18 storverk Gud gjorde på påsken

Påskens kärna, Jesu död och uppståndelse, är hela den kristna trons kärna. Utan dessa rasar allt, enligt Paulus (1 Kor 15:13f). Men vad handlar de om egentligen? Vad var det Gud gjorde?

De frågorna var mysterier för mig när jag var i tidiga tonåren. Jag fattade inte riktigt poängen. Inte förrän jag fick syndanöd. För mig blev det då väldigt starkt att få upptäcka korsets stora innebörd: att Jesus tog det straff vi förtjänade på sig för att vi skulle få gå fria! Guds nåd lyste plötsligt klart för mig och jag förstod att jag inte längre behövde bära på skuld för mina synder.

Sen blev korset ännu större när jag lärde mig att Jesus tog våra synder på sig med ner i graven, för att vi genom Hans kraft skulle få möjlighet att bli förvandlade! Jag kunde hämta kraft till helgelse hos mästaren efter att länge ha frustrerat mig över att jag gjorde det jag inte ville, och inte gjorde det jag ville (Rom 7:14ff).

De här sakerna är fortfarande viktiga, och kanske de viktigaste sakerna med korset för mig. Ibland har jag nog tänkt att om man inte tar upp dem så predikar man inte riktigt evangelium.

Samma beteende verkar ha gett upphov till de så kallade “Försoningsstriderna”, som bl.a ledde till delningen mellan EFS och Svenska Missionskyrkan. Man reagerade mot att den ena talade för mycket eller för lite om en viss kors-aspekt (kärlek eller straff), och tog avstånd från det, och så har man därifrån verkat trott att det ena till och med utesluter det andra.

Men jag har fått upptäcka en hel radda fler fantastiska saker Gud gjorde genom korset, och märkt att för andra människor talar vissa andra betydelser av korset starkare. Vem är jag då att ställa dessa mot varandra?

Gud och Hans gärningar blir bara djupare och vackrare om vi vågar bejaka hela den bibliska mångfalden! Som den karismatiska missionären Heidi Baker har sagt: ”It’s not either or, it’s both and more”. Så här kommer 18 sidor av påsken! Genom korset och uppståndelsen:

1. Visade Gud sin enorma nåd för oss. Priset för våra skulder blev betalade av Honom. Han tog på sig det straff vi förtjänade för att vi skulle slippa det (Jes 53). 

2. Bevisade Gud sin rättfärdighet genom att låta hela sin vrede över synden drabba Jesus, och sedan sträcka ut sin rättfärdighet till att gälla alla som tror på Honom (Rom 1-3; 5:9). Sätt din tillit till Jesus och du får alltså gå fri från skuld och räknas som rättfärdig!

3. Bevisade Gud sin kärlek för oss genom att dö för vår skull medan vi ännu var syndare (Rom 5:6-8). Han gav sitt liv för oss av egen vilja, trots att Han hade makt att kalla på tiotusentals änglar till sitt försvar.

4. Visade Jesus att det är bättre att dö än att döda. För, som Han undervisat, “Den som försöker be­va­ra sitt liv skall mis­ta det, men den som mis­ter det skall rädda det.” (Luk 17:33; se även Mark 8:35 och Joh 12:25). Den vägen har sedan mängder av Hans efterföljare vandrat. Enligt traditionen dog 11 av de första apostlarna martyrdöden. Och här på Hela Pingsten är vi som sagt särskilt angelägna att betona detta: Jesus var pacifist!

5. Visade Jesus vad det kan kosta en människa att stå upp för sanningen, hålla fast vid kärleken och vara lydig mot pappa Gud. Ty “ing­en har större kärlek än den som ger sitt liv för si­na vänner.” (Joh 15).

6. Vände Gud mänsklig ondska till något gott. Precis som Han gjorde i Josefs liv (1 Mos 50:20). Gud kan förvandla alla omständigheter för oss idag också (Rom 8:28)!

7. Tog Guds son del av de mest fruktansvärda plågor en människa kan genomlida (Jes 53). Det kan vara svårt att förstå hur plågsam en korsfästelse var, men den har kallats ”the worst form of death that was imaginable”, och romarna hade haft 300 år på sig att förfina den. Vi har en mästare som vi vet kan känna medlidande med oss fullt ut i all vår smärta och alla plågor, för Han har själv känt dem på (vägen till) korset. Till och med dödsångest och fullständig ensamhet. Jesus övergavs först av sina lärjungar, sedan – verkar det som i alla fall, även om jag har svårt att fatta hur det gick till – i dödsögonblicket av Gud själv (Matt 27:46)! Vad du än genomlider i Coronakrisen så vet Gud hur det känns!

