Hur kristna är Kristna Värdepartiets kristna värderingar?

image

Som många redan har hört så håller ett nytt politiskt parti på att sjösättas här i landet: Kristna Värdepartiet (KV). Huvudfråga: kriminalisering av abort. Andra viktiga frågor: starkt försvar, hårda straff och frihandel. Allt detta bygger enligt dem på ”kristna värderingar” som är väldigt viktiga för partiet (därav namnet).

Tre sorters kritik har riktats mot KV. För det första kritiseras förstås själva politiken, särskilt abortförbudet. För det andra kritiseras de av vissa medkristna, även några som också är kritiska till abort, för deras vision om en väldigt hårdhänt stat (i äkta tea party-anda talar de om att staten ska vara liten och begränsad samtidigt som den ska vara beväpnad till tänderna och utdöma hårda straff för dem som inte gör som den vill). För det tredje kritiseras de för att de kapar begreppet ”kristna värderingar” utan att betona bistånd, fredsarbete, fri invandring med mera (miljö skriver de dock ganska bra om i sitt principprogram vilket är kul).

Grundproblemet är förstås att kristen jämställs med konservativ, medan Kristus, som kristna värderingar rimligtvis borde bygga på, inte passar in på höger-vänsterskalan. När SSU för några månader sen argumenterade för att Jesus står för solidaritet, ekonomisk jämlikhet och kritik mot vinster i välfärden hade de i sin relativt oseriösa video mycket bättre argument än Kristna Värdepartiet, helt enkelt för att de hade bibelreferenser. Sånt saknar KV helt, de kan inte visa att kristna värderingar = mörkblått.

Visst finns det försök annorstädes till att visa att Jesus och Bibeln står för kapitalistisk republikanism men sådana arbeten är enligt min erfarenhet alltid otroligt dåliga; på min engelska blogg bemötte jag en kristen ekonom på handelshögskolan i Stockholm som menade att Bibeln stöder frihandelskapitalism, och det framgick ganska snabbt att han var helt ute och cyklade. Jesu kritik av rikedom (Luk 6:24), Hans varning för världslig makt, (Matt 20:25-28), Hans förlåtelseteologi (Joh 8:1-11) och pacifism (Matt 5:40-47) är oerhört svårt att förena med med republikanism.

Nå, Kristna Värdepartiet är förstås oerhört marginellt och kommer förbli det. Deras utspel har dock gjort att jag börjat fundera på problemet med Kristdemokraterna. De beter sig ju faktiskt likadant, om än i light-version. De jämställer också kristna värderingar och kristdemokrati med konservativ politik, de har också länge stött ett starkt försvar, vapenexport, hårdare straff och frihandel. Inte bygger det på någon exegetik, om den skulle göra det är den i så fall mycket dålig (jag träffade en KDU:are för några år sen som menade att liknelsen om talenterna innebär att Jesus gillar riskkapitalism, och jag ba no it doesn’t).

Hela grejen att kristna i konstantinsk anda söker politisk makt för att tvinga fram kristen moral går mig emot. Samtidigt så har mina stångningar med Sveriges hemska, obarmhärtiga migrationspolitik de senaste två åren fått mig att inse att det snabbaste sättet att hjälpa så många nödlidande människor är att ändra lagen så att staten slutar kasta ut folk till död och elände. Samma sak gäller förstås vapenexporten, handel som bryter mot mänskliga rättigheter, klimatet och så vidare. Vad jag blivit övertygad om är att kyrkan har en viktig profetisk roll i att påverka, be för och kritisera kungar och statsministrar.

Och abort behöver diskuteras. Som jag skrivit tidigare, det blir helt fel att avvisa alla abortkritiker som antifeminister, många har helt enkelt övertygelsen att livet ska skyddas även i fosterstadiet och då blir abortmotstånd naturligt. Susanna Birgersson skriver i DN en väldigt respektfull ledarkrönika om att abort är etiskt problematiskt på ett sätt som många på vänsterkanten ibland inte vill erkänna.

