Mot nationalstater, men för Palestina?

image

Så mina inlägg om antinationalism och Guds gränslösa Rike har väckt lite reaktioner, inte minst från kristna Sverigedemokrater som bland annat påstår att jag är en kulturmarxist som försöker införa en global diktatur som leds av antikrist. Andra tolkar mina inlägg om Israel, löfteslandet och konflikten i Mellanöstern som att jag är för en palestinsk nationalstat i Mellanöstern och frågar sig hur i all världen det går ihop med antinationalism?

Jag vill se Guds Rike spridas på jorden. Såväl pingstdagen (Apg 2:1-4) som Johannes uppenbarelse (Upp 7:9) visar tydligt att Guds Rike är mångspråkigt och fyllt av olika stammar och språk, Guds Rike känner inga gränser utan här är alla ett i Kristus. När vi blir födda på nytt tillhör vi världens största familj, vi blir medborgare i Himlen (Fil 3:20) och vår hemstad är det Nya Jerusalem (Upp 21:10). Vi som tror på Messias ingår i Guds förbundsfolk och vandrar mot det himmelska löfteslandet. Hebreerbrevet uttrycker det strålande:

I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv, och han begav sig i väg utan att veta vart han skulle komma.  I tron levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob, som var medarvingar till samma löfte.  Ty han väntade på staden med de fasta grundvalarna, den som Gud har format och skapat. […]

I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden.  De som talar så visar därmed att de söker ett hemland.  Om de hade menat det land som de gått ut ifrån, hade de tillfälle att vända tillbaka dit.  Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem. (Hebr 11:8-10, 13-16)

Det utlovade landet är alltså enligt Hebreerbrevets författare Himlen, med det Nya Jerusalem som huvudstad, och där är vi kristna medborgare. Vi är gäster och främlingar på jorden. Vi lever i exil i Babylon. Och som Jeremia säger ska vi önska vår stads bästa (Jer 29:7), men vi längtar ständigt hem till det himmelska Sion.

Därmed kan vi omöjligen svära trohet till Sverige eller påstå att vi ska vara lojala dess ledning, för vi tillhör ett annat Rike och vi måste lyda Gud mer än människor (Apg 5:29). Vi underordnar oss och är snälla så gott det går, men tvingar staten oss att göra något som bryter mot Guds Rikes lag så använder vi civil olydnad. När staten tvångsutvisar människor till misär och lidande protesterar vi för i Guds Rike råder gästfrihet och välkomnande.

Hur sprider vi då Guds Rike i Israel och Palestina? Ja, genom att predika evangeliet, bota sjuka och hjälpa de fattiga förstås. Något som verkligen kan få slut på dn utdragna konflikten är omvändelse, väckelse och helande. När människor kommer in i Guds internationella Rike kan de lättare älska varandra, försonas och sudda bort hårda gränser i Jesu blod.

Det som gör ont i mig är när stater gör människor illa genom att sätta upp murar och försätta dem i fattigdom. Skulden för konflikten ligger på båda sidor, för alla människor är syndare, men palestiniers medellivslängd är kortare än israelers, och bosättare har tagit vatten och mark från fattiga palestinska bönder. Hamas har raketer, det är jättehemskt, Israel har bombplan och kärnvapen, det är också jättehemskt. Fruktan, hat och brist på tillit gör att israeliska soldater kontrollerar den palestinska befolkningen och sätter upp höga murar med dödliga vapen. Det är väldigt sorglig och tragiskt.

Tänk om vi mjuknade upp gränserna, som de var förr i tiden. Tänk om Israel rev sin mur och minskade terrordåden genom fiendekärlek och social rättvisa istället. Tänk om israeler och palestinier levde lika länge och var lika rika, tänk om de kunde röra sig fritt utan att ta hänsyn till gränser och murar. Tänk om kyrkan proklamerade detta profetiskt över det heliga landet.

Ni vet, förr i tiden kunde många inte röra sig fritt i Sverige. Man var begränsad till sitt län. Sen mjuknades gränsera upp och vi införde fri invandring. I min kommun Uppsala finns människor från alla möjliga län. De behövde inte söka asyl eller bevisa att de har ett jobb, de kom för att de ville och det har gått bra. Mjuka gränser utan tvångsutvisningar, det är vad jag vill se både i Europa och i Mellanöstern. För sådana mjuka gränser råder i Guds Rike, och det är min nationalitet.

