Bloggarkiv

Lovsång som aktivism

pexels-photo-28317

Under min barndom sjöng jag psalmen ”Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig” och det är en sång jag levt med sedan dess. När jag var tonåring så lärde jag mig att ”lovsång inte är en musikstil utan en livsstil” och det perspektivet har alltid funnits med mig. Att vi med våra liv får vi visa på Guds godhet och kärlek.

Så varför ska vi då sjunga sånger? Gör det oss inte det bara passiva när vi myser med tända ljus och bra musik? Borde vi inte göra något mer aktivt och aktivistiskt?

För egen del förstod jag nog inte lovsången som något aktivt och aktivistiskt förrän jag gick bibelskola. Visst, sjunga tycker jag om och spelat piano har jag gjort sedan jag var liten – men sprängkraften i tillbedjan i form av musik upptäckte jag först när jag lärde mig mer om Uppenbarelseboken, och läste Tellbes Lammet och odjuret.

När jag läste den så fick jag upp ögonen för att Uppenbarelseboken är den bok i Bibeln som tydligast proklamerar Jesus som Gud i lovsången till Lammet (Lammet = Jesus.) Jesus äras på samma sätt som Fadern.

Den som sitter på tronen,
honom och Lammet tillhör lovsången
och äran och härligheten och väldet
i evigheters evighet.
(Upp 5:13b)

Read the rest of this entry

Därför tycker du att bön är tråkigt

idaskunst

Jag vet inte hur bön såg ut i den kyrka du växte upp i, om du vuxit upp i en kyrka överhuvudtaget. Som liten fick jag intrycket av att bön var något som bara gamla sysslade med. Bön var tråkigt. Livlöst. Torrt. Krävande.

Mycket har förändrats sedan dess. Från att vara det tråkigaste jag visste om är nu bön en av de saker som ligger mig närmast om hjärtat. Jag älskar att se andra inspireras till ett liv präglat av kraftfull, Jesuscentrerad och glädjefylld bön!

Vad är bön?

I grunden är bön mest ett fancy ord för att prata, umgås och hitta på spännande saker med pappa Gud. Jag är ingen teolog, men jag skulle vilja dela upp bön i två olika kategorier med olika syften. Bön som tillbedjan och bön som förbön.

lewis.jpg

1. Bön som tillbedjan

Tillbedjan behöver inte vara lovsång – målet för lovsång bör däremot vara tillbedjan. Tillbedjan är framförallt en livsstil, en livstil som samtliga kristna är kallade till. Det smärtar mig enormt när jag ser hur många kristna som bygger sina liv på andras upplevelser med Gud. Andrahandsuppenbarelse. Det är vissa sanningar du måste få direkt från pappa Gud,   Read the rest of this entry

Vad vill Gud 2017?

horizon

Vad vill Gud göra 2017? Det är en fråga att tänka på. Och sedan faktiskt besvara!

Titta bara runt dig, i din närhet, och sedan in i församling och samhälle. Titta sedan ut i världen och notera hur det är just nu.

Så mycket hopplöshet! Svaret är enkelt nämligen att tro att Jesus är Vägen, Sanningen och Livetoch ger just motsatsen till hopplöshet: Han ger varje person en mening med livet och evigheten.

Så inför 2017 påminner jag om några viktiga Gudsperspektiv:

Oj, vad Gud vill att vi, visserligen som alltid, ska i år besvara dem som ber om skäl för vårt hopp (1 Petr 3:15). Han har ju i sitt Ord befallt oss att gå ut i världen och att vi ska göra alla folk till lärjungar. Vi ska göra det genom att dela ”den stora, heltäckande, historien” nämligen den om Gud med alla människor.  Read the rest of this entry

Varför är så många lovsånger så dåliga?

Nytt avsnitt av Jesusfolket! Det finns ingen brist på lovsånger med obegripliga texter och simpla melodier, men de ärar ändå Gud och vi älskar att tillbe. Micael tycker dock att musikintresset behöver gränser för att inte involvera att pengar och tid blir missriktat medan Sarah och Johannes ser ett starkt egenvärde i att ägna sig åt musik. Vad tycker du?

Podcasten Jesusfolket hittar du här eller varhelst podcastar finns. Gilla gärna Jesusfolket på Facebook!

Problemen med scenlampor och rökmaskiner i frikyrkan 

De flesta frikyrkor växte fram i enkelhet och spred sitt budskap med knappa ekonomiska medel. Istället förlitade man sig på den Helige Anses kraft och på den frimodighet som en stark frälsningsvisshet ger. Likt apostlarna bad man: ”Hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.” (Apg 4:29-30).

