Varför Israel inte har evig, gudomlig rätt till Gaza och Västbanken

Vad Bibeln egentligen säger
Vad Bibeln egentligen säger

Gazakriget fortgår, människor dör som flugor och tre fjärdedelar av dem har två saker gemensamt: de är civila och de är palestinier. Här i Sverige pågår parallellt med detta ett informationskrig och en intensiv debatt om huruvida vems skulden för alla civila dödsoffer. Nu under eftermiddagen har Livets Ord haft Israelmöte med Israels ambassdör, vilket jag har kommenterat på Twitter, i Dagen har Diakonia kritiserats två dagar i rad för att inte ta avstånd från Hamas trots att de gjort det flera gånger om. Det finns så mycket att säga om detta men jag tänkte prata istället om elefanten i rummet, teologin som väldigt många kristna Israelvänner står för men inte så gärna pratar om under denna konflikt:

Läran att staten Israel måste ta över Gaza och Västbanken för att Jesus ska komma tillbaka.

Den här läran, som ofta kallas kristen sionism, har förespråkats på många kristna bloggar, i kyrkor och i kristna proisraeliska organisationer. Kristna som tror på den här läran motsätter sig ofta en tvåstatslösning och delningen av Jerusalem medan man inte är särskilt kritisk till bosättningspolitiken. Orsaken är att man tror att Israel måste ta över Gaza och Västbanken som ett led i ett profetiskt och eskatologiskt skeende.

Denna teologi är inte bara farlig, men den är obiblisk. I ett bibelstudium som jag kallar för Kanaan eller Israel? går jag igenom vad Bibeln säger om Israels land och hur löftet om landet som gavs till det judiska folket i Gamla Testamentet påverkas av Messias ankomst. Bibelstudiet består av tre youtubeklipp på en halvtimme vardera: den första delen är en introduktion och sedan ett bibelstudium om landet från Gamla Testamentet, den andra delen går igenom vad Nya Testamentet säger om Guds förbundsfolk och landets roll, och den tredje delen diskuterar olika ”proof texts” som kristna sionister använder för att belägga sin tes.

Många frikyrkokristna har fått sionismen serverad i sina kyrkor och accepterat den som biblisk och sann, trots att den går emot vad Bibeln säger och trots att idén om att judarna måste återvända till hela Kanaans land innan Jesu återkomst inte dök upp förrän på 1600-talet, och inte fick spridning förrän på tidigt 1900-tal med Scofields poplära studiebibel. Dock börjar fler och fler ifrågasätta sionismen och det oreserverade Israelstöd som blundar för palestiniers lidande, som tyvärr alltför ofta stuckit fram i den karismatiska frikyrkomiljön. Jag hoppas mitt bibelstudium ska vägleda kristna in i sanningen så att vi söker fred och rättvisa i det Heliga Landet istället för att blunda för konsekvenserna av ockupationen och bosättningspolitiken för att istället ivrigt sprida den israeliska arméns propaganda.

131 kommentarer

 1. Det är inte en ockupation eftersom att det är Israels egna land och det har aldrig funnits en palestinsk/muslimsk stat. Däremot utropades staten Israel 1948 och därför kan det inte ses som en ockupation. Israel har rätt till hela landet men väljer ändå att dela med palestinierna som otacksamt nog utnyttjar tillfället till att bygga terrortunnlar och beskjuta civila israeler

  Gilla

  1. Tack. De flesta vet inte om att staten Israel var en brittisk koloni innan staten Israel utropades. Sorgligt och beklämmande att Marcus hoppar på andra kristna för att de försöker se sanningen och ljuset i denna konflikt. Vilka räknas som civila när man röstat fram att en terroristorganisation skall styra i Gaza (Hamas) och en annan i Västbanken (Hizbola)? FN bör gå in o avskaffa dessa organisationer vars enda mål är att utrota judarna och tillintetgöra staten Israel.

   Gilla

 2. Tack Micael för en bra bibelundervisning. Om du tillåter vill jag rekommendera en gästkrönika om Kristen sionismens historia av Bernt Jonsson var tidigare chefredaktör för den kristna tidningen Sändaren . Han var även den förste av SKR:s ”följeslagare” i Israel/Palestina. Han har ett långt engagemang i freds- och konfliktfrågor under flera decennier. Han är kristen , aktiv i Uppsala missionskyrka.

  Kristen sionism – teologi som håller? Del 1-6

  Här är länken: http://dessaminaminstabroder.blogspot.se/2013/03/kristen-sionism-1.html

  Gilla

 3. Sandy, att det inte funnits en nationalstat där tidigare är väl inget argument. I så fall skulle få av Afrikas nuvarande stater vara illegitima, då befolkningarna inte varit organiserade som nationalstater tidigare.

  Gilla

  1. Men det bodde ju Judar där innan också!!! Och de som inte bodde där då hade blivit förföljda och mördade därav skingras över hela världen!!!

   Gilla

 4. Det är till att vara politiskt korrekt! Att du inte är kristdemokrat har jag förstått men du verkar ha köpt vänsterns bild av konflikten rakt av. Att kritisera Israel har man rätt till men akta dej för antisemitismen som frodas där du verkar hämta din kunskap.

  Gilla

  1. Hej Bengt! Nu vet jag inte om du kollat igenom klippen ovan men där avhåller jag ju mig från att diskutera konflikten och dess orsaker och lösningar och håller mig till ett bibelstudium om Israels land istället. Och jag kritiserar antisemitismen, flera gånger om.

   Guds välsignelse!

   Gilla

 5. Nya Testamentet är inte i konflikt med den hebreiska delen av bibeln som Jeshua och hans lärjungar läste och litade på. Att Israels folk, eller det judiska folket som det kallas idag, har ärvt de löften som Abraham fick av Herren är den grund som rätten till Eretz Israel vilar på. Ytterst handlar det om abrahamförbundet gäller idag. Det går inte att annulera en del av löftet till Abraham, både de messianska löftena och landlöftena gäller. Låt oss citera några texter.

  ”HERREN sade till Abram sedan Lot hade skilt sig från honom: ”Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står, mot norr och söder, öster och väster. Hela det land som du ser skall jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. Och jag skall låta dem bli som stoftet på jorden. Om någon kan räkna stoftet på jorden skall också dina efterkommande kunna räknas. Bryt upp och drag igenom landet i hela dess längd och bredd, ty åt dig skall jag ge det.” 1 Mos 13:14-17

  ”På den dagen slöt HERREN ett förbund med Abram och sade: ”Åt dina efterkommande skall jag ge detta land, från Egyptens flod ända till den stora floden, floden Eufrat: keniternas, kenisiternas, kadmoneernas, hetiternas, perisseernas, rafaeernas, amoreernas, kananeernas, girgaseernas och jebusiternas land.”” 1 Mos 15:18-20

  ””Se, detta är mitt förbund med dig: Du skall bli fader till många folk. Därför skall du inte mer heta Abram,* utan ditt namn skall vara Abraham,** ty jag har gjort dig till fader för många folk. Jag skall göra dig mycket fruktsam och låta folkslag komma från dig, och kungar skall utgå från dig. Och jag skall upprätta mitt förbund mellan mig och dig och dina efterkommande från släkte till släkte, ett evigt förbund. Jag skall vara din Gud och dina efterkommandes Gud. Det land där du bor som främling, hela Kanaans land, skall jag ge dig och dina efterkommande till egendom för evigt. Och jag skall vara deras Gud.”” 1 Mos 17:4-8

  Herren bekräftar dessa löften till Isak:
  ”Stanna som främling här i landet. Jag skall vara med dig och välsigna dig, ty åt dig och dina efterkommande skall jag ge alla dessa landområden, och jag skall hålla den ed som jag har svurit din fader Abraham. Jag skall göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen, och åt dina efterkommande skall jag ge alla dessa landområden. Och i din avkomma skall alla jordens hednafolk bli välsignade, eftersom Abraham lyssnade till min röst och tog vara på det jag förordnat: mina befallningar, föreskrifter och lagar.”” 1 Mos 26:3-5

  Herren bekräftar även dessa löften till Isak:
  ”Och se, HERREN stod ovanför den och sade: ”Jag är HERREN, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger skall jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma skall bli som stoftet på jorden och du skall utbreda dig åt väster och öster, norr och söder, och genom dig och din avkomma skall alla folkslag på jorden bli välsignade.” 1 Mos 28:13-14

  Herren har här lovat de tre patriarkerna med en ed att det är två saker som deras säd skall resultera i.

  1. Abrahams säd skall bli till välsignelse för alla folk (mishpacha = familjer) på jorden.
  2. De skall få en speciell landyta till att bo på.

  Abrahamsförbundet är ett villkorslöst förbund. Trots att de varit trolösa uppfyllde Gud punkt 1. I framtiden kommer också punkt 2 att uppfyllas i dess fullhet.

  Om inte detta räcker kan vi gå igenom Israels profeters uttalanden, så blir det än mer tydligt att Gud inte kommer att bryta sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob. ”Skriften jag ju inte bli om intet”, sa Jeshua.

  Gilla

 6. Aldrig hört någon låta så nöjd att bibeln stödjer att judarna kan huggas av, tänk på va paulus säger i romarbrevet, förhäv dig inte

  Gilla

 7. Micael, du skriver om fred och rättvisa, vad är en rättvis fred enligt dig och hur anser du att det realistiskt skall gå till så båda parter skall tycka det känns bra? Sen undrar jag om du vet vad Sionism egentligen är ?

  Gilla

  1. Hej Michael!

   Som jag skrivit på min engelska blogg så är det som krävs för Israels säkerhet och för palestiniernas rättigheter social rättvisa med ett slut på ockupationen http://holyspiritactivism.wordpress.com/2014/07/10/treat-hamas-with-social-justice-not-bombs/ Sådant här övervåld förvärrar bara konflikten och extremismen. Bosättningspolitiken måste upphöra, blockaden av vanliga varor, livsmedel och förnödenheter måste upphöra – i dagsläget är hundratusentals Gazabor i behov av humanitär hjälp, även innan konflikten eskalerade. Israel ger en hel del humanitär hjälp men enligt OCHA är det långt ifrån tillräckligt. Många barn i Gaza är undernärda. Sen måste Hamas terrorregim upphöra och en fredlig ledning behöver tas vid. De går dock inte att bomba bort, utan där behövs diplomatiska lösningar. Ytterst få konflikter har löst genom att den ena parten tillintetgör den andra, utan det görs genom uthållig diplomati och politiska kompromisser.

   Inom freds- och konfliktforskningen talar man ofta om inkompatibilitet när man analyserar konflikter. Inkompatibiliteten är själva stridsfrågan, där parterna inte är överens, vilket i sin tur bygger på vilka mål och syften respektive part har med sina stridshandlingar. Vid fredsförhandlingar försöker man definiera inkompatibiliteten och lösa konflikten med antingen olika former av kompromisser eller, i det ideala fallet, genom att ge respektive part vad de vill ha.

   Det finns nämligen konflikter där respektive parts syften inte är uteslutande mot varandra. Ett exempel som togs upp i min freds- och konfliktsutbildning vad konflikten mellan Israel och Egypten efter den förras anektering av Sinaihalvön. Egypten ville ha Sinai av historiska skäl och på grund av att det bodde en del egyptier där. Israel ville ha Sinai som en buffertzon för att skydda sig mot egyptiska angrepp. Vid fredsförhandlingarna kom man överens om att Egypten lovade att inte placera militärer vid Israels gräns medan Israel gav tillbaka Sinaihalvön.

   Den nuvarande konflikten i Mellanöstern är tyvärr inte lika gynnsam. Många olika parter vill olika saker, vilket gör att flera inkompatibiliteter uppstår. Radikala grupper på både den palestinska och israeliska sidan vill att hela Kanaans land ska tillhöra dem själva medan den andra gruppen ska flytta därifrån, och deras önskemål är förstås omöjligt att uppfylla samtidigt (och de är omöjliga att uppfylla överhuvudtaget utan etnisk rensning och stort mänskligt lidande). De mer moderata rösterna vill se en tvåstatslösning där folken existerar sida vid sida, baserat på 1967 års gränser. Men därtill kommer frågorna om Jerusalem, bosättningarna, muren och blockaden som alla ställer till det och gör frågan tiodubbelt mer komplicerad.

   När det gäller blockaden är FN och många internationella organisationer överens: blockaden bryter mot internationell rätt och orsakar stort humanitärt lidande i Gaza. Se http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_gaza_blockade_factsheet_june_2012_english.pdf http://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/palestine-update-140610.htm http://www.unric.org/sv/aktuellt/25965-fn-foerenar-sig-med-de-oekande-kraven-pa-upphaevning-av-gazablockaden Syftet med blockaden är som du säger att hindra att Hamas får tillgång till vapen, men många kallar den kollektiv bestraffning eftersom den kraftigt försämrar civilbefolkningens levnadsstandard. Hamas krav för en vapenvila är att blockaden upphävs, något Israel inte vill gå med på för att inte riskera att Hamas får vapen.

   Ett förslag som kommit upp i de intensiva diplomatiska förhandlingar som pågår är att Fatah, som Israel litar på mer än Hamas, skulle kontrollera Gazas varuimport i utbyte mot att Israel och Egypten bryter blockaden. En annan lösning är att lätta på blockaden så att import av vapen förbjuds medan import av byggnadsmaterial, livsmedel, sjukhusutrustning och annat som idag har stora restriktioner blir fritt tillgängligt. Båda dessa förslag skulle till stor del lösa inkompatibiliteten.

   Dock kvarstår många andra problem – att Hamas vill utplåna Israel som stat är ju förstås orimligt. Dock kan Hamas inte bombas bort – tvärtom ökar deras popularitet efter våldsamheter som dessa eftersom extremismen och hatet mot Israel ökar när hundratals civila, kvinnor och barn dödas. Extremismen försvinner den långa, fredliga vägen, genom att Israel gör kompromisser för att öka palestiniers levnadsstandard, etablera social rättvisa och anpassa sig efter den internationella kritiken från FN och människorättsorganisationer.

   Jag vet mycket väl vad sionism innebär, och som jag säger i videon ovan är den judiska, politiska sionismen ganska oberoende den kristna. Anledningen till att jag använder begreppet kristen sionism är att det är ett väletablerat begrepp och att idén om att det judiska folket måste återuppbygga en israelisk stat påminner mycket om den judiska sionismen, Kolla in http://www.christianzionism.org/Article/Wagner02.asp

   Gud välsigne dig!

   Gilla

   1. Micael Grenholm: ”Dock kvarstår många andra problem – att Hamas vill utplåna Israel som stat är ju förstås orimligt. Dock kan Hamas inte bombas bort – tvärtom ökar deras popularitet efter våldsamheter som dessa eftersom extremismen och hatet mot Israel ökar när hundratals civila, kvinnor och barn dödas. Extremismen försvinner den långa, fredliga vägen, genom att Israel gör kompromisser för att öka palestiniers levnadsstandard, etablera social rättvisa och anpassa sig efter den internationella kritiken från FN och människorättsorganisationer.”

    – Om inte Hamas kan besegras rent militärt, berätta då för oss hur det skall gå till. Det är ju bara fagra ord utan verkliga lösningar som du presenterar.
    Hur får man talibaner i Afghanistan att sluta förtrycka folket om man inte bekämpar dom militärt? Är Hamas terroristerna snällare så att man kan be dom sluta ockupera Gaza och erkänna Israel som statsbildning? Förstår du inte att här har vi att göra med ondskan i dess islamska form. Hamas gör inget annat än det finns mandat för i koranen.

    Jag väntar på ditt svar angående när landlöftena till Israel upphörde att gälla.

    Gilla

    1. Alla konflikter avslutas med förhandlingar, SÅ. Jag har inte hört talas om någon konflikt i modern tid som avslutats med att den ena parten förintat den andra. När det gäller en sån här konflikt är det omöjligt – extremismen och Israelhatet ökar ju varje gång de bombar hus och barn, så tillflödet till Hamas och andra extremistgrupper får bara bränsle av den nuvarande offensiven. Att säga att Hamas är alltigenom onda som inte går att prata med bygger inte på en kristen människosyn utan en propaganda som försöker demonisera människor. Det går att prata med alla – även de som tillhör Hamas.

