Vågar bibeltroende kyrkor ta avstånd från Svenska kyrkan?

Elias grät sig själv till sömns. Han hade tappat livstörsten helt och bestämt sig för att ta sitt liv följande morgon, då han upplevde sig ha förlorat allt. Han hade lämnat tron på Allah som liten och blivit ateist, men nu ropade han ut i förtvivlan att om det finns en Gud så ville han möta Honom. Plötsligt så ser han en syn av en gestalt med genomborrade händer som säger ”Jag är Jesus. Jag är din Gud”.

Ni kan läsa mer om Elias här – han är en god vän till mig med stark profetisk gåva. En gång ringde han upp mig och kunde beskriva en vän till mig som han aldrig hade träffat i detalj, och ge ett profetiskt ord som stämde på pricken. Så det är coolt!

Jag själv blev kristen på ett liknande sätt – jag bad att Jesus skulle visa sig för mig och därefter såg jag Jesu ansikte varje kväll när jag lade mig för att sova i över ett år. Jag började läsa om Jesus i evangelierna och mitt hjärta brann när jag såg vad han sa och gjorde, och ytterligare mirakler som skedde i mitt liv bekräftade min tro på Honom. Jag förstod att Han dog på korset för mina synders skull och att det är genom Hans försoningsdöd som jag kan komma till Fadern och få evigt liv.

Igår skrev några präster från Stockholm på DN debatt om att kyrkan måste vara öppen för andra religioner eftersom alla religioner leder till Gud. I synnerhet påpekas att kristendomen, judendomen och islam har samma Gud som vi vandrar till på olika vägar, och därför har domkyrkoförsamlingen bjudit in företrädare för andra religioner och lobbar för att andra församlingar ska öppna sina församlingshem för muslimers fredagsböner. De betonar att detta är för att främja religionsdialog och tolerans, och motivationen är framför allt teologisk: alla vägar leder till Gud.

De bjuder också på en klassisk självmotsägelse: ”Varje gång en religiös ledare gör anspråk på att förmedla absoluta sanningar och påstår att religionen eller Gud kräver blind lydnad, då blir religionen ond.” Det låter som ett anspråk på en absolut sanning right there, yttrat av religiösa ledare. Det är alltid lustigt när folk påstår att det inte finns absoluta sanningar, för det påståendet kan ju enligt dem själva inte vara sant. Därtill blir de tvungna att räkna Jesus, Muhammed, Buddha och andra religionsgrundare som onda eftersom de menade sig förmedla absoluta sanningar, vilket är en intressant ingång till ett synkretistiskt världsreligionsprojekt.

Stefan Gustavsson har skrivit en bra respons på artikeln där han förklarar varför världsreligionerna – inklusive de abrahamistiska religionerna – är teologiskt inkompatibla bland annat för hur olika de ser på Jesus. Om en muslim hade kristendomens syn på Jesus vore hen kristen, och vice versa. En medelposition är inte möjlig eftersom vi har historiska fakta att ta ställning till i synnerhet angående Hans död och uppståndelse.

Vissa har uttryckt att Stefan Gustavssons artikel är väldigt trångsynt medan Stockholmsprästerna följdaktligen är mer vidsynta – och detta baseras på deras slutsatser snarare än deras argument. Men trångsynthet mäts inte i innehållet av ens övertygelse utan hur man kommer fram till det. Greg Boyd har skrivit bra om detta:

”The bottom line is that there is only one way the world is, and the set of true statements are those – and only those — that reflect this one way. So the content of what one believes about reality will always necessarily be narrow. Even the truth claim that all roads lead to God is actually a very narrow claim. Either this claim reflects reality or it doesn’t. Either it’s true or it’s false. This has to be decided on the basis of available evidence and relevant arguments. But the claim itself is no less narrow than the claim that there’s only one way to God, or three, or seven, etc…. In other words, the claim that all roads lead to God rules out an infinite number of alternative claims, just as every other truth claim does.”

En liknelse: Säg att ett gäng vänner är ute och campar i en glänta i skogen. De vaknar upp mitt i natten av en skogsbrand och rusar ut ur tältet. Från gläntan går tre stigar som de nu måste välja på. Säg att en av dem menar att bara stigen till vänster leder bort från branden, och en annan att det bara är den i mitten, medan en tredje säger att alla stigarna leder åt rätt håll.

