Bloggarkiv

Trump är mindre rolig när han krigar

donald-trump

USA har avfyrat 59 robotmissiler mot en syrisk flygbas på order av presidenten Donald Trump, som en hämndaktion mot den syriska regeringens användande av kemiska massförstörelsevapen som dödade upp emot 70 personer, däribland 20 barn. Ryssland, som är allierad med den syriska regimen, fördömer attacken och hotar att avsluta allt militärt samarbete med USA. Storbritannien, Israel, Saudiarabien och Frankrike stöder dock Trumps beslut.

Amerikanska myndigheter betonar att detta inte är början av en militär kampanj mot Assad-regimen. Men jag litar inte på det. Attacken representerar en 180-gradig vändning från Trump, som han gör utan att höra med kongressen eller allierade länder först. 2013 sa han åt Obama med stora bokstäver att absolut inte attackera Syrien:

Skärmavbild 2017-04-07 kl. 09.31.09

Uppgifter från Washington pekar på att Trumps snabba respons skedde efter att han har sett bilder på barn som dödades i den syriska gasattacken. Detta går i linje med tidigare uppgifter om att mycket av det Trump säger och gör har påverkats av det han sett på TV, i synnerhet Fox News (ni minns väl det han sa om ”Sverige igår”?). Någon enhetlig om det syriska folket har han ju inte – han har som bekant förbjudit alla syriska flyktingar att fly till USA. Read the rest of this entry

Aletheias SD-teologi bygger inte på Bibeln

David Nyströms debattartikel om den frikyrkliga främligfientligheten har inte bara fått svar från Gunilla Gomér utan också från Daniel Forslund från bloggen Aletheia, som förmodligen är Sveriges största SD-sympatiserande kristna blogg. De har tidigare publicerat en konspirationsteoretisk, SD-hyllande text som jag kritiserat här, här och här. Nå, Forslunds Dagen-artikel, titulerad ”Man kan vara kristen och nationalist”, har en rad problem som jag skulle vilja bemöta:

Forslund hänvisar bara till ett enda bibelord, Apg 17:26, vilket han menar att Bibeln inte ”motsätter sig nationalism”. Bibelordet lyder: ”Av en enda människa har han [Gud] skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden, och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo.” Det är en vanlig proof text hos nationalister och invandringskritiker- det är ordet ”gränser” man gillar – och är ett typexempel på när man tar ett bibelord ur sitt sammanhang och tolkar in något som författaren inte menade.

Dessa ord yttras av Paulus i Athen, och hans poäng tydliggörs i vers 27: ”Det gjorde han för att de ska söka Gud och kanske kunna treva sig fram och finna honom, fast han inte är långt borta från någon enda av oss.” Paulus förklarar alltså för grekerna att den Gud han predikar är universell, Han är inte bara relevant för judar. Att få detta att handla om nationalism är helt befängt, eftersom nationalismen är utopisk medan det Paulus uttrycker är realistiskt. Det vill säga, Paulus konstaterar att Gud har bestämt tider och gränser för alla människor och folk. Alla. Ingen exkluderad. Hur än ett land ser ut är det alltså alltid Gud som har bestämt dess gränser och livslängd.

Paulus uttrycker här en liknande tanke som den han senare kom att skriva om i Romarbrevet 13: ”Det finns ingen överhet som inte är av Gud, och den som finns är tillsatt av honom.” Ofta har folk misstolkat det som att Gud tillsatt just vår överhet och om det politiska läget ändras är överheten inte längre gudagiven, men Paulus själva poäng är att alla överheter är insatta av Gud. På samma sätt har Gud definierat alla länders gränser och tider, oavsett om de är mångkulturella (som Romarriket) eller monokulturella, gudsfruktiga eller avgudadyrkande. Och invandring kan inte ändra på det – Paulus är med nationalistiska mått mätt en invandrare när han som turkisk jude yttrar detta i Grekland. Missionsbefallningen (Matt 28:18-20) förutsätter migration, att kristna går ut till nya folk och blir en del av dem. Enligt det judiska tankesätt som Paulus är präglad av är det inte så att invandrare inte blir en del av folket, utan de ska älskas och behandlas som infödda (3 Mos 19:33-34).

Read the rest of this entry

Främlingsfientliga kristna är ISIS nyttiga idioter

ISIS får oväntad stöd från SD-anhängare

ISIS får oväntad stöd från SD-anhängare

Islamiska statens härjningar i Syrien och Irak är fullständigt hänsynslösa. Kristna, yezidier och muslimer förföljs och dödas, barn blir korsfästa, kvinnor våldtas. Miljontals är på flykt och de flesta tvingas kvar i undermåliga flyktingläger eftersom det är förbjudet för syrierna och irakier att få visum till europeiska länder. En minoritet väljer att ta sig in i Fort Europa illegalt, tusentals har drunknat i Medelhavet när de försökt med detta.

