Varför vägrar Världen Idag debatt?

Hur ska man göra när en ledare inte tycks lyssna på kritik? Eller när en tidning vägrar öppna för flera perspektiv, och stänger kritiska röster ute från debatt? 

1:a försöket

I mitten av april 2019 skickade jag in min första debattartikel till Världen Idag. Jag hade reagerat på en ledartext om klimatet av Stefan Gustavsson från 23 mars samma år, och hoppades sätta igång en debatt. Min ambition var att både understryka vad vi var överens om, och utmana det jag inte höll med om. Jag tyckte nämligen att Gustavsson polemiserade mot klimatrörelsen och Greta Thunberg på ett onödigt och orättvist sätt, att vissa tankar behövde förtydligas och framförallt att han underblåste en överdriven tilltro till tekniska lösningar. Det gick dock inte riktigt som jag hoppats. 

Det dröjde en vecka, sedan två, sedan tre. Artikeln blev inte publicerad, och tvärtom vad jag var van vid från andra tidningar kom inte ens ett svar på mitt mail från redaktionen. Eftersom min respons hade behövt ligga hyfsat nära inpå själva ledaren för att vara aktuell valde jag då att kontakta dem på nytt för att höra varför den inte publicerats:

Hej igen Sven [Almkvist] och Världen idag!

Nu är det några veckor sedan jag skickade in min text och eftersom ni valt att inte ta in den är jag nyfiken på varför. Ni har givetvis ingen skyldighet att publicera mig men jag vore ändå väldigt intresserad av att höra på vilka grunder ni valt bort den. Tyckte ni den var kvalitetsmässigt undermålig eller föll den på något annat kriterium? Eller har ni planerat att ta in den någon gång framöver? Tacksam för svar!

Allt gott, Jacob

Efter bara ett par dagar kom ett svar: 

Hej Jacob,

(Undantag. Vi/jag brukar sällan svara/motivera beslut rörande detta.)

När det gäller läsardebatt, dvs läsarnas ”egen” sida, så vill vi ju vara öppen och låta många röster få bli hörda. Naturligtvis måste vi redigera, välja och till (80%) förkorta våra läsares stora textmassor. Allt är intressant och väldigt mkt är viktigt, i alla fall från skribentens sida. Många avvägningar måste göras under kort kort tid från vår sida. Ungefär 80-90% publiceras aldrig. Vi kan naturligtvis inte motivera varje åtgärd, refusering med mera. Det skulle kräva fler tjänster = ännu dyrare tidning = färre prenumeranter = tidningen överlever inte på sikt.

Din text var välskriven och logisk. Bra innehåll, men just denna gång föll den inom de 90% ratade. Rätt eller fel? Det beror på vem du frågar. 

Tips. Nästa gång: skriv kort och koncist. Hänvisa gärna till pågående debatt, ledarskribent på ViD, men gör det inte polemiskt ”..jag vill ha en lång förklaring på detta”. Risken är att det blir för ”stor” omständighet. Stå upp och argumentera för din idé, kritisera/problematisera men fokusera sakfrågan. Du har ngt viktigt att säga.

Lite ingångsvärden.

Ha det bra Jacob

Sven Almkvist

Redaktör

Foto av Sara BertoniUnsplash

Jag tackade artigt för det vänliga svaret och för tipsen han gav. Jag hade givetvis förståelse för att en redaktion kan behöva göra ett urval av texter, och får de in många behöver de också rata många. Jag hade dock svårt att förstå på vilka grunder andra artiklar skulle varit mer aktuella och angelägna. Någon annan artikel om klimatkrisen eller liknande kunde jag inte hitta bland deras senast publicerade artiklar. 

