Varför vill en kristen debattör att kristna ska dödas?

Skärmavbild 2019-03-19 kl. 20.36.35
Martin Kroon. Foto: Linnéuniversitet

Jag har tidigare uppmärksammat hur Martin Kroon, professor i Maskinteknik vid Linnéuniversitet, argumenterar för att kristna konvertiter ska utvisas till länder där kristna konvertiter dödas.

Han skrev redan för ett år sedan i Dagen att ingen som konverterar i Sverige ska kunna hänvisa till den konversionen som grund för asyl, även om den är genuin och även om personens hemland förföljer och dödar konvertiter.

Jag chockades av att läsa detta. Det märkligaste av allt är att Kroon talar om kristna i vi-form, dvs han anser sig tillhöra den grupp som han vill utvisa till förföljelse:

Inbjudan till Guds rike gäller alla människor, och som kristna i Sverige ska vi naturligtvis ta emot alla människor i våra församlingar och även erbjuda dem att konvertera till den kristna tron. Om detta kan inte råda någon tvekan. Men vi borde samtidigt kunna vara tydliga med att en sådan konversion i allmänhet inte påverkar konvertitens möjlighet till asyl.

Nu har Kroon börjat spela på samma trumma igen. Den 5 mars publicerades hans debattartikel ”Konversion i Sverige inte skäl till asyl” i Dagen. Där förtydligar han bland annat vad han anser att konvertiter som Sverige utvisar ska göra: de ska vara ”tysta kristna” i den muslimska majoritetskulturen och ”till det yttre fortsätta att leva som muslimer”.

De som inte vill eller klarar av att göra detta kommer i ett land som Afghanistan att förföljas och dödas. Afghanistan är världens näst farligaste land att vara kristen i, efter Nordkorea.

Tillsammans med fantastiska Bengt Sjöberg, Linda Alexandersson, Christian Mölk, Kim Brynte och Roland Oscarsson skrev jag en replik. Vi påpekade bland annat:

Det är en mänsklig rättighet att förbehållslöst få byta religion när och hur man vill. Religionsfriheten inkluderar rätten att manifestera sin religion såväl individuellt som i en gemenskap, privat såväl som offentligt. Martin Kroon menar att de kristna kan leva i tysthet och till det yttre leva som muslimer. Detta strider mot både religionsfriheten och den kristna läran. Europadomstolen för mänskliga rättigheter avkunnade en dom den 23 mars 2013 (F.G.v Sweden, 43611/11) där man slog fast att ingen får utvisas som inte fritt kan utöva sin religion.

Kroon ger sig dock inte. I sin slutreplik fortsätter han hävda att människor som konverterar till kristendomen i Sverige ska utvisas till länder där sådana konvertiter förföljs och dödas. Notera att debatten inte handlar om huruvida de konvertiter som utvisas är genuina eller ej. Kroon är väldigt tydlig med att han anser att även genuina konvertiter, som verkligen har blivit kristna, ska utvisas till förföljelse:

En konversion som sker i syfte att stärka möjligheten till asyl behöver inte vara en skenkonversion, utan kan samtidigt vara genuin och uppriktig. Men min poäng kvarstår: Det är inte rimligt att idka denna typ av byteshandel, där asyl i praktiken ges i utbyte mot konversion.

christians armenian genocide.jpeg
Modern förföljelse. Bild från en dokumentär om det armeniska folkmordet.

Så vad är orsaken till att Kroon vill skicka sina trossyskon in i döden? Skälet han anger är att Sverige inte har kapacitet att ta emot flyktingar, vilket jag flera gånger om har påpekat är en lögn. Vi är världens femtonde rikaste land och har därmed större kapacitet att ta emot flyktingar än 95 % av världens länder. 84 % av världens flyktingar tas idag emot av fattiga länder som har sämre kapacitet än Sverige.

Myten om kapacitetsbrist upprepas dock gång på gång till den grad att folk faktiskt betraktar den som verklig. Vissa andra kristna debattörer har dragits med om denna jargong. Kroon är dock ensam om att faktiskt vilja utvisa andra kristna till förföljelse.

Han drar invandringsmotståndet till sin spets, vilket på ett sätt hedrar honom men samtidigt visar hur vidrig den invandringsfientliga rörelsen är.

Kroon har aldrig kallat sig själv för sverigedemokrat vad jag vet, men han har försvarat att kristna stödjer SD och är uppenbart sympatiskt inställd till deras extremt restriktiva invandringspolitik.

Han är en av väldigt få kristna som tycks förstå vad deras politik får för konsekvens för kristna flyktingar, och han köper det.