De som tror att bara en väg leder ut är inte nödvändigtvis mer trångsynta än den som tror på alla vägar, för de kan ju ha rätt. Det är istället argumentationen som avgör hur trång- eller vidsynta de är; vilka vägar riktar sig bort från branden, vilken väg tog de hit etc. Om vägen till höger tydligt går rakt mot branden, men personen som tror att alla vägar leder ut fortfarande menar att den vägen också är säker, då är det snarast den personen som är trångsynt eftersom hen inte bryr sig om motargument.

Vad har då Stockholmsprästerna för argument för att de abrahamistiska religionerna har samma Gud? Faktiskt inga alls, det ses som ett axiom. Huvudargumentationen är att liksom Nathan Söderblom bjöd in till ekumeniska samtal för 90 år sedan är det nu dags för att bjuda in andra religioner.

Och det är ett rätt ihåligt argument eftersom ekumenik bygger på att överbrygga mindre viktiga doktriner och praktiker för att efterleva Jesu bön om att Hans lärjungar ska vara ett i Joh 17, medan religionssynkretism tvingas släta över viktiga, grundläggande skillnader – något som inte har något stöd i Nya Testamentet.

Det är överhuvudtaget märkligt att använda ekumeniska samtal med pingstvänner, katoliker och andra konservativa kristna som alibi för att nu stödja synkretism, när dessa för det mesta tar starkt avstånd från synkretism i likhet med Jesus och de tidiga kristna. Om Svenska kyrkan ska fortsätta på den här vägen tycker jag att bibeltroende kyrkor bör ifrågasätta våra ekumeniska samarbeten med dem, för synkretismen är egentligen inte på något sätt kristen – den utgår från att kristendomen helt enkelt har fel. Aposteln Petrus förkunnade ju: ”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.” (Apg 4:12). Folk kan tycka annorlunda om de vill, men då ska de inte påstå sig ha samma tro som den Petrus hade.

Eftersom både biskopen i Stockholms stift och självaste kyrkokansliet i Uppsala ställer sig bakom prästernas påståenden och säger att deras religionsrelativism ryms inom Svenska kyrkan, så har den kyrkan öppnat upp för en annan, nyandlig religion som inte är kristen. Det är egentligen inte något nytt, ända sedan K.G. Hammars dagar har det varit tydligt att Svenska kyrkan inte trivts med att vara kristen, men vi som är bibeltroende borde reagera kraftfullt bättre sent än aldrig.

Jag skulle vilja skicka en utmaning till ledarskapen för EFK, Pingst, Katolska kyrkan, Frälsningsarmén och andra församlingsrörelser som håller med Petrus om att endast Jesus ger frälsning: ta avstånd från Svenska kyrkan. Om vi kan hålla ute Jehovas vittnen från ekumeniska samarbeten för att de förnekar Jesu gudom bör vi definitivt hålla Svenska kyrkan ute när de nu öppnar upp för att Jesus inte behövs för frälsning överhuvudtaget. Hälsa dem att de är välkomna in i värmen när de ställer sig bakom kristendomen igen.

Naturligtvis finns det många inom Svenska kyrkan som är kristna, men bland ledarskapet finns oroväckande många synkretister. Så länge de fritt får predika ett falskt evangelium behöver bibeltroende kyrkor ta avstånd från deras organisation. Synkretismen är en ickekristen religion, och bör behandlas som en sådan – annars agerar ju vi precis som de!

59 kommentarer

 1. Betröffande biskopar och annat läst folk. Jag uppfattar Svenska Kyrkan som pro-muslimsk och detta faktum kommer leder till att den utplånas. Ledarna bedriver dessutom en politisk kampanj mot ett svensk parti som kanske är det stärsta i Sverige. Vad har den kyrkan för berättigande? Den Katolska Kyrkan håller huvudet över vattenytan.

