Varför omfamnar så många kristna konspirationsteorier?

Konspirationsteorier löper amok i kyrkan just nu. På mindre än ett år har miljontals pingstkarismatiska kristna omfamnat teorier om att Donald Trump egentligen vann presidentvalet samt att coronaviruset och/eller dess vaccin är instrument för en socialistisk världsregering.

Nyligen samlades tusentals väckelsekristna i Washington DC och höll en demonstration centrerad kring dessa teorier, där Alex ”regeringen-häller-kemikalier-i-vattnet-som-gör-grodor-homosexuella” Jones var en av huvudtalarna:

Hur kunde det bli så här? Och vad kan göras för att stärka kristnas motståndskraft mot konspirationsteorier?

Häromdagen skrev jag i Sändaren om vad för sorts teologi som har bäddat för detta. I många decennier har pingstkarismatiska sammanhang upphöjt ”blind” tro utan bevis, kryptisk eskatologi som letar efter dolda koder i tillvaron och ett svartmålande av media och vetenskap. När man vant sig vid att resonera så vad gäller exempelvis Israel och evolution är det väldigt lätt att man anammar liknande resonemang kring pandemier och amerikansk politik.

Därför behövs inte bara konkreta faktauppgifter för att motverka konspirationsteorierna, utan en grundläggande förändring i det teologiska tänkandet. Det är ett förändringsarbete som tar tid, men församlingsledare gör helt rätt i att prioritera det.

Jag skrev om detta på Facebook häromdagen, och flera frågade om jag därmed satte likamedtecken mellan att förneka evolutionen och vara konspirationsteoretiker. När jag själv var ungjordskreationist tänkte jag väldigt konspirationsteoretiskt – jag var övertygad om att de flesta forskare var del i en internationell komplott som gömde eller förstörde de solklara bevisen för att jorden egentligen var 10 000 år gammal.

Den övertygelsen vittrade sönder ju mer jag lärde mig om vetenskap, och tack och lov insåg jag till slut att kristendomen på intet sätt kräver ungjordskreationism för att fungera.

Det jag hävdade var dock inte att vare sig ungjordskreationism eller kristen sionism nödvändigtvis bygger på konspirationsteorier, men att vi i karismatisk frikyrklighet har vant oss vid resonemang som bäddar för konspirationsteorier när det gäller just de frågorna.

Vi har vant oss vid dispensationalistisk eskatologi som letar hemliga koder i tillvaron och ett osund svartmålande av media och vetenskap. Därför ser vi att flera av dem som tillhör våra kyrkor lätt går över till eller till och med lockas av liknande resonemang vad gäller exempelvis klimatförändringarna eller coronavaccinet.

Det jag ständigt har stött på är att man ofta kommer med drastiska påståenden som bygger på att en enorm konspiration råder där tusentals politiker, journalister eller forskare undertrycker sanningen mot bättre vetande. Det är precis vad konspirationsteorier går ut på.

När jag argumenterar för att det finns dokumenterade mirakler hävdar jag inte att en dold konspiration undertrycker sanningen. Det jag gör att jag pekar på att användandet av metodologisk naturalism gör att läkarvetenskapen inte ser mirakler även ifall de sker framför näsan på dem. Ungefär som ekonomers neoklassiska skolning gör dem så gott som oförmögna att hantera miljöproblem. Det är inte en hemlig sammansvärjning jag spekulerar kring utan jag identifierar en konkret norm som jag är kritisk till. En norm som alla kan se.

En ungjordskreationist kan på samma sätt hävda att den naturalistiska normen i naturvetenskapen gör att många vetenskapsmän överdriver bevis för evolution och avfärdar bevis för en ung jord. Min observation är att man sällan begränsar sig till bara ett sådant påstående, utan man går ofta längre i att hävda att bevisen för en ung jord är solklara men döljs av ateistiska vetenskapsmän som inte vill att sanningen ska komma ut. Det är väldigt tydligt att kristna som vänjer sig vid att tänka så här väldigt lätt hakar på konspirationsteoretiskt tänkande i andra frågor. Om ungjordskreationismen är sann klarar den av att stå på egna ben utan att man behöver den här typen av resonemang.