     Nya Testamentet visar tydligt att de judar som inte tar emot Messias är inte längre med i Gudsfolket, Gal 3:16,26-29, Matt 8:10-12, 21:33-45, Joh 8:36-41 mm visar att kristna är Abrahams barn. Hedningar som tror på Messias är inympade i olivträdet medan de judar som inte tror på Messias är bortympade. Sen är et ett judiskt träd, och judarna är naturliga grenar. Men de som inte är kristna är bortympade från förbundet.

     Därmed är det med din teologi kristna som ska inta det Heliga Landet. Men nu säger Hebr 11:8-16 att det sanna löfteslandet är det himmelska. Så när Messias kommer och proklamerar Guds Rike, Himmelriket, och säger att de ödmjuka ska ärva landet i Matt 5:5, så breddas löftet till att gälla Himlen – som är mycket bättre än Kanaans land.

     Guds välsignelse!

     Gilla

     1. Hmm, hur besegrades Hitler? Genom förhandlingar?
      Hur besegrades Japan 1945?
      Man behöver inte demonisera Hamas, deras deklarationer visar tillräckligt.

      När upphörde landlöftena till patriarkerna?

      Gilla

   2. Hej Micael, tack för ditt långa svar, på ett sätt så svarar du på varför situationen är svår att lösa, du skriver om problemen på båda sidor, ändå ligger din kritik oftast mot Israel, på ett sätt är Israel den starkare parten å andra sidan inte då man som demokrati är mer skör och utmanas att slå tillbaka. Ingen demokrati accepterar att förlora sina medborgare däremot i diktaturer kan man tvinga vissa att offra sig för den goda sakens skull och i Guds namn, hur ska man skydda sig mot sådant. I slutändan handlar det om att hitta en möjlig lösning men frågan är vilken utomstående som vill garantera Israels säkerhet i många år framåt med risk för sina liv, vilka arabiska ledare kan man lita på arbetar för demokrati, yttrandefrihet, religionsfrihet osv, det finns ju inga exempel i hela arabvärlden där man lyckats åstadkomma detta, varför skulle helt plötsligt islamister o Jihadister överge sin tro på ett mullornas rike som i Iran? Personligen tror jag de flesta normala palestinier önskar ett öppet samhälle och fred men hur ska de kunna värja sig mot de extrema och då undrar man hur det interna säkerhetsläget blir med en granne som har interna bråk om makten, inte i en Riksdag utan på gatorna. Dessutom är förmodligen inte slutmålet fred utan att bli av med judisk närvaro. Eftersom Israel är en demokrati på det sättet att dess extrema rörelser inte kan ta över med våld så går det inte att jämföra med de rörelser i arabvärlden som skapar parallella samhällen.

    Ansvaret för hela situationen är arabiska ledare som under hela 1900-talet fattat dåliga beslut och istället inte accepterat judisk närvaro, tackat nej till delningsförslag, uppviglat fattiga outbildade palestinier om ett kommande paradis fram till dagens islamister som du själv inte tycker om. Det är dessa ledare man ska ifrågasätta.

    Om jag vore du skulle jag fundera över om inte ditt agerande är kontraproduktivt, ingen är hjälpt av att bygga på mer motsättningar. Jag skulle personligen skämmas för att förmodligen odemokratiska krafter utnyttjar en i sin propaganda.

    Det finns organisationer i världen som är bäst på att fokusera på politik dvs EU,FN och olika regeringar, låt dem diskutera och komma fram till lösningar, finns inget annat sätt.
    För den som är lite insatt måste nog sägas att de flesta regeringar i världen tycker nog att det är bra att Israel bekämpar terrororganisationer åt dem, därför får det hela fortsätta. I slutändan blir världen fredligare om man blir av med de som inte är för demokrati, tyvärr på bekostnad av civila liv, precis som många andra krig världen åskådat men som sagt ansvaret ligger hos de som inte föredrar att gå till jobbet, vattna gräsmattan, gå på fest, bada och ha roligt, de som vill förbjuda detta.

    Gilla

   3. ”blockaden av vanliga varor, livsmedel och förnödenheter måste upphöra – i dagsläget är hundratusentals Gazabor i behov av humanitär hjälp, även innan konflikten eskalerade.”

    Det finns ingen blockad av detta. Blockaden gäller vapen till Gaza, vilka ofta förs in förtäckt som livsmedel. Israel tar in dessa fartyg till Haifa och sorterar bort vapen och material till vapentillverkning. Övrigt förs med lastbil till Gaza i stora konvojer (vilka tyvärr beskjuts av Hamas de med).

    Gilla

 8. Artikel i dagens Dagen (31 juli) om möten mellan Messiastroende judar och kristna palestinier.

  Gilla

 9. Micael, jag skall försöka lyssna igenom dina tre videotal. Har kommit en bit in på nr 1, men det låter som gammal unken ersättningsteologi. Att åberopa de judehatande kyrkofäderna är inget bra argument. Har du läst brevet som kejsar Konstantin skickade ut efter hans Nicea-möte 325? Det är ingen vacker läsning precis.

  Under tiden som jag lyssnar vidare så kan du berätta vilket år som landlöftena till de tre patriarkerna blev ogiltiga. Eller menar du att de aldrig haft gällande kraft?

  Gilla

  1. Hej SÅ! Kyrkan har sorgligt nog haft stora problem med antisemitism, men detta dyker upp först på 300- och 400-talet. Den tidiga kyrkan var pacifistisk och inte hatisk mot judar – tvärtom försvarade man det judiska i striden mot gnostikerna. Men man trodde inte att judarna måste inta en israelisk stat innan Jesu återkomst eftersom Nya Testamentet aldrig säger detta. Att tro att apostlarna var sionister men att nästa generation plötsligt glömde bort detta kallar jag Men in Black Theory – teorin att hemliga agenter raderade den tidiga kyrkans minne, http://holyspiritactivism.wordpress.com/2013/09/03/the-promised-land-part-2-the-men-in-black-theory/

   Guds välsignelse!

   Gilla

   1. Du svarar fortfarande inte på frågorna eller bibelorden som ges som svar på din ersättningsteologi. När upphävdes löftena som Herren gav Israels folk genom profeterna i GT? Hur kommer det sig att Jesus inte avfärdar lärjungarnas fråga om Israels upprättande i apg 1? Vad menar paulus när han skriver rom 9-11? Hallucinerar han? Det enda jag sett dig komma upp med är lösryckta bibelord och hänvisningar till ”kyrkofäder”. Bara för att det är gammalt behöver det per automatik inte betyda att det är sant. Eller hur? Sällar du dig till KG Hammar och kastar GT till historiens skräpkammare? Intressant att veta, för de flesta ersättningsteologer jag hört brukar plocka hej vilt från diverse löften i GT och skippa kontexten. Narcissist-teologer. De ställer sig själva i centrum av den bibliska historien för att det ”känns bra”. Denna post bekräftar med all önskvärd tydlighet det som jag skrivit tidigare. Du må hända ha fina intentioner, men är väldigt vilse teologiskt. Sörjer för de som köper dina grumliga argument.

    Gilla

    1. Hej Martin!

     Har du kollat igenom videoklippen ovan? Jag ägnar kyrkofäder ungefär en minut av totalt 90 minuters film, då jag i början av klipp ett konstaterar att den tidiga kyrkan inte predikade kristen sionism – inte ens den första generationen efter apostlarna. Romarbrevet 11 och Apostlagärningarna 1 ägnar jag dock 20 minuter åt i det tredje klippet. Kolla gärna igenom det innan du säger att jag inte svarar på saker 🙂

     All välsignelse!

     Gilla

     1. Micael, berätta när landlöftena till Abraham, Isak och Jakob upphävdes.
      När du gjort det skall jag visa teologiskt att du har både rätt och fel. Det vill säga du kan bara bolla med en boll när bibeln visar att vi skall bolla med två. 🙂
      All välsignelse!

      Gilla

      1. Hej SÅ!

       Det verkar som du inte är så uppmärksam på det jag skriver. Som jag visar i det en och en halv timmes långa bibelstudium ovan så inkluderas Messiastroende hedningar i Guds förbundsfolk medan judar som inte tar emot Messias exkluderas. Löftet om landet gäller detta folk fortfarande, men sedan Jesus proklamerat Guds Rikes ankomst breddas det till att gälla det himmelska landet, vilket Hebr 11:8-16 tydligt förklarar. Prästtjänsten, vilket innefattade djuroffer, är också evigt enligt 2 Mos 29:9. Betyder det att vi måste offra djur för våra synder, eller är det som Hebr 9 säger att det blir uppfyllt genom översteprästen Jesus offer på korset? Att något är evigt betyder ju att det kommer gälla i Himlen också.

       Så jag tror inte att löftet om landet har upphävts, utan att det breddats till att gälla Himlen samtidigt som hedningar är inkluderade i folket. Gud har inte två förbundsfolk enligt Ef 2:11-19.

       Guds frid

       Gilla

       1. Jag är enig med dig i mycket av det du skriver, men får inte ihop det med att landlöftena ”fortfarande gäller detta folk” och att du samtidigt säger att de inte gäller idag. Att de breddats (vilket är en felaktig benämning) tar väl inte bort den ursprungliga betydelsen. Din evangelikala teologi går ut på att Jesus dog för att alla människor skulle kunna komma till himlen. Guds upprättelseplan för HELA skapelsen är mycket större än så. Där ingår fortfarande Israels fysiska folk.

        Att ta tempeltjänsten som exempel är missvisande. Den har pågått hela tiden, men under tiden som den pågår i himlen och Jeshua är överstepräst enligt Melkisedeks sätt, så har den en time out på jorden. Men den kommer att upprättas, men vi ickejudar är inte bestämda att offra. Offertjänsten står inte i motsatsförhållande till Jeshuas offer, då skulle inte apostlarna offrat i templet.
        Du har inte på djupet studerat detta med Israel och Jeshuas församling, därför ger du en förvirrat svar om landlöftena som följer den gängse ersättningsteologin.
        Ja, Gud har bara ett förbundsfolk, Israel. Hedningarna har inget förbund med Gud, men de får del av Israel förbund och löfte, Ef 2:12. Vi är också Guds folk, men vi är det genom Israel. När jag får ork och inspiration skall jag förklara hur du både har rätt och fel. 🙂
        Simma lugnt min broder!

        Gilla

     2. Vet inte vad du lägger i begreppet ”kristen Sionism”. Läser dina kommentarer och vissa ställen håller jag med dig i. Ef 2 talar om ett folk, två sammanfogade till et då skiljemuren är riven. Håller helt med dig. Judarna liksom hedningar har samma väg att gå för att komma till Gud; genom Jesus Kristus. Däremot har de fortfarande löftena kvar. Sakarja bok talar om detta. Jeremia och Jesaja likaså. Det är mycket profetiska texter som talar om något som skall komma. Ett centralt begrepp är Sion, och då inte bara som en diffus utomjordisk tillvaro, utan en fysisk plats. Platsen där vår Herre blev korsfäst och förnedrad är platsen för seger och en plats (inte just Golgata, utan Jerusalem som Guds stad) där Han kommer för att regera. Innebär INTE att jag förespråkar våld och förtryck. Har inte kollat igenom dina videor. Vet inte när jag tar den tiden. Men ska titta på del tre för att se vad du gör med alla profetiska ord och kanske framförallt Rom 9-11.

      Gilla

 10. Nu har jag lyssnat på de tre videorna. Mycket, mycket bra och övertygande!! Del 2 kanske allra bäst för den här lyssnaren.

  Gilla

 11. För den som läst eller hört antisemiten och ersättningsteologen Stephen Sizer så känns alla resonemangen i del 1 och del 2 igen. Här finns inga originalargument. Det är exakt samma verser som Sizer kör med. Det handlar om det som Dr. Paul Wilkinson kallar för Christian Palestinianism, en upp och nedvänd kristen sionism. Även om jag inte håller med om allt i Wilkinsons teologi så rekommenderar jag starkt att se på följande YouTube https://www.youtube.com/watch?v=osIx3tmvioY Det är en annan ande som talar på denna YouTube. Jag rekommenderar var och en att allvarligt be till Gud om andebedömning vilken ande som är av Gud: Grenholms eller Wilkinsons.

  Aposteln Johannes ger oss också ytterligare en fingervisning om hur vi ska känna igen villfarelser:

  ”De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.” (1 Joh 4:5-6)

  Grenholms uppfattning när det gäller Israel och Palestina går, liksom Sizers, helt och hållet hand i hand med massmedias, den som världen lyssnar till. Det borde vara en väckarklocka.

  I del 3, som handlar om motargument, blir Grenholms framställningen riktigt dålig. Tidigare har Grenholm sagt att gudsfolket inte handlar om etnicitet utan om tro. Men i kommentaren till Romarbrevet 11 så motsäger han sig själv genom att börja med att erkänna med Paulus att judarna fortfarande är Guds folk, tvärt emot vad han tidigare poängterat. En riktig groda.

  Utläggningen av Apg 1 är dock det verkliga bottennappet. Här blir det i stort sett bara raljerande demagogi. Det är svårt att förstå hur någon kan ta Grenholms argument, eller rättare sagt brist på argument, på allvar här. Likaså när det gäller GTs profetior.

  Sammanfattningsvis så har Grenholm helt missförstått Hebréerbrevet 11, vilket utgör huvudargument i hela framställningen över ämnet Kanans land eller himlen. Det finns inte utrymme att gå in på Heb 11 här, men ett par frågor kanske kan ge en antydan om ett helt annat sätt att förstå texten i detta kapitel.

  Om nu det land Abraham såg fram emot handlar om himlen som Grenholm säger, varför skulle Abraham då bege sig av till Kanans land? Kunde han inte fortsätta att vara kvar i Kaldéen och bara längta till himlen? Det står i vers 8: “I tron lydde Abraham, när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv.” Hmm… Drog Abraham iväg till himlen eller till Kanan? Och i nästa vers: “I tron levde han som främling i det utlovade landet.” Levde Abraham i himlen?

  Det kan tilläggas att de tidiga kyrkofäderna inte alls tolkade texten i Heb 11 och Upp 21 så som Grenholm gör. De hade en helt annan lösning på problematiken om himlen och Kanans land.

  Gilla

  1. Hejsan! Tack för din kommentar, skönt att se att åtminstone några av mina kritiker lyssnar igenom det jag har att säga 🙂

   Manuset till ”Kanaan eller Himlen” utgår från en översättning av min bloggserie The Promised Land, http://holyspiritactivism.wordpress.com/the-promised-land/ som i sin tur bygger till stor del på Sizers undervisning (särskilt del 4 och 5). Bibelorden är dock från Bibeln, så du får gärna bemöta dem istället för att kasta omkring anklagelser om antisemitism och det intetsägande pejorativet ersättningsteologi.

   Vilka som tillhör Israels folk är mycket riktigt baserat på tro både i Gamla och Nya Testamentet. Jag säger inte att Paulus menar att Israel är etniskt i Rom 11, eftersom han inte påstår det. Däremot behandlar han den judiska gemenskapen som en verklig entitet, och jag bemöter den sionistiska invändningen att han inte skulle göra detta om kyrkan är det nya Israel med det självklara konstaterandet att judarna existerar. Det sionister inte lyckas svara på är hur ickemessianska judar kan exkluderas från Guds folk enligt bl.a. Matt 8:10-12, 21:33-45, Joh 8:36-41 och Rom 11:16-24 samtidigt som de är kvar i Guds folk. Det är en orimlig ekvation, som ofta endast uttrycks med väldigt luddiga formuleringar som ”jag tror Gud fortfarande har en plan för det judiska folket”.