  Gilla

 2. Jag har läst dina tankar. Du skriver ”bibeltroende”församlingar… är det vad Jesus benämnde som skriftlärde? Sedan vill jag påminna om det enda bud Jesus ville ge oss :att vi ska ÄLSKA varandra. Rätt och slätt fast inte lätt är det ju och ni håller säkert med..? Att Svenska kyrkan inte skulle stå fast vid att Jesus är den som frälser kan jag inte hålla med om. Däremot anar jag ett förtroende för att vår treenige GUD leder de människor rätt som verkligen söker honom. I bibeln står att många olika röster kommer att ropa ”här är jag” men att de som lyssnar ska känna igen hans röst.sen…Låt oss se…tog Jesus verkligen avstånd från dem som inte delade hans tro…? Läs bibeln igen och begrunda…och för mig är det självklart:ingen enda människa eller samfund kan frälsa någon. Endast Gud den treenige kan 💚

  Gilla

 3. Judar, kristna, muslimer och mazdaister tror alla på profeten Daniels Gud, (Zarathustras lärjungar kallar Skaparen för Ahura Mazda ”Herre Vishet” och även Jesus kallar Gud vid något tillfälle för Visheten). Men, och det bör vi inte aldrig glömma, bara genom Kristus kan vi komma tillbaka på den väg som Adam och Eva lämnade!
  Jesus är den enda vägen endast han är sanningen och livet. Ingen kommer till Gud Fadern utom genom Sonen. Den som tror att Jesus uppstått och sitter på Gud Faderns högra sida bör inse att det Jesus lärde var sant. Svenska kyrkan dyrkar tyvärr två gudar och den andre guden är den svenska Tidsandan det är därför den har en så vinglig kurs. Det är viktigt att vi berättar för alla om den enda vägen till Gud, och om att vi alla behöver födas på nytt och bli del av den nya skapelsen.

  Gilla

  1. Josef Boberg. Att växa ifrån sin barnatro är inget ovanligt. Vad man sedan väljer att sätta sitt hopp till visar vem man är. Om man som jag hoppas på en värld byggd på förlåtelse och kärlek, och upplever att Gud älskar mig och svarar på mina böner, ja då är det naturligt att be Gud om att dela med sig av sin tro.

   Men, den som älskar tvingar sig inte på den andre och sådan är Jesus, trots att många föräldrar genom dopet lovat bort sina barn till Jesus, så är det bara de som älskar honom och själva vill leva med honom som han vill ha som sin ”brud”. Människan skapades för att det inte var gott att Guds ord var ensam, men människan föll och Fadern tog det som låg Sonen närmast om hjärtat, Jesu ande, och kring den bygger han Kristi brud. Jag vet inte om din religion är en form av panteism eller ateism, men jag respekterar ditt val, men undrar om du verkligen har valt det som är rätt för dig.

   Gilla

   1. Tack Anders för Dina synpunkter – men det rubbar ej att jag har vuxit ifrån religioner för gott.

    Den s k helige anden finns ju i varje andetag – och det vet jag numera är något att vara hemma i när det ”stormar”.

    Med andra ord sagt: Jag är numera min egen vän ! – och det är jag in i märgen ”fadern” gillar.

    Gilla

 4. ”Det är istället argumentationen som avgör hur trång- eller vidsynta de är; vilka vägar riktar sig bort från branden, vilken väg tog de hit etc. Om vägen till höger tydligt går rakt mot branden, men personen som tror att alla vägar leder ut fortfarande menar att den vägen också är säker, då är det snarast den personen som är trångsynt eftersom hen inte bryr sig om motargument.”

  Jag skulle säga att det som avgör inte ens är vilka argument man motiverar sin syn med, utan hur villig man är att ändra sig om man får höra ett giltigt argument för någon annans syn. Trångsynthet och öppenhet handlar varken om åsikten man har eller om man har rätt, utan hur villig man är att ändra sig i ljuset av nya fakta.

  Jag är ateist, och tror inte någon av stigarna leder varken in i eller bort från någon brand, men jag är villig att ändra mig om någon kan visa att det finns goda skäl att göra så.

  Gilla

  1. (bara för att förtydliga skillnaden – du säger att det är argumentationen som avgör. Jag säger att om jag har jättebra argument men vägrar ändra mig även om du skulle komma med bättre argument, så är jag trångsynt, annars inte. På samma sätt, om jag har jättedåliga argument, men kan ändra mig om någon kommer med bättre, så är jag öppen)

   Gilla

   1. Jättebra inställning. Jag kan bli direkt lycklig när någon ger mig goda skäl för att ändra min position.

    Gilla

    1. Jag tror de flesta av oss kan känna ett sting av rädsla och kognitiv dissonans när våra åsikter utmanas, men det är ganska lätt att överkomma denna rädsla för att behöva ändra sig om man reflekterar över det faktum att om det visar sig att vi haft fel, så hamnar vi närmre sanningen, och om det visar sig att vi inte hade fel så fanns inget att vara rädd för ändå 🙂

