Bibelns Gud talar inte i Koranen

istanbul-776372_960_720

Min Dagen-insändare ”Muslimer tillber en gud som inte finns” har väckt en hel del uppmärksamhet, både igår och idag har den hamnat bland de topp tre mest lästa artiklarna på Dagens hemsida. Jag har fått många invändningar på Facebook och Twitter och skulle vilja bemöta de fem vanligaste argumenten jag hör för att muslimer och kristna ber till samma Gud.

1. Att säga att vi ber till olika gudar är att göra avkall på monoteismen

Detta är huvudargumentet som Alma-Lena Andersson använder sig av i sin insändare, som min text är ett svar på: ”det råder för en monoteist ingen tvekan om att vi tillber samma Gud eftersom en monoteist inte tror att det finns en massa olika gudar.” Hon menar att vi som hävdar annorlunda är monolatrister, det vill säga vi tror att det finns flera olika gudar men vi ska bara tillbe en.

Det är en falsk dikotomi. När jag säger att de som tillber Koranens gud inte tillber Jesus så säger jag inte att Koranens gud finns där ute men att vi ska strunta i att tillbe honom, jag säger att Koranens gud inte finns. Om jag på samma sätt säger att de som ber till Ganesha inte ber till Bibelns Gud så har jag inte erkänt existensen av en knubbig elefantgud, jag har enbart poängterat att denna gud inte är den Gud som Bibeln talar om.

2. Bibelns Gud och Koranens Gud är såpass lika att det måste vara samma Gud

Enligt både Bibeln och Koranen så finns det en enda Gud som har skapat världen, som talar till människor genom profeter, som är god, rättvis, nåderik och barmhärtig och som ger evigt liv till dem som älskar och tillber honom. Därmed måste det vara samma Gud, eller? Nja, därtill finns flera skillnader: enligt Koranen är inte Gud en Fader, han älskar inte alla människor och han kommunicerar inte längre med människor, Muhammed var den sista profeten.

Inte minst så har Bibelns Gud och Koranens Gud motsatta åsikter om Jesus: medan Gud Fadern säger i en röst från Himlen att det är Hans älskade Son (Mark 9:7) så säger Koranens gud: ”de kristna säger: ‘Kristus, Guds son’. Detta kommer över deras läppar och då säger de efter vad [andra] förnekare av sanningen har sagt före dem. Guds förbannelse över dem! Hur förvirrade är inte deras begrepp!” (Sura 9:30).

Därtill säger Koranens gud att Jesus inte dog på korset och inte ska tillbes. Och som William Lane Craig nyligen poängterade i en podcast om detta så kan två begrepp enbart referera till samma entitet om de är identiska. Annars är det två olika entiteter. Antingen är Jesus Gud eller så är Han det inte, Gud kan inte vara treenig samtidigt som Han inte är det.

3. Paulus säger att Gud är den okända guden som athenarna tillber i Apg 17, borde inte samma gälla Koranens Gud?

Paulus berömda evangelisationsknep kan dock inte appliceras på alla former av avgudar, han gör tvärtom en poäng av att athenarna tillber vad de inte känner till. Det här var inte en gud som i en rad uppenbarelser förnekar att Jesus är gudomlig. Paulus identifierar inte Bibelns Gud med Afrodite eller Zeus, däremot applicerar han vissa saker grekerna sa om Zeus på den levande Guden (Apg 17:28).

Så gör jag också när jag evangeliserar för muslimer, jag kan hänvisa till att Koranen säger att Jesus inte har en mänsklig far när jag argumenterar för att Han är Guds Son, eller att Han där beskrivs som Guds Ord och Messias. Jag anknyter till vad de redan tror på. Men det är inte samma sak som att Zeus, Koranens gud eller det flygande Spaghettimonstret är Bibelns Gud.

4. Arabisktalande kristna säger Allah om Gud

Den här kommentaren har jag fått främst för att jag avslutade insändaren med orden: ”Den levande Guden vet förstås vad [muslimer] ber och älskar dem gränslöst, Han låter många av dem se Jesus i drömmar och syner. Men det innebär inte att Herren är Allah.” Nu har jag varit duktig och skrivit ”muslimers/Koranens gud” genomgående i detta blogginlägg. Allah som beskrivning av Koranens gud är dock väletablerat, och att arabisktalande kristna använder samma ord för Bibelns Gud är inget bra argument för att Bibeln och Koranen har samma gud lika lite som att det svenska ordet ”gud” är ett bevis för att Bibelns Gud är Oden.

5. Judar tror inte heller att Jesus är Gud, tillber de en annan gud då?

Nya Testamentet är tydligt med att kristna och judar ber till samma Gud. Även om vikten av att be i Jesu Namn och att de som förkastar Sonen förkastar också Fadern betonas så argumenterar Jesus och apostlarna inte för att ickekristna judar tillber en annan gud. Paulus säger att han kan vittna om ivern i deras gudstro (Rom 10:2). Om judar kan tillbe Gud fast de förnekar treenigheten borde väl muslimer också kunna göra det?