   När det gäller Apg 1 finns tre dominerande tolkningar

   1) Jesus erkänner att riket kommer upprättas men att det inte är dags än – inga gränser nämns dock och eftersom Israels gränser varierat genom alla tider är profetian i så fall redan uppfylld oavsett om staten Israel tar över Gaza och Västbanken eller inte
   2) Lärjungarna hade missuppfattat Jesus, och Jesus ber dem predika Evangeliet istället – inte omöjligt att de missuppfattade Honom, de gjorde de ofta, och Jesu formulering är så generell att den inte behöver
   3) Det lärjungarna frågar om är när Guds Rike ska upprättas åt Israel, och Jesus säger att de ska inte oroa sig för den dagen eller stunden utan predika Evangeliet

   Apg 1 är dock för kort för att man endast utifrån texten i sig kan enkelt avgöra vilka av dessa tolkningar som är rätt, utan det bygger på hur man tolkar andra bibelord.

   Och när det gäller GT-profetior som inte kan appliceras på återkomsten från Babylon eller inträdet i Himlen, bring em on! Jag har fortfarande inte funnit någon, och hos kristna sionister är det sällan man hör en gemensam proof text på det området.

   Naturligtvis var det Kanaans land som utlovades till Abraham, det gör ju 1 Mosebok extremt klart. Det är inget varken jag eller Hebreerbrevet förnekar. Men han var samtidigt främling i detta land och längtade till ett annat, Kanaan var inte slutmålet. Slutmålet är Himlen, som de kristna utlovas. Kristna har blivit inympade i Israels olivträd – ska vi då inta Kanaan? Nej, vi ska inta Himlen. Om judarna fortfarande måste inta Kanaan har de kristna inte blivit inympade i deras folk, vilket går emot Rom 11.

   Guds välsignelse!

   Gilla

   1. Micael, Det går inte att bemöta alla dina argument och bibelord i en blogg. En omöjlig uppgift. Du måste i så fall ge mig också en och en halv timme.

    Kort om Rom 11 och Apg 1. Du börjar med att med din gene mun säga att judarna (etnicitet) fortfarande är Guds folk, tvärt emot vad du tidigare sagt. Det är du som är skyldig att förklara Rom 11:1, 16, 28-29 utan att ta tillbaka det uttalandet. Sen är det så att sanningarna i Bibeln finns ofta dolda i skenbara motsägelser. Den som inte vill ta emot sanningen kan enkelt bortförklara dem utifrån dessa skenbara motsägelser. Gud har gjort det så med avsikt. Bibeln är inte skriven som en bok med uppräknade teologiska lärosatser. Den måste bedömas på ett andligt plan. Jag menar att det Johannes skriver om vem som lyssnar till sanningen pekar klart på att du hamnat fel i din uppfattning om Mellanösternkonflikten. Världen lyssnar till din uppfattning. Det finns ingen skillnad mellan er. Det är alarmerande.

    Angående Apg 1 så är naturligtvis punkt 3 korrekt. Det är den helt naturliga tolkningen av sammanhanget. I Apg 3 förklarar sedan Petrus sedan han tagit emot det Jesus svarade i Apg 1:

    ”Honom måste himlen ta emot tills de tider kommer då allt det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid.” (Apg 3:21)

    Allt uppfylldes inte vid återkomsten från Babel. Allt uppfylldes inte heller genom Jesu död och uppståndelse. De flesta av GTs profetior väntar fortfarande på de tider ”då ALLT det blir återupprättat, som Gud har förkunnat genom sina heliga profeters mun från urminnes tid.”

    Angående Kanan så förstår du fortfarande inte vad jag menar. Det är nog ingen större ide att försöka förklara det i ett kort blogginlägg mer än att säga att himlen är ett förvandlat, pånyttfött Kanan. Det himmelska Jerusalem är det förvandlade jordiska Jerusalem vid Messias återkomst. Det var därför Abraham vandrade till Kanan för han såg fram emo staden med de fasta grundvalarna, det himmelska Jerusalem. Det var så kyrkofäderna undervisade. Se t ex Jesaja 65:17-18:

    ”Se, jag skapar nya himlar och en ny jord, och man skall inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Men fröjda er och jubla till evig tid över det som jag skapar, ty se, jag skapar Jerusalem [det jordiska Jerusalem] till jubel [det himmelska Jerusalem] och dess folk till fröjd.”

    Med den förståelsen får du hela Bibeln att gå ihop utan motsägelser. Det andliga och det fysiska är inga motsatser (som gnosticismen hävdar) utan harmonierar med varandra. Johannes såg det himmelska Jerusalem komma ner från himmelen. Var tro du det hamnar någonstans? I Östersjön? I det jordiska Jerusalem naturligtvis i samband med dess förvandling. Exakt så skrev Justinius Martyren att alla ortodoxa kristna lärde på hans tid. Jesus hänvisade till detta då han sa till sina lärjungar: ”Amen säger jag er: Vid pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron.” Då kommer Jerusalem att förvandlas, det himmelska Jerusalem kommer ner till jorden. Det är där vi hör hemma, i ett förvandlat ”Kanaan”.

    De senare kyrkofäderna såg efterhand en motsatts mellan det fysiska och det andliga, mellan Löfteslandet Kanan och himlen. Då utvecklades den tragiska uppfattning som Kyrkan haft ända sedan dess och som du håller fast vid. Idag utgår du från den uppfattningen som en självklarhet. Men det är inte Bibelns undervisning. ”Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden (inte himlen).” Matt 5:5 ”Komme ditt rike. Ske din vilja på jorden liksom den sker i himlen.” (Matt 6:10) Det var därför Abraham begav sig till Kanaan trots att han levde där i tro som främling hela sitt liv. Han såg fram emot att Guds vilja en dag skall ske på jorden som den sker i himlen när Guds rike kommer. Då kommer han att få ärva landet tillsammans med oss. Heb 11:39-40.

    Judarnas återkomst till deras eget utlovade land är ett tecken på att Messias står för dörren. De kommer dock aldrig att få fred där förrän de erkänner honom och välkomnar honom. Apg 3:19-20, Matt 23:37-39.

    En sista sak. Du sa i din undervisning på ett raljerande sätt att när judarna kom tillbaka till sitt land så fanns ett annat folk, nämligen palestinierna, redan där. Detta är inte korrekt. Delningsomröstningen i FN 1947 handlade inte om en delning mellan en judisk och en palestinsk stat, utan om en judisk och en ARABISK stat. Palestinierna existerade nämligen inte som folk förrän senare då Egyptiern Yasser Arafat startade PLO för att kunna driva judarna i havet. Intressant nog är också att när Arafat grundade PLO så stod det i grundstadgarna att palestinierna inte har några som helst territoriella anspråk på den s.k. Västbanken (Judéen och Samarien), just det område där man nu kräver att hela världen ska erkänna en palestinsk stat. Intressant eller hur? Du får läsa på historien lite bättre.

    Araberna har redan 22 stater varav en är en palestinsk arabisk stat som heter Jordanien. Varför ska de då ha en till på bekostnad av den enda judiska staten just i det område där man uppstod som nation? Det är inte rättvist. Det var därför som hela värlssamfundet 1922 erkände det judiska folkets rättighet till en stat i just detta område. Araberna skulle få behålla sina religiösa och civila rättigheter, men inte ha några nationella. Detta beslut gäller faktiskt fortfarande i internationell lagstiftning än idag. Bosättningarna är inte illegala, trots att EU och FN har ändrat sig och säger det idag. Du och Sizer har fel. Ni står inte för rättvisa i mellanösternkonflikten. Jag är kristen sionist av politiska och historiska skäl, lika mycket som bibliska. Judarna har historiskt och politiskt rätt till hela landet mellan Jordan och havet. Det finns bara utrymme för en stat där. Inte två. Araberna har som sagt redan 22 andra stater att välja mellan om inte den israeliska passar. Men araberna i Israel har mer frihet än i något enda arabland så varför skulle de flytta?

    Gilla

 12. Jag skall försöka förmedla kort hur jag ser på Israel och Jesu församling efter att studerat och intresserat mig för detta ämne under ca 20 år.

  Micael, bibelns viktigaste del är den första som kallas torah. Där finns allt, men inte utvecklat utan en del är som frön. Torah betyder instruktion eller undervisning. Du skulle bli berikad och få en djupare skriftförståelse om du skulle ta del av det folks undervisning som har skrivit bibeln. Att de generellt inte vet vem som är Messias, innebär inte att de inte har stor vishet i de egna skrifterna. När kristna läser bibeln är det som arborginer i Australien läser Strindbergs Hemsöborna. De kan läsa den översatt men förstår ofta inte nyanserna eller kulturen.

  För att att ta det superkort: Inom judendomen finns det de som kan undervisa i dagar bara om bibelns första bokstav som är beth. Beth är den andra bokstaven i alfabetet. Varje bokstav i hebreiskan har ett nummervärde och beth betyder två. Man skriver alltså siffror med bokstäver i hebreiskan, vilket du redan vet.

  Beth är den första bokstaven i bibeln och det visar på sodnivå att allt på jorden är skapat med två (beth). Allt på jorden är beth (två), men det fullkomliga i himlen är alef (ett). Detta mönster går igen i hela bibeln och i skapelsen och även i Guds plan med judar och hedningar.

  Rav Shaul (även känd som aposteln Paulus) rör sig på en hög nivå av kunskap, man varnade redan på hans tid för att missförstå honom, hur mycket mer då idag. Paulus sysslade aldrig med Jesu jordiska liv utan med den uppståndne Jesus. h´Han skriver inte utifrån beth, utan utifrån alef, d v s utifrån ett andligt himmelskt perspektiv. Förstår man inte detta så missförstår man honom. Det fordrades en Paulus för att på djupet förstå hedningarnas plats i Guds plan. Petrus hade det lättare, han gick till judarna som redan hade det mesta på plats och bara behövde få messiasbiten.

  När Paulus använder metaforen olivträdet så är det alltså utifrån alef (ett) där den uppståndne Messias är roten och vi är grenarna. ”Den som är i Messias är en ny skapelse”, kan bara förstås utifrån alef. Han talar om det andliga livet.
  Alltså, i Messias är jude och hedning ett (alef), men på jorden är det fortfarande beth (två). Därför har du rätt när du säger att jude och hedning har blivit ett i Messias, men den enheten gör inte om intet beth på jorden, d v s att Israels folk fortfarande är Guds folk. Gud för sin frälsningshistoria framåt också genom det jordiska Israel även om de som individer inte har del i olivträdet genom Messias. Så har Gud gjort genom hela historien. Han har handlat med hela folket trots att det alltid bara funnits en kvarleva som har vandrat i Abrahams tro. Hela ditt grundparadigm är alltså fel, det är ett arv från de okunniga kyrkofäderna som föraktade den vishet som judarna kunnat förmedla angående sin bibel.

  Med rätt paradigm, det judiska, faller alla bitar på plats. Man behöver då inte krystade förklaringar om att återsamlandet av Israel redan har uppfyllts genom att judarna kom tillbaka från Babylon. Återsamlandet skulle ju ske från alla folk som de fördrivits till. För att ta bara ett exempel. Jag vill inte uppta utrymmet med fler.
  Messias församling beskrivs som en förstlingsfrukt där Messias är förstlingen från de döda. Jesu församling är en alef-församling och som sådan har den sitt medborgarskap i himlen, men på jorden är det beth i alla fall. Hänger du med? 🙂

  Det fantastiska som Paulus försöker förmedla till hedningarna är inte att de blivit judar eller att de ersatt Israel här på jorden, utan att hedningen genom Messias har fått del av samma frälsning som var avsedd för juden. Med detta i åtanke kanske Paulus ord i Efesierbrevet får en annan och klarare innebörd. Läs texten flera gånger.

  ”Därför böjer jag, Paulus, mina knän, jag som är Kristi Jesu fånge för er skull, ni hedningar. Ni har ju hört om det uppdrag som Gud i sin nåd gav mig med tanke på er, hur jag genom en uppenbarelse lärde känna hemligheten så som jag redan i korthet har skrivit. När ni läser detta, kan ni förstå vilken insikt jag har i Kristi hemlighet. I tidigare släktled har den inte avslöjats för människor så som den nu genom Anden har uppenbarats för hans heliga apostlar och profeter. Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte. Och detta evangelium har jag blivit satt till att tjäna i kraft av den gåva och nåd som Gud har gett mig genom sin mäktiga kraft.” Ef 3:1-7

  Vad är det Paulus säger här: ”Den innebär att hedningarna i Kristus Jesus och genom hans evangelium är våra medarvingar och tillhör samma kropp som vi och har del i samma löfte.”

  Hedningar som är ”i Kristus” är ”våra”, d v s judarnas medarvingar (de judar som är i Kristus). De pånyttfödda hedningarna tillhör samma kropp som vi ”judar” och har del i samma löfte som judarna. Vi ser här kristallklart att hedningarna är inget förbundsfolk, utan har del i judarnas löfte och förbund (plural), Ef 2:12.

  Vi ser alltså att Gud handlar här på jorden genom beth, det fysiska Israel, och det Israel som är himmelskt (alef). Det handlar om att bolla med två bollar. Ersättningsteologin från kyrkofäderna tappade den ena bollen och är stolta över att de kan bolla med en boll.
  De kommer aldrig att få ihop bibelns puzzel eftersom de kastat bort viktiga puzzelbitar.
  Det bästa rådet jag kan ge är att slänga den litteratur du hämtar kunskap ifrån. Den har inte bibelns paradigm att jorden skapades genom beth och inte genom alef.
  B´reshit är bibelns första ord. Reshit betyder också förstling och det kan förstås som att Elohim skapade allt genom Förstlingen. Redan i bibelns första ord kan vi ana att allt har blivit skapat genom och till Messias. Jag skriver till dig som till en som är insatt i Skriften trots din ungdom. Må den Evige leda dig in på rätt väg när det gäller frågorna som rör Israel.

  Ps/ Jag stöder inte kristen zionism i alla dess former. Speciellt inte den USA-zionism som ser judarna som något som är till för att de skall komma fortare till himlen.
  Det finns en biblisk/judisk sund zionism som börjar med Abraham. Den stöder jag helhjärtat. Vi är alltså eniga i mycket. / Ds

  Gilla

 13. SÅ Gerdvall, vill tacka dig för detta gedigna, förklarande inlägg, som jag också uppfattar som bibliskt.

  Mvh/ Birgit Hedström

  Gilla

 14. Mycket bra att du hänvisar till den här debatten Magnus!! Micael du som anammat Sizer teologi borde verkligen lyssna på den här debatten.

  Sizer duckar direkt Dr Brown tar upp frågan om politisk rättvisa trots att Sizer sagt i inledningen att han just av den anledningen tagit en ställning mot Israel och anklagat dem för apartheid en av de värsta politiska skällsord som går att använda. Sizer är inte bara ovanligt slug utan även direkt oärlig. Detta var avslöjande. Likadant med det sista påståendet som han förnekade ända till dess att Brown löste det innantill.

  Sizers teologi övertygar inte för dem som känner till vad Bibeln säger. Dr. Brown är däremot oerhört övertygande i den här debatten.

  Förvånande hur Sizer kan påstå att det inte finns något enda exempel i Bibeln på att det judiska folket kan komma tillbaka till landet i otro. Han har tydligen inte läst hela Bibeln.

  Gilla

 15. Micael,

  Du skriver i inledningen till denna bloggpost:

  ”Det finns så mycket att säga om detta men jag tänkte prata istället om elefanten i rummet, teologin som väldigt många kristna Israelvänner står för men inte så gärna pratar om under denna konflikt:

  Läran att staten Israel måste ta över Gaza och Västbanken för att Jesus ska komma tillbaka.

  Den här läran, som ofta kallas kristen sionism…”

  Jag är en israelvän och övertygad kristen sionist eftersom jag tror på Bibeln, Jag har varit detta i över 40 år. Under denna tid har jag dock aldrig någonsin stött på en människa som tror på det du skrivit i fetstil: ”Läran att staten Israel måste ta över Gaza och Västbanken för att Jesus ska komma tillbaka.” Ärligt talat har jag aldrig någonsin hört detta av någon enda människa. Aldrig.