Lösningen på väckelsekristnas förkärlek till konspirationsteorier går alltså inte ut på att istället naivt acceptera allt som sägs av media och vetenskapsmän, eller att inte ha någon eskatologi alls. Utan det som behövs är sund teologi som inte ser vetenskap som ett hot utan en konstruktiv samtalspartner, och som använder eskatologin primärt som en drivkraft för mission och att hjälpa dem som förföljs och lider snarare än att spela Cluedo med tidningsrubriker.

27 kommentarer

 1. En del av förklaringen är kanske att Bibeln pekar ut affärsmännen som jordens stormän, samtidigt som Jesus säger att stormännen härskar över dem som anses vara folkens ledare. Mika bidrar ju inte heller till att minska risken för konspirationsteorier eftersom han skriver att Fursten begär gåvor och domaren mutor samt att den mäktige öppet kräver vad han har begär till. Så gör de gemensam sak.

  Gilla

 2. Det som utmärker en konspirationsteori är bland annat att det påstås finnas en dold verklighet, som bara vissa har kunskap om och tillträde till. Hemliga möten där mäktiga bankirer gör upp om världens framtid. Eller vad det nu kan vara. Påminner inte detta väldigt mycket om den religiösa världsbild som du förmedlar? Enligt dig finns det ju en värld ”över” den naturliga världen, som inte alla kan se. I denna värld påstår du att andliga strider pågår ”i himlarymderna”. Här härjar Djävulen och hans demoner samtidigt som en osynlig Gud har en ”plan” för världen som bara vissa har kunskap om eller kan ana sig till. Är det inte så att den typ av religiös världsbild som du förmedlar i grunden är en konspirationsteori? I så fall sitter problemet betydligt djupare än vad du beskrivit ovan.

  Gilla

  1. En sådan beskrivning kanske fungerar på gnosticismen, men kristna menar ju att Gud har uppenbarat sin vilja och plan. Det kanske uppfattas som dolt för den lilla minoritet som är ateister men vi är ju väldigt många som lärt känna Jesus och tagit del av hans fantastiska budskap om frälsning.

   Gillad av 2 personer

   1. Jag tänkte att man kanske kunde ”förbättra” det ateistiska argumentet. Argumentet bör nog inte förstås som att kristendomen (eller någon annan religion) är en form av konspirationsteori. Däremot att det finns någonting i den religiösa världsbilden som gör att religiösa är mer öppna för konspirationsteorier. Det har ju framhållits i debatten, att en del studier tyder på att (konservativa) kristna är mer benägna att tro på konspirationsteorier än andra. (Jag vet inte om det finns någon skillnad mellan kristna i olika länder, om studierna i första hand gäller amerikanska förhållanden, och om det skulle vara någon skillnad när det kommer till t.ex. kristna i Sverige.)

    Man kan ju kanske tänka sig att det finns en kategori människor som är starkt benägna att ta till personliga intentioner som förklaring till olika fenomen, och har svårt att acceptera sådant som slump eller spontana ordningsprocesser. Denna kategori människor skulle – enligt hypotesen – vara mer benägen både att omfatta en religiös världsbild, och att tro på konspirationsteorier.

    (I förlängningen gissar jag att ateisten tänker att om personliga intentioner är dåliga som förklaringar till olika världshändelser, är personliga intentioner dåliga som förklaringar till uppkomsten av eller finjusteringen av universum…)

    Har du några tankar på hur man bemöter det argumentet? Jag tänker att det helt klart finns en fara med vissa typer av religiositet, att man för snabbt tar till personliga intentioner som förklaringar (t.ex. om man tror att sjukdomar beror på onda andra…) men att ateismen går för långt om den vill avfärda personliga intentioners förklaringsvärde. Om en renodlat materialistiskt världsbild skulle vara sann, skulle ju konsekvensen bli att personliga intentioner egentligen inte finns, och att alla förklaringar ytterst handlar om någon form av fysisk eller materiell kausalitet…

