Kritik av ”godhetstestet”

Snatteri - en dödssynd?
Snatteri – en dödssynd?

Ett gäng amerikaner med Ray Comfort i spetsen har tagit fram en evangelisationsmodell som de kallar ”Godhetstestet”, något som de senaste åren även spridit sig till Sverige. Klippet ovan illustrerar ganska tydligt hur det går till. Man frågar någon om denne anser sig vara en god person, vilket många amerikaner tycker att de är, och sedan frågar man ”Har du ljugit?” När svaret blir ja säger man ”Och vad kallar man en som ljuger?” Jo, lögnare. Sedan frågar man om personen har stulit, och här säger många först nej, men då påminner man dem om att de är lögnare, och då erkänner de flesta att de stulit nåt litet nån gång. Vad kallar man en sån? Jo, tjuv. Sedan frångår man de tio budorden för att hoppa till Matt 5:28 där Jesus säger att man begår äktenskap i sitt hjärta om man ser på en kvinna med begär, vilket de flesta (män) förstås har gjort. Avslutningsvis frågar man om personen man intervjuar har missbrukat Herrens Namn, och poängterar att detta särskilt gäller om man använder det som en svordom, vilket de anser att många amerikaner gör. Därmed är de även hädare!

Jag är mycket kritisk till detta koncept och anser att det uttrycker en grov vinkling av Bibelns syndbegrepp. Uppenbarligen väljer man sina synder väl för att så många som möjligt ska erkänna sig skyldiga, och man placerar strategiskt lögnens synd i början så att man kan referera till den om någon skulle hävda syndfrihet. Förutom detta stör det mig något enormt att man undviker synder som girighet, habegär, egoism och högmod, något som är väldigt vanligt inte minst i USA. Eller ta mord för den delen. Man undviker den synden eftersom man anser att så få begått den. Men Jakob utbrister att rika människor dödar oskyldiga och förtrycker fattiga arbetare (Jak 5:1-6). Här skriver jag om hur rikedom även uttrycker girighet och till och med stöld. Det är godhetstestet ganska omedvetet om.

Den västerländska kyrkan i stort är ofta ganska omedveten om dessa synder gentemot de fattiga, och många andra synder också, vilket gör att den ofta uppfattas som falsk. Jesus sa att lagen sammanfattas i buden: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd”, samt ”Du skall älska din nästa som dig själv.” (Matt 22:37, 39). Synd är därmed brist på kärlek. När man brister i kärlek till Gud gör detta att man inte tror på Honom, man tillber avgudar, man lyssnar inte på Honom, vänder sig bort från Honom, sätter sig upp mot Honom, hånar Honom och till och med dödar Honom. När man brister i kärlek till människor gör detta att man bedriver otukt, girighet, mord, stöld, vrede, förtryck och stridslydsnad. Med mera. Och när 20% av jordens befolkning konsumerar 80% av jordens resurser, när vi orsakar en global klimatkatastrof, när vi säljer vapen till diktaturer, när vi utvisar människor till tortyr och död, när vi medvetet konsumerar varor som producerats under avskyvärda arbetsvillkor, när vi konsumerar onödigheter, när vi sitter passiva och likgiltiga medan världen omkring oss rasar samman, då är det uppenbart att vi är syndare inte bara för att vi dragit vita lögner och snattat godis som barn, utan för att vi är kärlekslösa. Det är den kärlekslösheten Kristus frälser oss ifrån genom att dö för vår synd.

32 kommentarer

  1. Hej David! Det är aldrig fel att sprida Evangeliet, men den här modellen ger en snedvriden bild av synd. Det är bättre att fråga människor om de älskar Gud av hela sitt hjärta och sin nästa som sig själv för att skapa syndamedvetenhet, i kombination med att betjäna dem och låta Gud bekräfta sitt Ord med under och tecken:

   Gud välsigne dig!

   Gilla

 1. Hej

  Bra kritik. Vill bara först påpeka att Ray Comfort är inte kalvinist. Så detta är ej en fråga om någon är kalvinist eller ej. Dock så förenas många kalvinister och arminianer och alla mitt emellan för att predika ett bibliskt evangelium på detta sätt. Genom att börja med att ge insikt om synd genom Lagen och visa deras behov av frälsningen så att de uppskattar detta.

