Vad låter Jesus dig (inte) rösta på?

Som vi alla vet stundar politiska val och vi är mitt uppe i en valrörelse. Var och varannan medieredaktion har sin egen valkompass för att hjälpa dig inse vilket parti som ”passar dig bäst”. Den senaste tiden har jag blivit tillfrågad om vad jag tänker rösta på av vänner som är villrådiga. Lite som en levande valkompass. Så jag tar mig friheten att göra som Joakim Lundqvist och peka på hur jag tycker en kristen bör resonera.

Först och främst är det viktigt att påminna sig vad politiker inte kan göra. För den kristne kan detta te sig som självklarheter, men det är likväl viktiga sådana. Dessa värdeord används för att vinna din röst.

 1. Politiker kan inte ge oss fullständig TRYGGHET. Politiker kan ge oss en viss säkerhet mot fysiska och psykiska faror genom polis, rättsväsende, räddningstjänst och vård. Och de kan ge oss ett visst skydd mot ekonomiska risker. Men inga heltäckande skydd. Det innebär att det alltid kan finnas de som odlar KÄNSLAN av otrygghet alldeles oavsett hur omständigheterna ser ut. Vilket är just vad vi ser i Sverige idag. Gör vi oss beroende av makthavare för att KÄNNA oss trygga liknar det avguderi. Sann trygghet finns bara hos Herren.
 2. Politiker kan aldrig ge oss äkta frihet. De kan göra mycket för att hjälpa oss att slippa vissa bojor. Medborgerliga friheter är otroligt värdefulla. Men handen på hjärtat- blir vi verkligt fria tack vare dem? Knappast. Det är fullt möjligt att leva som ofri i ett ”fritt” land. Och det gör nog de flesta av oss. Se bara på hur vi styrs av manipulerande budskap i reklam, på nätet och i media. Den enda äkta friheten från bekymmer och från bundenhet finns i Kristus.
 3. Politiker kan aldrig ge oss verklig jämlikhet. De kan motverka klyftor och orättvisor ja, och det gör de rätt i när klyftorna inom Sverige snabbt växer, och klyftorna mellan medelsvensken och världens fattiga redan är enorma. Men det enda som kan ge verklig jämlikhet är Guds radikala kärlek. Utan den hittar girigheten nya lömska vägar. Kommunismsamhällena är praktexemplet. Därför behövs omvända hjärtan och gudstillvända folk. Och församlingar som lever i egendomsgemenskap.
 4. Politiker kan inte skapa sann gemenskap. Det finns de(framförallt SD) som påstår att staten är till för att bygga en ”nationell gemenskap”. Den ska påtvingas uppifrån, och de som inte anses tillhöra den ska kastas ut med våld, de som motverkar makten ska bestraffas. Det här är inte sann gemenskap. Sann gemenskap uppstår underifrån. Vi finner den i genuina personliga relationer och i församlingen. Inte i konstruktioner kring ritualer, symboler och etnicitet.

riksdagen_june_2011

Trots allt detta har politiken en viktig funktion: att minimera skadorna från våra synder. Den kan stötta det goda i oss och bromsa vår ondskas framfart. Eller skynda på den. Jag är övertygad om att många politiker verkligen vill bevara det som är gott och förändra det dåliga. De behöver dock vår hjälp för att navigera rätt. Så hur vill våra riksdagspartier göra i de stora frågorna?

Miljö, klimat och tillväxt:
Detta borde vara högst i prio i partival för alla som vill leva ut Jesu nästankärlek. Fortsatt tillväxt i Sverige är katastrofalt ohållbart. Vi måste ändra vårt sätt att leva och politiken kan underlätta eller motverka omställningen. Idag är det bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet som verkar försöka förstå allvaret, även om MP tidigare har visat sig ryggradslösa i tunga klimatfrågor (tyska brunkolet, Förbifart Stockholm och Bromma flygplats) av rädsla för att tappa regeringsmakt.

