En ny Azusaväckelse är ingen utopi!

Var inte tröga när det gäller nit, var brinnande i Anden, tjäna Herren. (Rom 12:11)

Följande videoklipp ger ett helt fantastiskt vittnesbörd om väckelsen på Azusa street 1906-1909.

Vad som hände på Azusa street kan beskrivas med tre ord: Gud tog över. Hans fantastiska härlighet tystade allt mänskligt högmod och skapade en överväldigande helig atmosfär som gjorde att syndare grät när de kom in i byggnaden, pastorer behövde be om styrka för att kunna gå vidare redan två kvarter därifrån, församlade började i kör sjunga ord och melodier de inte kunde (så kallad himmelsk sång). Oräkneliga antal blev frälsta, helgade, andedöpta och helade. Miraklena haglade, Guds härlighet kunde ses som en moln- eller eldstod precis som på Gamla Testamentets tid (2 Mos 13:21-22) och ingen visste vad som skulle ske härnäst. Inte ens temat på predikan kunde meddelas i föväg. Den Helige Ande ledde Gudstjänsten.

Människor blev verkligen fullständigt ”brinnande i Anden” och begav sig ut i världen för att sprida Guds Rikes eld vidare. Frukten av väckelsen på Azusa street är den globala pentekostala och karismatiska rörelsen som idag samlar en halv miljard människor. Men vi har ett problem. I de svenska kyrkor som är arvtagare till miraklet på Azusa street – inte bara pingstkyrkorna utan alla karismatiska kyrkor – sker inte samma saker som skedde på Azusa. Och det kan inte enbart förklaras med att Anden uttrycker sig olika från tid till tid och plats till plats, utan elden här har svalnat. Vi har ingen väckelse i Sverige idag. Människor blir inte frälsta, helgade, andedöpta och helade i mängd. Tvärtom är kyrkan på tillbakagång. Guds folk står passiva eller går förvirrat omkring samtidigt som djävulens inflytande växer.

Det finns inget alternativ, bröder och systrar. Vi behöver en ny Azusaväckelse.

Den karismatiska delen av Kristi kropp i Sverige består redan till stor del av andedöpta lärjungar (dock har andedopets roll tonats ned jämfört med hur det var i Pingströrelsens begynnelse) men detta handlar om att vi fördjupar oss i vårt andedop. Om andedopet i sig självt räckte för att leva ett perfekt liv i Andens kraft, varför uppmanar Paulus romarna att vara brinnande i Anden? Vi behöver vårda den eld Gud har givit oss, och låta Honom lägga på ny ved. I Apostlagärningarna 4 läser vi om hur de kristna i Jerusalem höll ett bönemöte efter att de fått reda på att de kommer bli bestraffade av de judiska ledarna om de predikar Evangeliet om evigt liv i Jesus. De bad: ”Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.” (vv. 29-30) Därefter står det: När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord. (v. 31). De var redan döpta i Helig Ande (och det med råge), det här handlar om en ny påfyllning av det de redan mottagit som innebär förnyad kraft att predika Evangeliet genom att Gud bekräftar det med helanden och mirakler (det John Wimber kallar för ”Power Evangelism”). Någon som inte håller med om att detta är precis vad kyrkan i Sverige behöver idag?

"Han skall döpa er i den helige Ande och i eld" - Matt 3:11När man läser om den oerhörda Gudsnärvaro som fanns på Azusa (och jag har bara nämnt ett fåtal exempel på hur stark den var, videoklippet ovan ger en ännu klarare bild) är det lätt att man ser en sådan väckelse som en utopi, omöjlig att realisera. Hur ska vi nå fram till den enorma Gudsfruktan männen och kvinnorna där hade som ledde till att så fantastiska saker hände? Svaret ligger i att inse att det inte är en utopi och att församlingen på Azusa street inte hade något vi inte har. Så fort vi börjar behandla forna väckelser som extraordinära och forna helgon som superkristna så går vi miste om att uppleva samma saker, men när vi inser att det helt och hållet är Guds verk och att det enda församlingen på Azusa street gjorde för att uppnå sin ”enorma Gudsfruktan” var att låta Honom ta över kan en likadan väckelse realiseras i vår tid. Läs Frank Bartlemans ögonvittnesskildring av Azusa. Vad är hans huvudbudskap, vad är det som tydligast kännetecknar Azusa enligt honom? Det är inte alla tusentals helanden, det frekventa tungotalet eller den radikala förkunnelsen han ägnar sin uppmärksamhet åt. Nej, det är ödmjukheten.