Vi behöver dock göra en skillnad på å ena sidan när människor kommer till olika ståndpunkter utifrån hur de tolkar samma uppenbarelse om en viss gud, och å andra sidan när man kommer till en annan ståndpunkt utifrån nya uppenbarelser. Religiösa judar bekänner sig till Tanach, Gamla Testamentet, som aldrig explicit säger att Gud inte kan ha en Son – tvärtom finns det en hel del profettexter som indikerar just det (Ps 2:7 till exempel). Koranens gud å andra sidan förnekar Jesu gudom explicit som vi redan har sett, och Koranen är inte en bibelutläggning utan framställs som Guds eget ord i första person.

Det är alltså en skillnad på att stödja sig på Talmud och rabbiner i sin argumentation för att Jesus inte är Gud, och att hänvisa till en ny uppenbarelse där ”Gud” själv talar. Jag tror exempelvis att två muslimer kan ha stora teologiska meningsskiljaktigheter men fortfarande åsyfta på samma gud som de menar sig ha uppenbarat sig i Koranen. Om däremot profet X kommer och säger:

”Så säger den allsmäktige Hubbabubba: jag är den gud som har skapat himmel och jord, jag är en rosa rymdkanin som har fem söner och jag är den gud som Moses, Buddha, Jesus och Muhammed predikade!”

…så har de ingen anledning att tro att det verkligen är Koranens gud som Hubbabubba är, eftersom det trots vissa likheter finns avgörande skillnader. De är inte tvingade att erkänna att Hubbabubba är Gud, de kan avfärda honom som fiktiv och profet X som en falsk profet om de tycker att argumenten för hans påståenden är svaga.

Av samma anledning avfärdar jag som karismatisk kristen Muhammeds uppenbarelser, jag har sett och erfarit mirakler som Jesus gör och där har islam inget att komma med. Islam erbjuder en falsk beskrivning av Gud, Jesus, historien och verkligheten. Kristna ska älska muslimer, välkomna muslimska invandrare med öppna armar och bekämpa hat och fördomar mot muslimer, men vi behöver inte tro att den gud som talar i Koranen existerar.

 

 

4 kommentarer

 1. Hm.
  Bra argumenterat. Bara en undran.
  När blir olika ”Guds-bilder” olika ”Gudar”?

  X ser sig själv som kristen och har en teologisk åskådning/hör till en kyrka XX medan Y, som också ser sig som kristen men har en åskådning/kyrkotillhörighet YY – ber de till samma Gud?

  Jag antar att du skulle svara ungefär att alla slags kyrkor som håller sig till vissa grunder har samma Gud medan t ex Jehovas vittnen inte har det.

  Gilla

 2. Huruvida Koranens gud kan sägas vara samma gud som Bibelns Gud låter jag vara osagt eftersom jag kan för lite om Koranen. Men visst – man kan ju säga at det finns även andra gudar än den sanne Guden, den som Bibeln presenterar för oss.

  När Satan gjorde ett uppror mot Gud i början av människans historia så gjorde han sig till en rivaliserande gud som var i opposition mot Gud, därför kallas Satan ”denna världens gud” i 2. Kor 4:4: ”Ty denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild.”

  Därför står det helt logiskt i 1. Joh. 5:19: ”Vi vet att vi är från Gud och att hela världen ligger i den ondes våld.”
  Vad beträffar Jesus Kristus så är han också en gud eftersom Fadern hade skapat honom att vara det. Han kallas i Skriften ”en Väldig Gud”.
  Det finns dock endast en Gud som vi enligt Skriften ska tillbe, nämligen Fadern (JHWH), det var just så Jesus lärde oss att be i den mönsterbönen som vi känner som Fader vår” : ”Vår Fader i himlarna, må ditt namn bli helgat, må din vilja ske…”

  Detta borde nog vara klart som ”korvspad”, men treenighetsläran ställer till det eftersom den gör det svårt för människorna att närma sig Gud eftersom den läran är omöjlig att förklara på ett tillfredsställande sätt…

  MVH. K. Wilkman

  Gilla

  1. Alla gudar samma gud, nämligen ”god of the gaps”.
   Så långt vi kan se i människans historia har vi hittat på gudar för att förklara sådant vi inte begriper. I takt med ökande kunskap, plus viss konkurrens mellan olika härskare och deras respektive gudar, så har gudarna förändrats. Numera behöver vi inte solgudar och åskgudar, men ur dessa har nya gudar fötts som idag används av vidskepliga människor för att förklara dom återstående kunskapsluckor vi har.

   Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s