Varför kristna inte ska vara nationalister

Jag gick igenom predikningar jag spelat in häromdagen och fann denna guldklimp från en ”Kom in – gå ut”-gudstjänst i min församling (där vi först är inne en timme och sen går ut och evangeliserar en timme). Jag talade då om hur Bibeln tydligt uppmanar oss att älska invandrare, betrakta dem som infödda och motarbeta alla former av förtryck mot dem (2 Mos 22:21, 3 Mos 19:33-34), och jag pekade på att när Gud säger detta till Israel påminner Han dem ofta om att de själva var invandrare i Egypten. Denna invandraridentitet behöll Israel intressant nog även när de intagit Kanaans land, i 1 Krön 29:14 ser vi till exempel hur David beskriver sitt folk som ”främlingar och gäster på jorden”.

Samma terminiologi används i Hebreerbrevet 11 där vi får reda på att det sanna förlovade landet inte är en jordplätt i Mellanöstern utan himmelriket: ”I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar därmed att de söker ett hemland. Om de hade menat det land som de gått ut ifrån, hade de tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem.” (Hebr 11:13-16).

Himlens befolkning
Himlens befolkning

Vårt hemland är Himlen! ”Vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare.” (Fil 3:20). Vi hör egentligen inte hemma här på jorden, för vi är utomjordingar. Liksom Israel levde i exil i Babylon, så lever vi i exil här. Därför beskriver Petrus Rom som Babylon (1 Petr 5:13) och han säger att kyrkan lever kringspridd som främlingar bland jordens riken (1 Petr 1:1). Jakob kallar församlingen för ”de tolv stammarna i förskingringen”, vilket visar att han såg på kyrkan som det nya Israel, som levde i diaspora.

Slutsatsen av allt detta är att nationalism är väldigt onaturligt för en kristen. Vi är himmelska medborgare, på besök i ett annat land. Vi vill det inget illa utan välsignar alla här, men vår lojalitet är till Guds Rike. Främlingsfientlighet är en omöjlighet för oss, för då måste vi vara fientliga mot oss själva. Himlen är extremt mångkulturell, alla folk, stammar och språk finns representerade (Upp 7:9). Himlen är inte svensk. Halleluja!

19 kommentarer

 1. Bra påpekanden! Jag brukar i stället använda Gal 3:28: ”Nu är ingen längre jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus”. Men det är på samma tema.

  Gilla

 2. Och vad sägs om detta bibelställe ? : “Invandraren som bor hos dig skall höja sig över dig, högre och högre, medan du skall sjunka, djupare och djupare. 44 Han skall ge lån till dig, men du kan inte ge lån till honom. Han skall bli huvud, du skall bli svans.
  45. Alla dessa förbannelser skall nå dig, de skall förfölja dig och komma över dig tills du har utplånats, därför att du inte lyssnade till Herren, din Gud, och inte följde de bud och stadgar han gav dig. 46. Förbannelserna som drabbar dig och dina efterkommande skall bli till varnande tecken för alla tider. 47. Eftersom du inte tjänande Herren din Gud när du levde glad och mätt och hade överflöd på allt, 48. måste du istället, hungrig och törstig, naken och utblottad, tjäna den fiende som Herren sänder ut mot dig. Han skall lägga ett ok av järn på din nacke tills han har utplånat dig.
  49. Herren skall sända ett folk mot dig långt bortifrån jordens ände, och det skall slå sig ner på dig som en örn, ett folk vars språk du inte förstår, 50. ett folk med ansikten av sten, ett folk som inte vördar de gamla och inte skonar de unga..” ( 5 Mos. 28:43 f. )

  Gilla

 3. I detta land bedrivs folk-självmord. En tredjedel av alla barn som blir till i Sverige får inte födas. Istället skall de ersättas med folk som inte hyllar Jesus, har andra föreställningar om kvinnors rätt, om lag och rätt än vad vi haft i 1000 år i Sverige. Kan det vara ett Guds straff ?

  Gilla

  1. Eh? De allra flesta svenskar är ateister, agnostiker eller new agare, bara ca 10% är kristna. Så sannolikheten är liten att man hyllar Jesus bara för att man är född i Sverige. Och hur ska vi evangelisera och få fler att hylla Jesus om vi ska insistera på att kicka ut muslimer? Och vad är det för värderingar vi har idag som vi också hade för tusen år sedan, men som muslimer inte har? Inte kan det vara demokrati, jämställdhet eller mänskliga rättigheter du syftar på, för det trodde man inte på här för tusen år sen. Det gör dock många muslimer idag, hör och häpna.