När jag pratade med kristna sverigedemokrater utanför Jimmie Åkessons och Runar Sögaards ”väckelsemöte” här i Uppsala visade det sig att ingen av dem kände till att SD vill stoppa all invandring av kristna flyktingar utan trodde att de skulle vilja göra något undantag från deras ”asylstopp” för dem som tror på Jesus.

Så är det inte. SD vill, likt Kroon, utvisa kristna till länder där kristna förföljs, för att Sverige som ett av världens rikaste länder inte skulle ha kapacitet att skydda dem.

AFGHANISTAN_(F)_0314-_Rogo_croce.jpg
Korsbränning i Afghanistan. Bild från AsiaNews.

Kroons argumentation är naturligtvis lika vedervärdig och syndig som att hävda att judar ska skickas till döden, eller att kristna ska utvisas till IS. Faktum är att det ÄR att hävda att kristna ska utvisas till IS!

Som Jesus förutsåg för 2000 år sedan: ”En bror ska utlämna sin bror till att dödas” (Matt 10:21) och: ”Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar” (Matt 7:15).

Inte ens de som är så förblindade att de argumenterar för att Guds folk ska dölja sin tro eller dödas är dock bortom räddning. Paulus hatade Guds församling och försökte utrota den, men Jesus grep in och frälste honom (Apg 9).

På samma sätt finns det hopp för Martin Kroon. Jag hoppas innerligen att han ska inse hur otroligt destruktiva hans texter är och be om förlåtelse för dem.

Människors liv står bokstavligt talat på spel.

10 kommentarer

 1. Hej Micael,
  Vi har uppenbarligen helt olika syn i konvertitfrågan liksom i migrationsfrågan i stort.
  Jag blev uppmärksammad på ovanstående inlägg av en fb-vän och har läst igenom det. Det finns naturligtvis mycket att kommentera, men det skulle kräva en mindre uppsats.
  Jag tycker att inlägget är ett sammelsurium av personangrepp på mig, lösryckta bibelcitat, och spridda hänvisningar till själva sakfrågan. Istället för att göra denna typ av inlägg tycker jag att du borde hålla dig till själva sakfrågan: vidareutveckla dina argument och visa genom logiska resonemang varför mina argument inte håller.
  Martin Kroon

  Gilla

 2. Hur mycket tydligare kan Micael göra det? Ditt förslag innebär att kristna bröder och systrar dödas, och det har redan gått för långt. När någon har en pistol riktad mot någons huvud så brukar det inte vara ett logiskt resonemang om olämpligheten som krävs, en handfast aktion som påpekar det absurda i situationen känns mer på sin plats. Men Micael kan tala för sig själv, jag känner bara att din respons är så sjukt märklig. Om du har en massa bra svar på påståenden gör det i korthet då, som en inledning bara? Detta handlar liksom inte om att på bevisa en komplex sats i en avhandling. Var har Micael fel? Det finns massa sakååståenden i hans text som du kan börja med. Rädda ditt ansikte till att börja med?

  Gilla

  1. Jag menar t ex att det strider mot intentionen med nuvarande asylsystem att personliga asylskäl skulle kunna produceras på plats i det nya landet. Vidare innebär Micaels och hans gelikars linje att hundratals miljoner muslimer världen över i princip ges rätt till asyl i Sverige bara de kan ta sig till Sverige och väl här konvertera till kristendomen. Som Håkan Boström på GP påpekade för några veckor sedan: de flesta konversioner i världshistorien har troligen skett av huvudsakligen världsliga motiv. Vi riskerar alltså att hamna i en situation där muslimer tar sig till Sverige enbart i syfte att konvertera och på så sätt få asyl. Det var denna typ av naiv migrationspolitik och brist på konsekvensanalys som ledde fram till kaoset 2015, och jag befarar att det kan hända igen. Vi måste alltså se till konsekvenserna av våra asylprinciper. Micael och hans gelikar har vad jag har sett inte några ordentliga svar på dessa frågor.
   Jag har inte tid att föra några långa diskussioner på denna typ av fora, och jag kan därför inte garantera att jag ger några ytterligare svar.
   Martin

   Gilla

   1. Snacka om att villkora människovärdet. En muslim som konverterat är tydligen inte värd att skyddas från livsfarlig förföljelse genom att slippa kastas ut ur territoriet Sverige med våld, om det riskerar leda till att fler människor än du Martin tycker att Sverige har råd med försöker komma hit och göra anspråk på våra rikedomar. Vari ligger nåden här? Vari ligger Jesu kärlek? Eller ensa Hans kärlek till sin kyrka? Hur kan säga dessa saker och stå rakryggad inför vår mästare? Och förresten, vari grundar du uppfattningen att Gud ger oss svenska medborgare privilegier till en mark som vi skulle ha rätt att avvisa andra människor från?