Övriga partier intalar sig fortfarande att det går att kombinera tillväxt och minskade utsläpp(vilket förklarats omöjligt av tunga forskare). De vill dra tillbaka skatter på flyg och fordonsdrivmedel, liksom subventioner av förnybar el och stöd till naturskyddsområden. C sticker ut något i positiv bemärkelse, men bedriver ändå en totalt ohållbar politik. Annie Lööf visade på en tragisk okunskap när hon påstod på Vårgårda möte att klimat och tillväxt inte är varandras motsatser, utan varandras förutsättningar. Den inställningen är inte bara oansvarig utan farlig. Full fart mot fler bränder och större flyktingströmmar. Här finns en bättre väg: att forma en stabil ekonomi som tål nerväxt. Ju förr desto bättre.

Rasism, tiggeri och flyktingkärlek:
Här tror jag de flesta har väldigt god koll. M och SD vill förbjuda de fattigaste människorna i vår närhet från att be om hjälp. För det är ovärdigt. Det vore nästan som att förbjuda frivillig läxhjälp till elever med dåliga betyg för att de inte skulle stigmatiseras. Fast hundra gånger värre. Samma partier vill slå med ännu hårdare järnhand mot de som flyr krig och förföljelse, med massdeportationer, familjer som hålls åtskilda och miljoner människor som hålla borta från att ens komma till Sverige. I SD:s fall är inte ens svenska medborgare trygga, utan hotas att ”repatrieras”. Både politiken och ideologin är tydligt rasistisk. L och KD är endast marginellt bättre, som vill ge permanenta uppehållstillstånd och fler familjeåterföreningar. C, V och Mp har slutat tala om öppna gränser men är ändå de som kämpar tydligast mot mer av cynisk utkastarpolitik, med en brasklapp för Mp som även här har värderat regeringsmakten högre än att bilda opinion i opposition. Troligt är dock att C skulle gjort detsamma om de suttit i regering 2015.

Vapenexport, NATO och bistånd:
S, M och SD vill fortsätta låta svenska företag kränga vapen till skurkländer och fattiga demokratier. Till exempel till den svavelosande Filippinske presidenten Rodrigo Duterte. Som uppmuntrar till slaktande av langare och missbrukare.

Hela Alliansen vill att Sverige ska gå med officiellt i världens mäktigaste militärallians, där tre länder fortsätter försvara sina enorma innehav av världshistoriens farligaste massförstörelsevapen: atombomben. Socialdemokraterna tycker det räcker med gemensamma militärövningar och avtal med USA- samtidens i särklass dödligaste krigsmakt. Kan en röst på detta vara nåt annat än en röst på döden?

När det gäller bistånd vill SD och M lägga minst pengar, och V mest. V vill även se till att Sverige och andra länder slutar ta pengar från biståndsbudgeten och lägga dem på flyktingmottagande. De vill se både och. M och S är mest positiva till dessa avräkningar.

Abort:
Här råder idag tragiskt nog ingen större skillnad. Samtliga riksdagspartier utom SD står bakom dagens lagstiftning, KD vill göra smärre ändringar för att förhindra sena aborter då fostret kan räddas och införa samvetsfrihet för vårdpersonal, och SD vill sänka veckan för fri abort till 12:e. Men Åkesson har å andra sidan sagt att det inte är en viktig fråga för dem, så även om du väljer att blunda för deras nazistiska rötter och rasistiska samtidsideologi så är de inget hopp för dig som vill minska antalet aborter.

Religion i det offentliga:
S, L och V vill begränsa eller förbjuda ”religiösa” friskolor, det vill säga de lovar att försöka bryta mot Europakonventionen om föräldrars rätt att välja utbildning för sina barn i enlighet med sin filosofisk-religiösa övertygelse. Vi vet att övrig svensk skola är otroligt partisk till fördel för ateism, och det kommer knappast bli bättre om någon av dessa får avgöra.