Framförallt tyckte jag dock att tipset om att inte hänvisa “polemiskt” till en ledartext kändes märkligt. Ledarskribenten ifråga, Stefan Gustavsson, är ju knappast en oerfaren debattör – tvärtom! Han är Sveriges mest erkända apologet, och dessutom van att ge sig in i debatter i diverse känsliga ämnen. Att han skulle uppleva det för “omständigt” att besvara mig har jag därför svårt att tro. Dessutom var jag knappast särskilt polemisk i min text (som du kan hitta här). Jag hade snarare ansträngt mig för att undvika det, samtidigt som jag var tydlig med mitt perspektiv. Mina frågor var främst retoriska och vända till VI:s läsare. Jag ställde bara en enda fråga direkt till honom:

Och ångest, skam och panik leder oss, som Gustavsson påpekar, sällan in i sunda tankegångar, utan istället till apati och förtvivlan. Men vem menar Gustavsson drivs av dessa känslor?

Med tanke på detta var jag ärligt talat ganska besviken. Men skam den som ger sig, tänkte jag! 

2:a försöket

I september samma år återkom jag därför med en ny text. Nu utgick jag från vad jag såg som huvudproblemet hos Gustavsson, men utan att nämna honom (eller någon annan på VI) vid namn. Jag gjorde mitt allra bästa för att anpassa budskapet till dess mottagare. Idén var att visa att teknik- och tillväxtoptimism inte är förenlig med biblisk kristen tro, och underlätta för läsaren att välja väg. Jag betonade teknikoptimismens koppling till sekularitet och liberalism och försökte visa hur oerhört orealistisk och utopisk den är. 

Jag väntade nu betydligt längre, flera månader. Men inte heller denna artikel blev publicerad, och inget svar kom från redaktionen. 

Nu blev jag både arg och besviken. Självklart har redaktioner all rätt att neka enskilda texter. Man kanske exempelvis har att välja mellan flera texter med liknande budskap men olika god kvalitet, och väljer då den bättre. Men Världen Idag publicerade ingen annan text med liknande budskap på debattplats i samband med att de nekade mina. Ingen text om klimatet, och ingen text med öppen kritik mot ledarsidan. 

Från att jag skickade in min första text 2019 och över ett år framåt bevakade jag återkommande VI:s webbsida – både ledarsidan, debattsidan och nyhetsrapporteringen – med fokus på klimatet. Detta för att kunna dra mer generella slutsatser om tidningen över tid. Och de tendenser jag såg gjorde mig än mer kritisk. Det kanske mest allvarliga var att man på nyhetsplats var tydligt tendentiös och bland annat kunde framställa klimatförnekelse som en ungefär lika rimlig position som att lita på 97 % av världens klimatforskare. Ibland lyftes röster okritiskt fram som kritiserade klimatforskningen på väldigt låg nivå – med argument som att ”koldioxid kan inte vara farligt, eftersom växterna behöver dem”. 

Foto av Misbahul AuliaUnsplash
När rika västlänningar försvårar klimatkrisen drabbas de fattigaste värst. Fotot av Julie RicardUnsplash

Dessutom hörde jag mig för bland vänner inom God Jord, och där visade det sig att åtminstone ett par andra hade upplevt liknande problem. Antingen blev man inte publicerad alls när man skrev om klimatkrisen eller så blev man publicerad först efter att ha tagit bort alla kritiska referenser till någon ledarskribent. 

3:e försöket

Feb 2020:

Jag såg nu ett minst lika stort behov av att problematisera deras sätt att skriva om klimatforskning, klimatkrisen och klimatrörelsen – men också det faktum att man trots sin tunga plattform vägrade släppa fram kritik mot sin linje och försvara den i en öppen diskussion. Sådant här bäddar ju för polarisering och filterbubblor. Därför skrev jag en ny debattartikel där jag riktade mig direkt till tidningen, lyfte fram de tendenser jag sett och ställde frågor om deras syn på klimatforskningen. 

I mitt mail ansträngde jag mig för att signalera en öppenhet för misstolkning och insikt om att jag inte hade gjort en vetenskaplig undersökning, samtidigt som jag påstod mig “ha läst tillräckligt mycket för att ha sett genuina mönster.”

Jag var även ärlig med min intention att inte släppa bollen om de vägrade publicera den här gången också, utan att jag tänkte gå vidare i andra medier (vilket jag alltså gör nu). 

