Öppet brev till regeringen: 386 personer vittnar om att Sverige försöker utvisa genuina konvertiter

Till statsminister Stefan Löfven och migrationsminister Morgan Johansson.

Att utvisa kristna konvertiter till länder där de förföljs, såsom Afghanistan, går emot svensk lag och FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. Sverige har trots detta i flera år utvisat människor som hävdar sig ha konverterat till sådana länder, genom att påstå att konverteringen inte är genuin.

Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket, sa följande när han intervjuades av tidningen Dagen:

Är det säkert för konvertiter att utvisas till Afghanistan?

– En person som har lämnat islam kan inte utvisas till Afghanistan, det finns en stor risk för en sådan person att återvända.

Ändå utvisas människor som säger sig ha konverterat, är de säkra?

– Det är en bedömning som görs av oss, att den här personen inte kommer ha ett behov av att manifestera sin kristna tro. Vi bedömer att den inte är trovärdig, då löper de ingen risk vid ett återvändande.

Men nu utvisas faktiskt konvertiter?

– Det ligger i betraktarens öga, vi bedömer att de inte är konvertiter, för då skulle vi inte ha utvisat dem, säger Fredrik Beijer.

Vi kan visa att detta inte stämmer. Genuina konvertiter har fått avslag och har utvisats av Sverige trots att det är olagligt.

Bevis ett: Hundratals vittnen

Här är en lista på 386 personer som intygar att en konvertit med genuin, kristen tro har fått avslag på sin asylansökan. Av dessa är 129 präster, pastorer, diakoner och församlingspedagoger, och ytterligare 109 har andra former av ledar- och förtroendeuppdrag i församlingar. Namnen samlades in på Hela Pingsten i slutet av januari och början av februari.

Linalie Newman, missionsdirektor för Evangeliska Frikyrkan, skriver:

Har själv varit med i rätten och hört kunskapsfrågorna som kändes orimliga. Konvertiten svarade ändå under omständigheterna bra. Han kunde förklara nattvarden och berätta om en bibelperson som betydde mycket för honom. Han beskrev hur han arbetar med att förlåta sin pappas mördare, eftersom han vill följa Jesus. Han beskrev framför allt hur mycket gemenskapen i församlingen betydde, att han fått en ny familj. En oenig rätt bedömde ändå min vän som icke konvertit och gav avslag. Han har nu fått uppehållstillstånd via gymnasielagen.

Harry Hultén, f.d. kyrkoherde i Södra Kållads pastorat, skriver:

Jag har undervisat och döpt flera ensamkommande, som verkligen blivit genuint kristna, men som ändå underkänts av Migrationsverket. Förhörsprotokollets kommentarer har visat, att Migrationsverkets handläggare inte haft någon som helst kunskap om vad det är att vara kristen. Det är ovärdigt en rättsstat, som Sverige vill vara, att så undermåliga dokument ska ligga till grund för så livsavgörande beslut som Migrationsverkets domstolar fattar.

Maria Linder, pastor i Linköpings missionsförsamling, skriver:

A har fått sitt sista avslag på asylansökan trots att han konverterat till kristendom, är döpt, församlingsmedlem, leder nattvard och är mycket engagerad i stora delar av församlingens verksamhet. Hans utredning har verkligen misskötts, nämndemän har sovit under förhandlingarna och han har inte blivit lyssnad till. Vi är dessutom flera som muntligt och skriftligt intygat hans kristna tro, vilket vi aldrig skulle göra om vi tvekade på den.

Stig Lennart Jonsson, präst i Bureå församling, skriver:

28-årig grabb från Bangladesh. Politisk flykting. Blev kristen i Skellefteå 1996. Utvisades tillbaka. Mördades av sina biologiska bröder därför att han var kristen.

Dessa intyg måste tas på största allvar. Är det några som har kompetensen att känna igen genuin kristen tro är det kristna själva, inte minst kristna ledare.

Bevis två: Konvertiter får avslag – och sedan uppehållstillstånd

Migrationsverket har vid flera tillfällen gett avslag till konvertiter för att sedan ångra sig och ge dem uppehållstillstånd. Exempelvis skulle konvertiten Abdul utvisas, men detta stoppades av FN:s kommitté mot tortyr och en ny prövning av Migrationsverket ledde till att han fick uppehållstillstånd. Mohammad fick avslag med motiveringen att hans konvertering till kristendomen inte var genuin och höll nästan på att utvisas i januari 2014, men utvisningen sköts upp på grund av att hans mamma var sjuk. De fick ny prövning och har idag permanent uppehållstillstånd.