SD vill villkora stöd till trossamfund och studieförbund med att de verkar för ”nationell gemenskap”. Statlig censur, med andra ord. Det får vi dessutom mer av från SD, KD och M som vill förbjuda muslimska böneutrop, eller alla offentliga religiösa budskap.

…Så hur ska du rösta? Beslutet är förstås ditt. Men vad tillåter Jesus och ditt samvete dig att stödja? Kom ihåg att det går att rösta blankt. Kom ihåg att de viktigaste valen gör vi i vår vardag.

Och framförallt be för politikerna! Inte ens dina mest hårdnackade politiska motståndare är något annat än människor. Det finns nåd för dem också.

30 kommentarer

 1. Direktdemokraterna är ett bra alternativ annars om man tycker att alla partier är dåliga. Ett parti utan ideologi och egna åsikter.

  Gilla

   1. Nej då inte alls, det är bara annorlunda från vad vi är vana med.
    Här är en liten film som förklarar hur det fungerar.

    Gilla

  1. Absolut, det stämmer att de vill ha ett tredje kön. För mig platsade det kanske inte in som en riktigt så akut fråga hur juridiken ser ut kring könsidentitet, det mest intressanta kring det är väl hur man bäst hjälper de människor som lider av diagnostiserad könsdysfori att bli helade i sin identitet och sitt själsliv, och hur man stöttar män och kvinnor i allmänhet att bli trygga i sin könsidentitet.

   När det gäller det du kallar ”genusflum” vore det intressant om du ville utveckla vad det är du tycker är flummigt? Och hur de experimenterar i skolan?

   Gilla

   1. Jacob:
    Jag ser inte hur det kan vara irrelevant med debatten om ett tredje kön.
    Det handlar för det första om något av det djupaste och mest grundläggande Bibeln behandlar: identitet.
    Guds ord säger att vi är skapade till män och kvinnor, och att vi är både Hans avbilder och i behov av upprättelse. Bakom den rörelsen ligger postmodernism och en känslokultur. Om du känner för att du är något så är du det, ingen har rätt att säga emot dig. Kasta ut alla sanningsanspråk, det är kränkande för individen.
    Det är allt annat än bibliskt, och det är riktigt destruktivt.

    För det andra; att införa ett tredje kön hade varit att juridiskt bekräfta en vanföreställning. Du kallar det själv könsdysfori, och det gör vetenskapen också. Låt oss behandla en psykisk sjukdom som man behandlar all annan psykisk sjukdom; genom medicin och terapi.

    Vad menar du med att ”bli trygg i sin könsidentitet”?
    Menar du att varje individ själva får bestämma eller hitta på ett eget könspronomen?

    Gilla

    1. Anon, du slår in öppna dörrar. Jag tror jag håller med dig i allt det du säger. Just det du formulerar som upprättelse som man eller kvinna var det jag menade med att bli trygg i sin könsidentitet. Jag vill inte hävda att det finns fler kön, eller att en som känner sig som man fast hen är biologiskt kvinna också är man, eller vice versa. Det enda jag uttryckte viss skepsis gentemot var att behandla det som en av de viktigare frågorna. I varje fall frågan om ett tredje juridiskt kön. Jag har (ännu) ingen helt bestämd åsikt kring hur vi bör förhålla oss till den juridiska biten här, det viktiga för mig är att människor som lider av könsdysfori och bevisligen hör till de mest drabbade av psykisk ohälsa och självmordsbenägenhet får den hjälp de behöver.

     Gilla

     1. Att använda ordet hen istället för han/hon legaliserar världens tankesätt om könsneutralitet.

      Bb

      Gilla

      1. Jaha, du tycker det 🙂 Jag ser det inte riktigt som en stor grej, visst i meningen ovan hade jag lika gärna kunnat skriva ”hon” för det är ju precis det jag uttrycker att hon är. Samtidigt kan jag tycka det finns en poäng i att möta människor där de är, och om det för någon är otroligt viktigt att kallas ”hen” så kanske jag väljer att använda det när jag lär känna personen. Sen finns det tillfällen i allmänhet då ”hen” helt enkelt passar i sammanhanget som neutralt pronomen, ser inte varför man inte skulle kunna använda det då. Eller menar du att det är viktigt att bojkotta ordet?

