Sverigedemokraternas liberalteologi intar frikyrkan

Stödet för Sverigedemokraterna har kraftigt ökat bland gudstjänstfirande svenskar, uppmärksammar Dagen. 18 procent säger att de ska rösta på det av nynazister grundade partiet, i kontrast till 10 procent som vill rösta på det av pingstvänner grundade partiet Kristdemokraterna.

I förra riksdagsvalet röstade blott fyra procent av dem som går i gudstjänst minst en gång i månaden på SD. KD fick stöd från 24 procent. Det är en enorm förändring. Samtidigt som frikyrkorna står på barrikaderna i integrationsarbete och mångkulturella miljöer, växer främlingsfientligheten snabbt i våra egna led.

Det är inte alltför förvånande. Stödet för SD har vuxit bland befolkningen i stort, deras idéer har plockats upp och normaliserats av andra partier och de har länge flirtat med frikyrkoväljare genom att ta ställning för Israel och värna om Sverige som ett ”kristet land”. Att de samtidigt sprider antisemitism och vill återinföra statskyrkosystemet är det många frikyrkliga som missar.

Det är uppenbart att den främlingsfientliga vågen bland kristna kommer försvåra kyrkornas integrationsarbete. Vad många inte tänker på är att det även kraftigt kommer försvåra kyrkans evangelisation och öka liberalteologin i frikyrkan. Den främlingsfientliga teologin är inte evangelikal, det är samma teologi som rådde i statskyrkorna och som banade väg för bibelkritik och den urvattnade kristendom som råder i de historiska kyrkorna i dagens Europa.

Många har svårt att förstå detta. SD är ju ”höger”, och liberalteologin vi ser i Svenska kyrkan är ju ”vänster”. Men vänster-högerskalan kollapsar när vi ska försöka förstå den politiska och teologiska utvecklingen i västvärlden idag. Liberalteologi handlar om att sätta en politisk ideologi i första rummet och låta den ha företräde framför att följa bibelordet, helt oberoende av om den ideologin är höger, vänster, upp, ner, bak eller fram. Hitlers främsta supportrar i den tyska lutherska kyrkan var bibelkritiska liberalteologer såsom Paul Althaus och Emanuel Hirsch.

På samma sätt finns det utbredd liberalteologi i SDs högsta ledning. SD är det parti som talar mest om Gud och kristendom idag, mer än vad KD gör. Och den Gud och kristendom de porträtterar är inte vad Bibeln talar om. Tvärtom är SD-ledningen otroligt kritiska mot Bibeln. För det går ju inte att utifrån Bibeln landa i deras idéer om nation och migration.

För fördjupad analys kring detta, läs kapitel 11 i Jesus var också flykting: SD:s nationalistiska liberalteologi. Nedan är ett utdrag (ss. 154-156):


2005 fördubblades SD:s platser i kyrkomötet från två till fyra mandat. En av de Sverigedemokrater som kom in, Gabriella Johansson, sa till tidningen Dagen: ”Svenska kyrkan handlar för oss mer om kultur än religion, åtminstone har det varit så för mig.” SD:s kyrkopolitiska organ antog vid denna tid namnet Fädernas kyrka, vilket anspelar på en gammal patriotisk psalm från 1909 som på nationalromantiskt vis hyllar enhets- samhället mellan kyrka och stat:

Fädernas kyrka i Sveriges land,
kärast bland samfund på jorden!
Vida hon famnar från strand till strand
fast är hon grundad av Herrens hand.
Byggd till hans tempel i Norden.

[…]

Kristet och fritt vill Sverige bo,
råda för landet allena.
Därom i manlig och kristen tro,
därom i strid eller lagfäst ro
konung och folk sig förena.

2005 var också året när Jimmie Åkesson tog över som SD:s partiledare och nu började partiet växa på allvar. Vid nästa kyrkoval 2009 fick SD en hel del medial uppmärksamhet, inte minst eftersom både partiet självt och utomstående politiska bedömare trodde att kyrkovalet skulle kunna fungera som en språngbräda för SD i riksdagsvalet 2010. Och SD stack inte under stol med att man ville att Svenska kyrkans främsta uppgift skulle vara att främja nationalism snarare än kristen tro. ”Kyrkan har i dag kanske framför allt ett kulturbevarande värde, ett kulturbevarande syfte”, sa Åkesson till den egna partitidningen SD-kuriren.