  Att använda Lagen för att ge insikt om synd när man evangeliserar är själva principen alltså. Jag håller med dig om att de snöar in på att just de 10 budorden är Lagen, medan egentligen, de två kärleksbuden är Lagen och att övriga budord och synder som räknas upp igenom Bibeln, är konkreta exempel på denna lag… man kan gott ta mer och räkna upp fler synder också som du gör :). Jag tror Comfort på ett enkelt sätt vill visa hur man kan göra genom att gå igenom några av de 10 budorden. De går igenom olika, även mord och att hata är en mördare brukar han också ha med.

  Nåd åt er

  Gilla

  1. En till sak jag missade att kommentera är att du menar att de snedvrider syndbegreppet då de tar upp ”mindre” (?) synder som lögner eller att ha snattat som barn. Bibeln säger uttryckligen vad som är synd: 2 Joh 3:4 synd är brott mot lagen. De snedvrider inget utan de visar verkligen på syndens allvar. Även vad vi kan tycka som små saker är väldigt allvarliga just för de är synder mot Gud. Det finns inga småsynder eller saker som är för löjliga att ta upp. Även att ta en penna från jobbet är en synd som förtjänar Helvetet. Det är per definition stöld att ta något som inte tillhör en, och Lagen säger ”du skall inte stjäla”, det är alltså en synd. Varje synd är brott mot en evig Guds lag. Så allvarlig är synden.

   Att endast fråga dem om de älskar Gud eller sina medmänniskor, kan även bli för svepande. Vad menas med det? Då får man ge några exempel som t ex de 10 budorden, som sagt.

   Gilla

   1. Hej igen Daniel! Det är precis detta min kritik gäller, det finns ingen anledning att fokusera på småsaker, därför att alla är skyldiga till riktiga hemskheter. Frågorna som ställs i klippet ovan är uppenbart vinklade så att i princip alla ska svara ja på dem. Men varför frågar man inte ”Hatar du Usama bin Laden?” eller ”Äger du någonting du egentligen inte behöver?” vilket är synder likväl. Alla synder är brott mot Gud, men de skiljer sig åt i och med hur de påverkar människor. Att dra en vit lögn skadar inte många. Att roffa åt sig rikedomar skadar massvis med människor.

    Gud välsigne dig!

    Micael

    Gilla

    1. Just vad jag sa är att de är inte ”småsaker.” Det är snarare så att du ändrar syndbegreppet istället om du påstår att vissa synder är småsaker. All synd är allvarlig. All synd är synd och har man begått en synd har man brutit hela lagen enligt Jakobs brev. Att ljuga, stjäla och häda genom att missbruka Guds namn är mycket allvarliga saker. Speciellt att de är med i de 10 budorden, visar att det är allvarligt. Det står inte i något av de 10 budorden att man inte får äga något man inte behöver. Därmed inte menat att synder är värre än andra men de är ju ändå med i de 10 budorden. Varför klaga på det? Sedan tar de upp flera olika synder andra gånger också. De har flera säsonger av TV-serier och har lagt upp mycket på YouTube. Och om du vill fråga någon om de gjort andra synder så är det OK, så länge det är synder. Varför kritisera varandra, kan vi inte vara sams istället?

     Gilla

     1. Hej igen, Daniel! Det är en tydlig Biblisk princip att alla synder inte är likvärdiga, det finns olika grader av synder. Johannes skriver:

      1 Joh 5:16 Om någon ser sin broder begå en synd som inte är till döds, skall han be, och Gud skall ge liv åt honom, åt dem som inte begår synd till döds. Det finns synd som är till döds, och jag säger inte att man skall be för den. 17 All orättfärdighet är synd, men det finns synd som inte är till döds.

      Och Herren Jesus sa i Matt 12:31 Därför säger jag er: All synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas. 32 Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande skall inte få förlåtelse vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande.

      2 Mos 32:21 och 2 Kung 17:21 är två av många ställen som talar om en ”stor synd”. Vad förutsätter det? Att det finns mindre synder.

