Bloggarkiv

Benny Hinns resa från framgångsteologi

benny-hinn

Benny Hinn har under åren blivit både hyllad (främst för sin bok ”Godmorgon Helig Ande”) och föraktad (främst för sin framgångsteologi och udda karismatiska uttryck på sina väckelsemöten). I samband med Billy Grahams bortgång lägger hans ministry ut ett klipp på sin facebooksida där Hinn gör några avståndstaganden från det han tidigare predikat.

Han säger bland annat:

”But I think some have gone to the extreme with it [prosperitygospel] sadly, and it’s not God’s word what is taught, and I think I’m as guilty as others. Sometimes you go a little farther than you really need to go and then God brings you back to normality and reality.”

Han menar att framgångsteologi finns i Bibeln, men definierar det som att ”inte sakna något.” Engelskans ”prosper” passar lite bättre i hans förklaring av ordet, då det skulle kunna översättas till ”blomstra” eller något som går utöver ”framgång” som oftare associeras med det ekonomiska. Det styrks i att han går vidare med att prata om förföljelse och att;

”..people want God’s presence, God’s glory.. Persecution vill bring it.”

Read the rest of this entry

Det är inte frivilligt att tjäna och ge

Rom 15:1 Vi som är starka är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. 2 Var och en av oss skall tjäna sin nästa, till hans bästa och hans uppbyggelse. 3 Kristus tjänade inte sig själv utan bar våra svagheter, så som det står skrivet: Dina smädares smädelser föll över mig.

Många kristna i västvärlden som är starka försöker ofta utmåla sig som om de inte är det, och om de bekänner att de är starka råder ofta en föreställning om att det är frivilligt att hjälpa de svaga. Om man är stark i tron tenderar man att vilja umgås med andra starka och bara bära de andligt svagas svagheter om man känner sig ”kallad” (frikyrkligt språkbruk för om man har lust). På samma sätt råder ofta en stark uppfattning att ekonomiskt starka, dvs. rika, gör förvisso en god gärning om de ger mycket till de fattiga men det är inget de är skyldiga till. Betjänandet av människor ses som valfritt, hur många lemän engagerar sig i sin kyrkas diakonala eller missionerande arbete (om det ens finns)? Men vi ser i Bibelordet ovan att det är en starks skyldighet att hjälpa de svaga, var och en ska tjäna sin nästa, inte sig själv. Att betjäna andra är fundementalt i den nya skapelsen Herren har iklätt oss när vi kom till tro.

Read the rest of this entry