Kristen sionism – en irrlära med dödliga konsekvenser?

Redan från kyrkans födelse betraktade man kyrkan som det nya Israel. Gud hade uppenbarat att man inte kommer till Himlen för att man följer förbundet med Israel – lagens förbund – utan förbundet genom Jesus, som både judar och hedningar har tillgång till. Guds egendomsfolk bestod plötsligt av människor från alla möjliga etniciteter, ett folk som levde som främlingar på jorden, med det Himmelska Jerusalem som huvudstad och Davids son Jesus Kristus som ende Kung.

1900 år efter kyrkans födelse började dock en annan lära dyka upp. Denna lära tog sig in i kyrkan via den s.k. sionismen, en politisk judisk rörelse med målet att samla alla judar i Israel och skapa en stat där. De kristna som stöder denna rörelse och stödjer den med teologiska argument kallas därför kristna sionister. I Sverige är de främst representerade av trosrörelsen med Livets Ord i spetsen, men även många i Pingstkyrkan och EFK är kristna sionister. De försöker med spridda Bibelord tagna ur sitt sammanhang argumentera för att kristna ska stödja staten Israel och dess krig mot palestinierna. Många menar att judarna liksom i forna dagar ska ta över hela landet, inklusive Gaza och Västbanken. Vissa menar att Israel ska ta över större landområden än så. Och några av de mest fanatiska kristna sionisterna menar att en fredsprocess mellan Israel och palestinierna är mot Guds vilja. Denna irrlära har dödliga konsekvenser.

Till stöd för detta har man alltså bara ett fåtal Bibelverser, ofta tagna ur sitt sammanhang och många gånger rena liknelser som man menar sig veta exakt vad de betyder. Om jag skulle ta upp varje enstaka Bibelvers skulle den här bloggposten bli flera meter lång, och av erfarenhet vet jag att diskussioner om enstaka Bibelverser många gånger spårar ur, tar åtskilliga timmar och leder oftast ingen annanstans än att båda tycker att motståndaren har ett gäng skruvar lösa. Men det jag nu vill hänvisa till är hemsidan Challenging Christian Zionism som med välgjorda artiklar och texter bemöter kristen sionism. Kolla särskilt in deras avdelning ”Bible says” där de tar upp många av Bibelverserna som kristna sionister använder sig av och visar på vad Bibeln egentligen säger.

Det är först och främst två saker som jag ser är riktigt problematiska med den kristna sionismen. För det första förnekar den den urkristna pacifismen. Det är en politisk teologi som bygger på att krig ibland kan vara rättfärdigt. För det andra tycker jag att de kristna sionisterna borde tänka till lite när de hävdar att en lära som knappt funnits mer än hundra år är den sanna läsningen av Bibeln. Borde inte någon kyrkofader upptäckt denna ”sanning” tidigare?

Hur trovärdigt är det egentligen? Det är som att någon idag skulle starta en kyrka som hävdar att Jesus var ett talande lamm, och fördöma ”antropoteologin som tog över kyrkan redan efter Lammets himmelsfärd”. Det håller inte. Om ingen på flera tusen år förespråkat en lära kan man räkna med att den inte är sann.

Slutligen vill jag bara poängtera att jag inte är antisemit, inte stöder Hamas terroraktioner och inte ”fallit offer för mainstreammedia och PK-reportagen”, vilket kristna sionister ofta förutsätter om man kritiserar deras lära.

Dagenartiklar om Israel: 1 2 3 4 5 6

9 kommentarer

 1. Det är en ordentlig logisk kullerbytta du ägnar dig åt. Vad du säger är att Gud har ljugit till judarna i några tusen år, att det är kristna som nu är Guds egendomsfolk och att Israel nu är kristnas och YHWHs land.

  Det är tragiskt att du skriver sånt här, att du inte orkar tänka lite.

  Gilla

 2. Hej Mikael. Tråkig kommentar där. Du går verkligen inte djävulens väg utan Guds. Du är en frisk fläkt. Jag håller dock inte med dig helt i denna fråga.
  Jag tror att förbundet med Israel står kvar. Jag kallar mig dock inte kristen sionist. Jag menar inte heller att allt Israel gör är rättfärdigt.
  Men jag tolkar Romarbrevet som att Israel förkastade Messias för att frälsningen skulle nå alla folk. Hedningarna inympades på olivträdet.
  Men Paulus säger att Gud kommer fullborda sina löften till Israel.
  Samtidigt är kyrkan det nya Israel om man så vill.