      Nå, all synd är avskyvärd för Gud eftersom Han är alltigenom helig, det håller jag helt och hållet med dig om. Men när människor gör sig skyldiga till sådana vidrigheter som att förtrycka fattiga och undanhålla dem hjälp så blir det löjligt att diskutera stöld av pennor. Att göra så är att blunda för riktigt allvarliga synder.

      Sedan undrar jag varför du anser att de 10 budorden är allvarligare än andra budord, till exempel Luk 3:11 och 1 Tim 6:8 som talar om att inte äga mer än vad man behöver. Vad har du för bibliskt stöd för att de tio budorden ska ha högre status än dem? De enda budord Jesus framför allt lyfta fram var som sagt det dubbla kärleksbudet.

      Gud välsigne dig!

      Micael

      Gilla

      1. Bergsjöbloggen/Josef svarade annars bra såg jag.

       Att försöka diskutera huruvida vissa synder är större än andra och blanda in bibelord är tolkningsfrågor som jag inte ger mig in på här, det leder bort från ämnet. Men finns det några synder som är värre så skulle det väl vara de som bryter mot ”älska Gud av hela ditt hjärta…” första kategorien i de tio budorden. Eftersom de är uppenbart mot Gud. Samtidigt så är all synd brott mot Gud då det är Han som är lag-givaren, Jakobs brev som sagt. Bryter man bara ett bud har man brutit mot alla eftersom det är samma Lag-givare och man bryter alltså alltid mot att älska Honom. Jak 2:10f

       Huvudsaken som du säger är att Gud är helig och all synd är avskyvärd. Med detta i åtanke är det alltså inte alls löjligt att diskutera stöld av pennor. När jag tänker på vad du sagt och vad vi diskuterat här nu ser jag att det finns snarare en poäng att ta upp de som kan ses som småsaker. De saker man skulle förvänta sig att Gud ser genom fingrarna med. Det visar verkligen Guds helighet och strippar människan ifrån allt att se att även de småsakerna är så illa.

       Du frågar: ”Sedan undrar jag varför du anser att de 10 budorden är allvarligare än andra budord”

       Eftersom här väljer Gud att rista in tio budord på två stentavlor. De välkända tio budorden. Det bör väl säga något eller?

       Tycker mer och mer att ditt inlägg var onödigt förresten. Du håller ju med om principen att använda Lagen i förkunnelse. Egentligen är du bara kritisk emot vilka lagar man tar upp. Men jag tror du kan förvirra folk och leder bort dem från denna princip med detta inlägg.

       Men på lördag ska jag och evangelisera. Jag tar med mig det här. Om jag pratar med någon så ska jag även fråga dem om girighet, överkonsumption och passivitet. 😉

       Nåd & frid från Gud Fadern och Herren Jesus Kristus

       Gilla

 2. Kunde inte hålla med mer när det gäller det kristna hyckleriet kring tio Guds bud. Klart som katten att det inte finns en människa som inte brutit mot samtliga bud och gör det hela tiden igen, igen och igen. Kristna såväl som normala människor.

  Kunde däremot inte hålla med dig mindre än vad gäller din slutsats att brist på kärlek är synd. Därmed förutsätter du att det är ett val att kunna älska och att möjligheten att sluta synda därmed omöjliggjorts för ett stort antal människor. Man kan inte tvingas att älska någon. Vare sig människa eller andeväsen. Man kan försöka men om förmågan att uppleva känslan inte finns har vi ett inte obetydligt antal evigt förlorade människor som aldrig ens får chansen till ditt och ert erbjudande. Vet inte om du hört talas om ett begrepp som heter ”nåd”, en del av dina kristna kompisar brukar prata om det emellanåt. Fast du kanske anser dem lika förtappade som jag?

  Gilla

  1. Hej Uffe! Jag skulle säga att varje människa är, som skapad till Guds avbild, kapabel till sin natur att följa Lagen och därmed älska Gud av hela sitt hjärta och sina medmänniskor som sig själv, inklusive sina fiender, men genom att hon är syndens slav och genom syndafallet blir ständigt bedragen av begäret och frestelserna, så gör hon det inte. Alla har syndat och gott miste om härligheten från Gud. Det är precis det som är min poäng ovan. Så därmed kan ingen förtjäna sig till Himlen. Men Evangeliets glada nyheter är som du säger nåd! Gud förlåter människorna alla deras synder genom att Jesus – den Syndfrie – tog dess konsekvens. Jag höll en predikan förra sommaren om detta som jag rekommenderar dig att se: https://helapingsten.wordpress.com/2011/07/22/forsonade-till-evigt-liv/

   Gud välsigne dig!