Om genuina konvertiter aldrig utvisas skulle det givetvis inte finnas någon anledning för Migrationsverket att ändra sig. I själva verket begår verket misstag som medför katastrofala konsekvenser för de inblandade.

Bevis tre: Konvertiter uppmanas att dölja sin tro

Konvertiten Josef fick avslag och uppmanades av Migrationsverkets handläggare att gömma sitt kors när han kom dit. Konvertiten Matin, som har ett kors intatuerat på armen, fick avslag och uppmanades av Migrationsverket att alltid ha på sig långärmade tröjor. Advokaten Almima Imamovic rapporterar att Migrationsverkets representant i en förhandling i migrationsdomstolen, februari 2019, sa:

Det finns ingen som helst risk att utvisa icke-troende till Afghanistan. Vi utvisar både ateister och konvertiter med rådgivning att de får anpassa sig igen till hemlandets kultur, dvs. de får ibland gå till moskén och be och fira helgonen. Vi utvisar till och med kvinnor, kristna kvinnor till Irak eller Iran. De får helt enkelt bära hijab eller slöja eller vad det nu heter. Då kommer ingen att misstänka att de inte är muslimer!

Uppmaningar att konvertiter ska dölja sin tro strider fundamentalt mot religionsfriheten och visar att tjänstemän på Migrationsverket är fullt medvetna om att de utvisar genuina konvertiter.

Bevis fyra: Migrationsverket erkänner fel

Fredrik Beijer har medgett att Migrationsverket har ”trampat snett” i konvertitärenden. Han menar även att när verkets tjänstemän ägnar sig åt kunskapsförhör för att avgöra genuiniteten i konvertiters tro begår de tjänstefel – något som har skett om och om igen.

Beijer kan inte både argumentera för att inga genuina konvertiter får avslag och samtidigt medge att fel begås i konvertitärenden. Det är som att hävda att man fått alla rätt på provet, men att man gjorde flera misstag.

Detta kan inte fortgå!

Sverige utvisar konvertiter till länder där konvertiter förföljs. Det är något som måste upphöra omedelbart. Idag kan det svenska rättsystemet inte garantera att genuina konvertiter får det skydd de behöver. Det är vår innerliga förhoppning att regeringen snabbt kommer agera för att det ska förändras.

Med vänlig hälsning,

Micael Grenholm

Pastor i Uppsala Mosaik och initiativtagare till detta upprop

12 kommentarer

 1. Så absurt och förmätet att hävda att en annan människa eller myndighet kan mäta någons religiösa övertygelse. Vad vet Mv.s tjänstemän om hur och vad det är att vara troende kristen?

  Gilla

 2. Så bra att ni avslöjar migrationsverkets och domstolarnas skandalöst dåliga behandling av konvertiter. Det visar på en genomgripande brist på rättsäkerhet som drabbar även andra. Även de som blivit ateister utvisas till Afghanistan trots att det är förenat med livsfara att lämna islam. Hbtq – personer misstros eller uppmanas att förneka sig själva och leva enligt de strängt heterosexuella normerna. Barn intervjuas utan hänsyn till migrationsverkets egna krav på speciellt barnperspektiv. Minderåriga bedöms som vuxna efter åldersbestämningarna som döms ut som ovetenskapliga av en mängd experter. Migrationsverkets behandling av alla dessa människor är en stor rättskandal, som fått fruktansvärda konsekvenser för många många människor. Det räcker inte med att utreda rättsrötan, utan alla de drabbade måste få upprättelse och erbjudas en trygg framtid i Sverige.

  Gilla

 3. En verkligt bra sammanfattning med tydliga bevis på att nuvarande system inte fungerar.

  Det, som gör att det finns stort motstånd, förutom personalens ödesdigra okunskap om vad tro är, är att det tyvärr finns så många fall, som det finns anledning att misstro. Det vet du väl?
  Somliga kristna ledare är så glada och ivriga att döpa så många som möjligt och ofta snabbt.
  De här gedigna och genuina exemplen , som togs fram med intygad ordentlig hängivenhet och trosvisshet är tyvärr inte alltid fallen.