     Gilla

     1. Just det, upplevelsen (hur valid nu den är…) upplevelsen av att ha kommit något närmare sanning.

      Gilla

 5. Den som påstår att världen nyss uppstod av en slump och den som påstår att Gud har alltid funnits och det är han som skapat och utvecklat världen har så vitt jag vet lika starka argument och då blir det i praktiken något annat som avgör. Men, om frågan är en annan: Vågar EFK ta avstånd från de i Svenska Kyrkan som påstår att, ”det är förenligt med kristen tro att påstå att Jesus inte är den enda vägen till ett liv med bibelns Gud”, trots att bibeln säger något annat? Bakom den senare frågan ligger en annan fråga:
  Är det Guds eller människans beskrivning av vad det innebär att älska sin nästa eller som gäller för en kristen?

  Gilla

  1. Anders – jag tror ej alls på att världen uppstod av en slump – utan den ÄR en Skapelse av en kosmiskt SuperIntelligent immateriell Energi.

   Big Bang – som ej var en händelse under sju dagar – utan som kontinuerligt pågår fortfarande – tycker jag är en rimligt bra förklaring.

   Enligt kvantfysiken består ju en människokropp till mer än 99 % – i volym sett – av denna kosmiskt SuperIntelligenta immateriella Energi – såväl som all annan materia i Skapelsen också.

   Så ingen behöver ju leta efter ”gud, Jesus och den helige anden” – för var och en av Oss ÄR ju till mer än 99 % ”gud, Jesus och den helige anden”.

   Eller som Jesus sa för ca 2000 år sedan: ”Sanningen finns inom var och en av Oss”.

   Gilla

    1. Så vitt jag vet är för övrigt inte ”kosmiskt superintelligent immateriell energi” ett begrepp inom kvantmekaniken, så vad menar du att din hypotes har för koppling till kvantmekanik? Ställer mig ytterst skeptisk till att din hypotes är mer än flum, men är villig att ändra mig om du dels kan visa att din hypotes är koherent och dels att det finns skäl att tro på den.

     Gilla

     1. Simon – immateriell energi är ett begrepp inom kvantfysiken – såvitt jag vet. Den Energin har jag valt att kalla kosmiskt SuperIntelligent.

      Det är lätt gjort – för när jag ser på mig själv med ca 13 miljarder kroppsceller och ca 100 miljarder hjärnceller – och hur alla dessa celler interagerar och förnyar sig själva som ett genomsnitt av ca 7 år på ett ofattbart ”perfekt” sätt – så kan jag ju ej annat än bli och vara ”religöst” övertygad om – att i detta MÅSTE det finnas en kosmiskt SuperIntelligens – som ”håller ihop” det hela och får det att fungera.

      Gilla

      1. Jag kan faktiskt inte hitta något om ”immateriell energi” utanför din kommentar, så du får gärna länka en källa som förklarar vad detta är. Om inte annat kommer det en kvantkurs i trean på den högskolelinje jag läser, så om det är ett vanligt begrepp lär jag väl få lära mig vid det laget 😛

       Att cellerna i kroppen förnyas har inte så mycket med kvantmekanik att göra, utan mer med biologi att göra (vilket kanske kan reduceras till kvantmekanik i det långa loppet, men det blir ganska långsökt och den övergripande strukturen inte i praktiken kan diskuteras på det sättet), och det finns ganska bra förklaringar på hur den typen av mekanismer kan uppstå genom mutationer och naturligt urval. Vilken är den kausala koppling du drar mellan cellers förnyande och denna ”superintelligenta” energi?

       Problemet när man vill lösa komplexitet med intelligens är detta; en designer som medvetet och utstuderat designar något komplext måste själv ha mer komplexa och sofistikerade egenskaper och dispositioner än sin skapelse. Istället för att lösa det ursprungliga problemet om varför allt är så komplext gör man det värre genom att säga att det är ännu mer komplext, vilket inte är önskvärt om man vill använda sig av ockhams rakkniv.

       Gilla

        1. Mörk energi bör för övrigt inte beskrivas som superintelligent – det finns inget som tyder på att mörk energi besitter kognitiva förmågor av något slag. Det är heller inte något man brukar använda för att förklara hur kroppen förnyar sina celler, så jag vet inte varför du gjorde en koppling dit.