23 kommentarer

 1. Jag tror att vi i denna ofullkomliga värld behöver nationalstater. Men jag håller med att vi kristna även tillhör ett annat rike .
  Alla är ni nämligen genom tron Guds söner, i Kristus Jesus. Är ni döpta in i Kristus har ni också iklätt er Kristus. Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Men om ni tillhör Kristus är ni också avkomlingar till Abraham och arvtagare enligt löftet. Galaterbrevet 3:28-29

  Och som Alex Awad sa till oss när vi besökte honom 2008 han är lärare vid i Bethlehem Bible College och pastor i en baptistförsamling i Östra Jerusalem. ” Under gamla testamentets tid behövde Gud ett folk och ett land. Men nu sen Jesus kom så upprättade han ett nytt förbund, vi alla kristna är hans nya folk och landet är Guds rike. ”

  Bra att vi är överens att de nu statslösa palestinierna behöver få en egen stat. Jag missunnar inte judarna en egen stat Israel, och nu är de den starka partnern. Ni som enbart läser tidningen Dagen har helt undgått de nu försvunna 3 bosättarungdommarna. Läs vad Daoud Kuttab som är en palestinsk journalist skriver om det nu pågånde dramat ” Att söka efter de saknade israeler är värdelöst om den inte innehåller ett allvarligt försök att ta itu med de bakomliggande orsakerna till våldet som är resultatet av en känsla av hjälplöshet och förtvivlan.” ur
  http://dessaminaminstabroder.blogspot.se/2014/06/kidnappningen-pa-vastbanken.html

  Gilla

  1. Hej broder!

   Håller inte helt med, problemet med nationalstater är att de utgår från ett ideal där en viss kultur eller språk ska dominera, vilket egentligen är orimligt både i Europa, Afrika, Asien och Amerika. Vidare har stater onödigt hårda gränser som leder till orättvisor och förtryck, jag förespråkar en uppmjukning av gränserna. Vår uppgift är inte att anpassa oss efter synden i världen utan att vara Guds Rikes ambassader och sprida gästfrihet, kärlek och medmänsklighet. Så det finns ingen anledning att försvara nationalstater.

   Guds välsignelse!

   Gilla

  2. Både du och Micael spelar ut nationalstaterna mot Guds rike. Det ena utesluter inte det andra. Som pånyttfödda Guds barn skall vi identifiera oss med Guds rike när det gäller gudsförhållandet och nationalstaten när det gäller vårt fysiska liv. Det är gudfruktigt och helt bibliskt att be för myndigheterna och regeringen. Har du Micael helt missat det? Du företräder en extrem uppfattning som inte har stöd i bibeln.
   Börja bed för Sveriges riksdag och regering oavsett partifärger.

   På samma sätt är det med landet Israel. Guds löften upphävs inte på grund av att Messias kommit. Det blir fred i Mellanöstern om arabstaterna slutar hålla palaestinaaraberna som en gisslan för påtryckning mot Israel. Det lilla Israel är en demokratisk liten ö i ett arabiskt landhav. Arabnationerna behöver inte mer land, det handlar om helt andra saker, men det blundar ni för.

   Gilla

   1. Hej SÅ! Jag har aldrig argumenterat mot att vi ska be för överheten, det tycker jag definitivt att vi behöver göra. Däremot finns det inget bibliskt stöd för att vi ska sjunga sånger som hyllar och lovprisar staten, eller bekänner lojalitet till tygstycken. Sådant är civilreligion, och även om jag kan respektera dem som menar att det inte är avgudadyrkan så är jag väldigt kritisk till när man får för sig att man måste ägna sig åt sådant.

    Guds välsignelse!

    Gilla

    1. Ja, det har inte undgått mig och andra att du är kritisk mot nationer. 🙂

     Om man uppmanas att be för överheten så är det väl normalt att vara lojal mot den så länge den inte hindrar oss att utöva vår tro?
     Att ens komma på tanken att det skulle vara avgudadyrkan att sjunga nationalsånger är befängt, när man utan samvetskval dansar runt midsommarstången (en hednisk fruktbarhetssymbol) och nämner avgudarnas namn varje gång man nämner veckans dagar. Jag skulle kunna fortsätta med mer av kristen tradition som bygger på hednisk grund, men detta får räcka.