Men politiseringen av denna fråga som gör att ”kristna partier” automatiskt måste stå för allt konservativa partier står för, oavsett om det gäller krig, handel eller invandring, blir sjukt fel. Väldigt få kristna i Sverige kan relatera till det idag. Faktum är att inte heller Jesus kan det.

Dagen skriver om Kristna Värdepartiet: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

23 kommentarer

 1. Bra skrivet, även om jag funderar på en del grejer.

  Du skriver om Jesu ”kritik av rikedom (Luk 6:24), hans varning för världslig makt, (Matt 20:25-28), Hans förlåtelseteologi (Joh 8:1-11) och pacifism (Matt 5:40-47)”, men det är ju otroligt tydligt att han menade att dessa saker främst skulle praktiseras på villig basis i den efterföljelsekommunitet han startade (Kyrkan), och inte drivas igenom i Israel genom politiska maktmedel (nu var ju visserligen dessa värden redan etablerade i israels konstitution, Mose Lag). Även om Judarna levde i vad som idealt var, eller skulle vara, en teokrati, ser vi inte apostlarna driva sin etik som ett krav i romarriket att hållas på ett politiskt plan. Istället är NT genomsyrat av tanken på Kyrkan som en eskatologisk kommunitet som lever efter himmelrikets ”lagar”, oavsett vad ”de utomstående” (som de faktiskt kallas) gör, vill och tänker. I detta är det väldigt tydligt att på ett av de få ställen där apostlarna faktiskt uttalar sig om statens roll, så är det just som en garant för rättvisa, belöning och straff (Rom 12). Detta är en verklighet vi behöver förhålla oss till, exegetiskt sett.

  Hur som helst, det är också tydligt att kristendomen så småningom kom att få ett så genomgripande inflytande att lagar förändrades. Bland annat förbjöds slaveri i det kristnade romarriket. Detta är ju något fantastiskt, att kristendomen påverkat kulturer, samhällen och politiska rörelser under 2000 år. Mycket av det du förespråkar, att kritik av rikedom, varningar för världslig makt, förlåtelseteologi och pacifism skall implementeras politiskt (ett exempel är ju ditt uttalande om att ”ändra lagar” för att gynna barmhärtighet) är ju ett erkännande av samma process som skedde i Romarriket.

  Det blir därför problematiskt, ja nästan komiskt, när du skriver ” Hela grejen att kristna i konstantinsk anda söker politisk makt för att tvinga fram kristen moral går mig emot.” Vill du inte att svensk integrationspolitik, äldrevård, omsorg, rättsväsende skall påverkas av kristen barmhärtighet, syn på människan och utgivande kärlek? Om så, så ”söker” du ”politisk makt för att tvinga fram kristen moral”.

  (Ordet ”tvinga” är väl det enda ord som inte riktigt applicerar på dig, men gör det det på någon? Varför används ordet ”tvinga” alltid om dem som inte tycker som vi? Jag antar att KV vill tvinga lika lite som du: i bemärkelsen att de vill ha demokratiskt stöd för sina åsikter innan de implementeras. Och det är ju så lagstiftning i en demokrati fungerar, en majoritet vill det, alla ”tvingas” leva under det. Sen är det en helt annan fråga om KV lagförslag, det är inte det jag diskuterar här. Vad jag är intresserad av är vad som är en sann beskrivning av kristendomens förhållande till statens roll, i lagstiftning och omfång, i apostlarnas undervisning och historien.)

  Gilla

  1. Hej Johannes!

   Ja, ett samhälle som präglas av (sanna) kristna värderingar är ett gott samhälle där barmhärtighet och vänlighet råder, där ingen är fattig, ingen invandrare sparkas ut till misär och där ingen vill eller behöver göra abort. Men Jesus säger att vi inte ska skaffa oss politisk makt utan förändra samhället underifrån genom tjänande (Matt 20:25-28).