       Gilla

 2. Det här är väl något av en omöjlig fråga men vem/vilka av politikerna utgår mest från fakta och inte eget ”hitte-på” för att fånga flest väljare?

  Min fråga är uppriktig. Följer aldrig politiken utom månaderna innan varje val…….

  Gilla

  1. Ja du. Det beror på vilken fråga vi pratar om. Som du ser ovan så tycker jag exempelvis att V och MP är mest faktabaserade när det gäller miljö och tillväxt. När det gäller religiösa friskolor däremot hör V till de partier som är oerhört oresonabla och verkar strunta i fakta. Där har de redan bestämt sig på förhand.

   Gilla

   1. Det råder helt olika uppfattningar om tex den globala uppvärmingen. En faktaintresserad man som arbetat länge i miljöfrågor skriver en hel del intressant i länken nedan.

    Tyvärr verkar SD vara det parti som sett mest av att MP inte är helt rätt ute i sina slutsatser om den globala uppvärmningen. Men som en lärare sade en gång ”Mycket lögn har åkt snålskjuts på sanningen.”

    https://klimathotet.com/

    Gilla

    1. Det är sant att det råder olika uppfattningar, men det är inte sant att det råder ”helt olika uppfattningar” bland de som är experter på att studera klimatet, eller att dessa ”helt olika uppfattningar” är att ta på lika stort allvar. Vi vet att 97% av klimatforskarna är ense om att de klimatförändringar vi märkt av väldigt tydligt de senaste 20 åren är orsakade av oss människor, och att det sker genom att vi släpper ut växthusgaser som genom växthuseffekten fångar in mer värme än normalt från solens strålning. Jag ser ingen anledning att betvivla detta, när vi vet att klimatförändringarna sker nu, och att det är otroligt bråttom att bromsa dem.

     Jag erkänner mig för dåligt insatt för att bemöta hans enorma mängd data, och jag tvivlar på att du har orkat sätta dig in i allt det han skriver heller. Men jag noterar att han inte är utbildad klimatforskare utan amatörintresserad. Han verkar bland annat ifrågasätta den mänskliga klimatpåverkan genom att peka på hur klimatet har varierat sedan länge tillbaka, och det stämmer ju också. Men bara för att det har gått upp och ned tidigare av andra orsaker än mänsklig påverkan betyder inte det att det inte nu skulle vara orsakat av människor. Forskarna menar att vi borde befinna oss i en extra kall period just nu, istället ser vi globala värmerekord år efter år. Det är dags att vi slutar förneka detta nu och skrider till handling, vi vet redan fullt tillräckligt. Dessutom är fördelarna att ställa om samhället enorma även utan att räkna med minskad klimatpåverkan: köttkonsumtion är skadlig för vår hälsa, bilåkande är likaså ohälsosamt, orsakar skadliga partikelutsläpp i luften både genom fossila bränslen och genom däck- och vägslitage. Att bo trängre och mer gemensamt är också det både klimatsmart och gott för vår psykiska hälsa. Energiomställning från fossilt till förnybart ger också det renare luft och färre skadliga sjukdomar. Varför vänta med allt detta?

     Gilla

     1. Jacob,

      Upptäckte två saker igår som ledde till bönen ”Herre, hjälp mig att inte förbanna dem (makthavarna)”

      Den makthavare som vill förändra dessa två saker har min röst.