   Micael

   Gilla

   1. Och därmed är alla syndare som pga förvärvad eller medfödd oförmåga att älska garanterade plats i himlen. Så bra. Det är bara det att det inte är så det brukar låta från kyrkans sida…

    Gilla

    1. Är du sarkastisk nu?
     För att påstå att frälsningen är ”av nåd” är verkligen inte samma sak som universalism. Tvärtom. Nåd förutsätter kärlek. Kärlek förutsätter val. Nåden ger oss möjligheten att välja utgången ut slaveriet.

     Personligen tror jag att alla människor under sin livstid får ett verkligt val att tillåta Guds förvandlade kraft i deras liv. Men Gud tvingar inte ens de som kanske ”skulle behöva det” att välja ja.

     Gilla

     1. Självfallet är jag sarkastisk eftersom den genomgående ståndpunkten här är att Gud finns, är absolut, bevisad och att inga som helst tvivel finns. Det är bara ”att tro”, ”känna kärlek” osv. Medan jag menar att även om viljan finns saknar en del människor såväl förmåga att tro som att känna kärlek. Och dessa personer är med era resonemang rökta för himmelsk tillvaro med Gud. Okej, det kanske är så men jag tycker inte att det låter nådefullt. Gud må vara hur tjatig som helst men om han inte gett mig förmågan att förstå det han tjatar på mig om så spelar det ingen roll hur många gånger han ger mig ”ett verkligt val att tillåta Guds förvandlande kraft” Och som du säger; Gud tvingar inte. Nähä, tvärkört alltså. Och nåd kan vi glömma…

      Gilla

      1. Är du alltså arg på konceptet kärlek som basis för relationer? Jag är öppen för förbättringsförslag, men så länge jag inte har några, känner jag mig inte helt berättigad till att kritisera.

       Grejen är att jag tror att alla människor är gjorda för kärlek. De allra flesta som jag kanske skulle godta att det är ”kört” för, tror jag har härdat sina samveten under lång tid och immuniserat sig själva mot all relationell kontakt.

       Undantaget skulle kunna tänkas vara födda psykopater – Det jag tänker är att Gud avgör en människas hjärta utifrån förutsättningar. Är hjärnans förutsättningar för ömhet mycket liten, kanske minsta försök till godhet i deras inre spelar större roll för deras möjlighet att ta emot kärleken till slut, än vad som skulle synligt vara en stor uppoffring för en annan.

       Jag tänkar i alla fall inte bedöma Gud utifrån undantagsfallen. Jag tror inte att det ”bara är att tro”, men däremot kan man börja lyssna på den röst som manar till nyfikenhet på Gud. Jag tror, och vet, att saker kan hända när man VILL börja vilja något.

       Gilla

       1. Nej, inte arg på konceptet kärlek som basis för relationer, snarare arg på inställningen att kärlek är det enda uteslutande konceptet. Har du inte förmåga att känna kärlek, har du inte förmåga att tro utan drivs av att veta och förstå blir religionen oerhört svår. Och det blir inte lättare om det kristna folket inte bejakar existensen av sådana människor i sina sammanhang utan slänger ut dem eftersom de anses ovilliga ”att öppna sitt hjärta för Gud”, eller som i resonemanget av herr blogginnehavare Grenholm anses vara syndare som inte kan förlåtas så länge de vidhåller sin personlighet.