SD:s toppnamn i detta kyrkoval var Jonas Åkerlund som sedermera blev vice partiledare. Det var han som 2002 menade att en halv miljon borde utvisas från Sverige för att de var parasiter. Angående kyrkovalet sa han till tidningen Dagen: ”Svenska kyrkan ska först och främst värna det nationella arvet vi har, och som svensk ska man känna igen sig i kyrkan.” Dagen fortsätter:

Jonas Åkerlund förklarar att hans teologi är liberal; huruvida bibelberättelserna är sanna har inte ”någon som helst” betydelse för hans tro eftersom ”Guds ande verkar i och genom ordet”. Enligt honom finns det inga belägg för att något av det som Jesus gjorde verkligen hände.

– Historiebeskrivningen i Bibeln stämmer inte alltid. Evangelierna är reviderade och det finns uppenbara fel i Nya testamentet, säger Jonas Åkerlund, och förklarar att den kristna övertygelsen inte är beroende av en bokstavlig tro på uppståndelsen eller den gudomliga avelsen.

Vad ville då SD rent kyrkopolitiskt? Återinföra gamla nationalistiska psalmer såsom just Fädernas kyrka, investera i gamla kyrkobyggnader för att stärka Svenska kyrkans roll som ”kulturbärare”, förbjuda svenskkyrkliga församlingar att gömma papperslösa, motverka all mångkulturell och ”icke- svensk” verksamhet samt, som krona på verket, återinföra statskyrkan.

I sitt kyrkopolitiska program nämnde de aldrig Gud eller Jesus, inte heller diskuterade de gudstjänst och församlingsliv. SD saknade helt enkelt en teologisk vision för kyrkan. De bärande tankarna var kulturarv, invandringsmotstånd och nationalism.


Skärmavbild 2018-06-01 kl. 09.49.06

Det är dags att vända trenden. Därför satsar vi på en folkbildningssatsning för Jesus var också flykting under 2018. Om du vill ha ett besök i din församling, kontakta mig!

Ange din e-postadress för att prenumerera på den här bloggen och få meddelanden om nya inlägg via e-post.

22 kommentarer

 1. Nej, det är inte ens 1 procent som ”säger att de ska rösta på det av nynazister grundade partiet”!

  Gilla

   1. Visst, men det är du – inte de ! – som säger att de ska rösta på ett parti grundad av nazister. Märkligt att du inte är vaken över skillnaden i att det är du eller de som säger detta.

    Gilla

 2. Micael!

  Du kör med en världslig retorik och genom dina ord påstår saker som troligen inte är sant.

  Du skriver: de ( SD ) har länge flirtat med frikyrkoväljare genom att ta ställning för Israel och värna om Sverige som ett ”kristet land.

  Tänk om de faktiskt står för Israel och tänk om de faktiskt värnar om sverige som ett kristet land.

  Bb

  Gilla

 3. Jaha? Verkar grunda sig på högst 100 personer sammanlagt som möjligen är frikyrkliga i undersökningen. Rätt skakig grund.

  Gilla

 4. Jag vill bidra med lite färsk statistik.

  En kartläggning av den kristna tron i Västeuropa som Pew publicerade för tre dagar sedan, visar att främlingsfientlighet korrelerar med ökad religiositet. Den grupp i undersökningen som var flitigast när det gäller kyrkobesök och där 64 % angav att de trodde på den Gud som beskrivs i Bibeln, den gruppen uttryckte sammantaget de mest negativa åsikterna om invandrare och religiösa minoriteter. Något bättre utslag fick den grupp av kristna som inte var flitiga kyrkobesökare och där drygt hälften trodde på Gud i en liberalare form, som en högre makt eller andlig kraft. Den grupp som var mest välvillig till migranter och minoriteter var de som ansåg att de inte tillhörde någon religion alls (ex ateister och agnostiker).