8. Bröt Gud isoleringen. Inte nog med att Han lider med oss – Han söker gemenskap med oss! Gud har redan överbryggat den hårdaste karantänen: den mellan Gud och människa ända från syndafallet. På grund av Hans helighet och vår syndiga natur kunde vi inte ha gemenskap med Honom. Vi var avskärmade genom murar och förhänget till det allra heligaste, men Han fixade det! Vid stunden för Jesu död brast förhänget mitt i tu! Dörren är nu alltid öppen till Gud, oavsett hur hård karantän mot att träffa människor du sitter i. Läs psalm 23 och 139 om du är osäker på detta.

9. Försonade Gud hela världen. Genom korset revs det gamla förbundets skiljemurar (som symboliserar splittringar och fiendskap) mellan judar och hedningar, män och kvinnor, himlen och jorden och mellan Gud och allt skapat. Han gav oss en väg bort från hat och hämndbegär, till förlåtelse och till försoning inte bara med Honom, utan också med varandra. För att hela världen ska bli innesluten i Honom (Ef 1:13-23; 2:11ff).

10. Krossade Han våra förväntningar – totalt! Det som hände var både överraskande och skandalöst och gjorde Hans lärjungar helt förvirrade, rädda och ledsna. De trodde att Han skulle kasta ut romarna ur landet och återupprätta en storhetstid för Israel som rike. Istället gick Jesus och dog, utan att göra motstånd. Och sen ploppade Han upp som en gubbe i lådan igen och levde igen (ja, så måste det i alla fall ha känts för de som var där)! När de sedan gick ut och berättade om Hans död och uppståndelse blev både judar och greker extremt upprörda över tanken på att Gud skulle dött, och att Han skulle gjort det genom att hängas upp på ett kors. För grekerna var gudarna starka och kunde omöjligen dö, och judarna hade en lag i Torah som sa att den som hängs upp på trä är förbannad av Gud (5 Mos 21:22-23; Gal 3:13). Det här blev oerhört stötande för många som hörde evangeliet och det visar att Gud inte låter sig underordnas våra förväntningar – de spränger Han gärna för sina syften! Att gå med Gud är ett äventyr med överraskningar.

11. Gjorde Messias ändå precis det som kunde förväntats av Honom! Han gjorde ju bara vad Han sagt att Han skulle göra: fullborda lagen och profetiorna från gamla testamentet (Matt 5:17f). Dessutom förutspådde Han själv sin egen död flera gånger, även om lärjungarna då inte förstod det. Han bevisade sen sin trofasthet genom att uppfylla sina löften och genomföra Guds eviga, dolda plan (Ef 3:1ff)! Det här kan vi förtrösta på nu: Gud är en trofast Gud och Han står fast vid sina goda löften, oavsett vilka kriser vi går igenom för stunden.

12. Dog Guds son i vanära som en tjuv, slav och mördare. De båda andra som hängde på korsen bredvid Honom var tjuvar. Många andra korsfästa var slavar som inte lytt sina herrar. Det var nämligen de som judarna hängde upp på trä och romarna på ett kors – de lägsta, skamligaste, smutsigaste. På så vis identifierade sig Jesus med samhällets värsta och marginaliserade. Precis som då Han föddes avstod Han från den ära Han hade rätt till som kung, och blev som en av våra minsta. Enligt Paulus blev Han till och med både förbannelse och synd i vårt ställe (Gal 3:13; 2 Kor 5:21). Ingen är för smutsig för att kunna nås av Jesu rening!