Dagens svenska frikyrkor har massiv avsaknad av Andens kraft och de evangeliserar nästan aldrig. Samtidigt har man i praktiken övergivit enkelheten: en kristens livsstil skiljer sig knappt från en ickekristens i Sverige, som är så extremt resurskrävande att vi skulle behöva 3,7 jordklot om alla delade den. Hur är detta förenligt med Paulus ord om att nöja sig ed mat och kläder och att inte vilja vara rik (1 Tim 6:8-9)? Inte alls, naturligtvis.

Jag skrev häromdagen ett inlägg på Holy Spirit Activism om hur vi måste göra oss av med den moderna trenden av att köpa in scenlampor och rökmaskiner för miljontals – förmodligen miljarder – kronor till våra frikyrkliga shower, pengar som skulle kunna rädda åtskilliga liv i Aleppo eller Haiti just nu. Inlägget väckte starka reaktioner i synnerhet på Facebook då många helt enkelt gillar färgglada lampor och fejkrök. Argumenten som framfördes var att det ärar Gud, att ändamålet helgar medlen när det används i evangelisationssyfte, att Hillsong når många ungdomar genom att ha snygga konserter, och att lampor och rökmaskiner är som den nardusbalsam som Jesus sa inte behövdes säljas för att ge pengarna till de fattiga. Read the rest of this entry

Kallad att göra skillnad

thumb_img_2354_1024

I söndags under lovsången sjöng vi om korset, korset där all min skuld blev betald och kraften som rev itu förhänget till det allra heligaste, så att vi alla kan komma inför Gud. Är det inte helt otroligt att den Gud som älskar oss så högt bor inom oss? Men ibland undrar jag om vi verkligen har fattat det.

Att vara kristen är inte enkelt. Vi lever i ett land där ateismen och evolutionsläran blivit djupt rotade i samhället. Att tro på himmel och helvete är lite konstigt och eftersom många människor inte tror på någon gud alls har de svårt att förstå hur vi ens orkar gå till kyrkan söndag efter söndag.

Men det här är inget nytt. I alla tider har kristna fått lida av motgångar, Jesus uttrycker det till och med som att ”saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er för min skull. Gläd er och jubla er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeter före er tid. (Matt 5:11-12)

Gud har inte kallat oss till att bara umgås med familj och vänner. Han har inte kallat oss till timmar framför skärmar. Han har inte kallat oss till att följa strömmen, Han har kallat oss till att vara världens ljus. Vi är kallade till att lysa för människor, vi är kallade till att göra skillnad. Read the rest of this entry

Vad pågår i våra kyrkor?

I många av våra kyrkor pågår saker som inte hör hemma där, eftersom de inte har sitt ursprung i Jesus Kristus. Mer och mer tränger zenbuddistiska traditioner in i våra heliga rum och man uppmanas att som kristen ”söka Gud bortom Gud”. Plötsligt duger inte Bibelns beskrivning av vem Gud är längre, man uppmanas att söka något bortom detta.

Österländska läror, meditativa avslappningsmetoder och buddhistiskt influerade terapier tränger in i den kristna världen.

Det har hänt förr att Guds folk vänt sig till andra gudar, och sedan fått se vad det fått för konsekvenser.

Vi har mycket att lära av att läsa Bibeln och dra nytta av lärdomarna i den. Det som pågår nu i många av våra kyrkor påminner mycket om det som hände på profeten Hesekiels tid, han som levde i fångenskap i Babylon och fick en uppenbarelse om hur det stod till i Jerusalems tempel. Jag uppmanar dig att läsa speciellt kap 8 och 9 i Hesekiels bok. Där beskrivs vad som pågick i Herrens hus i tron att Herren inte såg eller visste. ( Herren ser oss inte, Herren har övergett landet.”(Hes 8:12b) Read the rest of this entry

Bön till den Helige Anden

Holy Spirit Power!

Holy Spirit Power!

I kommentarsfältet har frågan om huruvida man kan be till den Helige Ande dykt upp. En man har, utan att be om lov, tagit delar från en predikan jag filmat där en kompis till mig tackar och tillber den Helige Ande, och använder det som argument för att jag och min kompis skulle vara några slags falska profeter. Jag har blivit anklagad för en hel del sen jag startade den här bloggen, men denna anklagelse är nog den finaste. Jag bekänner mig helt skyldig, jag älskar att be till den Helige Ande!

Kruxet är att det inte finns något bibelställe som tydligt säger att vi ska be till den Helige Ande. Men frågan är om det är för att vi absolut inte får be till den Helige Ande, eller om det faller i samma kategori som att sjunga lovsång till Jesus – det finns inte i Bibeln men är okej ändå? Skriften säger tydligt att det är Gud vi ska tillbe och ingen annan (2 Mos 20:3-6), så om Anden är Gud är det inget problem att tillbe Honom. Om man på allvar menar att det är fel att tillbe den Helige Ande så kan man inte mena att Anden är Gud – för i så fall säger man ju att vi inte ska tillbe Gud.