  Nu till nästa undersökning av Pew som publicerades tidigare denna månad. Den kartlade befolkningen i USA utifrån deras inställning till flyktingar. Resultatet visade att de som var mest negativa till invandring var de evangelikala vita, där 68 % svarade att USA inte har någon skyldighet att ta emot flyktingar. Sedan kom de andra religiösa grupperna, där jag gissar att de liberalteologiska är mer vanligt förekommande. Och den grupp som kom högst på den motstående sidan var de som inte ansåg att de tillhörde någon religion alls (bl a ateister), här svarade 65 % att USA har en skyldighet att ta emot flyktingar.

  Du säger att problemet stavas liberalteologi.

  Really?

  Källor: Being Christian in Western Europe (Pew 29 maj 2018), Republicans turn more negative toward refugees as number admitted to U.S. plummets (Pew 24 maj 2018)

  Gilla

  1. Hej Johan!

   Ja, jag såg den amerikanska undersökningen och det är verkligen bedrövligt. Vi vet ju också att 81 % av vita evangelikaler röstade på Trump. Jag såg en person på Facebook som pratade om att detta var resultatet av ”bokstavlig bibeltro”. Det är helt uppåt väggarna fel. Det finns ingen bokstavlig läsning av Bibeln som leder en till slutsatsen att Trump är en bra ledare. Det finns heller ingen bokstavlig eller trogen läsning av Bibeln som leder en till slutsatsen att flyktingar inte ska välkomnas. Till skillnad från flera andra frågor finns det ingen skillnad mellan GT och NT i synen på flyktingar, den välkomnande positionen går som en röd tråd genom hela Skriften. Vad gör en bibeltroende med sådana här verser?

   När en främling bor hos er i ert land, ska ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor ibland er ska räknas som infödd hos er. Du ska älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är Herren er Gud. (3 Mos 19:33-34)

   Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar… Jag var främling och ni tog inte emot mig… (Matt 25:41,43)

   Om man är evangelikal och bibeltroende på riktigt kan man inte läsa dem och nå slutsatsen att man ska vara främlingsfientlig. Men grejen är att i USA, och till viss mån i övriga Europa, är evangelikal inte en beteckning på hur man läser Bibeln först och främst. Det är en beteckning av att vara politiskt konservativ. Därför går den här gruppen i Republikanernas fotspår helt oberoende vad deras Bibel säger. Ett tydligt exempel på detta är synen på klimatförändringar: det är fullständigt omöjligt att utifrån Bibeln nå slutsatsen att klimatförändringar inte finns. Ändå är ”evangelikaler” överrepresenterade i klimatskepticism. Detta har med deras politiska åsikter att göra, inte teologiska. I flera europeiska länder ser vi samma fenomen – se bara hur pingstkarismatisk kristendom knyts samman med Victor Orbans fascism i Ungern!

   Här skiljer sig de flesta av Sveriges evangelikala från resten av västvärlden. Joel Halldorf skriver om detta:

   Under 1800-talet var den amerikanska evangelikalismen progressiv. Man kämpade mot mot slaveriet och för social rättvisa. Men i början av 1900-talet knäcktes den väckelsekristna progressivismen genom liberalteologins framväxt. Dessa ville ha politiska reformer (”social gospel”) i stället för evangelisation. Evangelikaler uppfattade det nu som att de måste välja mellan de två – och valde det senare. Detta vägval blev, som en rad historiker visat, avgörande för att forma den amerikanska höger vi ser i dag.

   I Sverige uppstod aldrig detta vägval. Här växte frikyrkorna fram som en del av den folkrörelsekultur som byggde det moderna Sverige. Det politiska engagemanget var starkt, och frikyrkorna verkade för liberala reformer, arbetares rättigheter och var ofta pacifister. Man behövde aldrig välja mellan social omsorg och andra hjärtefrågor.

   Politiskt har det funnits starka frikyrkliga grupper i det liberala frisinnet och den socialdemokratiska broderskapsrörelsen – men inte i Moderaterna. KDS vägrade länge att identifiera sig med höger- eller vänsterblocket i svensk politik, och till partiets hjärtefrågor hörde bistånd, miljö och minskad vapenexport.