   Länge har jag därför tänkt att kristna helt enkelt ska bojkotta politiken och satsa på ideell samhällsförändring. Men det är ett dilemma, för när det till exempel gäller flyktingar så är det så galet tungt att kämpa för fall efter fall och gömma och kontakta media jämfört med om lagen ändrades så de kunde stanna. Staten är ändå väldigt mäktig, och när den gör fel blir det galna konsekvenser.

   Så det jag kommit fram till, som jag försöker uttrycka ovan, är att kyrkan bör och kan ägna sig åt profetisk lobbying åtminstone. Det skulle jag inte sagt för fyra år sen. Däremot anser jag fortfarande att makt korrumperar kyrkan, och att vi ska förändra genom tjänande istället för med tvång.

   Gud välsigne dig!

   Och btw, ska försöka ta mig tid att svara på några av dina kommentarer på Holy Activism idag, blir rätt långa svar 🙂

   Gilla

   1. Ja, makt korrumperar. Så KAN sex göra, och vin, och pengar, och…

    Men det betyder inte att vi kan, eller bör, hålla oss undan från dessa saker. Istället behöver vi hålla vår kärlek till Gud och andra levande, och njuta av och använda allt skapat på rätt sätt. Kyrkan som helhet, kan inte undgå att engagera sig politiskt. Men det finns många med en profetisk kallelse som drar sig undan så mycket de kan, kanske helt. Intressant är ändå att det går att vara helig i ”staden”, inblandad som man är i alla dess olika göromål och aspekter. Jag tänker på Antonius, som visades en helig man (den heligaste?) i staden.

    Kyrkan var politiskt långt innan Konstantin. Kanske borde de tidiga apologeterna snarare kallas lobbyister? Vad vet jag. Men att kristna funnits med i maktens närhet sen början, är ju tydligt (Fil 4:22), och att det profetiska ordet lyder: ”Honom skall alla kungar hylla, alla folk skall tjäna honom.” Ps 72.11. Om de hyllar honom, vore det inte rätt om de inte endast gjorde det med munnen, utan även i lagstiftning, regerade och maktutövande?

    Gilla

 2. Kristna Värdepartiet står för ett solidariskt samhålle. Men de menar att du och jag, inte staten, ska stå för solidariteten. Annete Westö, en av grundarna av partiet skrev om detta ämnet i en debattartikel på Dagen. Hon skriver bl.a två negativa resultat av stor välfärdsstat:

  1) Människor tar inte ansvar för sina medmänniskor eftersom det är ”Statens uppgift”.
  2) Människor börjar ta sina bidrag som en självklarhet. Det blir en betoning på rättigheter och nästan inget på skyldigheterna man har för sitt eget liv och gentemot sina nästa.

  Man behöver inte hålla med dem men innan man anklagar dem för att inte vilja verka för ett solidariskt samhället så bör man kanske sätta sig in i hur de tänker. Läsa gärna hela artikeln!

  http://www.dagen.se/opinion/debatt/staten-bor-ta-ett-steg-tillbaka/

  Gilla

  1. Ja, det är typiskt nyliberalt tänkande, men mixat med konservativ ideologi blir den väldigt paradoxal, och jag tycker det blir rätt uppenbart att de frågor de vill att staten ska strunta i är de som de nedprioriterar. Hade man varit konsekventa hade de ju hänvisat till den ideella sektorn när det gäller att få ner aborttalen och kriminaliteten också, men där minsann ska staten vara stor och hårdhänt. Den amerikanska tea party-republikanismen som detta bygger på är därmed väldigt selektiv, de vill verkligen ha en stark stat när det gäller försvar, polis och abortförbud men inte när det gäller fattigdomsbekämpning och omsorg.