Sverige tar emot alla som kommer från Syrien, eftersom kriget där gör det omöjligt att tvångsutvisa någon. Det gör att både förövare och förtryckta kan få asyl. Nyligen avslöjades det att kristna självmant hade lämnat sitt asylboende efter att radikala islamister hade hotat och mobbat dem. Migrationsverket sa att det självfallet var helt oacceptabelt.

Flera kristna vänner till mig har pekat på detta och ropat att alla islamister måste ut ur landet! Alla som sympatiserar med ISIS eller har stridit för dem – och i Sverige är det ju omkring 300 personer som åkt ned och hjälpt till i deras terrorkampanj – ska deporteras, ögonaböj! Några går ännu längre och vill stoppa eller kraftigt minska all invandring från muslimska länder. Igår konverserade jag med några kristna syskon på Facebook som likt Franklin Graham i USA vill stoppa all invandring av muslimer, utan undantag, oavsett asylskäl.

Dessa krav på deportationer ger ett skenbart intryck av att vara baserat i ett motstånd mot ISIS, men det är ju i själva verket ett stöd för ISIS. Det dessa kristna lobbar för är att förse ISIS med soldater. Istället för att bura in dem i fängelse ska de skickas till Syrien och Irak så de fritt kan fortsätta döda, korsfästa, våldta och halshugga. Kristna som står på barrikaderna för att ISIS-krigare ska skicka till ISIS-land är terrorgruppens nyttiga idioter, som inte på något sätt stoppar dem utan tvärtom hjälper dem.

Read the rest of this entry

Jesus vs främlingsfientlighet – hela föreläsningen

xenophobiaJag hade äran att få leda ett seminarium på Vineyard Norden Summer Camp i förrgår, titulerat Jesus vs Xenophobia: Christian Responsibility to Love Immigrants as Ourselves. Jag tog upp flera av de ämnen och frågor som jag och Stefan Swärd kommer behandla i vår kommande bok om kristen tro och invandring:

  • Vad säger Bibeln om invandrare?
  • Vad säger Bibeln om att hjälpa andra människor?
  • Hur ser den globala flyktingkrisen ut?
  • Är det bättre att hjälpa på plats istället för att ta emot asylsökande?
  • Hur ska kristna förhålla sig till islam?

Min vän Joakim Stiernspetz var så vänlig att spela in alltihopa, så ni kan avnjuta föreläsningen här:

Prezi-presentationen jag använder är fri att kopiera, modifiera och använda om ni har lust med det.

Sen hade vi frågestund på slutet där jag bland annat fick bemöta invändningar om hur invandring leder till braindrain, om hur kristna ska bemöta islamisering och om rasism:

Mitt budskap kan sammanfattas i följande bibelord: ”Gud skaffar den faderlöse och änkan rätt, han älskar främlingen och ger honom mat och kläder. Också ni skall älska främlingen” (5 Mos 10:18-19)

Älska invandraren som dig själv

handshake-584105_640

Att älska sin nästa som sig själv (3 Mos 19:18) är ett av Bibelns mest kända bud, och tillsammans med budet om att älska Gud av hela sitt hjärta så är det enligt Jesus det viktigaste budet som sammanfattar Bibelns budskap (Matt 22:36-40).

Men vem är då ens ”nästa”? Ordet används ju knappt idag annat än i väntrum och även på Jesu tid rådde förvirring kring detta (Luk 10:29). Något som dock är solklart är att budet från det att det gavs i Sinais öken inte alls var tänkt att exkludera invandrare. Lite senare står det nämligen där i Tredje Mosebok:

När en främling bor hos er i ert land, skall ni inte förtrycka honom. Främlingen som bor ibland er skall räknas som infödd hos er. Du skall älska honom som dig själv. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land. Jag är Herren, er Gud. (3 Mos 19:33-34)

Kort och koncist förklarar Gud att israeliterna 1) inte ska förtrycka invandrare, 2) ska räkna invandrare som infödda; 3) ska älska invandrare som sig själva.