Svaret kom snabbt. De meddelade att de inte avsåg publicera texten, men att jag däremot var “välkommen med en saklig debattartikel om vikten av att kristna vaknar upp i klimatfrågan etc.” Med andra ord antydde de att jag inte varit saklig dessförinnan. 

Jag svarade dem då med ett nytt mail, där jag redogjorde för varför jag inte var särskilt lockad av att skicka in ännu en text till tidningen. Nu förde jag även upp frågan om deras öppenhet för debatt kring sin egen tidnings linje, och ställde på nytt de frågor om synen på klimatet jag ännu inte fått svar på. 

Deras svar betonade att tidningen “självklart inte förnekat existensen av klimatproblem eller tagit avstånd från klimatengagemang.” Gott så. Därefter föreslogs än en gång att jag kunde skicka in en ny debattext, så länge jag var saklig och uppehöll mig “kring själva sakfrågan”. 

På detta skickade jag ett par nya mail som aldrig fick något svar. Därefter försökte jag få samma artikel publicerad i tidningen Dagen istället, men fick då veta att dessa inte publicerar texter skrivna till andra tidningars redaktioner. Jag släppte bollen på nytt, ett tag.

Skärmdump från Världen idags hemsida för någon vecka sedan.

4:e försöket

Jag gav dock fortfarande inte upp. Därför gjorde jag, februari 2021, ett sista försök med att plocka upp debattartikeln från 2:a försöket. Jag vässade den men behöll den helt befriad från polemik mot såväl tidningen som dess skribenter.

Nu fick jag ett vänligt autosvar, sedan inget mer. Därför valde jag att slutligen skicka in den till Dagen, som efter några månader publicerade den. Det var förstås kul och bra att få ut sitt budskap någonstans, men frågorna kring Världen Idag kvarstår. Hur ser tidningen egentligen på global rättvisa? På behovet av fri och öppen debatt? På ideal om opartiskhet i rapportering? Och varför har man varit så ovillig att offentligt försvara sin ståndpunkt inför de egna läsarna? 

Här finns helt klart uppslag för studentuppsatser och forskning. Tidigare studier av tidningen har fokuserat på dess skildring av muslimer (vilket vållade häftiga reaktioner från tidningen), respektive dess rapportering av Donald Trump. Jag skulle gärna se andra undersöka dess rapportering av klimatet, eller dess öppenhet för debatt (mätt genom exempelvis åsiktsmångfalden av skribenter på debattsidan, eller publiceringen av öppen kritik mot tidningen). 

Allra helst ser jag förstås en självkritisk förändring hos Världen Idag. En tidning som kallar sig ”allkristen” med läsare från ”en stor bredd av kyrkor” bör åtminstone försöka rapportera balanserat, istället för att ge sina läsare tydligt vinklade verklighetsuppfattningar. Dessutom bör man vara beredd att redovisa och försvara sina ställningstaganden i dialog med kritiska röster. Detta behöver inte stå i motsats till ett signum av ”en aktiv och orädd nyhetsjournalistik tillsammans med en tydlig opinionsbildning.” Tvärtom lär det stärka det.

Annons

34 kommentarer

  1. Hej Berndt! Jag la först upp den tidigare än avsett av misstag, och drog därför tillbaka den, men nu är den uppe!

   Gilla

 1. Jacob, anser du att tidningen Dagen uppfyller dina kriterier för balanserad nyhetsrapportering?

  Gilla

  1. Dagen är utan tvekan betydligt mer balanserade i sin rapportering, ja. De problem jag sett med rapporteringen i Världen Idag har jag inte noterat i Dagen. De senare är dessutom föredömliga i sin öppenhet för kritik och debatt, vilket syns på att de återkommande publicerar debatt- och insändarartiklar som riktar kritik mot ledarsidan i olika frågor. Dessutom värnar man mångfalden i perspektiv genom att söka upp nya skribenter, och publicera debattartiklar som står för en helt annan linje än ledarsidan, även i laddade frågor kring exv hbtq.