   Det är detta som jag menar är omöjligt att komma fram till utifrån bibelläsning. Antingen finner man som jag att kristna inte ska skaffa sig politisk makt utan påverka samhället underifrån, eller att kristna ska styra samhällen politiskt – men då går det inte att göra en republikansk distinktion mellan mjuka och hårda frågor och ignorera de förra medan man bara implementerar de senare. Israel hade ju komplexa lagar för att upprätthålla socioekonomisk rättvisa, såsom tionde och jubelåret. Republikansk ideologi skapas av rika privilegierade män som råkar vara kristna, inte av folk som värdesätter trohet till Guds ord mer än mammon.

   Gilla

 3. Det kommer nog inte dröja länge innan tillfälle ges till KV att referera till Bibeln. Personerna bakom partiet verkar inte skrämmas av att göra detta… 😉

  Gilla

 4. Kristendomen DOG när Konstantin försökte föra in den via mänsklig makt.

  Det finns inte ett enda bibelställe där Guds folk uppmanas att engagera sig i världens politik för att göra världens system mer Gudsfruktigt. (Motbevisa mig om jag tar fel.)

  Daniel i GT jobbade högt uppsatt hos den Babyloniske (Världsliga/Svenska) Kungen. Men han förstod att striden var Herrens och hade insikt i en andlig verklighet. Därför gick han ned på knä och fastade och bad i strid mot furstar och andemakter som låg över landet. (Se Dan 10:11-13)

  Ef 6:12 ”Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.”

  Men en andligt blind och sekulariserad kristendom får för sig att vi ska gå in på politisk nivå och diskutera oss till Guds rikes utbredning! Vi har blivit grundlurade av Satan när han får oss att tro att bön är kraftlöst!

  Kung Joshafat ställde lovsångarna längst fram i ledet och prisade Gud när dem skulle kriga! Och fienden blev förintad utan att Guds folk ens rörde dem! (2 Krön 20:(22))

  Det är inte att partiet är emot abort och omoral som är fel! Det är krigsmedlet som är skevt!

  Vi är kallade att bryta Sveriges och västvärldens förbund med Satans andemakter med KORSET! Med att proklamera Jesu seger i andevärlden. (Ef 3:10 ”Så skulle Guds vishet i sin mångfald nu genom församlingen göras känd för härskarna och väldigheterna i den himmelska världen.”)
  Och genom att predika Evangelium så att Sverige (inkl politiker och styrande) blir frälst och omvänder från sin synd! Genom Hans kraft, inte våra ord och debatter!

  1 Tim 2:1-4 ”Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, 2 för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. 3 Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, 4 som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.”

  Sexuell orenhet, barnoffer, lättja, fylleri, liberal teologi, självmord, äktenskapsbrott, rasism osv.
  Allt är synd som plågat folk igenom hela Bibeln och allt är Satans verk. Så varför försöker man strida mot Satans välde med diskussioner och politiska motioner när vi har vapnet inom oss, Jesus Kristus.

  2 Kor 10:3 ”Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. 4 De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader 5 och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus 6 och är beredda att straffa all olydnad, så snart ni har blivit fullkomligt lydiga.”

  1 Joh 5:4-5 ”Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 5 Vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds Son?”

  Skulle jag gå emot Guds ord så motbevisa mig med Guds ord, är inte intresserad av logiska eller mänskliga lösningar. Guds metoder är alltid bättre än våra.

  Bless 🙂

  1 Kor 4:20 ”Ty Guds rike består inte i ord, utan i kraft.”

  Gilla

 5. hmm, du är emot kapitalism, så du skänker du förstås varje krona din blogg drar in genom annonsintäckterna då eller? (det första man möts av innan man ska kommentera är ju dessa ”kapitalistiska” adwords-annonser med erbjudanden om alltifrån fräcka iPhone-prylar byggda i nån slavfabrik i kina, till miljöförstörande Toyota SUVs)

  Säg mig, när ska du tagga ner din arroganta ton i blogginläggen? Du låter alltid som att du vet allt och att du har hundra bibelord som bevisar allt du slänger ur dig. Jag vet att du är typ bara 17 bast eller nåt, men jag längtar innerligt tills den dag du blivit 10 år äldre, fått lite livserfarenhet, flyttat hemifrån, gjort nåt vettigt av ditt liv och SEN kommer tillbaka o börjar predika på din blogg med ett plastkors runt halsen.