Dessa bud återkommer i olika former genom hela Gamla Testamentet, invandrare som var en utsatt grupp som ofta saknade mark pekas ut tillsammans med faderlösa, änkor och leviter som människor som absolut inte får förtryckas och åsidosättas utan som ska få hjälp och stöd (5 Mos 24:17, 27:19, Jer 7:5-7). Invandrarna fick tionde tillsammans med dessa grupper (5 Mos 26:12-14) och Hesekiel beskriver hur invandrare ska räknas som infödda när egendom utskiftas i det nya Israel (Hes 47:22). I NT betonar Jesus att vi ska älska alla, även våra fiender (Matt 5:44), och när han definierar vem som är vår nästa tar Han en samarier som exempel (Luk 10:31-37).
Read the rest of this entry

Att hjälpa i närområdet är ingen anledning till att strypa asylinvandringen

Syriska barn, portade från Europa

Syriska barn, portade från Europa

Varje år dör tusentals flyktingar i Medelhavet eftersom det inte finns lagliga sätt att fly in i Europa. Sedan millennieskiftet har minst 23 000 drunknat, och 700 befarats ha dött bara de senaste två veckorna.

Det är inget annat än ett massmord.

Och det är fruktansvärt i sig, men det finns ännu en viktig aspekt här: de som drunknar i Medelhavet har i regel mörkare hudfärg än de som får stanna tryggt i Europa. Det finns en rasistisk struktur i Europa som värderar européer som mer värda än andra folkslag. Hela Europa har haft hundratals år av rasism som satt stora spår i hur samhället är format, vilka normer och värderingar som råder och hur strukturerna ser ut. Inom EU råder fri rörlighet och öppna gränser, men det är förbjudet för asylsökande människor från Asien, Afrika, Mellanöstern och Latinamerika att ta sig in i EU. Förbjudet!

Grundproblemet med invandringspolitiken är att vi överhuvudtaget håller på och ska kolla mörkhyade människors ålder och granska om de verkligen blivit tillräckligt förföljda och torterade medan vi släpper in vilka europeer som helst utan betänklingheter. Det faktum att det är olagligt för syriska flyktingar att komma in i Sverige medan vem som helst från Norge eller Lichtenstein kan fara fram och tillbaka utan problem är om något ett tydligt exempel på att det redan råder en strukturell rasism i migrationspolitiken, långt innan de nationalistiska partierna fick inflytande.

Read the rest of this entry

Ska det verkligen vara olagligt för syrier att komma till Sverige?

Syriska flyktingar. Foto: Iris Global

Syriska flyktingar. Foto: Iris Global

Svensk politik är så konstig. Flera partier fokuserar på grisknorrar så här innan EU-valet, och visst är det bra att tycka att grisar ska ha det bra, det är därför jag inte äter dem, men det finns lite viktigare frågor när det gäller europeisk politik. På min engelska blogg har jag uppmärksammat Europas sju dödssynder, bland annat neokolonial girighet, miljöförstörande frosseri och främlingsfientlig stolthet. Jag har visat på hur europeiska politiker inte uppvisar ett särskilt stort engagemang för att vända om från dessa gigantiska synder, och att syndernas drivkraft – önskan att Europa ska bli rikare och rikare och rikare i all oändlighet – inte ifrågasätts av de stora partierna. Både socialdemokrater och konservativa vill se evig tillväxt, och utsugandet av de fattiga fortsätter.

Eftersom Europa vill behålla sin rikedom för sig själv är vi väldigt restriktiva med att ta emot människor från ickevästliga länder, vilket i sin tur bygger på ett rasistiskt paradigm. Detta blir smärtsamt tydligt när det gäller Syrien. Medan Syriens grannländer Turkiet, Libanon och Jordanien har tagit emot två miljoner flyktingar har EU-länderna bara tagit emot några tiotusental, och av dem har de allra flesta tagit sig in illegalt. Det är nämligen olagligt för syrier att invandra till Sverige och Europa med syfte att söka asyl. Kravet för att få visum till Sverige är att du inte vill stanna här, ens om du flyr från krig och död. Och eftersom det inte är så vanligt att en syrisk familj bara vill komma som turister till Sverige, åka lite på Liseberg och sen återvända till lemlästandet och dödandet i Syrien, så innebär det att syrier helt enkelt inte får komma till Sverige.

Jag blev väldigt förvånad när jag hörde detta första gången eftersom jag visste att Sverige ger permanent uppehållstillstånd till syrier, jag hade själv sett Gustav Fridolin läxa upp Jimmie Åkesson i en debatt för att den senare inte ville ge detta till syrier. Fridolin frågade Åkesson hur han skulle kunna förklara för en syrisk tvåbarnsmamma att hon inte är välkommen till Sverige. Tja, samma fråga är ju extremt relevant att fråga regeringen eftersom de förbjuder henne och alla andra syrier att komma hit. Alla som får permanent uppehållstillstånd har tagit sig hit illegalt, eller via släktingar som haft turen att komma hit innan. Men du kan inte som syrier flyga till Sverige, det är olagligt. Vita människor från västländer kan däremot flyga till Sverige.