         Gilla

         1. Hur många tror Du är klara över vad kognitiva förmågor är https://sv.wikipedia.org/wiki/Kognition ?

          Som jag ser det är det vad Wi håller på med i operativsystemet = de 10-15 % av hjärnan som en vuxen använder.

          Den kosmiskt SuperIntelligenta immateriell Energin har inget operativsystem = hjärna – därför att ”fadern” kan och vet redan allt om allt.

          Gilla

          1. ”Simon – det är väldigt lite lätt att uttrycka sig i ord – så att alla med sina vitt åtskilda begreppshorisonter förstår.”

           Det underlättar dock om man använder de konventionella begreppen istället för att hitta på egna ord. Således bör du använda termen ”mörk energi” när du pratar om mörk energi – inte det egensmidda begreppet ”osmiskt SuperIntelligent immateriell Energi”.

           ”Hur många tror Du är klara över vad kognitiva förmågor är https://sv.wikipedia.org/wiki/Kognition ?”

           Du behöver inte länka wikipedia-artikeln om kognition – jag vet redan vad det är, och det är inte en aktivitet som företas av mörk energi så vitt vi vet. Med kognitiva förmågor förstås här medvetenhet, intelligens och i viss mån ”personlighet”.

           ”Den kosmiskt SuperIntelligenta immateriell Energin har inget operativsystem = hjärna – därför att ”fadern” kan och vet redan allt om allt.”

           Det där var en non sequitur. Det finns inget som leder premissen från ”fadern kan och vet om allt” till slutsatsen ”mörk energi har inget operativsystem”. Och oavsett förstår jag inte hur detta motiverar påståendet att mörk materia skulle vara intelligent i någon meningsfull bemärkelse.
           Överlag känns det inte som att du har så bra koll på de vetenskapliga begrepp du försöker använda dig av i din argumentation. Överlag för dina kommentarer mina tankar till följande citat av Esaias Tegnér;
           ”Vad du ej klart kan säga, vet du ej…
           …Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta.”

           Gilla

          2. https://sv.wikipedia.org/wiki/Non_sequitur vet jag nu vad det är enligt Wikipedia.

           När Wi vet mycket – så vet Wi att Wi vet hart när ingenting om någonting.

           Simon – jag tycker nu att Du och jag är överens om att Wi ej är överens.

           M a o – det förefaller vara helt meningslöst att Du och jag tar upp mera utrymme i kommentarsfältet på den här bloggen på den här linan.

           Gilla

          3. ”När Wi vet mycket – så vet Wi att Wi vet hart när ingenting om någonting.”

           Jag antar att vad du menar är att ju mer vi vet, desto mer inser vi hur lite vi vet. Detta är sant, och det är därför vi av ödmjukhet inte bör dra slutsatser som inte stöds av det lilla vi vet – slutsatser som att mörk energi är intelligent.

           (jag får intrycket av att du använder dig av google translate för att skriva dessa kommentarer, då din meningsuppbyggnad och stavning är lite off. Om detta är fallet kanske vår kommunikation blivit mer framgångsrik på ett språk vi båda behärskar, såsom engelska?)

           I övrigt håller jag med – vi tycks ha mött en vägg i vår diskussion bortom vilken vi inte har något hopp om att passera. Ha det bra!

           Gilla

   1. OK, betyder det att du liksom panteisterna menar att universum skapar och utvecklar sig själv eller menar du att den där superintelligensen du syftar på minst en planktid före energin skapades genom big bang?

    Gilla

    1. PS Josef, bibeln lär inte att en dag för Gud är lika med ett dygn för människor (den säger något kryptiskt att en dag för Gud är som tusen år och tusen år som en dag – alltså helt annorlunda än för oss) Bibeln säger inte heller att Gud är en höggud som slutat skapa, tvärtom säger den att en kristen är en ny skapelse (en skapelse som inte fanns före Jesus död). För mig är Gud inte en aristotelisk förste rörare. DS

     Gilla

    2. Anders – den kosmiskt SuperIntelligenta Energin fanns FÖRE det pågående Big Bang = allt materiellt omsluts av, vilar i och består till mer än 99 % av denna Energi = ”fadern”.