        Detta udda folkslag är förvisso undantag sett till majoriteten men inte alls särskilt ovanliga individer. Det handlar således inte om ”psykopater” alltså de med antisocial personlighetsstörning utan du har även hela spektrat av neuropsykiatriska tillstånd där olika grader av autismspektrumstörningar ingår. Lägger vi därtill den andel av befolkningen med personlighetorganisationer som bygger på analyserande och logik skrapar vi ihop en rätt ordentlig andel av befolkningen som, i olika grad, har ett mer instrumentellt förhållningssätt till sina egna känslor och känsloutlevelser i största allmänhet. Och mitt resonemang är att de som företräder blogginnehavarens linje missat just begreppet nåd. Att acceptera sina medmänniskors ”avvikelser” och utgå från sig själv vad gäller enkelheten att ”bara tro” är inte förenligt med mitt sätt att tolka nåden. Det är inte ens särskilt kärleksfullt…

        Gilla

        1. Vad bygger du din tolkning av nåden på, kan man fråga sig då?
         Hur som helst: Det är inte så att jag tror att de människor som har mycket svårt för att ”visa kärlek” skulle vara utestängda från nåden. Intressant detta att du tar upp autism. Som du säger är det ju ett spektrum. Jag känner flera med asbergers syndrom, varav två är troende – mycket tydligt så, till och med.

         Men oavsett: kärlek är inte en KÄNSLA, utan ytterst sätt ett sinnestillstånd av att sätta en annan högre än sig själv, som vi alla är kallade att leva i allt mer, att efterlikna Kristus. Jag misslyckas dagligen. Det är därför jag betonar att det först och främst handlar om att leva i Guds kärlek och närvaro.

         Men återigen. Jag utgår från vad jag ser Skriften säga, och utifrån vad man verkar kunna se hos de som blir kvar i tron i det här livet. Och vad Gud gör i mitt eget liv. Jag kan inte uttala mig om Guds dom av grupper eller individer av människor – det förbjuder mig till och med Jesus att göra.

         Men, hur ”löser” jag då problemet med de som verkar totalt inkapabla till kontakt som inte är totalt egocentrisk? Tja, till att börja med vet jag inte om den är det. En autitisk person är ju inte sociopat i den meningen, hon har ju främst svårt för att förstå andras känslor och håller sig i sin egen värld. Men jag tror att Gud är immanent. Han bor i varje människas inre värld. När därför den yttersta dagen gryr, kommer varje människa att möta den Gud I VILKEN de bott och levt hela sitt liv. Det är inte ett möte med en domare i ett land långt borta som genom övervakning sett hur de levt – det är deras hjärtas skapare och upprätthållare. Det som då händer är att Gud uppenbarar sanningen om dem själva och tillvaron för dem, i förnyade kroppar. De som däremot sett en stor del av detta och redan sagt nej till det om och om igen i sitt liv, kommer troligen åter att göra det valet.

         Vad händer när den domen kommer till en autistisk person? Jag kan tänka mig att hon ofta har LÄTTARE att ta emot det. Skaparen av alla världar, skaparen av hennes eget sinne… Har hon aldrig aldrig tidigare förstått vad meningen med relationer varit, kan det komma fram här.

         Det är inget enkelt ämne. Jag vill bara säga att jag inte tror på en Gud som dömer utifrån en mall, utan varje människas hjärta utifrån vad den faktiskt valt. Och när en människa har kraftiga problem med att välja det fördelaktiga redan från start,är det utifrån de begränsningarna hon döms.

         Fram tills dess är vi dock endast kallade att älska och ta till vara dessa människor, såsom du redan gör 🙂

         Gilla

         1. Jag tolkar nåden som en förlåtelse man inte förtjänar. Att inte hänvisas till ett brinnande inferno trots att förutsättningar att tro eller känna kärlek saknas. Att andra uttryck för tro är okej, att karismatiska väckelsetungotal inte är det enda saliggörande.

          I övrigt är kommentarer överflödiga eftersom det du skriver är bland det mest balanserade, reflekterande och kloka jag läst på den här bloggen. Ett önskemål från min sida, eftersom jag inte är en särsklit kärleksfull individ – rent av en elak jävel, att blogginnehavare Grenholm läste och tog till sig vad du just skrev. Det skulle hjälpa honom till en lite mer nyanserad analys av omvärlden. För just nu tycker jag det är rätt mycket av att han har den enda och absoluta sanningen och att alla borde göra, tycka och anse exakt samma som han och att detta är hur enkelt som helst bara man tror. Jag håller definitivt inte med om det men det kanske framgått…

          Gilla

  2. Uffe, som jag ser det är att bli kristen att börja leva i kärlek. Det är själva nådens natur. Det går inte att skilja från varandra.
   Jag uppfattar därför att du sätter upp en falsk polemik här.