  Detta är ett bedrägligt och oärligt sätt att debattera på. Man målar först upp en extrembild, som alla normalt funtade människor kan hålla med om att den låter konstig och sedan anklagar man teologiska motståndare för att ha den åsikten. Därmed har man gjort det lätt för sig att vinna debatten på ett bedrägligt sätt eftersom som alla redan misstänker motståndaren för att vara knäpp.

  Kanske det finns någon extrem amerikan som har den åsikten du anklagar alla kristna sionister för. Men detta är inte kristen sionism. Kristen sionism handlar om att det judiska folket har rätt till ett hemland och att deras återkomst till landet i vår tid utgör en uppfyllelse av Guds löften i Bibeln. Se till att du är ärlig i din sätt att debattera.

  Jag tror personligen att Israel behöver ta över både Västbanken och Gaza för att kunna överleva då de är omgivna av hundratals miljoner människor som vill förinta dem och de dessutom har laglig rätt till dessa områden enligt internationell lag. Detta vore också bättre för palestinierna själva. Kom ihåg att Israel är det enda land i hela Mellanöstern där den kristna befolkningen växer! Men det är en helt annan sak. Bibliska Jerusalem däremot tror jag dock att Israel behöver behålla för att Jesus ska kunna komma tillbaka eftersom bl a Jesus själv säger det i t ex Matt 23:37-37 och Luk 21:24.

  Jag anklagade ovan Sizer för att vara antisemit. Antisemit betyder judehatare. Ingen vill erkänna detta inte ens Yasser Arafat gjorde det på sin tid. Sizer själv påstår att han inte är antisemit. Men om man accepterar att uppträda i Iran på inbjudan av Ahmedinejad och de fanatiska judehatande mullorna som vill utplåna det judiska folket, vilket Sizer har gjort, då är man definitivt en antisemit.

  Jag tittade igenom alla dina tre program ovan för jag vill inte debattera utan att först ha lyssnat till min motståndare. Har du tittat på YouTuben jag länkade till med Dr Wilkinsson? Det behöver du göra! Här är den igen https://www.youtube.com/watch?v=osIx3tmvioY

  Gilla

  1. Tack Lars Enarson för dina bra inlägg här. Tack också för dina rapporter från Gazakriget.

   Jag har heller aldrig hört talas om läran om att Israel måste ta över Gaza och Västbanken för att Messias skall komma, men det måste finnas ett judiskt folk som bor i det land som Gud gav deras fäder. Jeshua kommer inte till en palestinsk stat som styrs av Hamas eller några andra goyim.

   Du skriver: ”Förvånande hur Sizer kan påstå att det inte finns något enda exempel i Bibeln på att det judiska folket kan komma tillbaka till landet i otro. Han har tydligen inte läst hela Bibeln.”
   Jag kan inte komma på någon sådan text, men jag är inte så skriftlärd som du.
   Däremot har vi 5 Mos 30:1-5 som talar om omvändelse och lydnad för att återkomsten skall bli verklig. All fördrivning från Landet har skett på grund av olydnad. Det är enbart Guds nåd att de bor där nu. Att Israel nu måste försvara sig för att överleva är en sak, men det kommer svåra tider och IDF kommer inte att kunna föra Israel in i shalom-riket om vi tror att Sak 14 ligger i framtiden. Det är förmodligen något av detta som våra meningsmotståndare ser men som kanaliseras helt fel och slutar i antisemitism istället. Ersättningsteologin blir då det som bekräftar deras inställning.

   ”När allt detta kommer över dig, välsignelsen och förbannelsen som jag har förelagt dig, och du lägger detta på ditt hjärta bland alla de hednafolk dit HERREN, din Gud, fördriver dig, och du vänder om till HERREN, din Gud, och lyder hans röst, i allt vad jag i dag befaller dig, du och dina barn, av hela ditt hjärta och av hela din själ, då skall HERREN, din Gud, göra slut på din fångenskap och förbarma sig över dig. HERREN, din Gud, skall då åter samla dig från alla folk, dit han har skingrat dig. Även om dina fördrivna skulle vara vid himlens ände, skulle HERREN, din Gud, samla dig därifrån och hämta dig därifrån. HERREN, din Gud, skall föra dig in i det land som dina fäder har haft till besittning, och du skall besitta det. Han skall göra dig gott och föröka dig, mer än dina fäder.”

   Jag ifrågasätter inte din kristna sionism, men en hel del av den sionism som finns ser Israel enbart som ett tidstecken som bekräftar deras eskatologiska förväntningar. Det är nog det som Michael också ser. Dessa sionister är inte intresserade av att korrigera sitt liv och ofta är man också mycket negativ till judendom. Därför vill jag inte kalla mig kristen sionist. Jag är inte ens kristen i ordets innebörd idag. Jag är en lärjunge till rabbi Jeshua och en som genom Guds nåd fått del av det eviga livet som finns i hans son. 🙂

   Även Michael Brown, liksom de flesta messianska judar, har svårt att acceptera att man bör leva som jude för att bli trovärdig när han presenterar sin tro för sina judiska meningsmotståndare. Som en judinna sade på tal om messianska judars sätt att leva: Om inte deras Messias har lärt dem att hålla sabbaten, varför skall jag då tro på honom.

   Gilla

   1. Jag vill komplettera det jag skrev tidigare med ett citat från Hesekiel. Där kan man tolka det som att de får komma tillbaka till Landet och för att sedan bli ”renade”. Målet är att de ”vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem”. Det optimala måste ändå vara det som Mose skriver i 5 Mos 30. Hur kan man få dessa två texter att inte bli motsägande?
    Med välsignelse!

    ”Du människobarn, när Israels folk ännu bodde i sitt land, orenade de det genom sitt sätt att vara och sina gärningar. Som en kvinnas orenhet var deras sätt att vara för mig. Då utgöt jag min vrede över dem för det blods skull som de hade utgjutit över landet, och därför att de hade orenat det med sina avgudar. Jag spred ut dem bland hednafolken, och de skingrades i länderna. Efter deras sätt att vara och deras gärningar dömde jag dem. Men vart de än kom till hednafolken vanärade de mitt heliga namn. Man sade om dem: Detta är HERRENS folk, och ändå måste de lämna sitt land. Då ville jag skona mitt heliga namn, som Israels folk vanärade bland de folk de kom till.
    Säg därför till Israels hus: Så säger Herren, HERREN: Inte för er skull gör jag detta, ni av Israels hus, utan för mitt heliga namns skull, det som ni har vanärat bland de folk ni har kommit till. Jag vill helga mitt stora namn, som har blivit vanärat bland folken, därför att ni har vanärat det bland dem, och de skall inse att jag är HERREN, säger Herren, HERREN, när jag bevisar mig helig bland er inför deras ögon.
    Ty jag skall hämta er från folken och samla er från alla länder och föra er till ert land. Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Så skall ni få bo i det land som jag gav åt era fäder, och ni skall vara mitt folk och jag skall vara er Gud.” Hes 36:17-28

    Gilla

    1. Shalom SÅ,

     Du skriver: ”Hur kan man få dessa två texter att inte bli motsägande?”

     Menachem Schnerson sysslade mycket med detta. Han satte aldrig sin fot i Israel under hela sitt liv och var från början likt de flesta chassidiska judar mycket negativa till den sekulära staten Israel (ett anatema för honom). Efter Andra Världskriget ändrade han så småningom inställning och blev en oerhört stark försvarare av staten Israel eftersom han förstod att den utgör en tillflykt för det judiska folket till dess att de omvänder sig. Han behöll ända till slutet sin uppfattning att enbart Messias kan församla de förskingrade folket, men att staten Israel i dess nuvarande form ändå är en välsignelse för det judiska folket, som Hashem har tillåtit. Staten Israel utgör ”den första blomstringen” av förlossningen som man idag uttrycker det i Sidduren.

     Sen finns det ju andra uppfattningar. Den religiösa sionismens grundare Rabbi Kook talade gripande på Rosh Hashana 1933 strax efter Hitler kommit till makten i Tyskland. Han sa att en shofar ska helst göras av ett vädurshorn. Har man inget vädurshorn är det tillåtet att göra shofaren av hornet från vilket annat rent djur som helst utom från en ko (pga av guldkalven). Har man inte tillgång till hornet från ett rent djur är det även tillåtet att använda hornet från ett orent djur, t o m ett svin för att uppfylla budet.

     Han förklarade: vädurshornet symboliserar ett återsamlande av folket genom omvändelse och ödmjukhet under Toran. Det är vad Gud vill. Hornet från ett annat rent djur symboliserar ett församlande genom politiska ansträngningar. Hornet från ett orent djur symboliserar ett församlande genom förföljelse. När han sa det brast han i storgråt och kunde inte fortsätta sitt tal. Det var så staten Israel blev till.

     Rabbi Kook var rabbin i London när Balfourdeklarationen skrevs. De inflytelserika judarna i England protesterade livligt och ville faktiskt förhindra den. Rabbi Kook lyckades övertala dem att inte försöka stoppa den. Och så blev det. Hade han inte varit i London då hade Balfourdeklarationen aldrig blivit till.

     Ja, messiansk sionist är väl bättre…

     Gilla

     1. Tack Lars Enarson för ditt svar. Ja rabbi Kook är välkänd i Israel. Han har gator uppkallade efter sig i många städer. Han gav väl sionismen en religiös förklaring från att den vanligtvis vara sekulär med sina kibbutzer.

      Hittills har den återsamling som skett i huvudsak varit utan föregående omvändelse. En förändring kanske har skett delvis, men än bor det fler judar utanför Israel än inom dess gränser. Fullheten av det stora uttåget från alla nationer som de blivit kringspridda till, kan kanske inte ske annat än enligt Mose profetia. Det är svårt, intill omöjligt att i förväg förstå hur de olika profetorden kommer att samarbeta och slutföras.

      Det enda hållbara argumentet att det judiska folket har rätt att bo i det land där deras förfäder har bott, är att Gud gett dem detta land som en evig arvedel. Herren har bekräftat det genom en ed. Argument som folkrätt eller att FN sent omsider gav dem en landbit är sekundära argument som inte någon verklig grund att bygga på.

      Det som den hednakristna fått till uppgift är att förkunna detta angående Israel:

      ”Hör HERRENS ord, ni hednafolk, och förkunna det i kustländerna i fjärran. Säg: Han som skingrade Israel skall också samla det
      och bevara det som en herde bevarar sin hjord.” Jer 31:10

      Det var Gud som förskingrade Israel och Juda och han kommer inte att misslyckas att återsamla dem. Gud har gett de kristna förkunnarna Jer 31:10 som predikotext, men det är få som varit lydiga. Lars är en av dom som lytt uppmaningen vilket han kommer att bli hedrad och belönad för. Också ett tips till dig Micael min vän! Ett bra ämne också till Frizon.
      Gud välsigne både Lars Enarson och Micael Grenholm.

      Ps/ Micael, du är ung och har framtiden för dig. Var modig och bryt med den evangelikala ersättningsteologin. Den har inte stöd i Skriften. /Ds

      Gilla

 16. Det här får bli sista inlägget i kväll. Men jag vill lyfta fram en sak till. Du inleder med att skriva: ”Gazakriget fortgår, människor dör som flugor och tre fjärdedelar av dem har två saker gemensamt: de är civila och de är palestinier.”

  Förra veckan dog fler i konflikten i Syrien på en enda vecka än de som dött hittills under hela Gazakriget. Om du bryr dig om människoliv borde du kanske också skriva något om detta. Men det är inte så intressant eftersom Israel inte är involverat. FNs Säkerhetsråd har inte sammanträtt under veckan som gått för att debattera detta. Ingen politiker har uttalat sig om detta vad jag känner till. Inga media har behandlat det, förutom BBC som gjorde en kort notis. Ganska märkligt eller hur? De kristna i Irak flyr från sina hem. Är det skillnad mellan människor. Är inte människorna i Syrien och Irak lika mycket värda som palestinierna?

  Gilla

  1. Hej Lars!

   Varje dag dör 50 000 människor på grund av fattigdom, så varför skriver inte du om det varje dag? För det första så är argumentet att de som uppmärksammar palestiniernas lidande borde fokusera på andra, värre övergrepp lite som att kasta sten i glashus, för indirekt erkänner man att övergrepp begås. För det andra är det lite underligt att du anklagar mig för att vara passiv och tyst när det gäller Syrien och Irak – jag förstår helt att de flesta inte orkar läsa igenom allt jag skriver, men om du inte gör det så var lite försiktig med att anklaga mig för att inte skriva saker. Jag har skrivit mängder med bloggposter i många år som uppmärksammar humanitära kriser https://helapingsten.wordpress.com/tag/katastrofhjalp/ (de får i regel väldigt få visningar), jag uppmärksammade förföljelsen av kristna i Irak bara för en dryg vecka sen, http://holyspiritactivism.wordpress.com/2014/07/22/violent-persecutions-of-christians-in-iraq/ och längst upp på bloggen har jag en flik som uppmanar människor att hjälpa offren i Syrien https://helapingsten.wordpress.com/radda-liv/

   Sen är idén överhuvudtaget om att varje individ måste leka nyhetsbyrå och uppdatera varje vecka hur det ser ut i de humanitära kriserna världen över för att kunna ha legitimitet att kritisera någon av parterna i en enda av dem, är förstås absurd, och jag tvivlar på att du själv gör så innan du kritiserar Hamas. Jag har uppmärksammat Syrien gång på gång på gång i blogginlägg som ingen läser, men anledningen till att jag fokuserar på Gazakriget nu är förstås att många kristna har en teologi som försöker rättfärdiggöra kriget och dödandet av civila, vilket inte är fallet i Syrien där de flesta är överens om att både Assad och miliserna begår övergrepp.

   Gilla

 17. Hej Micael, förstår egentligen inte varför du är så besatt att Israel och judar. Självklart lever vi i en demokrati så du får självklart ha en åsikt, det är en sak, men när man läser allt du skriver på din sida och en uppsjö av kommentarer på andra sidor så undrar man hur en utomstående kan vara så besatt av att lägga ner hela sitt liv i detta. Du är ju en vanlig svensk medborgare och bor i Sverige, du borde fokusera på problem här hemma istället eftersom du inte har någon anknytning till Israel på något sätt. Man tror nästan att du inte vågar skriva om en hel del som händer i Sverige för det är enklare att moralisera över någon annan på internet och på håll då slipper du ta ansvar från dina grannar, vänner o arbetskompisar och behöva möta dem öga-mot-öga. Att rabbla bibelord är din ensak men att lägga dig i något som du egentligen inte har med att göra är konstigt. Sen tycker jag det är en oförskämdhet att lägga aspekter på judarnas sionism främst med tanke på vad den kristna religionen har gjort med judar under århundranden.

  Gilla

  1. Hej Michael!

   Jag vet inte hur mycket du läst på min blogg men jag har skrivit över 1000 inlägg här, varav 10 handlar om konflikten i Israel och Palestina. Faktum är att jag har skrivit mycket mer om konflikten i Kongo, den humanitära katastrofen i Sahel och om rumänska tiggare här i Sverige än vad jag skrivit om den här konflikten. De inläggen har dock fått ytterst lite uppmärksamhet, och de är inte kontroversiella på något sätt – i vanliga fall håller ju de flesta med om att krig är dåligt och det är bra att stå upp för mänskliga rättigheter.

   I och med det kraftigt eskalerade Gazakriget hände dock något som jag känner igen från 2009 och 2012, mängder av mina kristna vänner – vi snackar hundratals – började stödja Israels armé i sociala medier, sprida nidbilder och vinklad information om konflikten och citera bibelord för att rättfärdiggöra kriget. Och detta vill jag bemöta, för den kristna sionismens konsekvenser i världspolitiken är välbelagd, och oavsett hur långt borta vi är från en konflikt händer det något i vår själ när vi rättfärdiggör dödandet av barn. Sen håller jag inte med om att vi inte får bry oss om något utanför våra landsgränser.

   Guds välsignelse!

   Gilla

 18. Hamas glorifierar död. De söker död och de jublar när civila dör. Israel anser det vara en katastrof när civila omkommer och gör allt de kan för att undvika det. Om inte annat så av egoistiska skäl eftersom det drar hela världsopinionen emot dem.