     Gilla

     1. Det finns nog en del monoteister som skulle beskriva Gud som en superintelligens som fanns före universum. Men vad som skiljer ut kristen tro från annan monoteism är att man tror att Jesus Kristus (Gud Sonen skulle de flesta tillägga) dött i vårt ställe, att döden inte kunde behålla honom och att han nu sitter på Gud Faderns högra sida, och att Jesus är den enda vägen till Gud. Så om Svenska Kyrkan anser sig vara en kristen kyrka och inte bara en allmänt monoteistisk (som frågar mer efter tidsandan än Guds ord) så måste den ta avstånd från andra vägar till Gud. Eftersom du menar att du hittat en annan väg, så ser jag dig som en monoteist men inte som en kristen.

      Gilla

   2. Josef Visst är det i Gud som vi lever rör oss och är till (det är nog de flesta monoteister överens med dig om), men när vi människor skapar processorer så testas de väldigt noggrant och de som inte fungerar perfekt kasseras. Nu är en misslyckad människa långt mycket mera värd än en processor och därför har Gud skapat en väg för människor som inte är perfekta (och jag räknar mig till dem) att bli skapade på nytt. Den vägen heter Jesus Kristus och det är detta som vi kristna kallar det glada budskapet

    Gilla

 6. Friskt och välunderbyggt skrivet. men jag har en invändning: jag är inte polyteist med en monolatrisk religion, utan en kristen monoteist. Dvs. jag tror fullt och fast att det inte finns några andra gudar än den Gud som uppenbaras i Jesus. De andra världsreligionerna, utom buddhismen, strävar på något sätt till en god relation med Gud men de inser inte att vägen till en god gudsrelation går genom att ha en nära relation till Jesus.

  Påstår man att judar och muslimer inte söker kontakt med samma Gud som vi kristna måste man mena att det finns fler gudar men just jag tillber bara en av dem=monolatri. Jag är inte säker på att speciellt många kristna skriver under på polyteistisk monolatri. Jag förvånas över att du, Micael, tycks göra det.

  Gilla

  1. Anna-Lena Du har rätt i att judar och kristna har samma Gud (och så vitt jag kan förstå även Mazdaister och muslimer) men det finns även falska gudar, dels kan fallna änglar uppträda som vore de gudar och dels kan ju människor tillbe gudar de själva skapat med sina händer och/eller sina tankar, många dyrkar tyvärr något skapat framför vår skapare.

   Gilla

   1. Javisst finns det avgudar av trä, metall eller rena tankefoster samt människor som avgudas och kanske följer någon en ängel eller fallen sådan också, men Gud är en enda.

    Gilla

     1. Det finns många gudar som är skapade av människor och jag förmodar att du tror att detta även gäller den Gud som uppenbarade sig för Adam, Noa, Abraham och Mose och som sände sin son till världen vilken blev korsfäst död och begraven och på tredje dagen uppstod från det döda. Varför kan vi inte resa bakåt i tiden är det för att den tiden aldrig funnits? Varför kan vi inte bevisa att det finns en Gud som uppehåller världen? Ateisten hävdar att en sådan gud finns bara i människornas fantasi.

      Så länge som vi inte vet så tror vi på det vi hoppas på.

      Gilla

    1. Både kristna och muslimer säger att det bara finns en väg till den enda sanne Guden. Enligt bibeln så är det Jesus Kristus som är den enda vägen till Gud. Vad ska vi då säga om de män som blivit prästvigda i Svenska Kyrkan och då lovat att alltid undervisa i överensstämmelse med bibeln men som i stället följer tidsandan i Sverige och hävdar (i motsatts till både kristna och muslimer) att det finns många vägar till Gud? Vem eller vad har de som sin gud?

     Gilla

     1. Anders – fan vet vad dom tror på som tror.

      Om min inre övertygelse i det följande – i anledning av att Jesus på sin tid sa: ”Sanningen finns inom var och en av Oss” = Jesus jämställde sig med dom som lyssnade på honom;
      .

      Var kommer jag ifrån ?
      .

      IMMATERIELL ENERGI = LIVET SJÄLVT ! ? ! = mer än 99 % av wåra fysiska Kroppar i volym sett – enligt kvantfysiken.

      Den immateriella LivsGnistan = GudsGnistan (som ej skall förväxlas med religioners påhittade gudDomar) har två ”ansikten”. Dels den immateriella kosmiskt SuperIntelligenta oändliga LivsEnergin – och dels det tillika kosmiskt SuperIntelligenta immateriella svarta hålet.