   Luther beskriver synd som otro (Se Joh 16:9, Rom 14:23). Tro är grunden för kärlek.
   Absolut är det så att jag med mina gärningar och i mitt hjärta handlar trolöst och utan kärlek, och därför är frälsningen inte beroende på mitt dagsskick. Men om en människa inte ens har en vilja att älska Gud och sina medmänniskor, alltså har ett omvänt sinne, har jag mycket svårt att se henne som räddad.

   Alltså: Brist på kärlek och brist på tro är syndens natur. Frälsningens yttersta natur är återställningen till tro och kärlek. Men begynnelsen på frälsningens väg, när vi blir en del av det folk Gud räddar, är att börja leva i Guds kärlek. Att tro.

   Gilla

   1. Tro är alltså grunden för kärlek. Okej. Men om förmågan att kunna tro eller älska inte finns så är alltså ett antal personer förtappade oavsett deras vilja? Även om jag vill tro men min tanke inte fixar det är det kört? Det tycker inte jag låter särskilt nådefullt. Frälsning bygger på att tro, inte att veta. Det utesluter därutöver alla dem som har en vilja att förstå sin omgivning. Kört för dem med. Kul livsåskådning ni har…

    Gilla

 3. Det är självklart för min del att man använder lagen vid evangelisation.
  Paulus sade ju ”lagen ger insikt om synd”
  Hur skall folk veta att de är syndare om man inte förkunnar lagen?.
  Jesus kom ju för att frälsa oss i från synden (Matt 1:21)
  Sedan kanske det inte behöver vara just tio Guds bud men man måste förkunna synd.
  Detta finns överallt i NT.
  Detta är en försvunnen sanning dom Comfort och Kirk Cameron tar upp.
  Comfort kommer för övrigt i från Calvary Chapel som är väldigt anti-reformerta 🙂
  Men själva modellen med att använda lagen vid evangelisation kan vi hitta genom hela väckelsetiden och det var något som Luther lade betoningen vid.
  John Wesley skrev traktat som hade olika ämnen t.ex ”Ord till äktenskapsbrytare” ”Ord till er som jobbar på sabbaten” osv. Wesley använde lagen vilket även alla andra sanna väckesleförkunnare som bar frukt gjorde.
  Charles Spurgeon hade 2 veckors syndanöd. Det var lagen som fördömde honom och gjorde att han sökte frälsning hos Kristus. Utan lag finns inte heller någon frälsning.
  Har man inte blivit överbevisad om sin syndfullhet. Hur kan man då ens vara född på nytt?

  Varför då attackera denna sanning som frälser människor?

  Läs gärna detta inlägg om hur lagen används i bibeln : http://bergsjobloggen.blogspot.se/2011/12/insandare-till-tidningen-dagen.html

  Gilla

  1. Hej Josef! Om du kollar efter så kritiserar jag inte att man förkunnar Lagen och gör människor medvetna om sin synd, jag håller med om att det är viktigt. Det jag kritiserar är att modellen som den är utformad ovan är tyst om de riktigt stora synderna västerlänningar gör sig skyldig till och fokuserar på småsaker. Då motverkar man sitt syfte, folk blir inte medvetna om det som de verkligen behöver omvända sig ifrån, och det är svårt att övertyga folk att de förtjänar helvetet för att de snattat godis som barn. Den ondska de flesta västerlänningar däremot deltar i när det gäller förtryck av de fattiga, kärlekslöshet gentemot varandra, trolöshet gentemot Gud etc, det är något man verkligen bör ha syndanöd för.

   Gud välsigne dig!

   Micael

   Gilla

   1. Vad menar du då?
    Hela artikeln verkar ju gå ut på att attackera att använda lagen genom evangelisation.

    ”Jag är mycket kritisk till detta koncept och anser att det uttrycker en grov vinkling av Bibelns syndbegrepp.”