    När det gäller olika händelser i samhället behöver det likaså inte vara någon dålig förklaring att en liten grupp människor har gaddat sig samman och gått bakom ryggen på allmänheten. Konspirationer förekommer ju, och misstankar om eller hypoteser att en konspiration föreligger i ett visst fall blir ju i en mening en ”konspirationsteori”. Problematiskt blir det när vi kommer till en viss typ av konspirationsteori, som berör vad vi kan kalla ”världskonspirationer” eller ”samhällskonspirationer”, som involverar större delen av samhället, eller som säger att det mesta tar del av i nyheterna i själva verket skulle vara arrangerat av en dold grupp konspiratörer.

    Gilla

 3. Tja du Micael!

  Så du menar att konspiratinsteorin The Global Reset är galenskap?

  Det finns konspirationsteorier som är just konspirationsteorier, men sen finns det konspirationsteorier som visat sig vara sanna. Och jag tror inte att man skall vara för snabb med att sätta sanningstecken på varje konspirationsteori, men inte heller sätta falsk flagg på varje konspirationsteori.
  Problemet är väl snarare att vi svenskar är så invaggade i att staten bara vill oss väl och litar blint på dem. Samma med media, men sanningen har ju krypit fram, de vill inte oss väl, de säger det, men bryr sig inte och gör inte.

  Bb

  Gilla

  1. Menar du The Great Reset? Det är ett initiativ från World Economic Forum för att försöka rädda kapitalismen, som är fullständigt inkapabel att hantera såväl pandemier som miljöproblem i dess nuvarande form. https://www.weforum.org/great-reset/ Att initiativet finns är inte en konspirationsteori. Att det är ett led i att i hemlighet bygga en kommunistisk/satanistisk/judisk världsregering är en konspirationsteori.

   Visst äger konspirationer rum, men nästan alla konspirationsteorier som någonsin konstruerats har varit falska. Detta för att de nästan aldrig har tillräckligt med bevis, utan man spekulerar utifrån vaga formuleringar och fördomar om andra människor. Här kan du läsa om en rad konspirationsteorier som är falska: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_conspiracy_theories

   Gillad av 1 person

   1. Micael!

    Det finns konspirationsteorier om estonia som troligen är sanna. Det finns konspirationsteorier om Palmemordet, dvs att det var arrangerat för att få ut palme. Mycket pekar på att det stämmer frågan är om vi någonsin får svar?
    Det finns konspirationsteorier om 9/11 som jag tror är sanna, men även där lär vi inte få något svar.

    Frågan är om vi vågar lyssna till dem som ser något annat än gemene man?

    Bb

    Gilla

 4. Intressanta reflexioner. Lite synd att du pekar ut ungjordskreationister och sionister på det sätt som du gör.
  Jag upplever inte att argumenten för kreationism är särskilt konspiratoriska utan pekar på svagheterna i evolutionsteorin. Att forskare låst sig vid ett paradigm i form av evolutionen (som faktiskt går väldigt dåligt ihop med Bibeln) betyder ju inte att de konspirerar.
  De bara utgår från en naturalistisk världsbild. Och så upplever jag att kreationister också argumenterar. Att det finns prestige inom forskarvärlden som gör att man kanske blundar för andra sätt att se på saken är värt välkänt inom många forskningsområden, inte bara det naturvetenskapliga. Då det gäller ”sionism” så behöver ju ett ställningstagande för Israel inte innebära att man välsignar allt som Israel gör, det kan ju faktiskt vara så enkelt att man ser i Bibeln att löftena till Israel har en fortsättning även i Nya testamentet.
  Att frälsningshistorien fortsätter och att Gud inte överger judarna hur som helst.
  Att det handlar om Guds trofasthet.