mads-schmidt-rasmussen-v0PWN7Z38ag-unsplash

13-15. Öppnade Gud en väg till (13) förvandling, (14) ny identitet och (15) ny heder för oss genom att besegra synden. Vi behöver inte längre skämmas för att vi är syndare, för genom tron blir vi något annat: Guds barn. Hans härlighet blir även vår! Du kan bekänna dina synder, ta avstånd från dem och låta ditt gamla jag dö med Jesus. Han ska låta dig uppstå till nytt liv redan nu! Som Guds barn är vi arvingar till Honom, och vi kan leva fullt förvissade om att vi har frid med Gud. Som en följd av detta behöver vi inte heller längre gå i gamla invanda dåliga hjulspår och upprepa synder och ovanor. För Jesus tog synden med sig ner i graven. Han besegrade all synd (Ef 2:1ff; Rom 5:1–11; 6:1-7:6; 8:1ff)! Med vissa synder kan vi visserligen behöva kämpa länge eller hela livet, men det betyder inte att vi inte kan märka en tydlig förändring, en helgelse. Hur det än blir så hänger dock inte vår identitet på hur snabbt vi helgas. Vi är redan nu fullt ut Guds barn.

16. Gav Jesus möjlighet till övernaturligt helande för oss genom att ta på sig våra lidanden, sår och sjukdomar (Jes 53). Vi kan be till Jesus om helande och beskydd från alla sorters sjukdomar redan idag, för Han tog också dem med ner i graven.

17. Besegrade Jesus alla onda makter! Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till åtlöje inför hela världen (Kol 2:15). Härskaren över luftens rike som kontrollerade oss förut har ingen makt över oss längre (Ef 2:1-2). I Kristus kan vi stå emot alla andemakter, alla onda auktoriteter, alla förtryckande system (Ef 6:10f). Vi behöver inte frukta någon eller något – för Gud är med oss (Rom 5:31f)!

18. Besegrade Jesus döden och öppnade vägen till evigt liv för oss! Han öppnade vägen till himmelriket, där fred och rättvisa råder och alla tårar blir torkade. Tro på Honom och du ska uppstå till evigt liv på den yttersta dagen!

Vad tänker du på när du tänker på Jesu korsdöd? Saknar du något? Kom gärna med fler saker i kommentarerna!

robert-nyman--ysyCHixMHU-unsplash

En kommentar

 1. Ibland kan jag märka att jag (och andra även om det till sist är det egna valet som är avgörande) tar för lätt på ”frälsningsvägen.” Dvs. ”Gå och synda inte mer.” Det är så lätt att glida ner i ett dike i tron att det räcker att ”gå” emedan man glömmer ”synda inte mer.” Det behöver inte prompt handla om att man känner sej frestad att bryta mot något av det som Gud printade in med sitt eget finger på stentavlorna utan även om sådant som handlar om tex egenmakt på olika sätt, högmod, avundsjuka, girighet, självupptagenhet etc

  Och vad gör man då? Jo, det är ju då, i syndanöden (som Jacob skriver om här ovan) man upptäcker att korset och det som Jesus genomled där för oss som är enda stället för oss att återvända till. Vi kan inte göra någonting själva för att försona en synd eller ”jämka” bort den på något vis. Enda sättet är att bekänna synden och vända sej till Frälsaren på korset för att bli förlåten.

  Senast jag kände mej sval angående frälsningsvägen blev jag påmind om hur dyrbart Jesu blod är. När man blir påmind om det dyrbara blodet börjar man liksom skämmas för hur lätt man kan ta på saker gällande frälsningsvägen. Som Jacob skriver led Jesus ofattbart och hans blod som Guds Sons blod som gavs åt oss är också bland det mest dyrbara vi fått. Hur kan vi ta så lätt på frälsningsvägen när vi fått del av detta heliga, rena och dyrbara blod? När Jesus led så svårt för vår skull.

  Aposteln Petrus talar om det dyrbara blodet i sitt första brev:

  ” Som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni levde i förr när ni var okunniga,utan såsom han som har kallat er är helig, så ska också ni leva ett alltigenom heligt liv. För det står skrivet: Var heliga, för jag är helig. Och om ni åkallar Fadern, som utan att göra skillnad på människor dömer var och en efter hans gärning, så vandra i fruktan under er tid här som främlingar. Ni vet att det inte var med förgängliga ting, med silver eller guld, som ni blev friköpta från ert meningslösa liv som ni tagit över från era fäder, utan med Kristi dyrbara blod, som av ett felfritt lamm utan fläck. Detta blev han ju förutbestämd till före världens skapelse, men som i dessa sista tider blev uppenbarad för er skull, ni som genom honom tror på Gud, som uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, för att er tro och ert hopp ska vara till Gud.” (1 Pet 14-21)

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s