      1, Någon galning har planterat in en rovfisk i Viktoriasjön vilket lett till att över 200 arter fisk utrotas. Rovfisken, hundratals ton per dygn, skickas till Europa. Lokalbefolkningen kring Viktoriasjön , som tidigare levt på fiske från de naturliga arterna svälter. Utöver att dessa fiskare bland lokalbefolkningen svälter finns det miljontals andra i befolkningen i länderna kring Viktoriasjön som svälter medan vi i Europa alltså förstör deras naturliga fiske och äter upp deras fisk. Barnen kring Viktoriasjön mår så dåligt av situationen att de tar överbliven plast från rovdriftarnas fiskförpackningar som skräpar omkring fiskelägren, smälter ner dem och sniffar in ångorna från förpackningarna. Effekten av sniffningen gör att de för en stund kan somna på gatan och inte känna hungern.

      Till det här förb……landet kommer det unga människor, tonåringar, i tron att de kan få bygga upp en framtid utan förföljelse och förtryck. Det jag säger nu tror man inte är sant men det är sant: Migrationsverket gör som så att när de inte tror på den unges ålder undersöker de den unges tänder och mäter deras knäskålar! Vedervärdigt är en underdrift.

      Domen är Herrens och domen kommer.

      Gilla

      1. Usch, hemskheter. Tragedin kring Victoriasjön kände jag inte till men det förvånar mig inte. Den internationella handeln skapar liknande förhållanden både när det gäller havsfiskeri utanför Afrika och jordbruket. På grund av EU:s enorma jordbrukssubventioner till de inhemska bönderna pressas priserna så mycket att deras varor utkonkurrerar bra mycket fattigare bönders varor, också det i Afrika. Finns många fler sådana exempel på orättfärdiga ekonomiska förhållanden som gynnar rika västerlänningar och cementerar de redan marginaliserade i fattigdom.

       Och ja, Migrationsverkets medicinska åldersbestämningar är också verkligen vedervärdiga, särskilt med tanke på hur rättsosäkra de är. Vem som motsätter sig dessa bland partierna vet jag inte.

       Amen.

       Gilla

       1. Ett annat sätt att välja är att försöka se vilket parti som kan vara mest att lita på när det gäller att inte sätta sig i knät på SD. Vad tror du om det?

        Gilla

        1. Kan vara värt att ta i beräkningen, även om jag tycker sakfrågor måste dominera framför taktiska frågor.

         Gilla

 3. Angående könsidentitet!

  Om en man/pojk känner att de är födda i fel kropp, med betoning på Känner, eller om en kvinna känner att hon är född i fel kropp, med betoning på känner.

  Jag gör en liknelse: Jag ser att bilen är röd, det är uppenbart, men jag känner att bilen är grön, vad är då sanning? Det jag känner, eller det uppenbara?

  Gud sade, låt oss göra människor till vår avbild… till man och kvinna skapade han dem.
  Okej, frågan är om Gud gjorde något fel i skapelsen så att människans själ och känslor inte är samstämmiga med skapelsen? Nej jag tror inte det, utan det måste blivit fel efter syndafallet och jag tror att det har med detta att göra: Rom 1:18-28

  Felet är alltså inte att det blivit fel i skapelsen av människan, felet är att vi förnekar sanningen och Gud. Sanningen är ju att en kvinna är en kvinna och att en man är en man, denna sanning har inget med känslor att göra. Men när vi sätter känslor över sanningen och legaliserar dem som sanning kan det sluta hur som helst. Hela västvärlden löper efter vad man känner, politikerna gör det, media gör det, individen gör det, normen har blivit vad man känner och inte vad som är sant.
  Problemet är att samhället inordnar sig efter dessa nya känslonormer och gör lagar efter dem, varför har det blivit så? Jämställdhet, jämlikhet och lika värde, kan det vara dessa tre som gör att samhället löper efter dessa nya känslonormer?

  Bb

  Gilla

  1. Och anledningen till att du tror på vissa saker därför att dessa saker råkar stå i en bok som du gillar, det har ingenting med känslor att göra?

   Gilla

  2. Jag håller med om att det blir problem om vi vill att samhället ska anpassas till våra känslor, istället för att vi lär oss hantera känslorna. Dock tycker jag det är dumt att angripa jämställdhet, jämlikhet och lika värde. Dessa har biblisk grund, till skillnad från den postmoderna sanningsrelativismen.