   Gillad av 1 person

   1. Jacob, vad sägs om Dagens ovanliga grepp att radera kommentarer helt utan att meddela det , vilket uppmärksammades i denna kommentar, https://mitt.ifragasatt.se/user?slug=jan-ake-nordin-2862:

    ”Jan-Åke Nordin – 3 månader sedan

    Till Dagen!
    Vad beror det på att flertalet av inläggen är helt borttagen.
    Avser inte ”Denna kommentar har tagits bort av moderator efter granskning.” ”

    Ett antal kommentarer försvann utan ett spår, med undantag av en som i god ordning fanns kvar, men markerades med ”Denna kommentar har tagits bort av moderator efter granskning.”. Mig veterligt har Dagen inte motiverat sin mycket ovanliga åtgärd! Ingen av kommentarerna låg i linje med Dagens hållning.

    Gilla

 2. Jag har aldrig fått mina insändare publicerade. Helt enkelt vill tidningarna som Dagen, Världen idag, Österbottens tidning, mfl. inte ha en öppen debatt. En tidning som Dagen har valt att censurera Evangeliet. Österbottens Tidning har haft en kampanj där ”insändare” (a.k.a. beställningsjobb) ägnade hela juletiden förra året för att skapa misstro på Bibeln och skrev sedan att de inte tillåter någon debatt om bibelns syn på homosexualitet och den aktuella f.d kd-politikern i Finland som står inför rätta för att ha citerat Romarbrevet som fördömer homosexualitet. Alla tidningar har sin syn på saken, sin agenda, vilken sida de än ställer sig på, som de vill pådyvla sina läsare. Uppskattar dock att Världen idag ibland verkar ha ett alternativt synsätt. Hetsen kring Thunberg och klimathysterin behöver dämpas en aning.

  Gilla

  1. Jag tror du missförstått alltihop om du talar om ”klimathysteri” . Du tillhör antagligen den grupp medelälders män som vill fortsätta som förut med fossila bränslen etc. av rena bekvämlighetsskäl för jag vill inte tro att du är en av dem som tjänar miljarder på det fossildrivna samhöllet och därför bara är rädd om dina pengar.

   Jag tänker så här: som kristen borde man alltid vara försiktig med skapelsen och hellre FÖR försiktig än mostsatsen. Dvs om man lever miljövänligt skadas ingen. Så även OM du inbillar dig att vi inte MÅSTE göra något bör du som kristen ändå göra allt du kan friviliigt av hänsyn till att:
   1. Du inte har all kunskap
   2. Det skadar ingen att göra något åt miljöproblemen,
   3. Om du har fel är det ju bra att leva rätt nu eftersom du kan få mer kunskap framöver.

   ”Gör det lilla du kan”-principen borde varje kristen leva efter. I alla frågor. Även om vi gör det motvilligt och surt ibland.

   Gillad av 1 person

   1. Alma-Lena, vad innebär det att vara ”försiktig med skapelsen”? Innebär det att, bland annat, hålla ner befolkningsökningen, för klimatets skull?

    Gilla

  2. Hej Daniel! Visst stämmer det att alla redaktioner, liksom alla människor, är begränsade i sin horisont och tar sin utgångspunkt i vissa värderingar, uttalat eller inte. Men det är skillnad på att driva en viss linje på exempelvis ledarsidan, och att utestänga vissa perspektiv från debattsidan till synes bara för att de går emot ledarsidans linje, inte för att de tar till personpåhopp eller andra övertramp. Likadant gäller kring nyhetsrapportering: det är visserligen omöjligt att bedriva helt en objektiv rapportering, men det betyder inte att det är fritt fram att ge klart skeva bilder av verkligheten baserat på ens egna gillanden eller ogillanden.

   Jag förstår att du blir frustrerad när du också stängs ute från debatt, men lösningen kan ju knappast vara att dra sig undan från samhället och bilda sina egna medieenklaver? Hur ska vi då alls kunna tala med andra människor, om vi odlar helt frånskilda verklighetsuppfattningar?

   Gilla

 3. Hade Alma-Lenas kommentar släppts igenom om Daniel Lundgren uttryckt sig lika nedlåtande?

  Kommentarsregel nummer 1 säger:
  Inga personangrepp, förnedrande kommentarer eller hån.