Read the rest of this entry

Ge en julklapp till Iris Relief

Häromdagen fick jag ett personligt brev som tackade mig för att ha stött Iris Relief, den humanitära grenen av Heidi och Rolland Bakers missionsorganisation Iris Global (eller Iris Ministries som de hette förr). Det var ett förhållandevis långt brev och det var handskrivet. Det får mig att älska den här organisationen ännu mer, de gör så mycket gott för världen och för Guds Rike och de gör det på ett relationellt, personligt plan grundat i överflödande kärlek.

Iris består av karismatiska aktivister – till skillnad från många andra kristna biståndsorganisationer ber de för sjuka och delar evangeliet med de de möter, och de får se många helanden. I år har de framför allt jobbat vid den syriska gränsen och på Filippinerna och delar ut mat, kläder och mediciner, bygger upp lokalsamhällen, och älskar människor villkorslöst. Här är några bilder som jag tycker talar för sig själva:

Read the rest of this entry

Tack regeringen för kniven i ryggen och slaget i ansiktet

Får inte komma till Sverige lagligt. Foto: James Gordon, Creative Commons

Får inte komma till Sverige lagligt. Foto: James Gordon, Creative Commons

Okej, det här är sjukt. Ni vet att Sverige påstår sig erbjuda permanent uppehållstillstånd till syrier nu mera? Vilket är helt logiskt eftersom barn slaktas och miljontals lider? Integrationsminister Erik Ullenhag står i Agenda och debatterar mot rasisten Jimmie Åkesson och säger att det är omänskligt att vilja tvångsdeportera kvinnor och barn tillbaka till krigets Syrien. Och det är ju sant halleluja. Men det är väl lika omänskligt att försöka förhindra att de kommer hit?

Det media inte talar mycket om av någon anledning är att syrier inte kan få visum till Sverige om de inte bevisar att de tänker åka tillbaka till kriget. Har ni hört något så dumt? Vi skryter med att ge dem permanent uppehållstillstånd och så måste de bevisa att de inte vill ha permanent uppehållstillstånd om de ens ska ta sig hit på laglig väg! Därmed är det i princip omöjligt för syriska flyktingar som drabbats av krig, våld och död att ta sig hit annat än genom människosmugglare. Sådana resor är dyra, väldigt osäkra och farliga, och när de anländer arresterar svensk polis människosmugglarna så att de inte ska kunna rädda fler liv.

Asså fatta vad stört detta är, det är så fullkomligt idiotiskt och egoistiskt och vansinnigt. Jag blir SÅ ARG! Hur kan man göra nåt sånt här mot människor?! En församlingsmedlem frågade om det var moraliskt att hjälpa syrier arrangera skenäktenskap, eftersom det i praktiken är det enda lagliga sättet för de utan anhöriga här att komma hit. Självklart, sa jag. Det är moraliskt att människosmuggla också om man vill göra det.

Read the rest of this entry

Syrien: Kommer hjälpen verkligen fram?

Sms:a Syrien 100 till 72 970 så ger du 100 spänn till Läkare utan gränser

Sms:a Syrien 100 till 72 970 så ger du 100 spänn till Läkare utan gränser

Japp.

Läkare utan gränser rapporterar att fram till i mitten på juli i år hade de utfört drygt 3416 kirurgiska ingrepp, tagit emot cirka 66 900 patientbesök och assisterat vid 1 1428 förlossningar i Syrien., plus att de vaccinerat omkring 77 800 barn mot mässling och över 3 300 barn mot polio.

Unicef skriver att de har vaccinerat ännu fler barn – 2,5 miljoner – tillsammans med sina partners och gett en miljon barn skolmaterial och 300 000 psykisk hjälp vid posttraumatisk behandling. Därtill har de distribuerat vatten till 10 miljoner människor i och omkring Syrien.

WFP meddelar att de gett mat till 2,4 miljoner människor i Syrien nu i Augusti, och försöker satsa på 4 miljoner till oktober. Därtill ger de livsmedelsbistånd till 1,1 miljoner flyktingar i närliggande länder.

Så den här oron kring om biståndspengar kommer fram och om de gör nytta osv är i regel väldigt obefogad. Vi har väldigt bra koll på vart biståndspengar går. Få verksamheter är så minitiöst granskade som biståndet. Vad banker, multinationella företag och militärer ägnar sig åt, det är ofta höljt i dunkel, men inte biståndsorganisationer. Så du kan men gott samvete ge så mycket du kan till Läkare utan gränser, eller till UNICEF, eller till WFP. Gud välsigne dig och tack för din gåva.