     Gilla

   2. Vi kan ju inte skilja på vårt andlig liv och vårt fysiska liv. Jag menar att om vi väljer att följa Jesus så är det nått som förvandlar hela våra liv. För det är ju genom att handla efter Jesus undervisning som vi kan sprida Gudsrike. Och om vi följer Jesus, och då även sprider Gudsrike, så kan vi ju inte vara illojala mot honom genom att ge vårt stöd och kärlek även till en jordisk nationalstat då Gudsrike är så mycket större än en nation eller etisk grupp.

    Gilla

 2. Tror rätt mycket som Micael, vi ska ju be att guds vilja ska ske här på jorden så som i himlen och att guds rike även kommer på jorden, så som i himlen. Makt har sina gränser och även om den har ”försnällats” över tid, ingen skulle idag acceptera den gamla kungamakten där det var livsfarligt att säga imot, men även demokratiskt styre och stater har sina begränsningar.

  För ”vanligt” folk är det ju toppen med öppenhet vilket inte minst märks på internet att nation inte är något, människor från hela världen slår sig ihop för att resonera och odla sina intressen. vetenskap,bi odling, religion, ekologisk odling.. humanitär hjälp ..you name it.

  Fanns en intressant Artikel i DN härförleden:

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/vardegrund-viktigare-an-nationalitet/

  Om makten alltmer backar och det blir till guds ära ..må det bli så då.

  Gilla

 3. Men även om ett bibelcitat tar upp att gränser och folk ska finnas i NT så länkar du till något, bortförklarar det eller säger att det är missuppfattat eller taget ur sin kontext.

  När ett Bibelord inte passar vissa är det missuppfattat eller tagit ur kontex.

  Gilla

 4. Sant klaus, 🙂 baptisterna har i Sverige tycker jag har en inställning som jag gillar man arbetar och sträcker sig mot att guds rike ska bli verklighet här på jorden, sen finns det så klart en spänning i skriften ,riket kommer från gud och är inte fixat av människor, men fattigdoms bekämpning,rättvisa med mera kan man sträva mot, sen måste gud upplysa människor sinnen (förvandla) så det inte blir en hopplös kamp . Jag själv har mest fördjupat mig i vad olika gröna rörelser håller på med och fick en klar insikt för 20 år sedan att detta kommer bli viktigt i framtiden, värmer ens gamla hjärta när man ser att alla frön som såtts,slår rot och förändrar den värld vi lever i.

  Gilla

 5. Tror jag med Klaus, den gamle prästen Esaias Tegnér
  skrev i dikten ”det eviga” :

  viljan, som stängdes i lågande bröst,
  tar mandom, lik Gud, och blir handling.
  Det rätta får armar, det sanna får röst,
  och folken stå upp till förvandling.

  Gilla

 6. Till Agnes du skriver i din blogg ang. att presbyterianska kyrkan i USA har beslutat att sälja sitt aktieinnehav i företag vars produkter används på palestinska områden som kontrolleras av Israel. Men detta är inte som du påstår ”Bojkotta inte Israel, förtala inte Israel och det judiska folket.”

  Jag gratulerar till beslutet , Caterpillar tillverkar bulldozrar som används för att riva palestinska hem för att ge plats för bosättningar. Hewlett-Packard förser Israel med hårdvara för att upprätthålla blockaden av Gaza och programvara för att göra det möjligt för Israel att segregera och separata palestinier på Västbankens checkpoints. Motorola levererar den övervakningsutrustning som används för att övervaka palestinska civila i hela Västbanken.

  Den presbyterianska kyrkan säger nej till ockupationen på ett påtagligt och konkret sätt. Den stödjer palestinierna utan att skada israeler.

  Gilla

 7. Angående det himmelska (och jordiska) Sion; the Gemara asks: And is there such a place as Jerusalem above? The Gemara answers: Yes, as it is written: “Jerusalem built up, a city unified together” (Psalms 122:3). The term unified indicates that there are two cities of Jerusalem, a heavenly one and an earthly one, which are bound together. (b.Taanit 5a) Mao du kan inte skilja det fysiska Jerusalem från det himmelska – det tankesättet finns inte i judisk/biblisk kontext.