  /john-david

  Gilla

  1. Hej John David!

   Jag har ingen kontroll över annonserna och tjänar ingenting på dem, det är WordPress som driver dem eftersom det är en gratisblogg.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. ok, då ber jag om förlåtelse. Jag blev upprörd när jag såg annonserna och hävde ur mig en massa som jag egentligen inte menar. Trodde att du hade lagt annonserna där medvetet och tyckte det var lite hyckleri.

    Förlåt mig!
    /John-David

    Gilla

 6. john-david och Michael, en förlöpning som reddes upp mycket snyggt av er båda! Borde vara mönsterbildande.

  Gilla

 7. DET KAN BLI HELT FEL

  Micael Grenholm, jag har kommenterat ditt inlägg där du uppfattar saker alldeles ”baklänges” borta på Mats Tunehags blogg. Pengarna och ekonomin samt förvaltarskapet som omnämns i huvudblogginlägget SAMT i mina kommentarer handlar utselutande om LIKNELSER.

  Men liknelserna syftar INTE om pengar eller ekonomi, som du uppfattade det. Läs igenom inläggen en gång till, inklusive Tunehags LIKNELSE om IKEA, som har exakt noll (0) med världslig företagsledning eller ekonomi att göra. Liknelsen med ledaren för IKEA syftar istället på det självklara i att troget utföra ett mycket tydligt uppdrag, som i det andliga fallet (”Ärkemöblerinnan”) involverar att bidra till Guds rikes utbredande, dvs ”andlig vinst”.

  Jag upprepar, med liknelserna avses UTSLUTANDE andliga syftningar. Detta gäller FÖRSTÅS både Jesu liknelser, Tunehags liknelser och I varje omnämnande av de bibliska liknelserna i mina inlägg. Mot denna bakgrund kändes det minst sagt ”konstigt” att läsa ditt inlägg. Kommentera gärna, för det blev helt fel.

  http://www.matstunehag.se/2014/01/06/om-antje-jackelen-blivit-chef-for-ikea-istallet-for-svenska-kyrkan/#comment-6140

  Gilla

 8. Du får det att låta som att vi skapar ett politiskt parti för att få makt.
  Jag kan helt ärligt säga att det är inte fallet, och ifall KD inte hade övergivit sina ideal, så hade vi aldrig funnits till. Tyvärr så har de övergivit dessa, vilket blev allra tydligast när de röstade igenom angående abort turism, och då måste någon annan vara rösten som de ofödda som aldrig kommer att få växa upp.

  Du säger att vi borde arbeta utanför politiken mot abort. Många av de som var med och bildade partiet gör just det i organisationen MRO. Det skulle vara väldigt intressant veta vilket arbete du utför mot abort utanför politiken, då du är väldigt vass med att veta hur vi egentligen borde göra.

  Du citerade ”Men Jesus kallade till sig dem och sade: ”Ni vet att härskarna är herrar över sina folk och att furstarna har makten över folken. 26Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare, 27och den som vill vara den förste bland er skall vara de andras slav. 28Inte heller Människosonen har kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.””

  Vi gör det här för att vi inte längre kan ta att 37 000 människoliv tas varje år. Jag hade gärna sluppit göra det här, men jag ser det som något som måste göras. Jag tycker personligen att starta ett politiskt parti för att rädda så många som går utav de 37 000 människor som dör i mammans mage varje år är en tjänande roll, antar vi delar olika åsikter där.