  Jag är övertygad om att Gud har en plan för Israel som nation och folk i den yttersta tiden. Exakt hur vet jag inte.
  Är du intresserad av att veta mer hur jag ser på saken kan jag rekommendera
  IHOP och Mike Bickles undervisning.
  De ska ha en konferens om israel och ändens tid i maj. Som kommer sändas på internet också.

  Sedan vet jag inte om pacifismen är en urkristen lära. Jag är inte pacifist och tror inte att man som kristen måste vara det.
  Jag tror liksom Luther på rättfärdiga krig. Gud använder krig och strider själv för att utrota ondskan. Sin största handling för att bekämpa det onda var dock genom ödmjukhet och döden på ett kors. Men det tar inte bort det faktum att Herren är en stridsman som förde krig på Gts tid och om man läser Uppenbarelseboken så verkar det som att Herren inte har förändrats på denna punkt.

  Gilla

 3. ”I fråga om evangelium är de fiender för er skull, men i fråga om utkorelsen är de älskade för fädernas skull. Ty sina gåvor och sin kallelse kan Gud inte ångra.” Rom 11:28-29

  Guds fiender, men ändå hans älskade för fädernas och utkorelsens skull. Ganska stora motpoler som kan vara svåra att passa ihop teologiskt. Men det är lite grann som med en fysisk familj. Somliga i familjen kan vara fiender till evangeliet, men man är ändå familj.

  Det finns ingen irrlära som haft mer dödliga konsekvenser än kyrkans klassiska ersättningsteologi. Den har både direkt och indirekt kostat miljontals judars liv genom historien. Förintelsen i Europa skulle aldrig kunnat ägt rum utan att den dödliga teologin berett marken.

  Hela Pingsten kallar du din blogg. Hur länge har den klassiska pingstläran om andedopet funnits i Kyrkan? Jag skulle vilja påstå att dessa läror, kristen sionism och andedop, i stort sett går hand i hand genom historien. Mycket i den klassiska kristna sionismens teologi, t ex dispensionalismen, tar jag dock avstånd ifrån.

  Det stora problemet i Mellanöstern är islams inbyggda judehat. Utan att det hatet försvinner blir det aldrig fred. Men när det försvinner kan Jes 19:23-25 gå i uppfyllelse: Israel, Egypten och Syrien som tillsammans tillber Israels Gud till en välsignelse för hela jorden. Islams judehat började inte med någon s.k. ockupation. Därför är inte heller den påstådda anklagelsen problemet. Det är enbart en falsk ursäkt. Och hat kan aldrig ligga till grund för politiska lösningar för fred och rättvisa. Israel har historisk, kulturell och folklig rätt till det urgamla hemland man härstammar från långt innan de arabiska muslimerna kom dit, utan att behöva hänvisa till ett enda bibelord. Palestinierna har inga sådana rättigheter att hänvisa till. Det har genom historien aldrig funnits någon specifikt palestinsk kultur, eget språk eller nationell historia på detta landområde. Aldrig.

  Gilla

 4. Jag skrev: ”Israel, Egypten och Syrien som tillsammans tillber Israels Gud till en välsignelse för hela jorden.”

  Vill tillägga att det kan vara värt att lägga märke till att Jesaja nämner inget om något Palestina när denna profetia går i uppfyllelse.

  Här är åtta uttalanden om Palestina av olika arabledare

  1. ”Det finns inget land som heter Palestina. ’Palestina’ är en term som sionisterna uppfann. Det finns inget Palestina i Bibeln. Vårt land var i århundraden en del av Syrien. ’Palestina’ är främmande för oss. Det var sionisterna som införde det begreppet.” Den jordanske forskaren Auni Bey Abdul-Hadi inför den Brittiska Peel kommissionen 1937

  2. ”Vi anser att Palestina är en del av Arabiska Syrien eftersom det aldrig någonsin har varit separerat från det. Vi är knutna till dem med nationella, religiösa, språkliga, moraliska, ekonomiska och geografiska band.’” ”Den första kongressen för muslimer och kristna organisationer i Palestina, feb 1919

  3. ”Palestina är inte något annat än södra Syrien.” Den Palestinske talesmannen Ahmad Shuqeiri inför FN:s säkerhetsråd 1956