      Den immateriella LivsEnergin som sådan – är det som i allt väsentligt ger den fysiska Kroppen den energi som den behöver – för att wåra ca 13 miljarder kroppsceller och ca 100 miljarder hjärnceller skall fungera på ett bra sätt. Den mat och dryck som Wi petar i Oss har relativt sett bara en marginell betydelse.
      .

      Wåra Kroppar kan ej ett enda ögonblick fortsatt fungera – ifall den immateriella LivsEnergin skulle falla bort. Helt utan mat och dryck går det att Leva ett bra tag. Har Wi undermålig kontakt med den immateriella GudsGnistan – så får vilken mat och dryck Wi petar i Oss större betydelse – än om Wi är i bra kontakt med GudsGnistan. Jesus körde ju sin Kropp efter plusfästelsen under sex veckor helt utan mat och dryck – och det gick ju bra.

      Att få kontakt med den immateriella GudsGnistan handlar om att följa andningen. Och då menar jag följa = ej alls styra andningen med operativsystemet. Andas jag med operativsystemet – så blir inandningen ”större” än utandningen – och när jag bara följer andningen så blir det tvärtom + att mitt tankefokus helt automatiskt landar i bröstområdet = den immateriella GudsGnistans säte i den fysiska Kroppen = där känner jag mig Hemma – minst sagt – och alldeles oavsett ifall jag är i min bostad eller annorstädes.
      .

      När jag andas med operativsystemet – så blir jag t ex stressad, drabbas av ”oändlig” självkritik = rädsla, nedstämdhet, skuld-, skam och syndkänslor osv. När jag bara följer andningen – så hamnar jag helt automatiskt i bröstområdet – och det immateriella svarta hålet ”slukar” då allt som har med stress, självkritik = rädsla, nedstämdhet, skuld-, skam och syndkänslor osv att göra – och oavsett hur mycket sådant som mitt operativsystem producerar.

      Operativsystemets kapacitet är stor – men det immateriella svarta hålets kapacitet att förinta det operativsystemet producerar är större = Det finns ALLTID en annorlunda framtid i sikte !

      Följa andningen kan jag göra under dagen vid många tillfällen – utan det det stör det jag för stunden håller på med. Kan det bli enklare än så att befria mig själv ifrån stress osv ? – och som bonus få att vara vid gott mod !
      .

      Operativsystemet = de ca 10-15 % av hjärnan som vuxna använder. Alla nyfödda barn använder 100 % av hjärnan – för de har inget operativsystem – och deras GudsGnista interagerar med deras hjärna utan störningar. Barn yngre än fem år har ett ”tamt” operativsystem – som gör att deras GudsGnista och hjärna fortfarande i mycket hög grad kan interagera = samverka.

      Men sen kommer skolan in i bilden. Vuxna ”klistrar” mer och mer på barnen sina operativsystems förut fattade meningar om sig själva och världen. Barnen förlorar därmed mer och mer av sin naturliga kreativitet och spontanitet = dom blir mer och mer som vuxna är = har väldigt lite kontakt och interaktion med GudsGnistan, tyvärr tyvärr… 😥
      .

      Men allt som har en början har ett slut. Livet i kött löper – och som vanligast senast vid 70-90 års ålder är det dags att dra sitt sista andetag = operativsystemet raderas = GudsGnistan tar över det hela till 100 %. Så den fysiska döden kan ju ses som LivRäddare, faktiskt…

      Barn lär sig upp till ca fem års ungdom – lika mycket som Wi sen lär Oss under hela resten av wårt liv. Så att dagligen vara i kontakt med GudsGnistan – har sina poänger – om hen så säger. I grund och botten handlar ju detta om att upphöja mig själv till små barns nivå = företrädesvis tänka, tala och agera spontant på hjärtats nivå.
      .

      Går det som vuxen ? Javisst gör det det – men det krävs ju då att Wi ej alls så sällan även ”landar” i bröstområdet under dagen. I så fall sköter sig det mesta av sig självt = Det ordnar sig ! = Wi älskar mera och måste-arbetar mindre.

      Det kan ju vara värt att testa mer än en gång – för hur Wi än vrider och vänder på saker och ting – så handlar ju allt i grund och botten om att: ”Det Gäller Livet !” http://josefboberg.wordpress.com/2008/02/29/potential-for-kreativitet

      All fortsatt lycka till med Ditt Liv !