  Vänliga hälsningar
  Roland Ohlsson

  Gilla

  1. Hej Roland!

   Tja, om ni kommer in i Riksdagen så får ni politisk makt oavsett ni vill det eller ej, så jag tror det är ganska svårt att påstå att man inte startar ett politiskt parti för att få makt. Vidare så är min huvudkritik ovan att er definition på människovärde är väldigt enögd och obiblisk – vad hindrar er att vilja bekämpa rikedom, eller behandla invandrare exakt likadant som infödda, något som också är bibliska principer?

   Jag tycker också ert engagemang för abortfrågan är väldigt enögt, fokuserat på kriminalisering. What about stöd till gravida tonårstjejer, erbjuda ekonomiskt stöd till de som inte tror att de kommer att klara att uppfostra ett barn som ensamstående, erbjuda barnvakter, samla in pengar till ett OB-dagis, erbjuda socialt stöd och samtalsstöd.

   Ett sånt nätverk, som har en mer holistisk syn på hur man får ner aborttalen, saknar jag. Ni nämner inget av detta utan snackar om frihandel och starkt försvar istället. Det jag gör är att i min vardag försöka sprida Guds kärlek till både fädrer och mödrar, försöka stödja unga kvinnor som fått ett oplanerat barn, visa omsorg och respekt.

   Kolla även in detta klipp:

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Hej Micael!

    Som parti vill vi ha makt förstås, jag syftade på individuell nivå, vi har inga egna ambitioner att framhäva oss själva på individuell nivå, utan vi gör det för att vi känner ett kall att rädda de liv vi kan.

    VI insåg att vår formulering saknade den delen, även om vi förstås tänkte underlätta för kvinnan som är gravid i så hög grad vi kan. Vår nya formuleringen på hemsidan lyder så här:
    ” Det är en självklarhet för oss att en restriktiv abortlag måste gå hand i hand med ett starkt och generöst stöd för oplanerat gravida kvinnor, samt med en mängd andra livsbejakande insatser. En restriktiv abortlag måste också ha föregåtts av en djupgående förändring i kulturen i livsbejakande riktning. ”

    Vi har också en familjedel för partiprogrammet som alldeles strax släpps som gör att kvinnan inte blir beroende på ifall hon blir gravid innan sin karriär börjar, eller mitt i.

    Vi kommer att utforma vår politik så ingen ska kunna säga att de gjorde abort för att de inte hade råd att behålla barnet

    Guds välsignelse
    – Roland Ohlsson

    Gilla

    1. Beakta utan att förminska

     Vill först säga att jag verkligen uppskattar ert arbete för de oföddas rätt att födas och leva. Jag textade också nyss en video om Anna Richey som visar hur djupgående skadan i vår uppfattning om de offödda redan är, alltså även bland oss som inte stödjer abort. Anna antyder hur självklar frågan BORDE vara:

     Men, utöver det finns en aspekt som jag hoppas ni också beaktar när det kommer kritik mot det, obs, politiska alternativet. Partipolitik är nämligen ingen obetydlig aspekt. Detta dock utan att jag vill förminska värdet av ert arbete. Följande skrev jag för en stund sedan i ett inlägg på Facebook, ta det för det är, sammanhanget var annorlunda, men lyfter fram det ibland förbisedda och djupa problem som kallas ”partisinne”:


     Frågeställningen belyser faktiskt det generella problem som kallas ”partisinne” (dvs även helt utanför politikens område). Nämligen, om jag sympatiserar med en fråga, eller kanske två, eller rent av några till, och man går med i åsiktsgrupperingen, eller ”partiet”, i andanom eller politiskt – men så uppstår nästa problem som dock kanske inte visar sig förrän i nästa skede: Fler programpunkter läggs till som man dock INTE för sitt liv går med på.