   I dag röstar aktiva frikyrkliga på Sverigedemokraterna i långt mindre grad än rikssnittet. Man är positiv till invandring, mångkultur och moskébyggen, inte bara mer positiv än genomsnittsväljare, utan även i jämförelse med väljare aktiva i Svenska kyrkan.

   http://www.dagen.se/ledare/joel-halldorf-overdriven-radsla-for-svensk-kristen-hoger-1.1015610

   Det sistnämnda håller på att förändras, som undersökningen ovan visar (även om uppdelningen av siffrorna ovan mellan frikyrkliga och svenskkyrkliga avslöjar att det framför allt är de senare som boostar SD:s siffror). Och det menar jag är för att liberalteologi sprider sig. Jag skriver ju om ovan hur SDs ledning resonerar liberalteologiskt, och många fler exempel ges i boken. Vad är din kommentar om det?

   Liberalteologi, liksom ateism, har inget moraliskt innehåll i sig självt. Vi är van vid att det är ”vänster”, och har därför svårt att förstå när det inte är det. Men se bara på nazityskland: nazismen bars av ateister, animister och liberalteologer. Det är inte en trogen eller ens bokstavstroende läsning av Bibeln som gör att man når slutsatsen att judar ska dö, av uppenbara skäl. Det finns inget i ateismen i sig som säger att socialdarwinism är dåligt eller ens orimligt. Ateism och liberalteologi är moraliskt impotent, det måste fyllas med moral någon annanstans ifrån. Därför passar det utmärkt för SD.

   Gilla

   1. Ibland förstår jag verkligen inte hur du tänker. Vi står inför ett riksdagsval där ett främlingsfientligt parti hotar att bli ännu mer inflytelserikt än det redan är. Borde vi inte göra allt vi kan för att tillsammans bilda en front mot detta parti? Borde vi inte lägga våra meningsskiljaktigheter i andra frågor åt sidan i just detta fall, och söka allianser i just denna fråga med alla goda krafter vi kan hitta? Men vad gör du? Du skriver en text där du associerar liberalteologi med nazism! All den statistik som jag redovisade talar ett entydigt språk. Dina presumtiva bundsförvanter i denna fråga verkar ytterst få bland dina Bibeltrogna bröder och systrar. Jag har själv läst vad de Bibeltrogna skriver i kommentarerna på exempelvis Världen Idag. Det är ren rasism. Hatet mot muslimer som dessa bokstavstroende ger uttryck för vet inga gränser. Visst, du kan säga att de läser Bibeln fel. Men de har också läst Bibeln. De har sina verser. Många tror exempelvis, precis som du, att det finns demoner och att alla muslimer är demonbesatta och står under Satan. En kommentar med detta innehåll publicerades för övrigt här på Hela Pingsten och fick stå kvar. Den ansågs tydligen inte alls kränkande. Jag menar att du i denna fråga borde sträcka ut en välkomnande hand till de grupper som står på din sida. Du borde hylla alla liberalteologer på vänsterkanten som verkar tolka Bibeln på samma generösa sätt som du, när det gäller hur främlingar ska bemötas. Du borde likaså söka allianser med sekulära och ateister, ja med alla goda krafter som kan stå emot rasism och främlingsfientlighet. I stället spottar du dem i ansiktet.

    Gilla

    1. ”Många tror exempelvis, precis som du, att det finns demoner och att alla muslimer är demonbesatta och står under Satan. ”

     ”Precis som du” syftar bara på själva tron på demoner, inte fortsättningen av den meningen.

     Gilla

    2. Johan, följande saker är sanna:

     • SD:s ledning består av ateister och liberalteologer
     • Liberalteologer i Nazityskland stöttade Hitler, varför liberalteologi inte är en garant för en humanistisk syn
     • En ”bokstavstrogen” läsning av Bibeln kan inte få någon att vända sig mot invandring, för Bibeln vänder sig inte mot invandring (och den nämner inte islam eftersom islam inte fanns när den skrevs)

     Om jag förstår dig rätt förnekar du inte dessa fakta, utan du tycker att jag inte bör prata om dem. Men jag förstår inte vad du vill att jag ska prata om istället? Ska jag hävda att man är trogen Bibeln om man är emot invandring? Det är ju lögn. Ska jag hävda att liberalteologi inte används för att stödja SD och högerextremism? Det är också lögn. Eller ska jag vara tyst? Hur hjälper det den antirasistiska kampen?