  Har vissa uppfattningar lättare att komma till tals än andra? Kanske denna blogg behöver sopa lite framför sin egen dörr , och inte bara hos Världen Idag?

  Gilla

  1. Hej Undrande!

   Jag antar att du syftar på Alma-Lenas spekulation kring Daniels ålder, åsikt och laster.

   Jag förstår att detta kan kännas provocerande eller nedlåtande, och jag hade inte själv formulerat mig så, men i mina ögon kvalar det inte in som personangrepp eller hån, och inte riktigt som förnedring heller.

   Du är fri att övertyga mig om motsatsen.

   Gilla

  2. Kalla mig gärna tant. Använder man uttryck som ”klimathysteri” har man satt sig själv i ett fack. Eller borde också det uttrycket gjort inlägget icke-publicerbart, enligt dig?

   Om du inte förstår uttryck som ”försiktig med skapelsen” tror jag inte vi kan ha mycket till dialog.

   Jag kan förekomma dig, en småsur tant är jag idag. Hela planetens framtid ska äventyras av oss rikingar i nordväst och någon kallar det ”klimathysteri”. Jag lever längst i norr och här har vi redan 2 grader varmare klimat. Det innebär stora förändringar av livsvillkoren men vi lever tack och lov inte i ökenområden så än så länge är det bara renarna som svälter.

   Gilla

   1. Apropå ”klimathysteri”. IPCC bekräftar att deras datorsimuleringar – som alla beslut om klimatåtgärder bygger på – är ”vansinnigt skrämmande, även på kort sikt – men fel”, och man funderar på att börja utgå från verkligheten i stället för från datorsimuleringar. Skall vi bygga våra ställningstaganden på datormodeller eller på faktiska mätvärden, om de visar helt olika scenarier?

    Gilla

     1. Källan är: https://www.science.org/content/article/un-climate-panel-confronts-implausibly-hot-forecasts-future-warming. Artikeln lades ut 27 juli, 2021, alltså 11 dagar innan publiceringen av IPCC:s rapport.

      Apropå klimathysteri så kanske denna lokalpolitikers partivänner hade behövt besinna sig innan man reagerade: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/luleapolitiker-avgar-efter-utspel-kallade-fn-s-klimatrapport-for-fake-news.

      Men man kände tydligen inte till artikeln i Science, som avslutas med ”Already scientific papers are appearing using CMIP’s unconstrained worst-case scenarios for 2100, adding fire to what are already well-justified fears. But that practice needs to change, Schmidt says. ‘You end up with numbers for even the near-term that are insanely scary—and wrong.’”.

      Inte helt olikt lokalpolitikerns uttalande om “skrämselpropaganda och fake news”.

      Dessutom kan man undra hur många som läst alla 3 949 sidor i IPCC:s rapport? Finns det någon som har full koll på innehållet?

      Gilla

      1. Du läser lite slarvigt. Redan i rubriken står det: ”för första gången kan IPCC använda den senaste tidens uppvärmning för att förutse framtida ökning av hetta”

       Denna artikel handlar alltså om hur klimatforskningens möjligheter att bli ännu bättre genom att uppvärmningen redan gått så långt och pågått så länge att observationer av verklig uppvärmning och dess effekter nu kan ligga till grund för framtidens forskning. PÅ så sätt kan man få med fler parametrar som är svåra att få med i modellerna. Den säger inte att modellerna är åt skogen men att forskningen nu kan bli mer exakt.

       Här servar jag dig med citat som gör det lättare att förstå denna artikels poäng:
       ” many of the hot models otherwise simulate the climate extremely well overall, doing a better job than their predecessors at capturing atmospheric connections between remote ocean basins and the distribution of rainfall. ”You want a way you can use those models for what they have without getting stuck with their climate sensitivity,” Schmidt says.”

       ”The IPCC report is also likely to present the spatial impacts of different amounts of warming—2°C, 3°C, 4°C—rather than saying how quickly those impacts will be felt. That heat-based technique worked well in an interim IPCC report in 2018, on the impacts of 1.5°C of warming, and would preserve good information from the hot models, even if they suggest these thresholds will come too soon.”