     Denna aspekt respekteras alltmer sällan i en politiserad miljö där man ifråga om hela ÅSIKTSPAKET avkrävs ett ”antingen eller”. Att vara antingen för eller emot är ju något jag också varmt förespråkar, men det får ENBART förväntas i ENSKILDA frågor, inte ifråga om hela åsiktspaket.

     Exempel: Fariséerna hade helt rätt i frågan om uppståndelse. Trots det skulle jag aldrig tänka ens tanken att gå med i deras ”part” som Bibeln kallar dem.(Apg 15:5) Och alternativet då, de skriftlärdas eller sadducéernas parti? (Apg 5:17) Ett antingen eller passar bra här?
     Näppan.

     Jag ger dock de såkallade ”nasaréernas parti” en särställning (i själva parti-frågan alltså):
     Apg 24:5: Vi hava funnit att denne är en fördärvlig man, som uppväcker strid bland alla judar i hela världen, och att han är en huvudman för nasaréernas parti.

     🙂

     Alltså, aspekten partisinne är också att beakta, dock utan att vilja förminska det faktiska arbete som görs, vare det än görs.

     Må Gud välsigna allt gott verk.

     // Rolf Lampa

     Gilla

 9. Vad gäller aborter så förslår jag följande 4 kombinerade åtgärder mot de höga aborttalen:
  1) undvika graviditeter 2) öppna upp alternativ till abort då kvinnan redan är gravid vilket både enskilda och samhälle kan hjälpa till med-öppna upp vägar , hjälpa sin nästa, så fler ser alternativ till abort 3) diskutera attityder och värderingar gentemot de som ännu lever i moderlivet- fostrets värde- och detta gäller både män och kvinnor eftersom det ibland är mannen som driver på för abort 4) med all respekt för att det även finns tex ateistiska abortkritiker: evangelisera. Den som blivit en Jesu lärjunge väljer inte abort annat än i extremsituationer som medicinska nödfall. jag ser de flesta aborter som synd rent andligt sett/fel etiskt sett. Dock föreslår jag inte att alla de aborter jag rent andligt ser som fel skall rent juridiskt vara illegala. Dock kan i o för sig Sveriges 18-veckorsgräns diskuteras. andra länder med fri abort har tom vecka 10-13.

  Gilla

 10. Bra skrivet. Och genomtänkt. Plus en bra argumentation – som oftast från Michael Grenholm.
  En sak reagerade jag mot, dock. KD beter sig inte likadant som KV!

  För det första: KD är ett politiskt parti, som efter mycket vånda sällade sig till den borgerliga sidan efter att ha försökt stå lite utanför den uppdelningen. (Och jag tyckte de valde rätt.) När partiet grundades för femtio år sedan gjorde man det på vad man uppfattade som kristna värderingar. Men numera får det nog betraktas som ett allmänborgerligt parti, lite som systerpartierna i Europa, möjligen lite mer åt det socialliberala hållet.
  KV fokuserar på några starka profilfrågor, framför allt aborter. Det är inte ett politiskt parti på samma sätt, snarare en opinionsbildande grupp som Ja till Livet.

  För det andra: KD ingår i grunden för en borgerlig regering, och tvingas därför ta hänsyn till allianser och realpolitik. Om de gör det bra eller inte kan diskuteras. Antagligen finns många som tycker de ger efter förryckte, och som därför hellre sällar sig till KV. Jag tycker inte det. Tvärtom tycker jag KD ibland fungerar som Alliansens ”samvete”, och sätter välbehövligt fokus på en del solidaritets- och moralfrågor.

  För det tredje: KD är demokratiskt uppbyggt. Man kan föra fram frågor på partikongresser och i det vardagliga politiska arbetet. Det är möjligt att debattera och påverka. Jag är inte säker på att det gäller KV.

  För det fjärde: KD är helt enkelt mjukare i sin framtoning. Om de numera står aningen till höger om mitten i det politiska spektrat, så befinner sig KV långt ute till höger. i den mån höger-vänsterskalan fortfarande är relevant.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s