   Gilla

   1. Naturligtvis hyllar man inte Jesus bara för att man är svensk. Tron skapas av att Guds rike predikas. Jag har aldrig velat ”kicka ut muslimer”. Tvärtom har jag i 20 år haft goda förbindelser med Ahmadiyya-församlingen i Göteborg och fortsätter att medverka i dialog med dem. Fröna till demokrati, jämställdhet, mänskliga rättigheter och patriotism har kristen förkunnelse planterat, de har växt sakta med säkert genom seklerna på kristen mark. I islamvärden har helt andra världen härskat, men sedan kolonialismen har många muslimer tagit till sig dessa värden, Gud ske lov. Och den processen fortsätter. – Det finns ett starkt bibliskt varningsord mot massinvandring som Guds straff. Hur ser Du på det ordet? Det demografiska underskottet har väl något att göra med massaborterna? Tack för att jag får ha tankeutbyte med Dig, genom det växer vi båda. Så skall det vara mellan kristna.

    Gilla

 4. Hur kommer det säg att bibeln själv talar om nationer och länder då?

  Ords 24:24
  Den som säger till den skyldige: ”Du är oskyldig”, honom skall folk förbanna och ”nationer” fördöma.

  Upp 7:9
  Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. ..

  Kan ge typ 60 bibelverser till där bibeln styrker att länder existerar då och nu och i framtiden.

  Kingdom now teologin är förödande, många kristna kommer nog tyvärr att falla under antikrists framträdande och dennes ”kungadöme”.

  Gilla

   1. jag skulle vara försiktig om jag var dig Micael, att plocka bort ord från Uppenbarelseboken, med tanke på den sista versen

    upp 22:18 För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. 19 Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok. 20 Han som betygar detta säger: ”Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus! 21 Herren Jesu nåd vare med alla.

    Gilla

    1. Hej Samuel!

     Det är väl klart att länder finns! Det har jag aldrig förnekat, då vore jag ju lika korkad som de som tror att hästar inte finns. Men att länder finns är inte ett argument för att vi måste älska, sjunga hyllningssånger till och dö för det land vi är födda i, lika lite som hästars existens innebär att vi måste älska, sjunga hyllningssånger till och dö för varsin häst. Att de heliga i Himlen kommer från alla länder är ju bara ännu ett argument för att Guds Rike är internationellt. Du behöver inte involverad mig i en antikristlig konspirationsteori, jag citerade direkt ur minnet utan att kolla noggrant och glömde bort att det stod länder också. Jag kan skriva dit det om du vill.

     Gud välsigne dig

     Gilla

     1. Håller med om att himlen är internationell, men vi är inte där nu.
      Jag involverar inte dig, det gör du bra själv är jag rädd för 😦 Men se det inte som ett påhopp, för det är det inte.

      Den nya tiden för Israel och hednafolken
      6 Upp, upp! Fly från landet i norr, säger HERREN, ty som himlens fyra vindar har jag skingrat er, säger HERREN. 7 Upp, Sion! Rädda dig, du som bor hos Babels dotter. 8 Ty så säger HERREN Sebaot, han som för sin härlighets skull* har sänt mig till hednafolken som har plundrat er: ”Den som rör vid er, rör vid hans ögonsten. 9 Se, jag lyfter min hand mot dem, och de skall bli ett byte för sina slavar.” Ni skall då förstå att HERREN Sebaot har sänt mig.
      10 Jubla och gläd dig, du Sions dotter, ty se, jag kommer och jag skall bo i dig, säger HERREN. 11 Många hednafolk skall på den dagen sluta sig till HERREN och bli mitt folk, och jag skall bo i dig. Du skall förstå att HERREN Sebaot har sänt mig till dig. 12 HERREN skall äga Juda som sin del i det heliga landet, och än en gång skall han utvälja Jerusalem.
      13 Var stilla inför HERREN, allt kött, ty han har trätt fram ur sin heliga boning.

      Gilla

       1. En fin bit i bibeln som säger emot mycket av det du säger Micael, iaf vad jag kan se…

        Ps 105
        Herrens gärningar mot sitt folk
        1 Tacka HERREN, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken!
        2 Sjung till hans ära, lovprisa honom,
        tala om alla hans under!
        3 Beröm er av hans heliga namn! De som söker HERREN må glädja sig av hjärtat.
        4 Fråga efter HERREN och hans makt,
        sök alltid hans ansikte.
        5 Tänk på de under han har gjort, på hans tecken och hans domslut,
        6 ni Abrahams barn, hans tjänare, ni Jakobs söner, hans utvalda.
        7 Han är HERREN, vår Gud, över hela jorden når hans domar.
        8 Han tänker för evigt på sitt förbund,
        på det ord han påbjudit för tusen släkten,
        9 på det förbund han slöt med Abraham
        och på sin ed till Isak.
        10 Han fastställde det för Jakob som en stadga,
        för Israel som ett evigt förbund.
        11 Han sade: Åt dig ger jag Kanaans land,
        det skall bli er arvedel.
        12 Då var de en liten skara, de var få och främlingar i landet.

        läs ”EVIGT” det kan du inte säga nåt annat om.