  Gilla

  1. Helt rätt, David! Micael verkar ha svårt att ta till sig detta. Det handlar om konsten att ha två bollar i luften samtidigt eftersom vi lever mitt i ett pågående frälsningshistoriskt skeende. Att de som är ”i Messias” (judar och hedningar) är Guds folk tar inte bort sanningen om att det omskurna Israel (det judiska folket) också är Guds folk. Det tidigare genom Messias och det senare p g a att Guds löften och kallelse är oåterkalleliga, Rom 11:29.
   E. Berglund har också uppenbara svårigheter att bolla med två bollar. MFS har en konferens där man kan lära sig den bibliska konsten. 🙂
   http://www.messianskaforeningen.se/s14.htm

   Gilla

   1. Jamen SÅ, MFS förvillar ju människor med läran att Jesus är skapad liksom vi människor. De tror ju inte att Ordet är Gud och Jesus är ju faktiskt detta Ord.

    ”Och han var klädd i en mantel, som var doppad i blod, och det namn han har fått GUDS ORD” (Upp.19:13)

    Du kan också finna att Jesus är evig och inte skapad genom att läsa Johannes evangelium 1:1.

    Frid lärjungen

    Gilla

    1. Lärjungen, du måste skilja på den historiske Jesus när han gick här som människa och den förhärligade Människosonen efter uppståndelsen. Texten från Upp. boken skildrar den senare.
     Som en andra Adam är han en människa som Adam var innan syndafallet.

     Gilla

     1. Ja men vem var det då som vandrade i lustgården tillsammans med Adam och Eva? Gud är Ande och kan omöjligt ha gjort det, eftersom Anden är osynlig. Det här blir ju en kuggfråga för dig, som jag vet att du har svårt att ge svar på. Jag ger dig rätt svar i nästa inlägg. (Tips! Läs Irenaeus ”Bevis för den aposoliska förkunnelsen”

      Guds välsignelse till dig
      lärjungen

      Gilla

      1. Skriften säger att det var YHWH Elohim som uppenbarade sig för Adam och Chava (Eva). Om Gud som är Anden kan se, höra, har armar m m ,så kan han också förflytta sig.

       Tips: Läs NT istället så ser du att YHWH Eohim är Jesu Kristi Gud och Fader.

       Gilla

       1. Va bra för då inser vi tillsammans att denne är densamme som ”Joh.8:58-59

        ”Jesus sade till dem: Sannerligen, Sannerligen säger jag er: ”Jag Är” redan innan Abraham blev till. (grek. ego eimi. se 2 Mos. 3:14 f)
        Då tog de upp stenar för att kasta på honom….”

        Sedan får vi då göra en rättelse i det du skriver, där du menar att ” Om Gud som är Anden kan se, höra, har armar m m ,så kan han också förflytta sig.”

        Svar: En Ande har inga armar och ben, men det första som Fadern, vår Gud gjorde, var att föda sig en fattbar kropp i Sonen. Därav förstfödd innan jordens grund lades. I den kroppen gick Anden fullt ut in i. Det är Guds kropp och det är Kristus Jesus.

        Jesus förklarade också detta med att ingen kan varken se eller höra en Ande med våra fysiska sinnen.
        ”Sen här mina händer och mina fötter, och sen att det är jag själv; ja, tagen på mig och sen. En ande har ju icke kött och ben, såsom I sen mig hava”
        (Luk. 24:39)

        Obs! En ande har icke kött och ben säger Jesus, men i Edens lustgård VANDRADE Herren tillsammans med Adam och Eva.

        Vidare kan ingen höra en ande med våra fysiska sinnen och vi vet nu att Fadern är Ande.
        ”Ja, Fadern, som har sänt mig, han har själv vittnat om mig. Hans röst haven I aldrig någonsin hört, ej heller haven I sett hans gestalt,” (Joh. 5:37)

        Det är Jesus som säger detta och jag tror på honom mer än dig SÅ.

        Sammanfattning: Hela bibeln, Guds Ord vittnar om Herren Jesus Kristus för han har uppenbarat vem Fadern är.

        Frid
        lärjungen

        Gilla

 8. Inget klurigt alls och ni behöver inte rättfärdiga detta sunda ställningstagande med religion. Nationalstater är i grund och boten förtryckarregimer, men man måste alltid i denna komplicerade värld göra åsiktskompromisser. Palestiniernas intressen representeras bäst av palestinierna själva, den som tror att de representeras bäst i en judisk nationalstat är inte nykter i sinnet, speciellt inte i en stat de ligger i konflikt med och med starka rasisistiska och xenofobiska tendenser. Detta betyder inte att man ser palestinier som vackra ömtåliga lammungar.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s