  Gilla

  1. Kanske behöver jag bli mer konkret. Vad gäller ungjordskreationism har jag stött på påståenden som att det finns tydliga bevis för att dinosaurier levde samtidigt som människor, att stjärnorna uppstod i ett ”vitt hål” och därför bara ger skenet av att vara miljontals ljusår bort, att fossiler uppstår på mindre än hundra år, med mera. Orsaken till att forskarvärlden säger annorlunda handlar då inte enbart om att naturalism är utbrett, utan att de flesta forskare ser sanningen i vitögat men blundar för den och kommunicerar något annat till allmänheten. Kent Hovid som jag lyssnade en del på som ung kristen hävdade exempelvis att Darwin och hans efterföljare var aggressiva marxister som avskydde kristendomen och därför ljuger de om evolutionen. Det är ett konspirationsteoretiskt sätt att resonera.

   Vad gäller kristen sionism kan den som du säger formuleras försiktigt och med reservationer, men det finns många exempel på när den inte alls gör det utan där dess politiska påståenden bygger på konspirationsteorier. Exempelvis har kristna sionister som kommenterat på den här bloggen hävdat att det inte finns någon ockupation, att palestinier inte är ett folk, att FN egentligen gav Växtbanken och Gaza till Israel och sedan försöker få folk att glömma bort det, eller att människor i Gaza egentligen lever lyxliv och bara låtsas vara fattiga. Orsaken till att människorättsorganisationer, forskare och det internationella samfundet menar annorlunda förklarar man med att de är antisemiter som blundar för sanningen. Det är ett konspirationsteoretiskt sätt att resonera.

   Som sagt säger jag inte att konspirationsteoretiska resonemang nödvändigtvis kännetecknar dem som har dessa åsikter, jag enbart observerar utifrån egna erfarenheter att de är rätt vanliga och många väckelsekristna har vant sig vid dem. Jag lyfter knappt på ögonbrynen när mina medkristna kommer med ovanstående påståenden för jag har hört dem så ofta.

   Gillad av 1 person

   1. Det är just det jag menar, att det faktiskt finns mycket i evolutionsteorin att kritisera utifrån kristen synvinkel. Visst finns det företrädre för ungjordskreationism som kommit med tankar och idéer som är tokiga, men att påstå att de som tror (bland annat jag själv) på att Gud faktiskt kan skapa på kort tid och att bevisen leder ditåt är konspiratoriska det förstår jag inte riktigt.

    Gilla

   2. Då det gäller stödet för Israel så har ju motsatsen, ersättningsteologin, lett till svåra konsekvenser för det judiska folket.
    Sen finns det som vanligt avarter och jag reagera också på när Israel-vänner uttrycker sig nedvärderande om palestinier.

    Gillad av 1 person

   3. Jag är själv ungjordskreationist, men inte dispensationalist eller ”kristen sionist”.

    Vad gäller ungjordskreationism, misstänker jag att det är vanligt att UJ-kreationister menar att forskare drivs av något slags ”ideologisk förblindning”. Det är i strikt mening ingen konspirationsteori. En sådan – åtminstone i den strikta meningen – skulle innebära att forskarna vet att jorden är ung, men att de medvetet för allmänheten bakom ryggen p.g.a. någon form av ekonomisk eller annan vinning. Detta låter som en orimlig teori. Det är svårt att se vad forskarna skulle vinna på ett sådant agerande, i synnerhet om man betänker att teorin tycks innebära att de medvetet gör sig till ovänner med Gud, universums skapare.

    Tanken på någon form av ideologisk förblindning – som inte behöver ske på ett medvetet plan – är inte helt galen utifrån ett bibliskt perspektiv. Bibeln utgår ju från att alla människor har en implicit gudskunskap. Alla förstår åtminstone på ett undermedvetet eller kvasimedvetet plan att Gud är skaparen av världen. Förnekelse av Gud och hans verk bottnar alltid ytterst i att människan p.g.a. sin syndfullhet på något sätt blockerar denna naturliga gudskunskap.