  Men av någon konstig anledning anser Israel att man måste försvara sitt eget land. Mycket märkligt. Det är klart att de borde ju lägga sig ner och låta terroristerna utplåna deras land, vilket Hamas har som målsättning. Det står i deras grundstadga:

  Artikel Sju:

  ”Domedagen kommer inte förrän muslimerna bekämpar judarna (dödar judarna), när juden gömmer sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden ska säga O Muslimer, o Abdulla, det är en jude bakom mig, kom och döda honom. Bara Gharkad-trädet kommer inte att göra det, eftersom det är ett av judarnas träd.” (Berättat av al-Bukhari och Muslim.)

  Å andra sidan, om nu det judiska folkets omvändelse kommer att ge liv åt hela världen som Paulus skriver (Rom 11:12,15), så kanske det finns någon som vill förhindra det. Eller vad tror du?

  Du bad ovan att jag skulle ta upp någon av GTs profetior som inte stämmer med ditt resonemang. Hur tolkar du Sak 12 att alla nationer ska vända sig mot Jerusalem. 1. Har det redan hänt? I så fall när? 2. Om det inte har hänt när kommer det då att hända?

  ”En profetia, HERRENS ord om Israel. Så säger HERREN, han som har utspänt himlen och lagt jordens grund och som har format människans ande i henne: Se, jag skall göra Jerusalem till en berusningens kalk för alla folk runt omkring. Också Juda skall drabbas, när Jerusalem blir belägrat. Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne. På den dagen, säger HERREN, skall jag slå alla hästar med förvirring och deras ryttare med vanvett. Men över Juda hus skall jag öppna mina ögon, när jag bland folken slår alla hästar med blindhet…
  På den dagen skall jag bestämma mig för att utrota alla hednafolk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde.” Sak 12:1-4,9-10

  Tack och Gud välsigne dig!

  Gilla

 19. Kul att se din(a) filmer med en lite annan vinkling än den militanta hållning som fundamentalistiska kristna som idag oftast har.

  Jag har läst mycket om detta och jag kan inte mer än häpna över hur historielösa kristna idag väljer att vara. Backar man tillbaka så ser man att konflikten idag har sitt tydliga avstamp i den europeiska kolonoaltiden och hur man från kolonialmakterna behandlade människor och nationer. Betänk att innan staten Israel bildades bodde MÄNNISKOR i området som inte fick del i beslutet om en Judisk stat skulle bildas. Tvärtom, det resulterade i att de blev fördrivna från sina hem och fick leva ett liv som flyktingar. Byarna jämnade staten Israel med marken och på väldigt många platser har man planterat träd för att dölja vad som en gång fanns där.

  Hur skulle vi reagera om någon kom och, med en annan stats godkännande ockuperade vårat hem och vår mark med hänvisning till en 3000-årig bok vars innehåll vi inte alls sympatiserade med eller trodde på??

  Förenklat är det precis vad som Palestinierna råkade ut för.

  En annan intrssant sak är Hamas. Vi kan nog se att Hamas inte är en positiv kraft för Palestinierna idag och att deras agerande inte understödjer någon fredssträvan. Men vi måste också betänka att Hamas valdes till Palestinas regering i DEMOKRATISKA val. Dock var inte västvärlden nöjd med Hamas som bojkottades överallt i världen.

  Väst p*ss*de på det palestinska folket och underkände deras demokratiska vilja. HAmas å sin sida hade gått till val på att Israel skulle utplånas. OK, inte så smart, men även PLO hade den agendan. Men då Yssir Arafat blev inbjuden och lyssnad på som en statsman vände det snabbt och ett fredsavtal skrevs. Vad hade hänt om omvärlden bjudit in Hamas som legitim regering för Palestina? Tyvärr får vi inte veta men jag tror att det skulle se helt annorlunda ut i Palestina/Israel idag.

  Men varför la inte Hamas sin agenda om Israel åt sidan för att bli accepterade av omvärlden? Dom hade gått till val på (bland annat) att Israel ska utplånas. Då kan man inte backa på det med en gång.

  Politik kallas det. Den är föränderlig.

  För den som vill fördjupa sig i Israel/Palestina UTANFÖR bibeln kan jag rekommendera ”Ett annat Israel” av Susan Nathan.

  http://www.bokus.com/bok/9789170372940/ett-annat-israel-min-resa-over-den-judisk-arabiska-gransen/

  Hon är Judinna som flyttar till Israel och beskriver landet ur ett litet annat perspektiv. Nyttig läsning för alla som förnekar att Israel gör några som helst fel.

  Gilla

 20. Israel kan vinna kriget men de kommer ALDRIG att vinna FREDEN. De har lyckats skapa minst 2 generationer Hamas- / Al Qaida- / Isis-anhängare. Jag tycker synd om de vanliga israelerna. Jag tror att de i framtiden kommer att ångra att de haft en sådan statsminister som Benjamin Netanyahu.

  Gilla

  1. Du tror inte att palestinierna ångrar att de valde Hamas? Civilbefolkningen har inget att frukta från Israel. De vet att IDF har Hamas som måltavla men att Hamas håller civila som sköldar.Vad de verkligen anser får vi inte reda på eftersom de inte törs föra fram kritik mot Hamas. Alla kan nog inte dra rationella slutsatser eftersom de är proppade med antiisrael-propaganda.

   Gilla

   1. ”Du tror inte att palestinierna ångrar att de valde Hamas?”
    Mycket möjligt att många ångrar Hamas men jag tror att det är fler som blivit stärkta i att Hamas är de enda som gör något konkret för deras räkning.
    vi ska inte underskatta effekten av att folk radikaliseras då de lever under förtryck. Palestinierna på Gaza torde se Israel som förtryckare, okupanter och Hamas som de som står för motståndet. För varje bomb som Israel släpper över Gaza så skapar de förmodligen fler Hamas anhängare. Det har hittils aldrig fungerat att bomba sig till fred så varför skulle Israel lyckas.

    Det finns ett talessätt som säger att: ”Om du gör som du alltid gjort så får du det du altid fått”.

    Kan Israel istället för att bomba visa Palestinierna att de aktivt arbetar för att ge dem en bättre tillvaro så har dom förmodligen allt att vinna och det skulle försvaga Hamas. Jämför Europa efter första och andra världskriget. Efter första världskriget så fick tyskland lida och de förödmjukades på flera sätt. Det banade vägen för Hitler och andra världskriget. Efter andra världskriget hjälpte man aktivt tyskland att bygga upp landet vilket ledde fram till det tyskland vi har idag.

    Hamas är helt klart problematiskt för både Israel och Palestinierna men det har med all tydlighet visat sig att Israels nuvarande politik inte fungerar. Raketerna fortsätter att skickas från Gaza oberoende hur mycket Israel bombar. Det är då det är dags att tänka om.

    Gilla

    1. Ca 8000 raketer har skickats från Gaza sedan 2005 då Israel gjorde Gaza etniskt rent från Judar.
     Israel stöttade dåvarande parti och hjälpte Gazaborna med 3000 växthus och hjälpte dem att bygga upp sin infrastruktur. Men som jag skrev tidigare så fick de 8000 raketer som tack.

     Detta handlar inte om vanlig krigsföring, med en motpart som går att diskutera med. Detta är djävulen som försöker förhindra att profetiorna i bibeln inför Jesu 2:a återkomst skall fullföljas.

     Läser vi bibeln så ser vi att det som händer i Israel idag, följer bibelns skeende.

     Gilla

     1. ”Detta handlar inte om vanlig krigsföring, med en motpart som går att diskutera med. Detta är djävulen som försöker förhindra att profetiorna i bibeln inför Jesu 2:a återkomst skall fullföljas.”

      Tyvärr verkar du mfl vara helt låst vid bibeln. Jag tror att det bidrar till att cementera läget i Palestin/Israel.

      ”Läser vi bibeln så ser vi att det som händer i Israel idag, följer bibelns skeende.”

      Om du läser Sagan om ringen som en profetisk text så kan du nog se att konflikten följer den boken också om du vill. För tänk (hemska tanke) om bibeln är skriven i ett annat syfte än vad du vill tolka in??

      Gilla

 21. Jag håller med min vän Jonathan Ashauer och Jon

  Gideon Levy är en israelisk journalist ( hans judiska föräldrar flydde från Tjeckoslovakien 1939) i den israeliska oppositionstidningen Haaretz han skriver

  ”Varför valde Gazaborna Hamas i stället för en mer moderat ledning? Därför att de moderata i åratal har försökt uppnå något, vad som helst, och allt de har fått är förnedring och israeliskt avvisande. Har Israel gett palestinierna anledning att välja den Palestinska befrielse-organisationens väg med diplomati framför Hamas våldsamma motstånd? Har PLO fört dem en tum närmare en stat eller frihet?  ” läs mer i
  http://stigstrombergsson.blogg.se/2014/july/allt-ar-hamas-fel.html

  Gilla

  1. Berglund, vinklat och enögt som vanligt. Yasser Arafat fick erbjudande av över 90% av ”Västbanken” men han nobbade. Han ville ha allt eller inget. En miljon araber bor i Israel och har rösträtt och full demokrati. Detta hade kunnat omfatta även de övriga om de varit lojala och stannat kvar som de andra gjorde.
   Denna konflikt skapades av de omkringliggande arabländerna, men detta vill du inte erkänna.

   Gilla

   1. ”Yasser Arafat fick erbjudande av över 90% av ”Västbanken” men han nobbade. Han ville ha allt eller inget.”

    Så om Sverige skulle bli okuperat och vi fick erbjudande om att få 90% av småland att bygga en egen nation så röstar du för att vi ska acceptera det erbjudandet?

    Eller skulle du propagera för att vi ska ha tillbaka hela sverige istället?

    Gilla

    1. Din bild haltar på båda benen. Det s k palestinska folket har aldrig ägt den s k Västbanken, de har aldrig haft någon statsbildning i detta område. Om du hävdar motsatsen så presentera en palestinsk regent före 1948. 🙂
     Att kunna historien gör att man slipper skriva nonsens.

     Gilla

     1. Som andra fundamentalister fixerar du dig vid om det funnits en Palestinsk stat eller inte.
      Vad har det för betydelse då det inte heller fanns en Judisk stat i området?
      Dock fanns det människor som bodde där oavsett vad deras stat hette. Dessa blev fördrivna och deras hem jämnades med marken då Israel bildades.

      Gilla

  2. Gideon Levy anklagades nyligen i Knesset för landsförräderi på grund av de lögner han skriver om Israel. Levys egen son uttryckte sin djupa besvikelse över sin egen far genom det han skrivit om Gaza. Levy är en Quisling som media i väst har som idol. Men han är inget att lita på.

   Gilla

   1. ”Levy är en Quisling som media i väst har som idol. Men han är inget att lita på.”

    En vanlig metod för totalitära stater är att man demoniserar och svartmålar sina motståndare. Israel verkar vara duktig på detta.

    Gilla

    1. Israel är ingen totalitär stat. Det är en demokrati där araber har mer rättigheter än i något annat arabland. Gideon Levy är en Quisling som förråder sitt eget land genom att ljuga for utlänningar som du, som tror alla dessa lögner. Alla i Israel vet att han ljuger. Han representerar inte på något sätt folket.

     Gilla

     1. Israel beter sig i vissa sammanhang som en totalitär stat. Att Gideon Levy ljuger skulle kunna vara sant om det inte var så att det finns en hel del intern kritik samt att det finns flera andra som beskriver samma sak som honom om hur Israel beter sig mot Palestinier/Araber.

      Gilla

 22. Missade..

  ”Denna konflikt skapades av de omkringliggande arabländerna, men detta vill du inte erkänna.”

  Denna konflikt skapades inte av arabländerna utan är en rest och konsekvens av det gamla kolonialväldet som fanns. Hela mellanöstern var okuperat av europeiska kolonoialmakter som godtyckligt delade upp länderna utan att ta hänsyn till människorna som bodde där. Se problematiken med Kurderna.

  Judarna lovades efter 1:a världskriget att de skulle få skapa en egen stat i Palestina (Balfourdeklarationen (1917)) Dock utan att det skulle få påverka den arabiska befolkningen. Hur det gick sedan vet vi. Ingen frågade människorna som bodde där om det var ok utan man körde över dessa. Då de sa ifrån och tog till vapen fick den nya judiska staten hjälp från USA med vapen vilket gjorde att de kunde slå tillbaka mot de arabiska bönderna.

  Skulden till hela Palestinakonflikten bottnar i kolonialtiden och det som hände efter det. Lyft blicken från bibeln en stund och kom till oss i den verkliga världen.

  Därmed inte sagt att Hamas har rätt att göra som de gör.

  Gilla

  1. jon, du har rätt till viss del. Det vi ser idag har delvis sitt upphov i den uppdelning som Frankrike och England gjorde efter 1:a världskrigets slut. Men det har mest med Syrien och Libanon att göra.
   Det som du med flera borde erkänna är att det aldrig funnits ett palestinskt folk, utan detta folk är vanliga araber som bott i området olika länge. De flesta som flydde till Gaza 1948 hade också invandrat för inte så länge sedan. Den judiska invandringen under tidigt 1900-tal bidrog också till en arabisk invandring.

   Allt detta är emellertid sekundärt. Den verkliga orsaken till att det judiska folket har rätt att bo i Israels land, är att det gavs till Abrahams son Isaks avkomlingar till evig tid.
   SÅ (är det)

   Gilla

   1. Att de arabiska ledarna fanns med i beslutet, åtminstånde före andra världskriget kan så vara. Islam var och är en mycket tollerant religion som historiskt har har samexisterat och accepterat andra religioner. Speciellt judendomen. Tollerans är ju dock inget som kännetecknar kristendomen i samma utsträckning.

    ”Allt detta är emellertid sekundärt. Den verkliga orsaken till att det judiska folket har rätt att bo i Israels land, är att det gavs till Abrahams son Isaks avkomlingar till evig tid.
    SÅ (är det)”

    Och där hamnade handen i köttkvarnen. Det är ju precis vad detta i grunden verkar handla om för er. Varför ens bemöda er att försvara och bortförklara Israels handlingar? Självklart har gud gett judarna landet och det är helt ok med folkmord för att försvara det. Ett liv är ju inte värt något för gud. Joshua utrotade befolkningen på de mest bestialiska sätten med guds goda minne. Dagens Israel gör det. Har läst otaliga försvar för det och någonstans hamar det i att människorna på den tiden offrade barn till gudarna. Idag får man läsa att Hamas offrar barn till att gräva tunnlar och använder mänskliga sköldar.

    Har det inte slagit dig likheterna i argumentationen? Och hur kan man sätta en så total tilltro till SIN tolkning av en 2-3000 årig text? Tänk om du tolkat den fel? Se bara det här bloggiinlägget. Tydligt är att man kan komma till olika slutsatser med samma text. Om detta vore en så gudomlig text, borde den då inte vara klarare och omöjlig att tolka fel, dvs alla kom till samma slutsats?

    TA en funderare på din inställning. En gud som är kärlek men som accepterar mord i sott namn, kan det verkligen stämma?

    Gilla

    1. Visste du att den största religionen i Arabländerna, fram till Mohammed fick sin uppenbarelse, var Kristna?
     När Mohammed bodde i Mecca så var han tollerant mot de övriga religionerna, men när han flyttade till Medina så startade Mohammed utrotningen av Judar och Kristna.

     Idag så håller de sista Kristna i Irak och Syrien på att utrotas av dina ssk. tolleranta muslimer (Judarna är sedan länge i princip borta).

     Visste du att muslimerna har konfiskerat 10ggr så mycket egendom av judar i arabländerna än vad Israel är till ytan stort (inkl. materiella saker)?

     Jag har några mycket bra muslimska vänner, och jag är glad att de inte är koranen trogen, för då skulle de aldrig acceptera att umgås med mig.

     Så länge muslimer inte är trogen koranen, kan de leva i ett civiliserat samhälle.
     När de blir koranen trogen så får vi ett samhälle liknande Gaza, Irak, Iran, Syrien med Hamas och IS (ISIS) som ledare.