    Gilla

    1. Hej igen! Som sagt, om du ser efter ser du att jag inte kritiserar att göra folk medvetna om sin synd genom att berätta vad Guds lag säger – jag är en ganska tydlig promotare av goda gärningar. Det jag menar med ”detta koncept” är inte att predika Lagen i sig utan att göra det som ”godhetstestet” gör det, genom att fråga folk om de ljugit, stulit, tyckt någon varit snygg och sagt ”Oh my God”. Det är en grov vinkling av Bibelns syndbegrepp därför att människan gör sig skyldig till så mycket större och värre synder än så, men i den amerikanska kontexten blundar man ofta för girighetens, högmodets och stridslystnadens synder.

     Gud välsigne dig!

     Micael

     Gilla

     1. Varför är det dåligt då? Man förkunnar ju ändå lag genom att göra så.
      Tror du Gud gör skillnad på synd och synd?
      i 2 sam 6:6-10, Rörde bara Ussa vid arken och för denna ”lilla” synd dödade Gud honom omedelbart.

      Om man älskar sin nästa snor man inte ens ett suddgummi i från dem.
      Det hänger ihop. Därför är det bra att lagen förkunnas.

      De gör ju inte bara bara ett godhetstest utan använder det för att senare gå vidare och förkunna evangelium.
      Har du sett Comforts film 180?

      Den är väldigt bra. Kolla på den.

      Gilla

       1. Det bevisar ju inte att det är olika nivå på synder.
        All synd är brott mot lagen.
        Synd som är till döds och hädelse mot anden är antagligen samma synd och det är att förkasta Gud eftersom den synden finns det ingen förlåtelse för.
        Alla som förkastar Gud är kvar i sina synder.
        Jag kan inte se att bibeln skulle ranka synder. Men de tio Guds bud är grunden för allt. Att älska herren sin Gud av hela sitt hjärta själ och förstånd är en sammanfattning av bud 1-4 medans att älska sin nästa är sammanfattning av bud 5-10.
        Älskar man sin nästa och Gud med allt man har då håller man hela lagen.
        Sedan i 2 Mos kapitel 21 ser vi fler exempel på moral lagar om hur man älskar sin nästa.
        Därför är det absolut inte dåligt det Comfort gör för han predikar lagen på ett smart sätt för att senare komma in på att förkunna frälsningen genom Jesus.
        Det är det alla deras videos går ut på.

        Den ”stora synden” som du citerar utifrån sammanhanget verkar också vara att förkasta Gud för vi läser att någon fick dem att vända sig bort i från Gud.
        Man måste använda lagen vid evangelisation.

        I denna video används först Lagen. Sedan Gud som domaren över all synd och sedan kommer Korset och omvändelsen in alltså alla 4 bestånds delar av evangelium presenteras, alltså ett helt sant evangelium utan förvanskning. http://www.youtube.com/watch?v=cDFVhZPprZE

        Det är alltså bara ett exempel på hur man kan göra. Det finns andra synder som bibeln räknar upp (Högmod, avund, självupphöjelse, söka beröm och ära, promota sig själv istället för Kristus, försumma de fattiga, försöka vara i centrum, leva för pengar, dyrka mammon, göra goda gärningar så att det synas, kärlekslöshet, skryta om allt det goda man gör offentligt, avgudadyrkan, sexuell omoral, orena tankar, tillåta kvinnliga pastorer, självgodhet, vara pastor/äldste/ungdomsledare/ungdomspastor utan att man är bibliskt kvalificerad enligt 1 Tim kap 3, lägga upp annonser på sin blogg där man skriver ”bjud in mig som talare” 😀 ) som man förstås också kan använda för att överbevisa folk om sina synder.
        Det var bara några exempel.

        Nu är debatten över för min del.

        Gilla

 4. Jag kan hålla med dig om att kärlekslöshet är synd också.
  Men vi får inte försumma lagen. Paulus säger någonstans att det var det 10:e budet som överbevisade honom.

  Gilla

  1. Hejsan! Kul med en till Uppsalaevangelist! Har vi träffats nån gång?

   1. Bekänna Jesus som Herre och tro att Gud uppväckt Honom från de döda.
   2. Absolut inte, jag är en eländig syndare, samtidigt som jag står rättfärdig och helig genom Jesu blod.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s