   Jag ser fler exempel på när känslor lyfts fram, exempelvis när trygghet, nationalism, etnicitet och identitet debatteras. Människor tillåter sig att strunta i fakta kring brottslighet bara för att de inte ”känner” sig trygga. Eller när flyktingfientliga vill motivera sitt motstånd mot flyktingar med att deras kultur känns främmande, farlig och osvensk.

   Gilla

   1. Jacob Schönning!

    Dock tycker jag det är dumt att angripa jämställdhet, jämlikhet och lika värde.

    Att vi har ett lika värde man och kvinna är ju självklart, men resten tror jag är en världslig tankegång som kristna antagit, jämställdhet, jämlikhet har inte med människovärdet att göra.
    Jämställdhet innebär jämlikhet mellan män och kvinnor enligt wikipedia.

    Det kan inte bli jämställt, eller jämlikt mellan könen, Gud har inte skapat oss på ett sådant sätt, man och kvinna är olika med olika funktioner och så skall det vara, om inte så ruckar man på skapelseordningen.

    Bb

    Gilla

    1. Hej igen Björn? Menar du alltså att jag kämpar mot Gud om jag någon gång i framtiden som eventuell pappa tar lika mycket ansvar för mina barn som min hustru? Eller för hushållssysslor? Menar du att jag bör vara familjens diktator? Eller vad menar du med att ”Det kan inte bli jämställt, eller jämlikt mellan könen”? Och med att ”man och kvinna är olika med olika funktioner och så skall det vara”? Får kvinnor leda? Får män vara mjukisar?

     Gilla

 4. Inte i konstruktioner kring ritualer, symboler och etnicitet. Hhaha vilken smörja det här är. Kyrkan bygger på konstruktioner av ritualer och symbolik men förhoppningsvis inte etnicitet.

  Gilla

  1. Hej Dan! Kyrkan är mer än konstruktioner av ritualer och symbolik. Jag kan dock förstå att om du fått den bilden av kyrkan. Men hon(kyrkan) är en gemenskap av alla som tror på och följer Jesus Kristus. Han lever, och Han längtar efter att du också ska bli del av Hans familj. Ha det!

   Gilla

 5. Bra sammanställning men något provocerande att du nästan uppmanar folk att rösta blankt. Har man rösträtt kan man inte ”fly” från den. Att rösta blankt blir som att rösta lika mycket på samtliga partier 🙂

  Gilla

 6. Jakob. hur kan du tro i din enfald att Jesus bryr sig om vad du röstar på?? Eller, med andra ord, vad sa Jesus till Eva när hon ”röstade” på ormen?
  Allvarligt, Jakob, har du verkligen, jag menar, har du verkligen LÄST Bibeln??

  Gilla

 7. Hej,

  Ser att detta är en något gamal artikel men jag måste fråga, jag blir orolig när jag läser om din oförståelse för verklig grund till politiska beslut och hur du predikar ut dina personliga åsikter för människor att plocka upp som saknar egen förmåga att besluta och tänka.

  T.ex. att man förbjuder tiggeri handlar inte om att slå mot människor som ber om hjälp, vart ligger logiken i det? Sanningen är att dessa människor är verktyg i människohandel och tvingas tigga medans deras pass är beslagtagna av aktörerna. Enda sättet att slå mot dessa människohandlare är att förbjuda tiggeriet, hur kan du inte förstå det? Jag trodde du var politiskt utbildad.

  Gilla

   1. Hej Rickard! Jag ser inga problem med att referera till sina egna texter, det görs regelbundet såväl på bloggar som bland författare och andra skribenter.

    Och ja, läs gärna partiernas manifest, både om sakpolitiken och ideologin! Men läs även mediers och civilsamhällesorganisationers valkompasser för en kompletterande, mer jämförande bild av partierna.

    Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s