Är då Anden Gud? Ja, 2 Kor 3:17 sätter likhetstecken mellan Herren och Anden, 1 Mos 1:2, 2 Mos 31:3, 1 Sam 10:10, 2 Krön 15:1, Rom 8:14 med många fler ställen talar om Guds Ande. En antitrinitarisk hållning som skulle säga att ”Guds Ande” uttrycker ägandeskap är väldigt problematisk eftersom människan också beskrivs ha en ande (1 Tess 5:23) som en del av henne, och när Bibeln beskriver Guds Ande är det i betydelsen den aktiva, handlande delen av Gud som ger profetiska budskap och gör mirakler. Vidare, om man anser att Jesus är Gud, vilket är en debatt i sig, så är det svårt att argumentera för en tvåenighet eftersom Matt 28:19 jämställer Fadern, Sonen och Anden.

Read the rest of this entry

Hur får man passion för Gud?

Passionerad tillbedjan, Iris Ministries Congo

Passionerad tillbedjan, Iris Ministries Congo

Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så trängtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? (Ps 42:2-3)

En amerikansk vän kontaktade mig häromdagen och frågade hur man får passion för Gud. Han hade blivit frälst i den karismatiska rörelsen men sedan gått över till en presbyteriansk kyrka som inte tror på Andens gåvor, där han utvecklat en väldigt intellektbaserad och faktiskt ganska känslolös kristendom, där känslor närmast är något negativt. Efter ett tag märkte han dock att deras politiska konservatism inte stämde överens med Bibeln, han blev istället anabaptist och fördjupade sig i Bibelns syn på fred och rättvisa.

Och när han upptäckte anabaptismens karismatiska rötter, när han insåg att majoriteten av världens fattiga och förtryckta kristna är karismatiker och när han, faktiskt, hade upptäckt min engelska blogg Holy Spirit Activism, så började han arbeta på att försöka ta sig tillbaka till sina karismatiska rötter igen, med ett fortsatt fokus på fred och rättvisa! En av utmaningarna han upplevde med detta var dock alltså att återuppliva sina känslor för Gud.

Jag kände igen hans situation från Surprise by the Power of the Spirit av Jack Deere, som i kapitlet Passion for God beskriver att medan han var Presbyterian intalade han sig själv och sin församling att älska Gud med hela sitt hjärta absolut inte innebar att man behöver känna någon passion eller nåt, nej det räcker med att lyda Gud och läsa Hans Ord så älskar man på fint. Känslor var opålitliga, enligt Deere, han skrattade åt de kristna som baserade val i livet på att ”känna” saker och var stolt över att han minsann levde efter vad som var logiskt och rationellt.

Men det fanns ett stort problem. Bibeln beskriver människor som har stor känslomässig passion för Gud, inte minst i Psaltaren. Att älska någon kan aldrig separeras från känslor. Och om vi ska älska Gud av hela vårt hjärta, då innebär det mycket känslor.
Read the rest of this entry

Kim Walker-Smith: Kärlek, mirakler och passionerad tillbedjan

image

Kim Walker-Smith

Jesus Culture, ett lovsångsband med hemvist i karismatiska Bethel Church i Kalifornien, är väldigt populära bland kristna ungdomar idag och deras låtar används i många, många frikyrkor. Även om jag är skeptisk till kommersialiseringen av lovsång och hur mycket pengar som läggs ned på det så går det inte att ta miste på Jesus Cultures totala hängivenhet till Gud. Kim Walker-Smith som är sångerska i bandet har inte bara en fantastisk röst utan också en passionerad kärlek till Jesus, en kärlek som hon vet är till fullo besvarad.

Nedan berättar hon om hur Jesus uppenbarade sig för henne på ett möte. När hon såg Honom visste hon att hon ville ställa två frågor, men hon visste inte om hon vågade. På mötet sa då en annan Jesus Culture-medlem att han ville att de skulle ställa två frågor till Jesus: Vad tänkte Du när Du skapade mig, och hur mycket älskar Du mig? Det var precis de frågorna Kim hade formuerat i sitt huvud. Hon tog mod till sig och frågade Jesus detta. Hör själva vad Han svarade:

En Gudsfokuserad app

Grunden till en församling lik den i Apostlagärningarna som följer Guds vilja och utbreder Hans Rike på Hans sätt är naturligtvis tillbedjan och fokus på Honom. Det finns så mycket som stjäl vårt fokus inte minst med tanke på vårt Internetanvändande, och jag välkomnar därför appen Lev med Jesus som under påsken kommer ge en inblick i Jesu liv. Vi måste återvända till kärnan, till Honom. Om Han kan använda en bok till det kan Han definitivt använda en app till det. Och Gud välsigne HCJB som gjort appen.

Andra appar värda att kolla in är Fairtrade, Shopgun, Bethel Church, Jesus Army och PhoneStory. Den sistnämnda ger en inblick i hur fruktansvärt elektronik produceras, väl värt att säga i sammanhanget.