#mittkors och Svenska kyrkans relativism

IMG_20160806_172434
Jag och mitt kors från dagens evangelisationsinsats i Kettering

Facebookgruppen Mitt kors som uppmanar människor att ta kort på sina smyckeskors i solidaritet med förföljda kristna har fått stor uppmärksamhet, dels för att gruppen är populär och dels på grund av de reaktioner de fått från främst företrädare från Svenska kyrkan. Kyrkokansliets kommunikationsansvarige Gunnar Sjöberg skrev på Facebook att initiativet är ”uppviglande och okristligt”.

Han förtydligar i ett blogginlägg att han inte är emot korset som sådant utan kritisk till kampanjen ”för att Jesu kors riskerar att användas som ett tecken MOT en annan grupp bekännare. Inte bara som ett tecken FÖR utsatta kristna. Jag är orolig för att korset blir en distanserande markör, som delar in oss i ett vi och ett dom, och inte det hoppets tecken som jag menar Jesus står för.”

Biskop Åke Bonnier har också skrivit ett blogginlägg där han påpekar att han med stolthet bär sitt kors och att är genom korset Gud har funnit seger. Samtidigt så slår han liksom i våras ett slag för liberalteologisk universalism:

Gud är ju Gud och allas Gud. Gud är i den bemärkelsen inte en speciell grupps Gud. Kort sagt..: Gud är på det sättet inte religiös utan Gud. Gud är Gud och vi är religiösa. Jag är religiös. Jag är kristen och jag vill fortsätta att med stolthet bära mina kors för att på olika sätt i olika sammanhang vittna om Honom som burit allt på korset…

Men jag vill också bära mina kors i solidaritet med alla muslimer som genom eget val vill bära sina religiösa tecken och mina judiska bröder och systrar som vill bära kippa och Davidsstjärna. Kort sagt: Jag vill bära mina kors i solidaritet med alla dem som vill uttrycka sin religiösa övertygelse och leva sitt liv utifrån det, i det offentliga rummet, utan att därmed angripa andra för deras övertygelse.

Främlingsfientliga bloggar och vissa kristna har anklagat dessa svenskkyrkliga företrädare (i synnerhet Sjöberg) för att opponera sig mot att kristna bär kors, men det är en felaktig och missriktad kritik. Däremot finns det något i båda dessa citat som är onödigt, obibliskt och onödigt av kristna att argumentera för, och det är att det skulle vara negativt att använda korset som en distanserande markör som uttrycker Jesu exklusivitet.

För det första är korset som kristen symbol ofrånkomligt distanserande från andra religioner. Ingen religion förutom kristendomen menar att något signifikant för världens frälsning hände när Jesus dog, vissa religioner såsom islam förnekar till och med att Han dog på korset. Så ett kors som bara har ett budskap för och inte även mot något existerar inte, precis som att alla andra symboler och påståenden med ett positivt budskap även förnekar budskapets motsats. ”Jag är feminist” innebär att jag inte är patriarkal, att vifta med Prideflaggan uttrycker att man inte är homofob, och så vidare. Ett vi och dom uppstår därmed alltid när man uttrycker vad som helst.

För det andra är det inte något negativt att tycka att andra har fel – det är tvärtom ofrånkomligt. Filosofen Alvin Plantinga pratar om detta i klippet ovan: idén att det är fel att påpeka att andra har fel är självmotsägande eftersom man därmed säger att den som inte tycker så har fel. Det är därför meningslöst och kontraproduktivt att utmåla negationer av andras trosuppfattningar som något moraliskt klandervärt.

Jag har därmed inga problem med att det röda kors jag bär runt halsen kan provocera andra, jag påtalar gärna att ateister, muslimer, new agare och andra har fel. Jag vet ju att Jesus uppstått och gör mirakler idag, samt att bara Han är vägen till evigt liv. Relativismen är nödvändigt falsk, det finns en objektiv verklighet och den har uppenbarats när Gud blev människa. Det är vad korset alltid står för.

2 kommentarer

  1. Hej Rolf! Tack för din respons.

   Det Bonnier ger i sitt blogginlägg tycks från mitt perspektiv visst vara definitiva svar på frågan om Jesus är enda vägen till Gud: ”Gud är ju Gud och allas Gud. Gud är i den bemärkelsen inte en speciell grupps Gud. Kort sagt..: Gud är på det sättet inte religiös utan Gud.” Dessa propositioner avslutas inte med frågetecken utan punkt, de uttrycks som sanningar (även om Bonnier inte ger några argument för dem).

   Men även om det skulle vara sant att Bonnier inte ger några färdiga svar så är det inget bra sätt att försöka undfly kritik, för då blir hans påståenden meningslösa istället. Om person X hävdar att krokodiler bor i Arizona, och person Y hävdar att det är falskt, då får inte person X rätt i att hävda att hen egentligen inte hade ett färdigt svar. Då kapitulerar X och Y har helt enkelt rätt. Med andra ord, om Bonnier saknar ett färdigt svar stärker det bara mitt case att propositionen att Gud inte är någon grupps Gud och inte religiös är alltigenom falsk.

   Som jag också påpekar i blogginlägget innebär alla propositioner att dess motsatser förnekar, det vill säga det går inte att göra ett positivt påstående om något utan att samtidigt göra ett negativt. Till och med påståendet ”då är det inte någon som har rätt eller fel” uttalar sig om vad som är rätt eller fel, nämligen att det skulle vara rätt att ingen har rätt eller fel och det skulle vara fel att någon har rätt eller fel. Och det är givetvis självmotsägande och ett meningslöst påstående likt om jag skulle påstå ”Jag kan inte svenska” eller ”Inget av det jag skriver har någon betydelse”. Om påståendena är sanna så är de därmed också falska och meningslösa.

   Det finns inte heller något moraliskt klandervärt i det faktum att propositioner förnekar sina motsatser. Hela ditt blogginlägg går ut på att jag har fel, men det i sig är inte moraliskt förkastligt att argumentera för. Ditt påstående att vi inte ska vittna för människor på deras bekostnad innebär att de som gör det har fel. Du målar alltså in dig i ett hörn genom att försöka argumentera för relativism eftersom det är självrefuserande.

   Gud välsigne dig!

   Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s