     Är västvärlden blind för fakta/historia?

     Gilla

     1. VÄstvärlden är nog inte mer blind än någon annan. Man selekterar det man vill se. Lite som du gör nu. Men faktum är att då muslimerna härskade runt medelhavet så var religionsfriheten och toleransen stor. Något som dom kristna sen kom att ändra på.

      ”Idag så håller de sista Kristna i Irak och Syrien på att utrotas av dina ssk. tolleranta muslimer (Judarna är sedan länge i princip borta).”
      Nu slår du vilt omkring dig. Islam är i grunden en tolerant religion och har historiskt varit det. Dock händer det något då människor radikaliseras och tar till religion som ursäkt. Precis som med bibeln kan man hitta fösvar för de mest bisarra saker i koranen. Dock inget som vanliga muslimer tolkar in men som radikala grupper tar som ursäkt. Frågan är om de är rättrogna muslimer. Jag arbetar mot en hel del rättrogna muslimer och de är ärliga, fromma och plikttrogna människor. De tar helt avstånd till alla former av terrorhandlingar.
      Med bibeln i hand så har en mängd grymma brott förekommit. Se bara Ruwanda.

      ”Visste du att muslimerna har konfiskerat 10ggr så mycket egendom av judar i arabländerna än vad Israel är till ytan stort (inkl. materiella saker)?”
      Vad har det med Israel och Palestinierna att göra? Ger det Israelerna rätt att beté sig hur dom vill? Att människor förtrycks i totalitära stater pga sin religion, politik eller grupptillhörighet är bedrövligt men vi vet att det sker. Det kan aldrig ursäktas. Men att dra upp det här som argument…… hur tänkte du??

      Gilla

     2. Ett tillägg. samt och diskuterade med en kollega som är muslim och kurd om just detta med de muslimer som bgår våldshandlingar i islams namn mm och uppfattningen bland muslimer är att dessa inte på något sätt är riktiga muslimer. De har dålig kunskap om koranen och hur man ska leva som rättrogen muslim. Känner igen det från diskussioner om vem somä r en äkta kristen och vem som inte är det. så frågan är om man ska tro en aktiv muslim eller om man ska tro vad fundamentalistska kristna påstår om islam??

      Gilla

  2. Din story stämmer inte. Arabledare, inte bara kolonialmakter, deltog i det beslut som fattades efter Första Världskriget att ge Palestina till judarna eftersom judarna kommer från detta land. Den arabiske ledaren även välkomnade judarna till Palestina. Det handlade inte om kolonisation.

   Det var Hitlers nära bundsförvant Stormuftin i Jerusalem Husseini som av religiösa, muslimska skäl, sedan började hetsa araberna mot den judiska invandringen. Palestinierna erkänner honom idag som deras landsfader. Det är Islam som mer än något annat ligger bakom konflikten i området. Inte kolonisation.

   Gilla

 23. Tydligen bortplockad här för att sanningen svider för mycket för den kristna högern som håller på och celldelas i denna blogg. HRW (Human Rights Watch) anklagar Israels armé för att skjuta ner obeväpnade palestinier som flytt bombningarna. HRW anser att detta är ett
  solklart krigsbrott. Plockas detta bort eller vågar någon sk kristen svara.

  Gilla

 24. Herren är densamme i dag och alltid. Herrens folk ska återvända och få tillbaka sitt utlovade land. det står i skriften. och det sker nu framför våra ögon. Vår generation får se det. De som inte vill att det judiska folket ska få detta, har inte läst skriften så bra. Och de är då motståndare mot Herren och vad profeterna har sagt. Det står också att styggelsen som står på den heliga platsen, ska tas bort, när tiden är inne,( Mosken)`Och det tredje templet ska byggas. Vi väntar på den uppfyllelsen.

  Gilla

  1. Maria. F.
   Hur många hedningar tycker du att det är ok att man offrar/mördar för att bibelns ”profetia” ska gå i uppfyllelse? 100 st? 1000 st? 100 000 st? När måste vi sätta ner foten och faktisk tänka om ifall den profetian har ett för högt pris för att förverkligas? Vad tycker du är ett lämpligt antal människor som ska mördas?

   Gilla

 25. Micael Grenholm, min broder, hur är det? Är de frälsta hedningarna det nya gudsfolket som ärvt alla löften som getts till Israels folk? Du har inte svarat på min lååånga kommentar om beth & alef. Det skulle hedra dig om du kan erkänna att du börjar ompröva din teologi. Jag har fått ändra uppfattning mer än en gång. 🙂

  Gilla

 26. Vem vill att folk ska mördas, Jon? Ingen VETTIG människa vill väl de. Men kan vi ta bort gamla profetsior, säga att de inte är sanna ? Då börjar vi tvivla på Bibeln. Och hur går det då med vår tro ? Må Herren bevara oss i tron.

  Gilla

  1. ”Men kan vi ta bort gamla profetsior, säga att de inte är sanna ?”

   Vänd på resonemanget. En kärleksfull gud, skulle han/hon acceptera att oskyldiga människor mördas för att driva igenom en profetsia? Är det verkligen den guden som vi ska tro på? JA det kanske är så att profetsiorna skrevs av människor i vredesmod eller på annat sätt för att fylla et av deras syften. Fundera på om ett människoliv är så lite värt för en gud att han utan att blinka kan låta tusentals palestinier dö för att driva igenom en profetia?

   Gilla

   1. ”Rätten att försvara sig” är en sak och frågan om proportionalitet mm ingår där.
    Att expandera Israel är väl något helt annat och det är väl det Sionister anser är rätt? Hur har man tänkt sig denna expansion? Kommer landet att ligga fritt och ledigt eller blir man tvungna att döda hundratusentals människor och driva än fler på landsflykt för att uppnå sitt livsrum?

    Jag hoppas att det var Stalin som sa ”Vill man göra en omelett måste man knäcka ägg” och inte Gud.

    Hur får man ihop bergspredikan med denna expansion? Menade Jesus att vi skulle älska våra fiender men slå ihjäl dem strax därpå?

    Gilla

 27. Herregud vilka kristna högertomtar som grasserar på detta forum, Lars Enarson står och
  svamlar på något fält om att Israel är mycket snälla som inte mördar fler barn och kvinnor
  p g a att de faktiskt kan det, sen jämför han med andra krig i bl a Kosovo för att visa på
  skurkstaten Israels godhet. Lars tycker att 400 döda barn + 10 000 tals traumatiserade
  är helt ok, Israel har inte brukat övervåld i Gaza för Hamas ( skurkar, men inte lika stora
  skurkar som Israel) ”fyrverkeriraketer”. Lars klipp av dig skygglapparna och titta på verkligheten som omväxling.

  Gilla

  1. Din totala okunnighet kring vad hamas är för några stjälper dina argument. Du framställer dig själv som djupt okunnig. Din brist på balans och reflektion gör att det är svårt att ta dig på allvar. Sen får du stämpla folk som högerspöken om du vill, men eftersom du endast är anklagande och djupt onyanserad så faller din argumentation platt.

   Gilla

 28. Martin, du kör med lite översittarfasoner märker jag. Att du sen köper all proisraelisk
  propaganda är inte mitt problem. Du ser inte skogen för träden skymmer, det du
  anklagade mig för är precis det du själv svara med. Har aldrig i något forum försvarat
  Hamas men jämfört med Israels terror så ter sig deras terror pinsamt banal. Vad vet
  du om min kunskap angående Hamas, du har inte nämnt något som motbevisar det
  jag skrivit utan kör själv med någon simpel härskarteknik om okunnighet, brist på balans
  mm. Men så är det väl när kristna högerspöken som du själv blir trängda utan några
  egna svar eller förklaringar.

  Gilla

  1. Högerspöken… Där har du ditt problem. Jag förespråkar inte våld, men däremot blundar jag inte för hamas agenda, vilket du verkar göra. Du kan inte blunda för att hamas ideologi är grundat på deras religiösa uppfattning. De hatar judarna. Tror du då att de skulle kunna dela landet med dem? Du får kalla det härskarteknik om du vill, men du saknar brist på argument. Läs på om islam, hamas och deras syn på det som kallas ändens tid. Du talar om Israel som apartheid-stat. Du får nog börja föra fram dina argument. Att kolla upp vad hamas står för är inte svårt, men dina påståenden vittnar om okunnighet. Upp till bevis. Kalla det för härskarteknik om du vill. Men jag har inte läst något bevis från din sida.

   Gilla

   1. Måste få lägga mig ioch ge rune en hel del rätt i det han skriver. Har följt ett flertal kristna bloggar under de senaste åren och tyvärr så finns det en hel del rasism, islamofobi mm som huserar där. Att Hamas är en organisation som har en hel del tvivelaktigheter i sitt bagage tror jag att vi kan var överens om.
    Även Rune tror jag kan skriva under på det??

    Men vad som blundas för är Israels roll i det hela samt det historiska skeendena som har skapat dagens Israel och som har lett till att en organisation som Hamas har fått fotfäste. Vad frågan också har varit är om Israels agression sår i propotion till Hamas agression. Just nu är det som om Tyskland på 70-talet skulle isolera och bomba ett mindre tyskt samhälle för att bader-meinhof ligan fanns där.

    ”Läs på om islam, hamas och deras syn på det som kallas ändens tid.”
    Jag har en hel del muslimer på min arbetsplats. Den rådande stämmningen är att varken Hamas eller ISIS och liknande organisationer är representativa för islam. Man tar avstånd till deras handliingar och ideologi. Vi måste fråga oss om vilka som är mest lämpade att berätta vad Islam står för, Muslimer so praktiserar islam eller svenska kristna?? Tror inte att någon här skulle acceptera en beskrivning av kristna som hamas framförde.

    Sen frågan om Israel har ett system som liknar aparteheid?? Det finns en stark inom israelisk kritik mot den egna staten om hur dom behandlar Palestinier. Susan Nathans bok ”Ett annat israel” är ett exempel på denna kritik. Fälj med i rapporteringen från israel om de judiska bosttarnas konflikt med palestinier så ser man också att staten israel systematiskt förtrycker palestinierna.

    Ni har från kristet håll inte kommit med så mycket bevis heller mer än att ni systematiskt förnekar och avvisar all kritik mot Israel som lögn och hat. Men speciellt mycket bevis för att så är fallet har jag inte lyckats finna.

    Gilla

 29. Har du läst någonstans där jag skriver att Israel gör allt rätt? Att kalla Israel apartheid-stat är att förringa apartheid som det verkligen var i syd Afrika. Vet att många muslimer här tycker illa om våld, men frågan är vad islam lär? Det kan nämligen vara stor skillnad vad islam lär och hur moderata muslimer i Sverige lever och tycker. Du grundar ditt påstående på vad Israel-kritiker säger/skriver. Jag önskar lite mer balanserad syn i kritiken. Att demonisera Israel och sätta hamas i en slags offer -ställning påstår jag visar antingen på okunnighet eller antisemitism. Jag kan inte förstå hur man kan tycka det är okej eller förminska allvaret i det att hamas vill utrota judarna. Med detta inte sagt att det är djupt tragiskt och hemskt det som sker i Gaza, när barn dör. Sen kan du inte göra den osmakliga jämförelsen med Tyskland. Hamas är framröstat av folket och en av deras agendor är att utrota judarna. Det går inte jämföra.

  Gilla

 30. Martin, dina kommentare här får mig att fundera på skillnaden mellan islamska fundamentalister och dito kristna, vilket jag upplever att du tillhör. Du har inte skrivit
  att Israel gör allt rätt säger du…Har du skrivit något överhuvudtaget som inte
  glorifierat Israel och deras sk heliga kamp mot Hamas. Jon har precis som jag inte
  på något sätt försvarat Hamas men du kan inte ens erkänna att Israels anfall mot
  Gazas civilbefolkning är fullständig oproportionerligt för att använda en mildare
  beskrivning. Israel är en apartheidstat som behandlar människor olika beroende
  på vilken etnicitet de har. Du är inte intresserad att diskutera Israels människosyn
  överhuvudtaget utan bara ”med en dåres envishet” upprepa Hamas som jordens
  avskum, det finns flera avskum som du då borde lyfta fram från Israels historia
  som t ex Menachem Begin, han var medlem i Irgun klassad som en terrororganisation
  av Storbritannien. Han var direkt ansvarig för att 91 människor dog genom bombningen
  av King David Hotel i Jerusalem, en brevbomb hade senare skickats till Västtysklands
  förste förbundskansler. Herr Begin hade där gett ekonomiskt bidrag till terrorgruppen
  som skickat brevet. Att han sen konventerade och fick dela nobelpriset med Sadat
  visar hur lätt Israels terror alltid kommer undan tack vare mäktiga stödstater som USA.
  Israel har givetvis rätt att trygga sina gränser – inte att fortsätta tränga ut Palestinier
  och göra illegala bosättningar på västbanken – inte att bomba civila obeväpnade sönder
  och samman trots upprepade förvarningar från FN – inte att bygga gigantiska ”Berlin-
  murar” för att strypa och kontrollera inflödet av förnödenheter och civila i Gaza – inte
  att behandla människor olika beroende på deras bakgrund, läs gärna Somar Al Nahers
  ledare i Aftonbladet om Israel som apartheidstat (2014-07-25).

  Gilla

  1. En fråga till: varför ska jag försvara vad Israel gjort i historien? Men egentligen har du rätt ; om alla som inte tycker som du är fundamentalister så är jag det. Du vet att man kan stödja en nation utan att för den skull tycka det de gör är alltigenom bra. I din värld verkar det inte gå men jag är rätt säker på att du inte är konsekvent. Vänsterfundamentalister brukar sällan vara det. 🙂 Nu får du och Jon fortsätta att debattera med varandra. Detta är fruktlöst och kommer inte förändra vare sig min eller din åsikt.

   Gilla

  2. Du blottar återigen ”okunnighetens strupe”.

   Hamas vill utrota Judarna och ta över HELA Israel. Istället för att araberna skall ha 99% av mellanöstern skall de ha 100% av mellanöstern.
   http://sv.wikipedia.org/wiki/Hamas_stadgar

   All heder åt muslimer som inte stöttar Hamas (Islam), men de är däremot inte koranen/haditherna trogen.

   Här följer några utdrag ur stadgarna:
   ”Israel existerar och kommer att fortsätta att existera till dess att Islam utplånar det.”
   ”Det finns ingen lösning för den palestinska frågan förutom genom jihad” Artikel 13
   ”Att genom jihad befria Palestina är en individuell plikt” Artikel 15
   ”Att lämna kampen mot Sionism är högförräderi” Artikel 32
   ”Profeten, Allah välsigna honom och ge honom frälsning, har sagt: ’Domedagen kommer inte komma förrän muslimer bekämpar judar, när juden kommer att gömma sig bakom stenar och träd. Stenarna och träden kommer att säga O muslimer, O Abdulla, det finns en jude bakom mig, kom och döda honom.’” Artikel 7

   ”Den sionistiska planen är gränslös. Efter Palestina kommer sionisterna fortsätta från Nilen till Eufrat. När de etablerat sig där kommer de fortsätta att expandera” Artikel 32

   ”Med sina pengar tog de kontroll över världens medier, nyhetsbyråer, press, bokförlag med mera…de låg bakom den franska revolutionen, den kommunistiska revolutionen och de flesta andra revolutioner vi hört talas om, här och där. Med deras pengar skapade de hemliga sällskap som Frimurarna, Rotaryklubbar, Lions och andra i olika delar av världen med målet att sabotera samhällen och uppnå sionistiska mål. Med deras pengar kunde de kontrollera imperialistiska länder och få dem att kolonisera många länder för att utnyttja deras resurser och sprida korruption.” Artikel 22

   Klicka för att komma åt PDF_06_032_2.pdf

   VAR hittar du liknande stadgar i din ssk. apartheidstat?
   Nämn EN!

   Vilkens ärende går du?

   Gilla

  3. Din onyanserade kommentarer möter inga gränser……
   Jag vill nyansera dessa okunniga påståenden som mer hör hemma på -30 talet än detta årtusendet.