    Det kan ändå bli problematiskt om man allt för lättvindigt hänvisar till ”ideologisk förblindning”. Det riskerar att bli en icke-falsifierbar universallösning att ta till för att tillbakavisa kritik mot ens åsikter. Det tycks vara ett kännetecken för många ytterlighetsgrupper att man ser det som att den egna åsikter är självklart sann, något som alla tänkande människor inser, och att anledningen till att det finns folk som tycker annorlunda är att de är moraliskt korrupta eller förblindade så att de inte förmår uppfatta den självklara sanningen.

    Angående sionism/dispensationalism/apokalyktik, tror att man kanske bör förtydliga att sionismen i sig inte behöver vara problemet. Det finns en grupp eskatologier som lägger stor vikt vid att se ”tidstecken”. Det vanligaste eskatologiska schemat i den traditionen är dispensationalismen, som råkar vara starkt sionistisk. Men det har funnits en rad andra eskatologiska riktningar genom historien med liknande spekulativa drag, där man tyckt sig se Bibelns profetior gå i uppfyllelse i samtidens politiska händelser, och pekat ut olika politiska ledare som Antikrist eller Uppenbarelsebokens vilddjur etc.

    (Vi behöver inte gå längre än till Sveriges Frikyrkoråd, där Sjundedagsadventisterna är representerade. Adventisterna delar ”ersättningsteologin” (som jag föredrar att kalla ”uppfyllelseteologin”) med de historiska kristna kyrkorna, men jag menar att många eskatologiska tolkningar man kan stöta på i adventistsammanhang är minst lika spekulativa som de dispensationalistiska. En vanlig tolkning är att påvedömet (det första vilddjuret i Upp. 13) kommer att liera sig med USA (det andra vilddjuret i Upp. 13) och införa lagar som tvingar folk att hålla söndagen helig, och i slutändan införa dödsstraff för dem som vill fira gudstjänst på lördagen. Det råder ingen brist på adventistiska youtubekanaler etc. som försöker förklara hur olika händelser i världen kommer att trigga i gång en händelseutveckling som kommer att sluta i en global ”söndagslag”.)

    En viktig sak som kyrkan bör göra är att inte gå utöver vad som står skrivet. Lika mycket som vi måste hålla fast vid vad Bibeln lär, även när det gäller sådant som är impopulärt eller som går emot vad som uppfattas som vetenskapligt, måste vi stå emot lockelsen spekulera vidare dra förhastade slutsatser om sådant som Bibeln inte ger några klara besked om. Det kan finnas sådant som vid en första anblick tycks gå emot vad Bibeln lär, som t.ex. sådant som tycks vara äldre än vad Bibeln lär. Ibland kan man kanske lägga fram olika möjliga harmoniseringsförsök, men man bör undvika att ta dogmatiskt ställning.

    Gilla

 5. En viktig text!

  Något som jag anser mycket sorgligt är att konspirations-tänk ofta tycks ta över och rikta kristna bort från fokuset att älska vår nästa. Även om Gud i viss mån gett oss verktyg och information om vad vi kan vänta av den sista tiden är det inte vår kallelse att lägga vår tid på att uttyda koder. Låt oss hålla fokus på det Jesus befallt oss: Att älska varanndra och vår nästa. Den sista tiden är svår men vi är kallade att vara ljus i mörkret.

  Tack för ren viktig text!

  Gillad av 1 person

  1. Julia, vad menar du med att ”uttyda koder”? Anser du att konspirationstänk är att jämställa med sökande efter hemliga koder à la Da Vinci-koden och liknande? Enda gången Jesus kallar folket för hycklare är när han säger att ”jordens och himlens utseende förstår ni att tyda. Varför kan ni då inte tyda den här tiden?”.

   Man kan tycka att han – i vanlig ordning – borde ha sagt det till de skriftlärda och fariseerna när det handlar om ett så vittomfattande ämne. Men Jesus räknar uppenbarligen med att varje människa har förmåga att med Guds hjälp se bakom kulisserna och läsa av den tid vi lever i. Han uppmanar oss ju till och med att se till att vi inte blir vilseledda. Vi har alltså inget automatisk skydd mot all villfarelse som kristna, utan måste fortfarande tänka, bedöma och reflektera själv över företeelser i vår värld!