     Jag har engagerat mig i den antirasistiska rörelsen i många år, varit med i blockader, skrivit en bok, arrangerat demonstrationer, jag får hot och hatbrev veckovis från SDare. Och ja, jag samarbetar absolut med ateister och liberalteologer. Men jag ser en uppenbar fara i deras världsbild eftersom den saknar moraliskt innehåll. Vi har ju debatterat detta tusen gånger om, men jag tycker du åtminstone borde erkänna att det inte finns en SJÄLVKLAR moral enbart utifrån att person X är ateist. Det går inte att säga att socialdarwinism är orimligt. Men det går att säga att det är orimligt om någon vill följa Jesus. Det är en nackdel med ateismen som ni ateister måste leva med så länge ni håller fast vid er världsbild. Exakt samma problem kommer med liberalteologin – om det inte spelar någon roll vad Jesus säger och vi kan vrida och vända det till vad det vill utifrån den politiska ideologi vi gillar, går det inte att säga att Deutsche Christen gjorde något fel.

     Jag ser inte vad i detta resonemang jag skulle behöva ta avstånd från för att vara antirasist.

     Gilla

     1. När det gäller Nazityskland så rekommenderar jag dig att läsa vad United States Holocaust Memorial Museum skriver på sin hemsida om de historiska sambanden mellan den kristna lärans historia och den nazistiska ideologin. Liksom även hur de kristna kyrkorna överlag samverkade med nazisterna. Du kan även kika på Yad Vashems hemsida. Kritiken mot kyrkorna är mycket hård och drabbar alla inriktningar. Det finns även några undantag i form av modiga individer som gjorde aktivt motstånd, men de är just undantag. Att det enbart skulle ha varit liberalteologer som stöttade Hitler har inget stöd.

      Om bokstavstrogen läsning. Vad jag vet finns det inget facit till Bibeln. Så när du hävdar att din läsning är den enda sanna och en annan person hävdar att hennes läsning är den enda sanna, hur ska ni komma fram till vem som har rätt? Vidare om huruvida bokstavstrogen kristen tro kan leda till fascism. Jag har i veckan haft en dialog med Olof Edsinger utifrån en artikel i Världen Idag där han angriper Saul för att inte ha varit tillräckligt lydig när han slaktade amalekiterna. Förutom männen och kvinnorna och barnen borde Saul även ha dödad kungen och lammen! Detta är en helt korrekt läsning av Bibeln, så vitt jag kan se. Vilket betyder att en bokstavstrogen läsning à la Edsinger klockrent leder till slutsatsen att en viss typ av folkmord går att kombinera med kristen etik. Lägg nu ovanpå detta Jesu undervisning om den brinnande ugnen. Här säger Jesus att vissa människor är ”ogräs” som ska brännas upp. När jag påtalade detta Bibelställe för dig, var din omedelbara reaktion att det måste betyda något annat. Du gjorde spontant det liberalteologiska draget. Problemet med detta drag, är att Jesus i detta fall förklarar vad han menar. Och han menar precis vad han säger. De människor som inte tillhör Riket ska brännas i en ugn. Nu har vi alltså två bokstavstrogna läsningar, varav den ena talar om rättfärdiga folkmord och den andra talar om krematorieugnar avsedda för människor. Du förstår vart tåget är på väg.

      Lyckligtvis behöver vi inte ta fasta på just dessa delar i Bibeln. Vi kan i stället ta fasta på andra saker. Exempelvis berättelser där Jesus är snäll mot barnen eller säger att vi ska älska våra fiender. Att du läser Bibeln på ett sätt som får dig att landa i en generös inställning till flyktingar är alldeles utmärkt. Det finns andra människor som också har landat där, men kanske av andra skäl. Vissa har kanske tolkat andra ställen i Bibeln, rent av liberalteologiskt. Vissa kanske inte ens tror på Bibeln, men har ändå kommit fram till att vi bör värna asylrätten och överhuvudtaget ha en generös inställning till våra medvarelser på den här planeten. Sträck ut din hand till dessa människor.

      Gilla

 5. Hej Michael.
  Jag reagerar lite på din rubrik? ”Sverigedemokraternas liberalteologi intar frikyrkan”
  Kan du peka på något annat parti i riksdagen som inte har en liberal inställning till teologi?