   OM UTPLÅNANDET AV ISRAEL HAMAS har i sina stadgar tydligt angett att Israel ska utplånas. PLO har också inskrivet i sina stadgar att dess målsättning är att utplåna staten Israel.

   – Osloavtalet från 1993 innebar att PLO lovade att ändra stadgarna om att utplåna Israel. Inga ändringar gjordes. . .

   – Oslo II några år senare upprepade löftet. Inga ändringar gjordes. . .

   – När Arafat senare också fick Hebron upprepades löftet. Inga ändringar gjordes. . .

   PLO:s målsättning är således – enligt nu gällande Stadgar – att utplåna Israel. Löftena om ändringar i Stadgarnas text blev aldrig av.

   Varför försöker alla donatorer i väst dölja detta faktum, eller låtsa som om stadgarna inte finns?

   Hur ser du Rune Persson på dessa stadgar?
   Men du kanske tycker det är jobbigt att svara på dessa obekväma frågor?

   Du skriver även:
   ”Israel är en apartheidstat som behandlar människor olika beroende
   på vilken etnicitet de har. ”

   Det finns en känd nazist som utryckte ”upprepar man en lögn tillräckligt ofta så blir den en sanning”

   Du går i dess ledband.

   I israel bor det Judar, Araber (palestinier), kristna, ryssar, afrikaner.
   ALLA dessa Israelsiska medborgare har FULL rösträtt. De har även ett parti (palestinskt, vad annars) som jobbar för att lägga ned staten Israel.
   De arabiska (palestinska) kvinnorna i Israel har en rörelsefrihet och ett MÄNNISKOVÄRDE som INGEN annan kvinna i mellanöstern har (är detta apartheid?).

   Och du ”snackar” om en apartheid stat.

   Klarar du av frågan jag tidigare ställde till dig?

   Gilla

 31. Har jag glorifierat Israels försvar? Hänvisa gärna till en sådan kommentar. Du stämplar folk till höger och vänster och verkar tycka att du är balanserad. Ang apartheid-stat: vad säger du om att Israel har araber i knesset och i sitt domstolsväsende. Att de som har medborgarskap har rösträtt? Hur klingar det med ditt apartheid begrepp? Vad ger dig för rätt att stämpla mig med åsikter som du inte vet ett dyft om? Trångt i din värld där bara en åsikt ryms. Resten stämplas som idioter. Vad jag verkligen tycker och tänker i frågan tänker jag inte dela med en till synes rabiat vänsteranhängare, (det är det rabiata jag är emot) utan sparar det till de som uppskattar meningsutbyten och inte demoniserar de av annan uppfattning.

  Gilla

 32. Tydligen trampar jag på mycket ömma tår här hos kristna fanatiker som Martin och
  Jan-Åke, ni kan inte att bemöta mig på ett vuxet sätt utan kallar mig rabiat vänster-
  anhängare, att jag går i nazisternas ledband (snacka om förtal Jan-Åke). Ni verkar
  synnerligen obalanserade och skrämmande obehagliga. Jan-Åke- varför ska jag
  svara på dina sk frågor, du och Martin har inte bemött en enda av mina påstående
  när det gäller Israels terrorbombningar som i hög grad drabbat barn och kvinnor.

  Fattar ni själva vad ni håller på med, jag har varken försvarat PLO eller Hamas
  till skillnad från er som börjar spela förnärmade och upprörda så fort jag nämner
  Israels övervåld. Det grövsta är nog Jan-Åkes antydan att jag skulle gå i nazisternas
  ledband, du verkar helt galen Jan-Åke helt utan sinne för proportioner, sans och
  vett. Ja ni har nu bevisat att ni är kristna fundamentalister som avkräver mig på svar
  och fakta men kan inte själva styrka något av ert svammel. Snacka om att ni kastar
  sten i glashus. Tackar nu för mig, jag inser att det är meningslöst att kritisera Israels
  extrema övervåld och bombningar av oskyldiga barn och kvinnor som inte har sam-
  röre överhuvudtaget med Hamas.

  Gilla

  1. Blev nyanseringen för mycket för dig?
   Blev det uppenbart att kalla den ENDA fullt fungerande demokrati i mellanöstern, där ALLA har samma rösträtt, för en apartheid stat för mycket?

   Alla krig är ett krig för mycket.
   Fundera på HUR 20 st bombade Hamasmål med så få döda (tror det var 4-5st) kan ha gått till om inte Israel har förvarnat innan attacken sker.
   Sedan att Hamas kan tvinga kvar civilbefolkningen som en sköld är djävulsk (men helt i linje med Hamas teologi).

   http://www.sapereaude.se/hamas.html
   http://www.sapereaude.se/hisbollah.html

   Hur tycker du själv att Israel skall hantera en terrornätverk som bara är ute för att utplåna alla Judar och eliminera staten Israel.

   Vill du inte/kan du inte svara på denna fråga heller?

   Gilla

  2. Pinsamma anklagelser Rune. Inga ömma tår när argumenten du kommer med väger så lätt. Som sagt;alla verkar vara fundamentalister som inte resonerar som du. Måste vara väldigt trångt i din värld. Undrar vem det är som slänger med anklagelser och har ömma tår… Den kusliga argumentationen är när man ensidigt spyr galla på den enda demokratin i Mellanöstern och försvarar eller förringar terrorism. Magstarkt. Om inte Israel hade haft sin Iron dome hade du då fortsatt anse att det är fyrverkerier hamas skjuter? Behöver inte svara för jag gissar att det bara blir svepande personangrepp och ett bittert hat för Israel och oliktänkande. Observera; varken jag eller Jan-Åke har skrivit att vi gillar civila dödsoffer. Men kommer aldrig ställa mig på hamas sida.

   Gilla

 33. Kan inte hålla mig (om nu detta kommer in). Har ni problem med läsförståelsen
  Jan-Åke och Martin. Jag har inte i någon mening försvarat Hamas eller Israel
  existensrätt, detta förekommer bara i era indoktrinerade hjärnor, ja ni är
  pinsamma när ni inte fattar att min reaktion är på Israels mördande av civila.
  FN varnade 17 gånger men de bombade ändå flyktingförläggningen för
  någon vecka sen. När Israel bombade en skola som tillhörde FN där familjer
  försökte skydda sig från kriget och över 10 dog så fördömde FN:s ledare
  Ban Ki-Moon detta och sa attacken var ett brott mot internationella lagar.

  FN:s skolor har bombats mist 7 gånger sen kriget startade. Chefen för FN:s
  skolor Robert Turner säger att Israels militärer vet exakt var skolan är och
  att många familjer bor där. Han kan inte förstå att anfallen upprepas hela tiden.
  Jag har inga ord för det, säger Robert Turner. Jag kan fortsätta mycket länge
  med alla krigsbrott ert kära Israel gör sig skyldiga till, men det är väl som att
  kasta pärlor till svinen, ni varken vill höra, se eller förstå verkligheten.

  Kom nu inte med något dravel Martin och Jan-Åke om att jag försvarar Hamas,
  det är en ren LÖGN och det vet ni om ni är läskunniga.

  Gilla

  1. Vad fanns det i dessa skolor?
   Bombade Israel dessa skolor BARA för att få hela världens agg mot sig eller är det så att Hamas har gjort om dessa skolor till en anläggning för avskjutningsramper och sambandcentraler och raketförråd m.m.
   I internationell mening så anses detta vara militära mål.
   Israel varnar den palestinska befolkningen 5 min INNAN de attackerar militära mål, Hamas vägrar låta kvinnor och barn lämna byggnaden.

   När Hamas skjuter (enligt dig) ”fyrverkerier” mot Israels civila barn och mödrar så varnar ISRAEL sin befolkning 15 SEKUNDER i förväg.

   Ingen annan än Israel vill att denna konflikt skall ta slut. Israel har ALDRIG startat ett krig.
   Den senaste (liksom alla andra) vapenvilor har Hamas brutit.

   Hur vill du att Israel skall hantera denna konflikt?
   Ytterligare en svår fråga?

   Gilla

 34. Snälla Samuel åk in till Gaza och bosätt dig i en skola, be sen en bön att Israels
  armé inte ska bomba den. Som vanligt kan Jan-Åke inte ge ett enda svar på varför
  Israel bombar oskyldiga mål, ni tycker väl inte ens FN är trovärdiga i sin kritik mot
  Israel. Adjö.

  Gilla

 35. Var detta det mest objektiva och sakliga du plockat fram så tillåt mig att tvivla. Börja
  du inte också och upprepa det ständiga mantrat att jag stödjer Hamas. Hamas är
  en terrororganisation som tyvärr är folkvald som jag avskyr punkt. Israel är en stat
  som använder terror och övervåld i sin strävan att totalt kontrollera hela Västbanken
  med sina illegala bosättningar där trots löften om tillbakadragande mm mm. Har
  kommenterat Lars tidigare video om du orkat läsa det jag skrivit. Han är en pro-
  israelisk kristen fundametalist helt utan perspektiv på konflikten, inte ett ord nämns
  om civila offer, bara prisa och bedja Israel ytterligare.

  Gilla

  1. Du har tydligen inte fattat att det är Israel som kämpar för sin existens. Araberna kan förlora krig utan att de går under, men Israel kan inte förlora en enda gång utan att de upphör att finnas till. Israel är världens mest humana armé och den heter IDF eftersom det är enbart en försvarsarmé.
   Hamas vill ha civila offer, kan du inte se det av deras handlande.

   Gilla

  2. Snälla Rune!

   Du har missuppfattat sanningen och lyssnar på världens människor istället.
   Israel har det gudomliga löften om landet. Deras gränser kommer bli ännu större om vi ska tro Guds Ord och det gör jag.

   Det finns ingen Palestinsk stat på Gaza eller Västbanken som Herren försvarar. De människor som bor i Gaza tror på en annan gud än Herren. Allah som de tillber är ju en falsk gud.

   Så varför ska ni försvara människor som står i en ställning med evig förbannelse. De tror inte på Herren Jesus.

   De profetior som ännu inte gått i uppfyllelse handlar mycket om Israel och löfteslandet.

   Judarna kommer snart ta emot Messias Jesus, men honom känner inte de hednakristna igen, för de tillber flera gudar, treenigheten.

   Vänd om o prisa Herrens Israel. De kommer att segra och ta emot Messias, deras Gud.

   Frid
   lärjungen

   Gilla

   1. lärljungen

    Har det aldrig slagit dig möjligheten att ni har tolkat bibeln fel om Israels ”Gudomliga löfte”?

    Om Gud givit landet till Judarna, känns det logiskt att så många människor måste dö och leva under förtryck för att löftet ska infrias?

    Älskade inte gud oss allihop så mycket att han vill leva i gemenskap med oss? Hur kan han då så lättvindigt låta så många människor dö utan att få möjlighet att få höra och förstå budskapet?

    Om landet är vore ämnat åt judarna, vore det då inte logiskt att gud visade det på något annat sätt som vore mer tydligt och lättolkat än via en bok som man kan tolka lite som man själv vill och som dessutom har varit oåtkomlig för de flesta människor genom historien?

    Ni är inte ens överens inom kristendomen hur bibeln ska tolkas utan tolkningarna är otaliga. När ni (vissa inte alla) har hittat er tolkning så blir ni så rigida att ni helt tappar bort människor och respekten för liv för att de profetior ni anser kunna utläsa ska, förhoppningsvis uppfyllas. Ni blir så fundamentalistiska i er utövning att ni försvarar att oskyldiga människor dör. PÅ så sätt är ni faktiskt inte bättre än Hamas eller ISIS och andra fundamentalistiska organisationer. Skillnaden är att ni inte aktivt mördar. Men ni förvarar mord.

    Gilla

    1. Hej Jon!

     Jag har aldrig tvekat på Guds Ord. Om jag även skulle önskat ett annat scenario, så får det bli Guds vilja som sker och inte min personliga vilja. Ordet måste bli levande för att var och en ska förstå dess innebörd.

     I gamla testamentet kan vi läsa hur det gick med folk som motarbetade Israel. I Sodom o Gomorra fanns det inte en enda rättfärdig. Alla gick under. Varför? Jo de trodde och tjänade andra gudar än Herren. Hur ska Herren kunna rädda människan då de inte ens TROR på honom att han kan frälsa dem.

     Gud älskar dem som med uthållighet strävar efter sanningen i rättfärdighet. Tror människor att andra vägar än Jesus Kristus kan befria dem, så kan ju inte han hjälpa dem. De tror på en annan ”sanning”.

     Det kanske är mycket som vi människor önskade att Gud hellre kunnat gjort i hans skapelse, än vad som nu sker. Ex. varför skulle skapelsen behöva drabbas av sjukdomar o.s.v. Gud är ju allsmäktig.

     Om vi bara hade liten gnutta av Guds Ord och trodde det, så skulle verkligen Gud vända sitt ansikte till oss.

     Varför är det då såhär. Jo människor kan inte åkalla Herrens namn på rätt sätt.
     Vid dopet i vatten väljer jag av min egen vilja att följa Jesus fullt ut. Jag behöver få syndernas förlåtelse. Detta är min personliga önskan som kommer från djupet av mitt hjärta. Jag döper mig då i överensstämmelse med Jesu missionsbefallning enl. Apg. 2:38-39 i Jesu Kristi namn. Gör man det så följer ett löfte som nästan alla samfund och kyrkor ignorerar. Gud har med ED utlovat den Helige Ande såsom gåva. Det är Gud i oss som öppnar upp Guds Ord så vi förstår bibelns innehåll. Detta löfte som den onde lyckats ta bort från människorna, gäller inte bara de första kristna, nej nej det är ett EDSLÖFTE som gälde dem, oss och alla de som kommer till tro på Kristus i evighet.

     Detta löfte gäller även Israels folk idag som snart kommer ta emot sin Messias. Den här gången kommer de känna igen honom som Herren och som klippan Kristus. Jesus är ju både den synlige Guden som Abarham mötte i Mambres terebintlund, samt den osynlge Guden som nu är nävarande i form av den Helige Ande. En Gud som är Ande uppenbarad i gestalten Jesus, som är född innan himmel och jord skapades. Se Ordspråksboken 8:22-25

     ”HERREN skapade mig såsom sitt förstlingsverk,
     i urminnes tid, innan han gjorde något annat.
     Från evighet är jag insatt, från begynnelsen,
     ända ifrån jordens urtidsdagar.
     Innan djupen voro till, blev jag född,
     innan källor ännu funnos, fyllda med vatten
     Förrän bergens grund var lagd,
     förrän höjderna funnos, blev jag född,”

     Anden har fött sig en kropp i skapelsen för att vi ska kunna umgås med Gud. Vi är skapade till hans avbild, till ande, kropp och själ.

     Guds frid/ tro bara Guds Ord.
     lärjungen

     Gilla

     1. Ja det var många ord det…. och under tiden du väntar på Jesus så dör oskyldiga människor…De är det som stör mig. Dessutom försvara folk det med att Israel måste få säkerhet. Visst. Raketbeskjutningen mot Israel måste få ett stopp. Men till vilket pris? Hur många oskyldiga människor ska få dö för det? Finns det inget annat sätt tor du att Israel ska få stopp på det hela utan att oskyldiga dör? Jag har den absoluta övertygelsen om att det går. Det kanske innebär att Israels gränser inte blir som i bibeln.

      Jag är dessutom övertygad om att om det finns en gud så värnar han mer om människoliv än att en profetsia ska uppfyllas. En gud har nog fler handlingsalternativ än så.
      och tänk….. tänk om bibeln har fel på den punkten!! Vad skulle du känna i ditt hjärta över alla oskyldiga liv som gått till spillo??

      För mig rimmar det illa med Jesus etik. Jag tror att gud är större än så!