      Gilla

      1. Josef, hur ser du på Jesu (som på korset visade att han var en mästare i att förlåta) kommentar till ”Fader Vår” (eller Vår Fader som den kallas numera): Den som av ”HJÄRTAT” förlåter (inte glömmer utan efterskänker moralisk skuld) den förlåter Fadern men den som inte förlåter kommer inte heller att bli förlåten?

       Eftersom jag känner till en del om vad som står i bibeln (exempelvis att Gud är ande, och att han håller på med att krossa den Onde samt att rädda de människor som vill bli räddade) så vet jag en del även om vad andra kristna tror, jag har vänner som är muslimer och jag har koranen på svenska men vet betydligt mindre om deras tror. Det finns de ateister (exempelvis paleontologen S. J. Gould) som tror på slumpen, men vad andra ateister tror på det vet jag inte. Så finns det då de som tror att världen skapar och utvecklar sig själv. Ja också har du berättat en aning om vad du tror framför allt när det gäller Guds ”fysiska” natur.

       Gilla

       1. Anders – det är ej så lätt att veta om Jesus och Fadern – därför att det som finns skrivet i bibelboken och andra religiösa skrifter – är ju tolkningar av människor som har skrivit det + översättningar från språk till språk osv = det finns mängder med felkällor.

        Apropå plusfästelsen av Jesus – så finns en kanalisering av Jesus om det här http://www.youtube.com/watch?v=GHnQH23Gk04

        Gilla

        1. Josef tro är inte vetandevi kristna tror att bibeln är sann men vi kan inte bevisa det. Birros fråga ”Vågar bibeltroende kyrkor ta avstånd från Svenska kyrkan?” handlar troende. Hoppas du, eller fruktar du, att det är som Jesus enligt bibeln lärde när det gäller Faderns förlåtelse?

         Gilla

         1. Anders – vad Jesus enligt bibelboken lärde är en sak – och vad Jesus lärde som människa inkarnerad i kött för ca 2000 år sedan – är en i allt väsentligt annan sak.

          Den nuvarande bibelboken skrevs om till oigenkännlighet år 325 i Nicea https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rsta_konciliet_i_Nicaea

          M a o så är jag övertygad om att bibelboken är långt ifrån sann = väldigt lite fullt ut ger uttryck för det Jesus torgförde mer än 300 år tidigare.

          Men det gör inget – därför att jag håller mig till det Jesus sa: ”Sanningen finns inom var och en av Oss” = Jesus jämställde sig med dom som lyssnade på honom.

          Att sen religiösa och andra makthavare och deras församlingar i världen ej gör sammalunda – förändrar ju ingenting i sak. Därtill – ingenting blir rätt av att många gör samma fel.

          Gilla

          1. Josef, jag har märkt att det är lite olika vad som finns inuti i människor (även om Jesus genom Anden visste vad som fanns i de människor han mötte). Jag tolkar ditt svar så, att du valt att hoppas och tro, att det som står i bibeln att Jesus sa om Faderns förlåtelse, inte är sant. Liksom muslimerna menar du att Fadern tillät Jesu lärjungar att förfalska vad Jesus sagt (och du menar att även Mohamed gjorde det). Har jag tolkat dig rätt? PS På viktiga punkter är bibeln lättolkad men på andra är den svårtolkad och vi kristna tolkar den då olika, jag är ingen arian men arianerna räknade sig som kristna och vad jag vet har de lika stor rätt att göra det som andra kristna. DS

           Gilla

          2. Anders – var och en blir salig på sin tro – men jag föredrar att veta mera och tro mindre.

           Men när Wi vet mycket – så vet Wi att Wi vet hart när ingenting om någonting.

           Thats Life !

           Gilla

      2. Josef Boberg,

       det var intressant, till och med fascinerande, att läsa hur någon så ogenerat beskriver mörk materia såsom the god of the gaps!

       Normalt verkar ert försök till naturalistisk lösning på Big Bang[s svårigheter] – utan empiri trots decenniers letande – mest omtalas helt utan religiösa övertoner d.v.s. utan andliga anspelningar, se http://creation.com/stars-dont-form-naturally

       – hälsar Cissi

       Gilla

 7. Wow, vilken bra artikel! Nu, några år efter att den skrevs, är den mer aktuell än någonsin.

  Gilla

Vad tänker du?

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s