  4. ”Jag tror att det finns en arabisk nation. Jag tror inte att det finns en palestinsk nation. Jag tror att det är en kolonialistisk uppfinning… När fanns det några palestinier?…Fram till det 19:e århundradet var Palestina den södra delen av stor-Syrien. – Azmi Bishara, Arabisk, israelisk knessetledamot 1994”

  5. ”Det palestinska folket existerar inte. Skapandet av en palestinsk stat är endast ett medel för att fortsätta vår kamp mot staten Israel, för vår arabiska enighet … Bara av politiska och taktiska skäl talar vi idag om existensen av ett palestinskt folk, eftersom de arabiska nationella intressena kräver att vi har ett land för det Palestinska folket för att kunna motverka sionismen. Av taktiska skäl kan Jordanien, som är en suverän stat med definierade gränser, inte göra anspråk på Haifa och Jaffa, men som palestinier, kan jag utan tvekan kräva Haifa, Jaffa, Beer-Sheva och Jerusalem.” Chefen för det militära högkvarteret i den Palestinska befrielseorganisationen (PLO), Zuheir Muhsein, 31 mars 1977

  6. ”I PLOs egen stadga eller godtagna grundlag (Artikel 1) fastslås det att Palestina är en del av den arabiska nationen. I den ”arabiska nationen” har det aldrig funnits en stat som kallas Palestina.” Araberna är ett semitiskt folk. Filistéerna var hamiter.

  7. ”Uppkomsten av en palestinsk nationell stat kommer som ett svar på Israels påstående att Palestina är judisk.’” Jordaniens kung Hussein vid Arabförbundets möte i Amman, nov 1987

  8. ”Det palestinska folket har inte någon nationell identitet. Jag, Yassir Arafat, är förutbestämt av ödet att ge dem denna identitet genom konfrontation med Israel.'” Alan Hart, Arafat: terrorist eller fredsskapare

  Gilla

 5. Det är Jesajas vision i kapitel 19 som vi behöver be om för fred i Mellanöstern. Då måste först den militanta Islamska rörelsen som t ex Muslimska Brödraskapet försvinna. Egypten kommer att vara ett nyckelland. Freden börjar där. Glöm det där med en tvåstatslösning. Den kommer enbart att tjäna islams syften om man lyckas. Palestina finns inte i Bibeln. Däremot står det:

  ”På den dagen skall det finnas en banad väg mellan Egypten och Assyrien, och assyrierna skall komma in i Egypten och egyptierna in i Assyrien, och egyptierna skall tjäna HERREN tillsammans med assyrierna. På den dagen skall Israel vara den tredje vid sidan av Egypten och Assyrien, en välsignelse mitt på jorden. HERREN Sebaot skall välsigna dem och säga: Välsignad vare Egypten, mitt folk, och Assyrien, mina händers verk, och Israel, min arvedel!” (Jes 19:23-25)

  Det är underbart med Guds ord. Vilken framtidsvision! Det är Guds vision vi behöver. Eller hur? Eller litar du inte på att Gud har koll på vad som är bäst?

  Gilla

 6. Sven Nilsson är välkänd i Skandinavien som pastor och bibellärare. I 15 år var han föreståndare i Baptistförsamlingen Filadelfia, Örebro.

  För oss som är uppfostrade med ena benet i ersättningsteologin och den andra benet i Israel får genom bibelenlig undervisning om Israel mer kunskap om på vilket ben vi ska stå.

  Sven har skrivit boken ”Välsigna Israel – För Guds skull!”

  I den förklarar han Israels plats och berättar även en del om ersättningsteologin.

  En intressant sak han tar upp är Orpas och Ruts roll i de profetiska skrifterna.

  Sven skriver: ” Orpa och Rut representerar i det här fallet den hednakristna församlingens splittrade hållning gentemot Israel. Den kan bäst beskrivas med betydelsen av deras namn. Orpa betyder ”nacke, baksida” och ”Rut betyder väninna”. Det illustrerar också deras val i förhållande till Noomi. Orpa vänder till slut ryggen åt Noomi för att leva sitt eget liv medan Rut är beredd att dela ödesgemenskap med det folk som hon blivit bunden vid genom sin man och sin kärlek till Noomi.”

  Boken finns troligen tillgänglig hos olika säljare på nätet (boksajter med second hand böcker etc) och hos den äldre generationen kristna.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s