  Gilla

  1. Jag hoppas du läser mer än rubriken, Inge. 🙂 De flesta partier pratar inte teologi alls. KD och SD gör det, och båda uttrycker en liberalteologisk och relativistisk syn. Detta för att det är vad som gynnar deras intresse av att sätta politiken före bibelordet.

   Gilla

 6. SD är så farliga, deras politik och deras liberalteologi, men muslimer med deras islam är så bra, dem vill Gud verkligen frälsa?
  De som inte vill att svergie skall intas av muslimer med kalifat och sharialagar, de är rasister, men de som stänger dörren för SD och aktivt visar sitt ogillande till dem, de är goda människor och absolut inte rasister.

  Men faktum är att de som agerar som regering och rikstad har gjort mot SD under minst åtta år, är lika mycket rasister som de menar att SD är, fast då är det en godkänd rasism.

  Om du micael inte har märkt det, så är det faktiskt så att de flesta i regering och riksdagen är idag rasister på ett eller annat sätt.

  Älska muslimer men inte islam, älska människan men inte synden!

  Bb

  Gilla

  1. Hej Björn! Skillnaden, och det är en viktig skillnad, är att jag inte vill motverka SDs inflytande genom att tvångsutvisa Sverigedemokrater till krig, förföljelse och fattigdom. Jag använder samma metod för att få både SDare och muslimer att ändra sig: evangelisation och opinionsbildning. Senast igår var jag ute med Pannkakskyrkan och berättade evangeliet för muslimer. Jag har fått föra muslimer till tro. Det är underbart! Jag avskyr att vissa vill utvisa dem till länder där det är olagligt att missionera så att de dör utan att få höra evangeliet. Sådant migrationsmotstånd är anti-mission och i strid med den välkomnande attityd till invandring som Bibeln förkunnar.

   Och nej, att inte vilja samarbeta med ett parti är inte rasism, per definition. Moderaterna vill inte samarbeta med Vänsterpartiet, det gör dem inte till rasister. Du verkar ha dålig koll på vad rasism innebär.

   Gilla

   1. Micael!

    Vad är rasism?

    Vi tar två grupper i vårt land, alla muslimer och alla sverigedemokrater.
    Om SD säger till muslimerna, vi vill inte ha er i vårt land så är dom rasister, men om muslimerna säger samma sak till alla SD så är dom inte rasister.

    Rasism är för mig att stänga ute en grupp människor som har samma tro, eller politik vilket innebär att de som gör detta är rasister.

    Bb

    Gilla

   2. Hej Micael!

    Jag funderar över om Björn bloggaren är bokstavstroende. Vad tror du?
    Ditt arbete för att hjälpa migranter är verkligen föredömligt. Men det du skriver om orsaken till att du förespråkar en human flyktingpolitik (jag antar att det är en av orsakerna) låter cyniskt i mina öron. Du skriver: ”Jag avskyr att vissa vill utvisa dem till länder där det är olagligt att missionera så att de dör utan att få höra evangeliet.”

    Den typen av argument är jag som ateist helt befriad från. För mig handlar det enbart om alla människors intresse av att leva ett bra liv utan svält och krig. Det är ett ovillkorligt krav från medmänniskan, och det är en moralisk grund som är så stadig och stark att gnabb om hur bibeln ska tolkas helt saknar betydelse.

    Vänligen,
    Annie Svensson

    Gilla

 7. Min personliga uppfattning är att de allra allra flesta kristna av idag är just ”liberalteologer” i den betydelsen att vår världsbild är överordnad Bibeln.
  Ett exempel, hur många kristna läser Joshua 10:12ff bokstavligen?
  ‘På den dagen då Herren gav amoreerna i israeliternas våld talade Josua till Herren inför hela Israel: ”Sol, stå stilla i Gibeon, måne, i Ajalons dal!” Och solen stod stilla och månen blev stående tills folket hade hämnats på sina fiender.
  Detta står skrivet i ”Den redliges bok”. Solen blev stående mitt på himlen och gjorde sig ingen brådska att gå ner för att fullborda dagen. Aldrig har någon dag varit som denna, varken förr eller senare, då Herren lyssnade till en mans ord. Herren stred för Israel.”‘

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s