Vi måste ödmjuka oss inför Gud, erkänna att vi har försökt sprida Hans Rike på egen hand och misslyckats, och att endast Han kan stå emot djävulens ondskefulla krafter. Vi måste underkasta oss Honom och låta våra sånger om att ”ge allt till Honom” bli verklighet. Väckelse är av Gud, det är den Helige Andes verk, och hur ska vi uppleva Azusa om vi inte låter Honom ta över allt – inklusive våra Gudstjänster? I 1 Petr 5:5-6 står det: Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka ger han nåd. Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. Det Bibeln så otroligt tydligt basunerar ut är att vi människor är syndare som inte klarar av att göra Guds vilja på egen hand, men genom Jesus får vi ta emot Guds nåd, en gåva som vi inte på något vis förtjänar. Denna nåd ger oss evigt liv och den Helige Ande som helgar oss och hjälper oss leva i goda gärningar här på jorden.

Det går inte att förtjäna Guds nåd (Rom 3:24). Vi får den bara genom att ödmjuka oss, som Petrus skrev ovan. Då kommer Gud att upphöja oss och låta oss få ta del av den väckelse Han så ivrigt längtar efter att skapa. Det är inte för inte som tungotal, profetior, helanden, kraftgärningar och andra övernaturliga fenomen som ska känneteckna våra församlingar kallas för ”nådegåvor”. Karis i ordet ”karismatik” betyder nåd. Vi kan inte skapa en väckelse genom att handla i egen kraft. Gud har redan sträckt fram den som en gåva. Det vi har så svårt för är att passivt ta emot.

Men det är på inget sätt omöjligt! Jag vill uppmana dig att när du läser detta gå ner på dina knän (men sätt datorn i viloläge först för att spara ström och miljö) och be i ödmjukhet om Guds förlåtelse, nåd och eld. Det som skedde på Azusa street var att Gud tog över. För att göra det ville Han ha de kristnas tillåtelse att göra detta. När de så ödmjukade sig i bön fick Han fria händer och satte igång att hela amputerade, uppväcka döda och göra andra liknande saker som Han älskar att göra men alltför ofta hindras från att göra på grund av vår ovilja att släppa taget om våra liv och Gudstjänster.

Låt oss släppa in Honom nu! Låt oss i förkrosselse och tårar böja oss under Hans härlighet och låta Honom bestämma. Då kommer Azusaväckelsen snabbare än vi kan föreställa oss. Faktum är ju, som poängteras i videon ovan, att William Seymour, Azusaväckelsen ledare, profeterade 1909 att ca 100 år därefter skulle samma sak som skett på Azusa street ske igen, fast denna gång inte på en plats utan över hela världen. Det som ger denna profetia legitimitet är, förutom Seymours smörjelse i övrigt, att Charles Fox Parham, en annan centralgestalt inom den tidiga pingströrelsen som var Seymours andliga fader, profeterade exakt samma sak som Seymour samma dag – fast hundratals mil därifrån, på USA:s östkust (Azusa street ligger i Los Angeles, dvs. på västkusten). 

Idag har vi enorma väckelser i tredje världen där samma sak som skedde på Azusa street sker om och om igen fast i större skala. Det är församlingarna i västvärlden som halkat efter. Men om vi bara släpper det vi har för handen och ber om nåd så kommer väckelsen spridas hit. Kom igen, vi har inget att förlora, utom våra jordiska liv. Låt elden falla!

4 kommentarer

  1. Må han som är fridens Gud helga er helt igenom, och må er ande, själ och kropp bevaras hela och oskadda, så att de är utan fläck när vår herre Jesus Kristus kommer.

    Må en kyrka som tror att krig och människoblod går ihop med helgelse och renhet höra vad anden talar och lär.

    🙂

    Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s