  Somliga vet knappt VEM de tror på , utom att de vill vara ” kristna”,och skulle ha behövt mogna fram till en mer säker tro på och relation med Jesus.
  Hur många har inte i de stora städerna nära Migrationsverk snabbt försvunnit efter att ha fått sitt dopintyg? – Skulle behöva kollas, tyvärr.
  De har ofta snabbt efter ankomst hit informerats om av sina landsmän om att bli kristen eller homosexuell som en bra, snabb väg till uppehållstillstånd.
  Det är stor skillnad på de konvertiter i allmänhet , som blivit integrerade i en mindre församling och där har svenska vänner . De lever då inte som i en sekt bredvid den vanliga församlingen i en kyrka, som hjälper dem praktiskt, men inte integrerar dem.

  Jag tycker att vi, som vill hjälpa ” genuina konvertiter” inte bara ska komma med påpekanden om fel, utan också ge positiva förslag till förbättringar till Migrationsverket, eller hur?
  Detta att försöka öka tilltron för sansade och ärliga präster och pastorer är viktigt, men då gäller det ju också att alla församlingar med asylsökande tar sitt ansvar fullt ut …. Inte lockas och tjusas av hög dopstatestik och makt .

  Dessutom t .ex. , att man inför -kanske tre eller fem års – prövotids- uppehållstillstånd, där präst/ pastor/ diakon ansvarar för att följa upp konvertitens fortsatta engagemang.
  Därefter beslut om P. U. T.

  Att man kräver förbud mot tolkar, handläggare och jurister med muslimsk bakgrund.
  Inte låter man väl politiska motståndare till flyktingar döma sina fiender och deras äkthet?
  Sharialagen står ju , för en utövande muslim , ÖVER alla andra lagar, även svenska lagar givetsvis , för en from muslim.

  Förslag och hälsning från en, som levt med och hjälpt konvertiter från Iran i mer än tjugo år…

  Hoppas innerligt att du nu får bättre gehör för ditt arbete … Det kanske är rätt tid?🕯🛐

  Gilla

 4. En fam på 7 personer är utvisade till Afg! De kom till ett asylboende i Sverige hösten 2015. Jag lärde känna dom då för över 3 år sen! Föräldrarna är analfabeter för mannen ville inte gå i koranskolan. Han ansåg att den inte gav honom någon viktig kunskap. Kvinnor/flickor skulle / ska inte gå i skolan! Eftersom de är hazarer har de ett lägre människovärde. Eftersom de heller inte följt någon form innom islam och inte har någon annan religion heller kan de inte kallas konventiter! De är sk. kafirs vilka har det allra svårast och är mycket utsatta i alla lägen! Denna familj ska därför få stanna i Sverige! Barnen är 15 år och under! Ett av barnen har en utvecklingsstörning som det inte finns vård för i Afg. Föräldrarna är nu troende kristna och har nu döpts under året som gått! Flera verkställighetshinder har skrivits. Under den långa väntetiden på besked fr Mig.verket mår flera fam.medl. mycket dåligt psykiskt. Nu ska asylprocessen börja om eftersom de blivit kristna! Ny väntan i ovisshet! Hur länge till ??? Undrar när denna familjs lidande ska få börja avta? Detta är omänsklig efter allt vad de redan gått igenom från den fruktansvärda flykten fram till idag!

  Gilla

 5. Kan bara instämma. Har mött flera genuina kristna, som hotats med utvisning och också döpt några.
  Det är dags att Sveriges regering inser att den bryter mot de mänskliga rättigheterna.

  Gilla

  1. En ung konvertit jag känner genom att jag var god man åt honom upplevde ett mirakel. Han verkligen avskydde islam innan han kom hit. Jag vill också uppleva ett mirakel. Att Migrationsverket börjar tänka efter vad de gör mot människor.

   Gilla

 6. Det finns säkert flera afganer som konverterat till Jehovas vittnen, vilket innebär att de egentlig mening inte är kristna, hur skall migrationsverket göra med dem?

  Bb

  Gilla

 7. Jag hoppas innerligt att någon i regeringen vågar visa sig mermänsklig och ställer sig upp mot Löfven, Morgan Johansson och Migrationsverket med dess anhang. Det är människor som du och jag det handlar om 🙏🙏❤️

  Gilla

 8. Ingen ska utvisas till Afghanistan. Världens blodigaste krig pågår sedan 18 år i detta land! Och speciellt Hazarer, kristna, HBTQ-personer, m.fl. riskerar bli dödade direkt. Om USA drar tillbaka trupperna blir det klart livsfarligt att vistas varsomhelst för dessa. Men — migrationsverket bryter mot mänskliga rättigheter genom att utvisa någon till ett land i krig.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s