Fortsätt ge till Syrien!

image

Iris Relief

Det är fantastiskt och hemskt att det är så enkelt att ge humanitärt bistånd idag. Fantastiskt därför att alla kan vara med och rädda liv, men hemskt därför att de flesta inte gör det i den utsträckning de hade kunnat göra det.

Krisen i Syrien pågår med oförminskad styrka, över 1,8 miljoner människor har flytt till närliggande länder och de humanitära behoven är enorma, tiotusentals dör och miljontals lider. Jag vill slå ett slag för PMU, Läkare utan gränser och Iris Relief som jobbar med dessa människor.

PMU, pingströrelsens biståndsorganisation, ger kläder och skolundervisning till hundratals syriska flyktingar i Libanon. Sms:a SYRIEN till 72 980 om du vill ge 50 kr, eller SYRIEN100 om du vill ge 100 kr, eller ge din gåva här.

Läkare utan gränser har flera fältsjukhus inne i Syrien och har sen förra året behandlat 10 000 patienter och genomfört 190 operationer. De räddar många liv men behoven är fortfarande mycket större än resurserna. Ge en gåva till deras katastroffond här

Iris Relief hjälper syriska flyktingar i Jordanien genom att dela ut mat och kläder, be för helande och sprida Evangeliet. Här är fantastiska vittnesbörd om saker de fått vara med om i flyktinglägrena. Stöd dem med en gåva här (scrolla ner till Iris Relief). 

Insamling för rent vatten till 10 miljoner syrier

Från Unicefs blogg.

Bristen på rent vatten är akut inne i Syrien och barnen är som alltid mest utsatta. Risken är stor att diarréer och andra sjukdomar sprider sig bland barnen och UNICEF startar nu en omfattande insats för att säkra tillgången till rent vatten.

image

Pojkar samlar vatten i Aleppo. Foto: Unicef

Den långa konflikten i Syrien har förstört många pumpstationer och annan viktig infrastruktur och det är brist på klor som behövs för att rena vattenkällorna. UNICEFs uppdrag är nu att se till att 10 miljoner människor (nästan halva Syriens befolkning) får tillgång till rent vatten. Lastade med 80 ton vattenreningsutrustning rullade i söndags de första långtradarna över gränsen från Jordanien. Målet är städerna Homs, Aleppo, Hama och Idleb.

Klor, toaletter och tvål

Under de kommande veckorna ska UNICEF leverera 1000 ton klor för vattenrening till städer och samhällen över hela Syrien. Man kommer också att se till att en halv miljon människor får tillgång till toaletter samt ge hygienutrustning och -utbildning till 75 000.
Read the rest of this entry

Att uppväcka döda

image

Döden är Guds fiende (1 Kor 15:26). Den är en konsekvens av synden (Rom 6:23) och har därmed liksom synden inget i Guds Rike att göra. Det är alltså inte konstigt att Jesus uppväcker döda och uppmanar sina lärjungar att göra samma sak. Det är en lika självklar gudsrikesgärning som att bota sjuka.

När Jesus uppmanar lärjungarna att predika Guds Rike så säger Han därför att de samtidigt ska bota sjuka, uppväcka döda, göra spetälska rena och driva ut onda andar (Matt 10:7-8). Vi skulle gärna sätta uppväckandet i slutet som ett klimax, men det är inte svårare för Gud att ge liv åt en hel kropp jämfört med att ge liv åt ett blint öga eller ett insjuknat organ. Och lyckligtvis är det helt och hållet på Hans kraft det beror, vår uppgift är bara att älska och be för de döda.

Och det är just bön för att de döda ska uppstå som är en nödvändig förutsättning för att se de döda uppstå. Det är precis som att man behöver sätta igång och be för sjuka om man vill se helanden. Ändå tenderar vi ibland att se döden som ett nederlag och en slutsignal för att be för helande. Vi behöver vara mer frimodiga och lyhörda till den Helige Ande, för rätt vad det är kan mirakler ske.

Read the rest of this entry

Vintern slår hårt mot syriska flyktingar – hjälp till att samla in 880 miljoner kronor!

Det är knappast någon nyhet för någon att det råder total humanitär kris i Syrien. 60 000 har dött i striderna, tio gånger så många har flytt sina hem. Flyktinglägrena tornar upp sig i omkringliggande länder, och som det inte var nog har Mellanöstern nu drabbats av en av de kargaste vintrarna på länge.

image

Foto: Reuters

Read the rest of this entry