   Är Mika konspiratorisk när han påstår att Fursten begär gåvor och domaren mutor samt att den mäktige öppet kräver vad han har begär till? Mika verkade ha väldigt litet förtroende för makthavarna. Har detta bibelord inget att säga oss i vår tid?

   Gilla

   1. Jesus menar att det uppenbara är uppenbart, vi behöver inte söka i konstiga tecken och auspicier som de hedniska spåmännen då, och nu. Han menar att i stället för att se det uppenbara letar vi i ockulta tecken och dunkelt sagda orakelsvar.

    Gillad av 1 person

   2. I fallet Jesus var det uppenbart att han var den utlovade Messias. Hans framträdande var på året förutsagt, och han utförde verkliga mirakel (inte av typen ”benförlängningar”…). När det gäller nutiden, framtiden eller Jesu återkomst har vi inga detaljerade scheman. Jesus har lovat att han kommer tillbaka för att döma världen och återupprätta skapelsen, och det är tillräckligt. Att gå utöver detta och leta efter ”tidstecken” riskerar att bli en väldig distraktion, och resultaten blir alltid väldigt spekulativa.

    Gillad av 2 personer

 6. Jag tror att det beror på att man förförts av lögnens fader, det finns något förföriskt , spännande och förenklat i konspirationsteorier. Vare sig det gäller utomjordingar som hålls fångna av Pentagon eller inbillningen att Trump är Guds utvalde, trots att vi alla vet vem som är det: Jesus, och INGEN annan. Gnosticismen är stark än i denna dag eftersom den lockar synden i oss. Det känns bra att tillhöra en ”liten upplyst elit” som kan se ner på alla andra som i all enkelhet tror på det uppenbara. Dessutom är de trumpister jag känner till inte flitiga kyrkobesökare och ju längre bort från normalt församlingsliv de dragit sig, desto värre konsprationsteoretiker har de blivit.

  Visst kan fröet finnas i framförallt dispensionalistiska fantasier och teckentyderier, men det växer inte till ett förgiftat monster i en sund församlingsgemenskap. Dvs pingstkarismatiska sammanhang som uppmuntrar detta ”alternativa verklighets”svammel, är inte sunda och brukar snart utvecklas i en riktning som inte kan kallas kristen.

  Gillad av 1 person

  1. Alma-Lena, Jesu säger att affärsmännen är jordens stormän och att stormännen härskar över dem som anses vara folkens ledare. Mika påstår att Fursten begär gåvor, domaren mutor och att den mäktige öppet kräver vad han har begär till.

   Skall dessa – och liknande bibelord – tolkas andligt?

   Gilla

   1. Mutor och korruption har ju funnits genom hela mänsklighetens historia, jag förstår inte vart du vill komma med det. Det är väl skillnad på vanlig korruption och konspirationsteoretikernas idéer om väldigt avancerade och komplicerade sammanhang som ingen människa skulle klara av att genomföra.

    Dessutom säger väl inte Jesus att stormännen härskar över folkets ledare, utan att de vill gälla för att vara folkets ledare. Och inte heller pekar han väl ut affärsmännen som specifikt stormän, i alla fall inte i det sammanhanget.

    Gillad av 1 person

    1. Micael G, I Upp 18:23 pekar Jesus ut affärsmännen som jordens makthavare (stormän):
     ”…Dina köpmän var jordens stormän, ty genom din svartkonst [pharmakeia] blev alla folk vilseledda.”

     Mark 10:42: Då kallade Jesus dem till sig och sade: ”Ni vet att de som anses vara folkens ledare uppträder som herrar över dem och folkens stormän härskar över dem.
     Är det helt orimligt att ”de” syftar på politikerna som anses vara folkens ledare, medan det är i själva verket är stormännen (affärsmännen/storföretagen) som är de verkliga härskarna?