    Gilla

    1. Jag har ett par frågor till dig, Jakob. Det är inte ämnat som ett påhopp, Men är nyfiken på hur du tänker; du är generellt emot rikedom. Har läst Micaels förslag att ha Costa Rica som förebild när det gäller inkomstsnittet. Jag har för mig att det landar kring 7000usd per år. Om det inte finns rikedom utan någon slags ekonomisk utjämning till ett minimum, för att inte belasta skapelsen; hur ska du då kunna få skatteintäkter som kan ta hand om flyktingar, sjuka, gamla? Om det kallas att vara girig för att man personligen inte är generös, varför kallas det inte girighet om man vill vara generös med andras egendom? Argumentet att vi har råd, tror jag stämmer. Men tror det blir svårt att tänka så i en sekulär stat som Sverige. Varför ska exempelvis din åsikt att vi har råd, få styra vart svenska skattebetalares pengar hamnar? Jobbar du, tjänar pengar? Nyttjar du skola, sjukvård? Det jag vill säga är att girighet även kan innefatta att man gör anspråk på andras egendom. Allt är Herrens, men inte Jakobs. Förstår du vad jag menar?
     Jag jobbar med flyktingar men skulle ALDRIG försöka mig på att föra ett liknande resonemang och säga att vi har råd. Det handlar om andra värden än de ekonomiska. Fråga 2; ditt svar till Martin Kroon; tillför det nyans? Vinner du över någon med sådana argument som ex ”Hur kan säga dessa saker och stå rakryggad inför vår mästare”? Personligen hade jag blivit illa berörd och de goda argumenten hade drunknat i de hårda orden. Allt gott!

     Gilla

 3. ”Akta er för de falska profeterna. De kommer till er i fårakläder, men i sitt inre är de rovlystna vargar” (Matt 7:15).

  På frukten känner man falska profeter. Islamisering, våldtäkter, folkmord. Det är den falske profetens frukt. Personligen så tror jag inte ens att du är kristen Grenholm. Du och Svärd och struntat något helt fantastiskt i ert egna folk och bara sett till er agenda. Den har lagt Sverige på knä och islamiserat landet helt i er anda.

  Ytterligare en lögn i samma klass som 380 uppropet
  ”Myten om kapacitetsbrist upprepas dock gång på gång till den grad att folk faktiskt betraktar den som verklig”

  Kolla här Grenholm. Vi vet att du är kommunist. Dina fruktansvärda lögner bevisar detta. Får mig att tänka på stalin. Han som byggde ett monument emot slaveri, när han hade 10 tusentals slavar till att bygga och dö för den vita kanaler. Samma konstiga argumentering finner vi hos dig.

  Kristna ledare, hur kan ni ha dessa i era led? Jag funderar på att konvertera till katolska kyrkan eller ortodoxa kyrkan, för detta är något sjukt och ont. Det ser man på frukten.

  Gilla

  1. Hur vet vi att Grenholm är kommunist? På ett plan tror jag han har rätt, att Bibeln talar mycket om generositet, och utmanar oss att fundera över hur förhåller oss till våra materiella ägodelar. Men jag tror inte att man kan dra dogmatiska slutsatser hur detta skall tillämpas i praktiken (jag tror t.ex. inte att egendomsgemenskap kan upphöjas som ett krav för alla kristna.) Det stora problemet med kommunismen är att man med våld försöker tvinga fram generositet.

   Gilla

 4. Kan det inte ligga något i att det faktiskt är problematiskt, om det är förenat med stora materiella fördelar att konvertera från en religion till en annan? I det här fallet inte bara att man får rätt att fysiskt uppehålla sig i landet (en negativ rättighet), utan även tillgång till ett rikt utbud offentliga tjänster (positiva rättigheter). Jag lyssnade precis på Människor och tro, och det verkar ju åtminstone som att det finns vissa som efter ett tag blir mindre frekventa kyrkobesökare efter att de fått uppehållstillstånd. Det behöver ju inte vara så att tron inte är genuin – men det kan ju vara så att den inte är speciellt djupt förankrad. Bibeln talar ju om människor som tror för en tid, men sedan överger tron när det finns annat som lockar här i världen.

  (Jag är inte Sverigedemokrat, jag inget generellt emot invandrare eller flyktningar, jag anser att muslimska böneutrop skall kunna prövas, jag tycker det är utmärkt att frågan om rättssäkerhet i asylprövningar lyfts, etc. Men jag tycker ändå att det är en dygd att kunna försöka se komplexa frågor från olika perspektiv, och jag känner en instinktiv motvilja mot att utmåla folk med en avvikande åsikt som onda.)

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s