       ”It’s good news for the modelers—but also a clear, and dismaying, sign that global warming has gone on long enough to help chart its own path, says Aurélien Ribes, a climate scientist at France’s National Centre for Meteorological Research. ”Observations now provide a clear view for what climate change will be.”

       ”Already scientific papers are appearing using CMIP’s unconstrained worst-case scenarios for 2100, adding fire to what are already well-justified fears. ”

       Alltså man har kunnat följa den globala uppvärmnen orsakad av människan och detta är ett säkrare sätt att förutse hur fort uppvärmningen kommer att gå. Det är tragiskt att uppvärmningen nu gått så långt att vi kan använda denna data men bra för vetenskapen som nu kombinerar datormodeller med de observationer man gör av den redan uppvärmda planeten. PÅ så sätt kommer tröskeleffekterna att förskjutas framåt i tiden men även med dessa modeller är farhågorna ”WELL JUSTIFIED”.

       Läs ordentligare och om du inte förstår allt kan du låta någon engelsklärare i din närhet hjälpa dig att förstå vad du läser. 😉

       Gilla

       1. Alma-Lena, då utgår jag från att du läst rapportens alla 3 949 sidor och därmed har full koll på att ingen vinklar den för att om möjligt försöka få ut mer pengar än nödvändigt för sina klimatåtgärder, samt att innehållet i artikeln är väl balanserat och i överensstämmelse med helheten i IPCC:s rapport. Därför nöjer jag mig med att återkomma till frågan jag ännu inte fått svar på.

        Behöver vi hålla ner befolkningsökningen för klimatets skull?

        Gilla

        1. Hej Undrande!

         Av nyfikenhet undrar jag varför just denna fråga ställs? Skulle ett jakande svar på den frågan påverka din tillit till Alma-Lenas eller mina argument i övrigt?

         Allt gott,
         Jacob

         Gilla

         1. Tack att du ställer den frågan . Väldigt irrelevant fråga undrande ställer däremot, ingen av oss har tagit upp detta. Och jag vet att jorden klarar betydligt större befolkning om den befolkningen lever på ett rimligt sätt.

          Gilla

 4. Jag har kanske nämnt det förr, men jag har vissa problem med sättet på vilket Världen Idag ofta rapporterar om saker och ting. Man kanske inte alltid säger saker rätt ut, men sättet på vilket artiklar och rubriker formuleras, vad man fokuserar på, och kanske framför allt vad man inte fokuserar på, ger en viss bismak. Jag har inte gjort några vetenskapliga studier av VI:s artiklar, men det känns ändå som man ofta rapporterar på ett sådant sätt att man sår misstro mot olika aktörer inom ”etablissemanget” – politiker (i alla fall de man uppfattar som ”vänster”), myndigheter, etablerade medier etc. Därigenom tycks det som om man underblåser sådana strömningar inom ”fundamentalistisk” kristendom är väldigt problematiska – dvs. sådana som präglas en spekulativ eskatologi, antiintellektualism, en väldigt svart-vit världsbild etc.

  Ta t.ex. frågan om covidvaccin, som verkar rätt känslig för VI. Jag gissar många av de som tror att covidvaccineringen ingår i något slags ondskefull ändetidsplan återfinns bland VI:s läsare. Det behöver givetvis inte gälla alla läsare, men det kan ändå göra det svårt för VI att stöta sig med denna grupp genom att kritiskt granska t.ex. den typ eskatologi som spekulerar mycket kring ”vilddjurets märke” etc. Men som sagt, någon får gärna åta sig att studera detta mer systematiskt.

  Gillad av 1 person

 5. Vill också stämma in i ”hyllningskören” till tidningen DAGEN. Den har på senare år blivit mycket läsvärd och redaktörerna visar på stor integritet och mod i det att man skriver om sånt som kan vara kontroversiellt. Sånt där man förr la locket på men nu har en öppen debatt som väcker respekt. Jag skulle inte vilja vara utan min prenumeration på DAGEN.
  Den är till och med viktigare än Vetlanda-Posten 😉

  Berndt

  Gillad av 2 personer

 6. Jag utgår från att det är på grund av tidsbrist som mina kommentarer från 18 mars ännu inte granskats. Men om de mot förmodan refuserats så vill jag veta anledning till det.