        I slutet av denna vackra del i bibeln kan vi läsa även detta

        vers 42

        42 Ty han tänkte på sitt heliga löfte till Abraham, sin tjänare.
        43 Så förde han ut sitt folk med glädje,
        sina utvalda med jubel.
        44 Han gav hednafolkens länder åt dem,
        det folken arbetat ihop fick de ärva,
        45 för att de skulle hålla hans stadgar
        och ta vara på hans undervisning. Halleluja!

        Hur i hela fridens namn får man som ”bibeltroende” kristen ihop att judarna spelat ut sin roll som Guds egendomsfolk när man läser texter som dessa, ( finns gott om dem i hela bibeln från början till slut )

        Därför Micael, kanske mina ”konspirations teorier” inte är så befängda trots allt.

        Gilla

         1. agree to disagree. Tänk va. att Gud ger andra människors land och hem till judarna i GT , vilken rasistisk Gud enligt dina tolkningar?

          Gilla

         2. Har ingen bloggpost att stå bakom, men däremot bibeln.

          Amos 9:11-15 – har visat denna innan för dig

          Löfte om upprättelse
          11 På den dagen skall jag resa upp Davids fallna hydda,
          mura igen dess sprickor och resa upp det som är nerrivet.
          Jag skall bygga upp den som i forna dagar,
          12 så att de kan ta i besittning vad som är kvar av Edom
          och av alla hednafolk över vilka mitt namn har nämnts,
          säger HERREN, han som gör detta.
          13 Se, dagar skall komma, säger HERREN,
          då plöjaren skall följa skördemannen i spåren
          och druvtramparen såningsmannen,
          då bergen skall drypa av druvsaft och alla höjder flöda över.
          14 Jag skall göra slut på mitt folk Israels fångenskap.
          De skall bygga upp sina ödelagda städer
          och få bo i dem. De skall plantera vingårdar
          och få dricka vinet från dem. De skall anlägga trädgårdar
          och få äta deras frukt.
          15 Jag skall plantera dem i deras eget land.
          De skall inte mer ryckas upp ur det land
          som jag har givit dem, säger HERREN, din Gud.

          Mina förhoppningar är att du Micael, skall få en ny syn på saker.

          Gilla

 5. Du kanske skulle ha predikat utifrån Apostlagärningarna 17:26 istället?

  ”Och han har skapat människosläktets alla folk, alla från en enda stamfader, till att bosätta sig utöver hela jorden; och han har fastställt för dem bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skola bo”

  Gilla

  1. Hej Erik!

   Ja, om jag hade haft mer tid skulle jag nog ha kommenterat det bibelordet. Det används ofta som argument mot invandring, och i Sydafrika och den amerikanska södern har det använts som argument för segregation mellan raser. De tolkningarna gör dock misstaget att de inte ser till kontexten och skillnader mellan antikens ”gränser” och dagens.

   Migration var inte särskilt kontroversiellt i antiken, utan tvärtom rådde i princip fri in- och utvandring överallt, eftersom det inte fanns några deportationssystem som dagens stater använder sig av. Kriminella och slavar kunde tvångsförflyttas, men om fria familjer flyttade till ett annat land var det inte många som höjde på ögonbrynen. Detta illustreras ju tydligt av att den som yttrar orden i Apg 17:26, Paulus, är invandrare till Grekland. Han åkte som bekant vitt och brett till mängder av olika platser för att predika evangeliet, trots att han ursprungligen kom från Troas.

   Även det gammaltestamentliga Israel var positivt till invandring (3 Mos 19:34) och välkomnade andra nationaliteter att ansluta sig till gemenskapen, till exempel Rut.
   Problemet är att vi ser på ordet ”gränser”, horothesias, med moderna glasögon, där vi tänker oss att de kan pekas ut på en karta och där myndigheter och polis har mandat att utvisa människor. Men varken bra kartor eller deportationer existerade i antiken. Vidare tänker vi oss ofta ”folk” som människor av en viss etnicitet – och på grekiska är ordet faktiskt ethnos, men de hade inte samma biologiska innebörd vi tänker oss. Kristna kallas för Guds ethnos i 1 Petr 2:9.

   Vad är då Paulus poäng? Att alla människor och folk härstammar från Adam, att vi egentligen är ett! Hans ord om gränser och tider utgör inte en idealbeskrivning av hur etniciteter håller sig för sig själva, eftersom det skulle motsäga hans egen missionsgärning i främmande land. Snarare är det en realbeskrivning, Gud har förutsett och förutbestämt hur alla folk rör sig i både tid och rum. Dvs. om en miljon svenskar lämnar Sverige för att åka till USA, har Gud förutsett det med. Och Hans mål är att samla alla människor till ett folk i Kristus som tillber Honom i himmelriket för all evighet.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s