ”stram” migrationspolitik genom att minska söktrycket? Jag ser inte hur det är möjligt. Om vi garanterar att ingen utvisas till förföljelse borde ju fler vilja komma till Sverige, eftersom få andra länder garanterar det i nuläget. Vilket jag tycker vore bra förstås, men jag ser inte hur det är ”stram” migrationspolitik. Det är snarare generöst.

Om Sverige ”anpassar” sig till de nordiska länderna kommer bördan som vilar på de fattiga utvecklingsländerna bli ännu större, de tar i dagsläget hand om 85 % av världens flyktingar och den siffran ökar. Med undantag för språket i vissa fall ser jag inte hur dessa fattiga länder skulle ha bättre förutsättningar för integration än rika länder. De flesta som flyr ”i närområdet” hamnar ju i flyktingläger med nära 100 % arbetslöshet. Parallellsamhällen och utanförskap råder där med, i ännu större utsträckning. Hur är det en ”lösning” på integrationsproblem att fattiga länder får ta tag i dem istället för rika?

Jag tror också på vikten av civilsamhället och ser gärna att vi får mycket mer stöd inte minst i eftersviterna av corona, därtill tror jag på fler utbildningsinsatser för både barn och vuxna för att motarbeta främlingsfientlighet och öka mångkulturell förståelse. Som många remissinstanser har påpekat är lagen om tillfälliga uppehållstillstånd och försvårad möjlighet till familjeåterförening förödande för integrationen, så det måste bort.

Hans: Du väljer att inte ge några svar på hur vi ska lösa de uppenbara begränsningar som finns för invandringen. Vart ska dem bo? Hur ska de komma i arbete?

Micael: Jag försökte ge några konkreta förslag på vad som ökar integrationen ovan – saker jag gissar att du redan har koll på. Att du ville fråga mig var flyktingar ska bo och jobba hade jag inte räknat med, för det är en så märklig fråga… Har KD ingen plan för det? Det föds 120 000 barn i år, lika många nästa år. Alla dessa hundratusentals människor finns det jobb och bostad åt alltså, men inte åt de uppskattningsvis 6000 flyktingar som får asyl i år? Och skulle dessa 6000 ha garanterade bostäder och arbeten om de bara befann sig i fattiga länder? Återigen, i flyktingläger råder oftast fullständig arbetslöshet, så svårigheter för invandrare att ta sig in på arbetsmarknaden i Sverige är ett konstigt argument för att fylla flyktingläger. Folk blir ju inte mer integrerade för att Sverige utvisar dem till utvecklingsländer.


Sammanfattningsvis verkar jag och Hans vara överens om att Sverige inte ska utvisa någon till förföljelse, och att invandring medför integrationsutmaningar. Skiljelinjen mellan oss går mellan att Hans är övertygad om att Sverige kan ta emot få flyktingar samtidigt som ingen utvisas till förföljelse medan jag menar att det ofrånkomligen leder till att vi tar emot många flyktingar, samt att Hans tycks ovillig att medge att fattiga länder generellt har ännu större integrationsutmaningar och kapacitet att ta hand om flyktingar – och ändå tar de emot fler än rika länder:

117530099_10158059525557839_7957887491528315272_n

En kommentar

 1. Hans upprepar hela tiden samma motsägelsefulla argument.
  Jag ställde tidigare några frågor till Stefan Gustavsson och skulle vilja ställa ett par av dem + någon till även till Hans:

  På vilket sätt menar du att rättsäkerheten för t ex konvertiter går att särskilja från den tillfälliga begränsningslagen? Alltså den lagstiftning som nu om Migrationskommittén får som de vill, blir ytterligare skärp. Erfarenheten visar ju att rättsäkerheten har minskat sedan den tillfälliga begränsningslagen infördes. Många har lidit rättsförlust däribland konvertiter och ensamkommade.
  På vilket sätt är orättfärdiga tvångsutvisningar en vinst för samhället? Dessa är uppenbart en konsekvens av en hård migrationslagstiftning.
  3.. Både den tillfälliga lagen och förslagen som KD med flera lagt menar att väldigt korta uppehållstillstånd ska vara norm.
  På vilket sätt gynnar det integrationen enligt ditt sätt att se på saken?
  Hur ser du på din roll som politiker i förhållande till Bibeln och den kristna tron? Har vi ett ansvar även i våra olika yrkesroller att gestalta Kristus och leva ut Hans ord i handling? Isåfall hur tycker du att den strama migrationspolitiken och dess konsekvenser (för flyktingar i allmänhet och våra kristna syskon som flytt hit, i synnerhet) harmonierar med Jesu ord om kärleken till nästan.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s