  Gilla

 7. Så sa Gud till mig:
  ”Sluta med edra strider om ord, edra ordstrider.
  Lyssna på mig”.
  Jan S

  Gilla

 8. Jag återkommer med frågan om min kommentar, 220409, har blivit refuserad? I så fall vill jag veta motiveringen till refuseringen.)

  Gilla

   1. Gud är Gud.
    Det råder väl ingen tvivel om det.
    Han älskar lydnad och hörsamhet.
    Om vi lyssnar till honom så upprätthåller vi förbundet. Se oavkortat 5 Moseboken 28 och Here’erbrevet.
    Ohörsamhet är det genomgående problemet i både Gamla och Nya testamentet. Se inte minst Galaterbrevet.
    Vi kan, nom oss, ha millioner åsikter, och vara hur bångstyriga som helst, men det är ändå; ”ske din vilja”, som gäller.
    För att underlätta för dig ger jag dig ett bibelställe;
    ”Jag vill alltså att männen allestädes skola förätta bön, I det att de, fria från vrede och disputerande, upplyfta heliga händer.”
    Detta ifrån Paulus Första brev till Timoteus, kapitel 2, vers 8.
    Disputera är, som bekant, en synonym till debattera.
    Om inte det hjälper, smaka på det här, från Paulus Första brev till Korintierna, kapitel 13 från vers 4; Kärleken är tålig och mild.
    Kärleken avundas icke,
    kärleken förhäver sig icke, den uppblåses icke.
    Den skickar sig i cke ohöviskt, den söker icke sitt, den förtörnas icke, den hyser icke agg för en oförrätts skull.
    Den gläder sig icke över orättfärdigheten, men har sin glädje i sanningen.
    Den fördrager allting, den tror allting, den hoppas allting, den utfärdar allting.”

    Gilla

    1. Så du tolkar detta som att Gud inte vill att vi ska diskutera och försöka övertyga varandra när vi är oense? Men vad är det då du gör just nu, om du inte försöker övertyga mig om att jag inte bör försöka övertyga andra?
     Allt gott,
     Jacob

     Gilla

     1. Jacob,
      en eloge, till dig, som lät mina ”förmaningar” komma med.
      Jag försöker bara ”övertyga” dig om evangelium.
      Förmaningar tillhör evangelium.
      De ges till dem man älskar.
      Man kan bara ge dem om Gud ger en lov att skänka dem.
      Då blir de en ynnest.
      Munhuggeri är en annan sak.
      När det gäller klimatet, finns allt om detta förklarat i bibeln.
      Jorden har blivit ”ohelgad” av människorna, av oss.
      Vad vi gör har konsekvens.
      Detta går under kategorierna ”välsignelser” och ”förbannelser”.
      När vi förvandlar ”rätten”, då händer det saker.
      Detta är förutsagt sedan tidernas begynnelse.
      Fönstren i himmelen är öppnade.
      Detta innebär inte bara hemskheter.
      I det fördolda sker under och de troende har nu ckså stora möjligheter att förökas och renas.
      Allt gott,
      till dig med.
      Jan

      För bibelställen:
      Se Jesaja 45:8 och i övrigt bl.a.
      Jesaja 24.

      Gilla

 9. Jag antar att Micaels kommentar 22 april, sätter ett streck i debatten. I så fall blev Jacobs inlägg ett gigantiskt självmål. Varför bekymra sig för Världen idags debattklimat, när det är svårt nog att komma till skott på denna blogg?

  Gilla

  1. Antisemitiskt material hör till sådant vi enligt kommentarsreglerna inte accepterar. Det är inte förhandlingsbart, och betyder inte att vi stänger för en öppen diskussion i övrigt.

   Gillad av 1 person

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s