      Gilla

 36. Jag ger upp, denna bloggen är tydligen avsedd för kristna fanatiker men jag har stor
  respekt för Micaels (bloggägare) försök att klippa av skygglapparna på Jan-Åke, Martin
  Lars, SÅ Gerdvall med flera. För att använda ett slitet uttryck ”det är lika troligt som det
  är för en snöboll att överleva i helvetet”. Tack också till Jon som försöker balansera upp
  denna ensidiga propaganda för Israel. Bl a lärjungen visar med all önskvärd tydlighet vad
  fanatism är i sitt svar till mig. SÅ Gerdvall, du har tydligen inte fattat att Israel bombar
  oskyldiga barn och kvinnor och män och har blivit mycket hårt fördömda av FN,flera
  människorättsorganisationer, Frankrike, Tyskland, England, Turkiet, Italien och även
  USA. Men det räcker inte för er fanatiker för mord är helt ok bara det kommer från rätt sida.

  Gilla

  1. Rune. Hur är det med DIN läsförståelse ? Du är snabb att döma utan grund. Jag skulle uppskatta om du kunde saxa ut citat där jag tycker det är okej med civila dödsoffer. Det enda du kommer med är ensidig demonisering och grova personangrepp. Det vinner du ingen respekt på utan snarare funderar man på vad du har för agenda egentligen. Hoppas du börjar lyssna och inte ser andra automatiskt som fiender, för att de har en annan infallsvinkel. Hade du haft mer av en god ton, hade det varit lättare att lyssna till dig.

   Gilla

 37. Martin ta det lite lungt nu….grova personangrepp……….Jag har blivit anklagad av dig
  och Jan-Åke för bl a rabiat vänsteranhängare och att gå i nazisternas ledband, att du
  är så känslig men tycker att jag ska ta grova förolämpningar från dig och din kompis
  visar bara på att du sitter på din kristna piedestal och tror att du är lite förmer. Mina
  högerspöken, fundamentalister mm var generaliseringar av er som grupp, vill du ta
  åt dig så är det knappast mitt problem. Varför jag upplever att du och andra här
  tycker det är ok med civila dödsoffer får jag väl förklara igen…puuuhh…Ingen av er
  nämner Israels skuld i konflikten både i nutid och historiskt (fd terrorledare Begin
  som var ansvarig för bl a att 91 personer dog på Kung David Hotel i Jerusalem som
  ETT exempel). Martin det är rätt…du har inte tagit upp civila offer utan ensidigt tyckt
  synd om stackars Israel, verkar inte som din kristna empati sträcker sig längre än
  till rätt sida om Gaza. Anklaga andra men tål inget själv är väl ett epitet som ligger
  väldigt nära dig själv.

  Gilla

  1. Rune. Tror inte du förstår. Tar inte åt mig det minsta. Jag vet vart jag står. Problemet är ju att du visar noll respekt för de som inte tror som du. Ska jag försvara Israel historiskt? Du som lutar kraftigt åt vänster ; ska jag be dig försvara Stalins förehavanden mot den ryska judiska minoriteten? Blir ju helt bisarrt. Vi pratar om en pågående konflikt. Du blir ju inte nöjd förrän man, som du, ensidigt fördömer Israel. Är som att höra Henning mankell eller Jan Guillou… Du behöver inte bekymra dig om att jag skulle vara känslig mot din kritik. Den är så bisarr och ovärdig en seriös diskussion att jag snarare ser anklagelserna du kommer med som en komplimang. Högerspöke och fundamentalist…du anklagar Israel för apartheid… Det är ju så bisarrt. Med sådana förvridna anklagelser och att du anklagar oss för översitteri. Rune. Du får häva ur dig vad du vill. Blir inte sårad, så det behöver du inte ha dåligt samvete för.

   Gilla

 38. Till skillnad från dig då menar du, dåligt samvete finns väl inte hos dej Martin, du
  verkar sakna allt som heter självinsikt och självkritik. Vilken respekt du visar för
  alla som inte tycker som du och dina gelikar behöver jag inte gå in på. Ja Martin
  du är en översittare med härskarteknik. Snälla du Mankell och Guillou har nog
  gjort mer för människorätten och de utsatta än vad du någonsin kommer upp till
  i din kristna sk handlande. Martin tror inte att du kan avgöra vad som är ovärdigt
  och oseriöst i diskussioner, diskussioner är inte intressanta för dig utan enbart
  ensidigt beundrande och försvarande av Israel. Lägg inte ord i min mun som jag
  aldrig sagt…har aldrig i något forum ensidigt fördömt Israel, däremot deras sätt
  att demonstrera sin vapenmakt gentemot civila i Gaza. Varken du eller jag är så
  pass skickliga retoriskt så vi kan omvända varandra (se lite självkritik från mig),
  så jag tackar för mig och säger adjö.

  Gilla

 39. Du vet ingenting om mig. Varken när det gäller samvete eller vad jag gör. Däremot skyltar jag inte med det. Skulle heller inte anklaga dig för att inte göra något eller vara samvetslös. Du har fortfarande inte kunnat visa på ett enda inlägg där jag glorifierat dödandet av civila. När det kommer till självinsikt är nog du fel person att läxa upp. Tänker inte kommentera mer. Om du kan komma med bevis för dina påståenden om mig, så ska jag bemöta dem. Och om det skulle visa sig att det är ett glorifierande av Israel som militärmakt, så kommer jag be om förlåtelse. Däremot kan jag inte be om förlåtelse för vad andra hittar på om mig. Sista ordet från min sida. Önskar dig allt gott, Rune, även om jag inte förstår dig. Och jag menar det. Och det är inte från ett översitteri. Om du uppfattar mig så,ber jag om förlåtelse. Däremot önskar jag att du respekterar olikheter och att ingen av oss sitter inne med hela bilden.

  Gilla

 40. Reblogga detta på Tankar i natten och kommenterade:
  Under en stor del av mitt vuxna liv har jag, i mina ställningstaganden, när det gäller Israel-Palestina konflikten , utgått från en strikt sekulär inställning. Sen jag blev kristen har jag i grunden inte ändrat mitt förhållningssätt.
  När jag tidigare möjligen hörde teologiska förklaringsmodeller till konflikten, så hade de argumenten ingen tyngd för mitt ställningstagande. Numer kan jag inte lika lätt slå dövörat till, utan har känt mig tvungen att lyssna till de teologiska argumenten. Jag blev t ex mycket brydd när Stefan Swärd hävdade att vi som kritiserade Israel var anhängare av ersättningsteologi. Jag vet fortfarande inte vad den teologin innebär och vad den har med Israel-Palestinakonflikten att göra. Jag har försökt under ett antal månader att få ned mina tankar på pränt, men inte lyckats. Mest på grund av bristande teologiska kunskaper.
  När jag misslyckas att med egna ord beskriva hur jag förstår en fråga, då brukar jag ta hjälp av andra. Det får återigen bli Micael Grenholm. Jag valde Micael, därför att han förstår den teologiska kulturen där frågan diskuteras och självfallet för att utvecklar och bekräftar mycket av det jag också tänkt, men inte lyckats sammanfatta. Visserligen är det lite vanskligt att ta till andras ord, för risken är givetvis stor att jag i min okunnighet inte riktigt förstått vad Micael Grenholm säger. Jag tar risken och ger er Grenholms undervisning! Håll till godo!

  Gilla

 41. Lars Enarsson fullständigt mosar Grenholm! Sionismen är en välsignelse, islamismen är en förbannelse. PUNKT

  Gilla

 42. En sån här villolära du för fram är rent skamligt för att komma från någon som menar sig på fullt allvar vara kristen. Det bästa med det här var att du inte fick stå helt oemotsagd.

  Gilla

 43. Hej Micael!Jag har varken tid, lust, eller ork att idag dryfta detta ämnet något mer, åtminstone inte idag. Lars Enarsson, har kommenterat ditt inlägg på ett utmärkt sätt, skriver under på det. Gud välsigne dig.

  Gilla

 44. Hej Micael har du studerat vad Gud säger till profeten Sakarja? Låt mig citera Sion upprättas åter. Också hedningarna söka gemenskap med Guds folk.
  81Vidare kom HERREN Sebaots ord; han sade: 2Så säger HERREN Sebaot: Jag har stor nitälskan för Sion, ja, med stor vrede nitälskar jag för henne.

  3Så säger HERREN: Jag vill vända: åter till Sion och taga min boning i Jerusalem; och Jerusalem skall kallas ”den trogna staden”, och HERREN Sebaots berg ”det heliga berget”.

  4Så säger HERREN Sebaot: Ännu en gång skola gamla män och gamla kvinnor vara att finna på gatorna i Jerusalem, var och en med sin stav i handen, för hög ålders skull. 5Och stadens gator skola vara fulla av gossar och flickor, som leka där på gatorna,

  6Så säger HERREN Sebaot. Om än sådant på den tiden kan komma att synas alltför underbart för kvarlevan av detta folk, icke måste det väl därför synas alltför underbart också för mig? säger HERREN Sebaot. 7Så säger HERREN Sebaot: Se, jag skall frälsa mitt folk ut ur både österland och västerland 8och låta dem komma och bosätta sig i Jerusalem; och de skola vara mitt folk, och jag skall vara deras Gud, i sanning och rättfärdighet. 9Så säger HERREN Sebaot: Fatten mod, I som i denna tid hören dessa ord av samma profeters mun, som talade på den tid då grunden lades till HERREN Sebaots hus, templet som skulle byggas upp. 10Ty före den tiden var människornas arbete lönlöst och djurens arbete fåfängt; ingen hade någon ro för sina ovänner, vare sig han gick ut eller in, ty jag eggade alla människor mot varandra. 11Men nu är jag icke mer så sinnad mot kvarlevan av detta folk som jag var i forna dagar, säger HERREN Sebaot. 12Ty nu skall friden skaffa utsäde, vinträdet skall giva sin frukt, jorden skall giva sin gröda, och himmelen skall giva sin dagg; och jag skall låta kvarlevan av detta folk få allt detta till sin arvedel. 13Och det skall ske, att likasom I, både Juda hus och Israels hus, haven varit ett exempel som man har nämnt, när man förbannade bland hedningarna, så skolen I nu, då jag har frälsat eder, tvärtom bliva nämnda, när man välsignar. Frukten icke, utan fatten mod.

  14Ty så säger HERREN Sebaot: Likasom jag, när edra fäder förtörnade mig, beslöt att göra eder ont, säger HERREN Sebaot, och icke sedan ångrade det, 15så har jag tvärtom i denna tid beslutit att göra gott mot Jerusalem och Juda hus; frukten icke. 16Men detta är vad I skolen göra: Talen sanning med varandra; domen rätta och fridsamma domar i edra portar. 17Tänken icke i edra hjärtan ut ont mot varandra, och älsken icke falska eder; ty allt sådant hatar jag, säger HERREN. 18Och HERREN Sebaots ord kom till mig; han sade: 19Så säger HERREN Sebaot: Fastedagarna i fjärde, femte, sjunde och tionde månaden skola för Juda hus bliva till fröjd och glädje och till sköna högtider. Men älsken sanning och frid. 20Så säger HERREN Sebaot: Ännu en gång skall det ske att folk skola komma hit och många städers invånare; 21och invånarna i den ena staden skola gå till den andra och säga: ”Upp, låtom oss gå åstad och bönfalla inför HERREN och söka HERREN Sebaot; jag själv vill ock gå åstad.” 22Ja, många folk och mäktiga hednafolk skola komma och söka HERREN Sebaot i Jerusalem och bönfalla inför HERREN, 23Så säger HERREN Sebaot: På den tiden skall det ske att tio män av allahanda tungomål som talas bland hednafolken skola fatta en judisk man i mantelfliken och säga: ”Låt oss gå med eder, ty vi hava hört att Gud är med eder.”

  Gilla

 45. Med andra ord Micael Gud har inte glömt Israel. Vi som tror på Jesus är det sanna Israel det håller jag med om. Judiska folket behöver förstå att utan Jesus ingen frälsning. Men en dag skall Israel få se den sanna äkta Messias Jesus kristus på oljeberget! Vi kristna skall be för Israel och dess folk. Sedan kan vi inte välsigna onda saker som dem gör. Må Gud ge oss visdom i dessa frågor. Jag säger inte att jag har sanningen i dessa frågor. Utan försöker utifrån Guds ord söka sanningen. Här får vi vara ödmjuka mot varandra och visa respekt för varandra. Guds underbara frid

  Gilla

 46. Kunskapen om nutidshistoria brister på många håll och den som intresserar sig för Israel-Palestina-konflikten bör noga läsa FN-deklarationen från 1922.

  För trots en absurd situation med många resolutioner från flera av FN:s organ så är de israeliska rättigheterna till Gaza och Västbanken obestridliga, skriver Berndt Ekström i en replik.

  Gunnar Olofsson hänvisar till FN-dokument som reglerar staters uppförande i världssamfundet. Låt oss då granska dessa lite närmare:

  Israel har hotats av krig och aggression alltsedan dess grundande 1948. Ett hot i detta avseende behöver inte ens vara ett hot mot landets existens. Finns ett mönster av militärt trakasseri från en angripare med räder över nationsgränser, raketbeskjutning eller statsfinansierad terrorism, så räcker det som grund för en ockupation från den kränkta nationens sida för att kunna undanröja hotet eller förhindra att området används för ytterligare attacker.

  Egypten erövrade och ockuperade Gazaremsan illegalt 1948 när man anföll Israel. Jordanien erövrade, ockuperade och annekterade Västbanken inklusive Jerusalem illegalt när man från sitt håll anföll Israel 1948. Båda dessa länder blev då, enligt internationell lag, illegala ockupanter då de ej hade legal rätt till dessa territorier…”

  Citat: ”Israel passar dock inte in på definitionen av ockupant. Faktum är att Israels närvaro och dess lagliga anspråk på de omstridda områdena har stöd av internationell lag. För att Israel verkligen skulle vara en ockupant behövs det att man är närvarande militärt eller administrativt på ett territorium som inte är ens eget. För det behövs att Israel inte har några rättvisa eller legala krav på landområdet och att det lagligen skulle tillhöra en annan suverän stat. Per definition måste alla dessa villkor vara uppfyllda för att det ska vara fråga om ockupation.

  Judarnas rätt till Palestina bekräftades av Nationernas Förbund (NF) 1922 när samtliga 52 medlemsländer röstade för Palestinamandatet och tilldelade Storbritannien det administrativa ansvaret för territoriet i syfte att bygga upp ett judiskt hemland. Deklarationen om Palestinamandatet är ett dokument som tillhör internationell lag. Deklarationen tillerkänner judarnas historiska rätt till landet redan i förordet..

  Gilla

  1. Andy Svensson

   Om man för en stund glömmer vad bibeln säger och funderar på generellt, har då FN (eller NF) någon rätt att besluta vilka ett land ska tillhöra utan att först ta hänsyn till, och konferera med den befolkning som har bott där under de senaste århundradena?

   Sen får du gärna förklara för mig vad som ska gälla här i världen: Internationell lag som har framkommit genom samarbete mellan länder i syfte att skapa fred och i största möjliga mån lindra livet för människor eller en religiös skrift som skrevs för mellan 2000 till 3000 år sedan och som långt i från alla berörda människor accepterar som legitim?

   Jag ser fram mot ett svar!

   Gilla

 47. Jan vad som skall gälla är Guds löften och plan för nationen Israel. Och Jan för mig är Bibeln den bästa boken att finna svaren i. Så den kan jag tyvärr inte glömma eftersom den är Guds ord till oss.

  Guds välsignelse

  Gilla

  1. Andy Svensson

   Noterar att du helt undvek den första delen av min fråga helt.

   Men utifrån ditt svar skulle jag vilja veta hur du tänker om att andra människor i världen , som inte accepterar bibeln som auktoritär skrift ska förhålla sig till dess innehåll samt hur du förhåller dig till andra religiösa (ex Koranen) skrifter.

   Gilla

 48. Tack Mikael för att upp denna fråga. Jag tycker att du gör det bra. Men som evangelikal-messiansk troende håller jag inte med det du säger om lagen. Jag är inte sionist men lever i enlighet med bibelns lära om sabbat, högtider och matregler.När Jesus återvänder kommer allt att upprättas. De flesta av dagens judar härstammar från khazarerna ett folk från östeuropa som på 700-talet konverterade till judendomen.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s