     Du har uppenbarligen en tydlig tanke med vad du menar med konspirationsteorier, men jag tror att det är ett begrepp som tolkas väldigt olika. Det gör att det många gånger är svårt att veta vad man egentligen diskuterar, eftersom både ”vanlig” korruption och verkliga konspirationer tar sig samma uttryck. Båda handlar om att visa upp en falsk yta och låtsas jobba för något gott, medan man i själva verket har helt andra bevekelsegrunder. Hyckleri kallar Jesus detta fenomen!

     Gilla

     1. “Dem” syftar på folken. Jesus använder här det hebreiska stilgrepp som kallas parallellism, där man säger två meningar efter varandra som innebär i stort sätt samma sak. Vi ser det ofta i psaltaren. Dessutom betyder ”stormän” inte handelsmän utan just härskare.

      Skillnaden mellan vanlig korruption och den typ av konspiration som konspirationsteorier handlar om är hur orimligt avancerade och planerade de är. Det går inte att blanda in så stora mängder människor utan att det kollapsar, och enbart Gud kan ofelbart planera sådana saker i förväg. Ett exempel på verklig konspiration är Watergateskandalen, de orimliga konspirationsteorier är sådant som Sions Vises Protokoll eller idén om en liten grupp ”globalister” som styr händelseutvecklingen.

      Gillad av 1 person

      1. Mikael du skriver: ”enbart Gud kan ofelbart planera sådana saker i förväg.”
       Det är sant att endast Gud planerar ofelbart i förväg det som i slutändan leder till något mycket gott.
       Människor blir ledda av DHA, till att göra det goda, kanske de då inte fullt begöver förstå eller inse hur de övernaturligt samverkar i Guds stora plan för människans frälsning? Vi kristna har ju facit i Guds Ord.

       Vi får dock inte glömma att även Djävulen Guds motpol, har redan från skapelsen i förväg planerat och styr de sina in i förnekelse av saningen, en lögn som i slutändan leder till mörker och bråd död. De människor som låter sig förledas av den onde kanske inte inser att de samverkar i en större plan för att utplåna och fönedra Guds skapelse?
       Eftersom djävulen är lögnens fader, är det inte då logist att anta att varje sanning om djävulens planering som avslöjas då avfärdas som en lögn? Eller möjligen som en simpel konspirationsteori?

       Gilla

 7. Här är de två twitterposterna som gjorde att Trump stängdes av permanent från twitter. Man kan nog lugnt säga att nedstängningen göder opositionsviljan hos republikanerna.

  ”De 75 000 000 fantastiska amerikanska patrioterna som röstade på mig, AMERIKAS FÖRSTA, och MAKE AMERIKA GREAT AGAIN, vi kommer att ha en GIGANTISK RÖST långt in i framtiden. De kommer inte förolämpas eller behandlas orättvist på något sätt!!!”

  Kort därefter följde ytterligare ett inlägg:

  ”Till alla er som har frågat, jag kommer inte att komma till installationen den 20 januari”

  Donald Trump hade 88,7 miljoner följare.

  Gilla

 8. Hej Micael!

  Råkade just ramla in på den här sidan och läste, citat:

  ”Min observation är att [ungjordskreationister] sällan begränsar sig till bara ett sådant påstående [att den naturalistiska normen i naturvetenskapen gör att många vetenskapsmän överdriver bevis för evolution och avfärdar bevis för en ung jord], utan man går ofta längre i att hävda att bevisen för en ung jord är solklara men döljs av ateistiska vetenskapsmän som inte vill att sanningen ska komma ut.”

  Att bli beskylld för att ägna sig åt konspirationsteorier är allvarligt, så här behöver du delge dina ”observationer”. Jag ser fram mot några referenser som stöder ditt påstående i den sista meningen.

  (Mycket annat finns att tillägga till det du skriver, men som väljer att inte kommentera. Som ren faktaupplysning vill jag i egenskap av kemiingenjör nämna att kol, olja och fossil generellt kan bildas inom loppet av minuter (inte miljoner år) om de rätta betingelserna i form av kemi, tryck och temperatur föreligger – kort sagt är den avgörande faktorn kemi och inte tid).

  Gillad av 1 person

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s